Специфичности буџетских корисника
 

Државни органи и организацијe

„Када кажемо да се с нечим слажемо у принципу, то онда значи да нам не пада на памет да ту идеју спроведемо у пракси”
- Бизмарк
16.01.2023.

Упућен јавни позив за достављање коментара на Нацрт коначног извештаја – самопроцене о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе партнерство за отворену управу у републици србији за период 2020-2022. године

Израда и спровођење националних акционих планова у циљу унапређења стања у областима обухваћеним вредностима Партнерства кључна је обавеза која произлази из учешћа у овој иницијативи. Република Србија приступила је Партнерству за отворену управу 2012. године и од тада донела и имплементирала четири акциона плана.
Министарство државне управе и локалне самоуправе позива заинтересовану јавност да у периоду од 13–27. јануара 2023. године упути своје предлоге, коментаре и сугестије на Нацрт коначног извештаја – самопроцене о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године и тиме допринесе квалитету текста овог документа.
Предлози, коментари и сугестије могу се доставити путем Обрасца за достављање коментара, који се попуњен доставља на имејл адресу: danilo.rodicc@mduls.gov.rs.
Више информација у вези досадашњег учешћа Републике Србије у овој иницијативи

________________________________________________
10.01.2023.

Наставак сарадње МДУЛС-а и УНОПС-а на унапређењу развоја ЈЛС

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у Србији договорили су наставак сарадње и даљу подршку УНОПС-а Министарству за реализацију будућих активности.
Министар је упознат са новим програмом „ПРО - Локално управљање за људе и природу“, који за основне циљеве има даљу изградњу капацитета за примену доброг управљања на локалу, унапређење социјалне укључености и заштиту животне средине.
Спровођењем политике равномерног регионалног развоја требало би да се унапреди квалитет живота у недовољно развијеним општинама, како би грађани остајали у својим родним местима и ту градили живот и породицу. У том смислу, у наредном периоду неопходно је радити на привлачењу директних страних инвестиција у мањим општинама, посебно на југу Србије.
Даљи правци развоја електронске управе и успостављање електронских услуга, као и подстицање међуопштинске сарадње ће за резултат имати подизање животног стандарда у градовима и општинама широм Србије.

________________________________________________
27.12.2022.

Усвојен Закон о измени закона о државним службеницима

Усвојен је Закон о измени Закона о државним службеницима којим се одлаже обавеза спровођења јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла до 2025. године.
Наведеном изменом дефинисано је да је потребно се утврди нови рок за прелазак на конкурсни вид запошљавања за рад на одређено време због привремено повећаног обима посла, и то од 1. јануара 2025. године.
У наредне две године Министарство државне управе и локалне самоуправе планира рад на јачању кадровских капацитета, а биће успостављен и Информациони систем за управљање људским ресурсима који ће бити подршка иновираном кадровском планирању као предуслову да се осигура довољан број квалификованих и компетентних запослених у управи, ради постизања стратешких циљева.

________________________________________________
26.12.2022.

Одржан тематски састанак Међуминистарске пројектне групе за област управљање људским ресурсима

Трећи састанак Међуминистарске пројектне групе за стручне послове у координацији и праћењу процеса спровођења Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2025. године одржан је уз подршку пројекта EU4PAR.
На састанку је представљено стратешко управљање људским ресурсима и кадровско планирање, успостављање операбилности информационог система за управљање људским ресурсима, као и механизми сарадње са високошколскима установама, инструменти за подршку школовања кадрова за јавну управу и иновације у стручном усавршавању и изазови имплементације.
На састанку су, поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе, учествовали и представници Службе за управљање кадровима, Националне академије за јавну управу, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и EU4PAR експерт за област управљања људским ресурсима.

________________________________________________
23.12.2022.

Одржан CAF инфо дан

Министарство државне управе и локалне самоуправе одржало је CAF инфо дан, у циљу ширења свести и пружања ближих информација о европском моделу за управљање квалитетом „Заједнички оквир за процену“ (CAF).

Кроз онлајн презентацију предочена је CAF методологија, искуства увођења и примене CAF-a, као и могућност коришћења и подршке при увођењу CAF у институције Републике Србије. На инфо дану присуствовало је више од 40 органа управе.

Министарство државне управе и локалне самоуправе прво је у Србији, у 2021. години, имплементирало овај европски модел, а годину дана касније CAF су спровеле још 4 институције – Канцеларија за управљање јавним улагањима, данашње Министарство за јавна улагања, затим Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Канцеларија за борбу против дрога и Акредитационо тело Србије, које је при крају спровођења процеса.

У међувремену, 14 службеника обучено је кроз тренер тренера (ТоТ) за спровођење CAF модела управљања квалитетом и сертификовано је 6 националних евалуатора, који могу да процењују целокупан процес и квалитет.

Такође, заједно са пројектом Европске уније EU4PAR, институцијама Републике Србије обезбеђена је подршка за примену CAF-a, уз стално присуство и помоћ тима експерата, а сви неопходни материјали доступни су на српском језику. Након шест месеци од примене алата, институција може да затражи евалуацију у циљу додељивања „налепнице“ CAF квалитета.

Све информације о методологији, искуствима, пријави за имплементацију овог модела, као и материјале и одговоре на најчешћа питања могуће је добити на интернет страници посвећеној CAF-у (https://caf.mduls.gov.rs/), коју је Министарство покренуло.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42