СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека

Закон о осигурању у случају повреде на раду

07. 03. 2019.

Закон о осигурању у случају повреде на раду биће донет током ове године на предлог синдиката. Сваки радник, без обзира да ли је његов послодавац приватник или држава, мораће да буде осигуран. Инспекцији рада неопходно је више инспектора, како би инспекцијски надзор био спроведен у адекватном обиму.

________________________________________________

У апсолутном сиромаштву живи 115.000 деце у Србији

07. 03. 2019.

Према подацима Канцеларије Уницефа у Србији 115.000 деце живи у апсолутном сиромаштву, док је додатних 30,2% у ризику да падне испод линије сиромаштва. Само половина деце у Србији похађа предшколско образовање, а када су у питању најсиромашнија деца тај проценат је само 9%, односно 6% када су у питању деца из ромских насеља.
Деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, а посебно деца са комплексним или тешким обликом сметњи у развоју у Србији су још увек недовољно укључена у токове друштва.
Истовремено, у Србији је направљен значајан напредак у остварењу одредби Конвенције о правима детета.
Истакнуто је да деца у Србији имају релативно добар приступ услугама, могу да користе интернет и дигиталне технологије, док вероватноћа да ће наставити образовање после завршетка основне школе износи 89 %.

________________________________________________

Појачани инспекцијски надзори у установама социјалне заштите

05. 03. 2019.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије најављује покретање акције појачаних ванредних инспекцијских надзора у установама социјалне заштите.
Предвиђено је да се контрола спроводи од марта месеца у области остваривања права корисника, услова и стандарда за пружање услуга домског смештаја и примене стручних процедура у установама социјалне заштите.
Циљ ванредне контроле је да се подигне ниво квалитета услуге у установама социјалне заштите.

________________________________________________

Исплата разлике између исплаћених и припадајућих борачко-инвалидских примања

05. 03. 2019.

Разлика између исплаћених и припадајућих износа примања из области борачко-инвалидске заштите у 2018. години биће исплаћена до краја марта ове године.
Обрачун примања извршен је на основу званичних статистичких података, а основни параметар за одређивање износа права је просечна месечна нето зарада у Србији (зарада без пореза и доприноса), из месеца који претходи исплати.
Статистичке податке за обрачун права из области борачко-инвалидске заштите за 2018. годину можете погледати у прилогу.

________________________________________________

Ревидирана листа професионалних болести у Србији

04. 03. 2019.

Према новом Правилнику о утврђивању професионалних болести који је донела Радна група за ревизију листе професионалних болести сада постоји 64 уместо досадашњих 56 болести.
Поред овога, допуњени су поједини постојећи описи послова и радних места на којима се појављује професионална болест, као и услови за признавање болести као професионалне.
На ревидирану листу професионалних болести додате су следеће болести: тровање талијумом, тровање платином или њеним једињењима и тровање осмијумом, оштећење слуха изазвано буком, обољења изазвана вибрацијама које се преносе на руке и вибрацијама које се преносе на цело тело, тетанус и обољења проузрокована директним контактом са другим биолошким агенсима на раду, пнеумокониозе узроковане нефиброзогеном прашином/влакнима; бисиноза плућа, канабиоза, багасоза, бронхијална астма и обољење горњих дисајних путева.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42