СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Јавна предузећа

„Ко иде исправним путем, лако ће добити следбенике, јер добро је у свим људима само му треба дати подстрека.”

Први конкурси за директоре ЈП до 10. фебруара

02. 02. 2017.

Министарство привреде саопштило је да ће први конкурси за директоре 37 јавних предузећа, чији је оснивач Република Србија, бити објављени у наредних 10 дана, као и да они неће моћи да буду чланови политичких странака. Осим што не могу да буду чланови странке, кандидати морају да буду високо образовани, са пет година радног искуства у струци и три на пословима у вези са предузећем, као и да нису осуђивани. Исте услове морају да испуне и они који буду именовани за вршиоце дужности, који на тој функцији не могу да остану дуже од годину дана, нити да буду два пута именовани.
У више од две трећине од укупно 37 предузећа челни људи су у статусу вршиоца дужности и према закону до 4. марта морају да буду расписани конкурси и изабрани директори.

________________________________________________

Повећање ефикасности јавних предузећа

07. 09. 2016.

Влада Србије обавезала се ММФ-у и Светској банци, да ће током наредних месеци донети све потребне подзаконске акте како би нови Закон о јавним предузећима, донет децембра 2015. године, заиста и довео до побољшања ефикасности јавних предузећа, али и формирања јасног оквира за праћење њиховог рада од стране Владе. Такође, Влада Србије је најавила и да ће до краја ове године бити донет и нови Закон о предузећима.

________________________________________________

Реформа јавних предузећа – главни задатак Владе

10. 06. 2016.

У саопштењу Фискалног савета наводи се да не постоји важнији задатак за Владу у наредних годину дана од реструктурирања јавних предузећа и окончања процеса приватизације. Даље се наводи да је у првом делу прошле године фискални дефицит био изузетно низак, а онда је практично експлодирао у децембру и то највећим делом због плаћања дугова нереформисаних јавних предузећа.

________________________________________________

Нови обрасци за тромесечне извештаје о реализацији програма пословања јавних предузећа

13. 04. 2016.

Прописани су нови обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за: јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, друштва капитала и зависних друштава капитала из чл. 3. став 2. Закона о јавим предузећима (Сл. гл. РС, бр. 15/16), као и за привредна друштва од стратешког значаја за Републику Србију у којима је Република Србија директно или индиректно контролни члан друштва (Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа – „Сл. гл. РС“, бр. 36/16). Наведени субјекти ће подносити извештаје оснивачу у року од 30 дана по истеку тромесечног периода, на обрасцима који су саставни део овог правилника.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен закон о јавним предузећима

25. 02. 2016.

Скупштина Србије усвојила је 24.2.2016. Закон о јавним предузећима. Овај закон, поред осталог, предвиђа: да ће се директори ЈП бирати на јавном конкурсу и неће моћи да буду партијски функционери, бираће их Влада Србије, на период од 4 године, на основу спроведеног јавног конкурса. Мораће да имају завршен најмање 4-годишњи факултет, најмање 5 година радног искуства и најмање 3 године радног искуства на пословима којим се јавно предузеће бави.
Министарство привреде саопштило је да су губици јавних предузећа у прошлој години износили 40 милијарди динара, и нагласило да је план да се они у овој години смање на приближно 35 милијарди динара. Циљ усвојеног Закона је да се обезбеди да јавна предузећа, којих је 37 на републичком и 691 на локалном нивоу, могу дугорочно да послују.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42