Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
18.11.2021.

Закључен Споразум о сарадњи и заједничким активностима између Министарства правде и Фондације „Заједно за младе – проф. др Даница Грујичић“

Министарство правде и Фондација „Заједно за младе – проф. др Даница Грујичић“ потписали су Споразум o сарадњи и заједничким активностима.
Споразумом се успоставља сарадња и утврђују се облици заједничких активности потписника, које ће се спроводити у циљу унапређивања положаја младих у Републици Србији и расејању. Активности ће, пре свега, бити усмерене на пружање додатне подршке младима у циљу побољшавања услова за остваривање њихових талената и развој њихових вештина у области науке, уметности и спорта.

________________________________________________
18.10.2021.

Венецијанска комисија усвојила позитивно мишљење о променама устава

На 128. Пленарном заседњу Венецијанске комисије усвојено је позитивно мишљење о Нацрту акта о промени Устава и Нацрту уставног закона за његово спровођење.
Промене Устава за које је добијено позитивно мишљење имају за циљ јачање независности судова и самосталности јавних тужилаштава што ће омогућити већу правну сигурност. Република Србија постаће зато привлачнија за стране инвестиције што ће имати утицај и на побољшање животног стандарда грађана.

________________________________________________
12.10.2021.

Развој апликације е-Нотар у сарадњи са Француском

Јавнобележничке коморе Србије и Француске обновиле су потписе на Меморандуму о сарадњи у области дигитализације и тако наставиле сарадњу на развоју дигиталних алата и унапређењу рада јавних бележника.
Истовремено је представљена и апликација еНотар, која ће служити за похрањивање електронске документације и архивирање у јавнобележничкој делатности у Србији.
Потписивањем Меорандума пружена је подршка нотаријату Србије у успостављању система који ће омогућити дигитализацију архива, јавнобележничких активности и докумената, као и успостављање регистра тестамената.

________________________________________________
30.09.2021.

Одржан онлајн састанак са представницима Венецијанске комисије

Након онлајн састанка са представницима Венецијанске комисије, одржаног поводом предложених уставних промена, министарка правде изјавила је да је текст уставних амандмана који је достављен Венецијанској комисији настао као резултат најширег могућег консензуса релевантних учесника у поступку, уз уважавање великог броја сугестија струке, домаће науке и стандарда Венецијанске комисије.
Предложеним решењима постигнута је равнотежа између политике и струке, што не би било могуће без претходно спроведеног инклузивног и транспарентног процеса, који представља гаранцију остварења уставне стабилности, као сврхе уставних амандмана.

________________________________________________
22.09.2021.

Регионална конференција тужилаца

У Београду је одржана Регионална конференција тужилаца. Истакнуто је да сви ратни злочини морају бити истражени, а учиниоци кажњени у складу са законом, без обзира на националну, етничку и верску припадност.
О посвећености Републике Србије процесуирању ратних злочина говоре документа израђена под окриљем Министарства правде, међу којима се истиче Нацрт националне стратегије за процесуирање ратних злочина за период од 2021. до 2026. године, са Акционим планом за спровођење Стратегије, чије се усвајање очекује у наредном периоду. Поменуту посвећеност потврђују и јаки институционални капацитети Републике Србије специјализоване организационе јединице полиције, Тужилаштво за ратне злочине и одељења судова за ратне злочине, који поступају у предметима ратних злочина.
На састанку су утврђени начини за наставак и побољшање напред поменутих органа.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42