СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
20.11.2015.

Неуједначена судска пракса међу највећим проблемима правосуђа

Министар правде у Влади Републике Србије Никола Селаковић саопштио је медијима да је уједначавање судске праксе од највеће важности за стварање предвидивог и стабилног правног система.
» детаљније «

________________________________________________
09.07.2015.

Циљ Србије стварање одговорног и ефикасног правосуђа

Министар правде у Влади Републике Србије Никола Селаковић оценио је да Србија са пуним правом очекује отварање Поглавља 23 у преговорима са Европском унијом, које се односи на правосуђе и основна права, и изразио наду да ће у наредних месец дана државама чланицама ЕУ бити представљена коначна верзија Акционог плана за то поглавље.
» детаљније «

________________________________________________
09.06.2015.

Донета Одлука о садржини и форми теста који се полаже у поступку предлагања кандидата за носиоце јавнотужилачке функције

Државно веће тужилаца је, полазећи од овлашћења из Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције (Сл.гл. РС, бр. 43/15), донело 4. јуна 2015.године Одлуку о садржини и форми теста који се полаже у поступку предлагања кандидата за носиоце јавнотужилачке функције. Овом одлуком уређује се садржај и форма полагања теста за предлагање кандидата за први избор заменика јавног тужиоца и предлагање кандидата за избор јавног тужиоца. Одлука ступа на снагу 6.јуна 2015.године.

________________________________________________
03.06.2015.

Почиње примена Закона о заштити узбуњивача

Министар правде у Влади Републике Србије Никола Селаковић најавио је да ће узбуњивачи од 5. јуна бити заштићени првим Законом о заштити узбуњивача, који ће им пружити ефикаснију судску заштиту и убрзати реаговање државе и друштва.
» детаљније «

________________________________________________
08.05.2015.

Усвојен Закон о заштити права на суђење у разумном року

Законом о заштити права на суђење у разумном року се у целини уређују правна средства којима се штити то право, док је допунама Закона о судијама предвиђено да судији Врховног касационог суда, који је највиши суд у Србији, радни век престаје када наврши 67 година, по сили закона. Влада Србије, која је предложила закон о заштити права на суђење у разумном року, навела је у образложењу да је Србија пред Европским судом за људска права изгубила многе спорове због повреде права на суђење у разумном року.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42