Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека
01.07.2021.

Побољшање положаја корисника у установама социјалне заштите приоритет Министарства

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржало је састанак са представницима Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом, у чијем извештају су изнете тврдње о злостављању деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у установама социјалне заштите.
Договорено је да се у наредном периоду оформи стручни тим који ће поново обићи установе, установити ситуацију и изнети конкретна решења за побољшање положаја корисника.
Представници Иницијативе су нагласили да су од 2007. године јасна и видљива материјално-финансијска улагања у објекте ових установа, али да та улагања нису пратила и развој услуга у локалној заједници.
Представници Министарства су истакли да је то управо циљ и смер развоја система социјалне заштите у наредном периоду, што потврђује и израда Нацрта стратегије о деинституционализацији за период 2021-2026. године, чије се усвајање очекује у наредном периоду.

________________________________________________
14.06.2021.

Одржан Tематски друштвени дијалог о систему социјалне заштите

Министарство за бригу о породици и демографију одржало је у уторак, 8. јуна, у Палати Србија, радни састанак са Републичким заводом за социјалну заштиту. Током састанка наглашена је потреба блиске сарадње ове две институције у пословима везаним за надзор и стручну подршку центрима за социјални рад у области породично – правне заштите.

Резултат ове сардње је и Упутство и Инструкција о уједначеном поступању запослених у центрима за социјални рад који ће у нарeдних неколико дана бити прослеђени свим центрима у Србији.

Републички завод за социјалну заштиту сачинио је Стручно-методолошко упутство, а Министарство за бригу и породици и демографију Инструкцију, која центре за социјални рад обавезује на уједначено поступање стручњака приликом одржавања личних односа детета, у контролисаним условима, са родитељем, али и другим особама са којима га везује посебна блискост.

Упутство и Инструкција, како је закључено на састанку, помоћи ће практичарима у центрима за социјални рад да послове у овој области обављају квалитетније и ефективније. Како је наглашено, Завод је током пружања супервизијске подршке центрима за социјални рад уочио проблеме током рада стручњака са корисницима, у ситуацијама у којима је током или након развода, донета судска одлука о виђању детета и родитеља у контролисаним условима. Неопходно је да та пракса буде уједначена. У изради овог упутства значајан допринос дао је и један број судија који суде у породично- правним споровима, тако да се очекује да упутство буде корисно и за надлежне судове.

Представници Завода информисали су државну секретарку да је Републички завод за социјалну заштиту, у партнерству са УНИЦЕФ-ом, као први корак у подршци унапређивању система социјалне заштите анализирао рад са родитељима у услугама саветовалишта за брак и породицу и дневних боравака. Саветовалишта за брак и породицу су изабрана за ову анализу као места на којима се на организован начин одвијају саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге, а дневни боравци за децу са сметњама у развоју као једна од најраспрострањенијих услуга за децу у систему социјалне заштите.

________________________________________________
31.05.2021.

Вакцинисано близу 90 одсто корисника и 80 одсто запослених у социјалним установама

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавестило је јавност да је до сада вакцинисано око 90 одсто корисника установа социјалне заштите и нешто мање од 80 одсто свих запослених у овим установама.
Иако су дозвољене посете и одласци кућама, а за све вакцинисане кориснике није потребна изолација након повратка у колектив, ипак је и даље потребно поштовање свих епидемиолошких мера.

________________________________________________
27.05.2021.

Потписани уговори о наменским трансферима за финансирање услуга социјалне заштите на нивоу локалних самоуправа

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је са представницима локалних самоуправа потписало уговоре о наменским трансферима за финансирање услуга социјалне заштите које додељује Министарство.
Министарство је ове године за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединица локалне самоуправе издвојило 556 милиона динара.
Тим средствима ће се финансирати дневне услуге у заједници (услуга дневног боравка, свратишта и помоћи у кући), услуга смештаја у прихватилиште, услуге подршке за самосталан живот, услуга личног пратиоца детету са инвалидитетом, услуге персоналне асистенције пунолетним лицима са инвалидитетом, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, као и друге услуге социјалне заштите.

________________________________________________
27.05.2021.

Сарадња Инспектората за рад и ПКС на очувању здравља радника

Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Привредна комора Србије потписали су Меморандум о сарадњи којим ће се креирати заједнички оквир за дијалог компанија и Министарства.
Циљ је унапређење примене радно-правних прописа, превентивне и саветодавне улоге Инспектората, као и смањење броја повреда на раду.
Инспекторат жели да унапреди саветодавно и превентивно деловање, а потписивање Меморандума о сарадњи са ПКС је најефикаснији начин да се то и реализује што ће допринети унапређењу опште културе безбедности и здравља на раду и радних односа, као и већем познавању и поштовању прописа у области рада.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42