Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
29.12.2021.

Јавни тужиоци положили заклетву

Јавни тужиоци који су први пут изабрани на ту функцију, на 15. седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години положили су заклетву у Народној скупштини, пред председником Народне скупштине, а свечаности је присуствовала и министарка правде.
Председник Народне скупштине је изразио уверење да ће новоизабрани јавни тужиоци своју функцију обављати независно и непристрасно, у складу са Уставом и законом.

________________________________________________
24.12.2021.

Скупштини представљен предлог за избор јавних тужилаца

Народној скупштини представљен је Предлог одлуке за избор носилаца јавнотужилачке функције, односно 37 јавних тужилаца у Тужилаштву за организовани криминал, апелационим, вишим и основним јавним тужилаштвима у Републици Србији.
Поред кандидата за тужиоца за организовани криминал, предложени су кандидати за 2 апелациона јавна тужилаштва, 11 виших јавних тужилаштава и 23 основна јавна тужилаштва.

________________________________________________
07.12.2021.

Пето годишње саветовање јавних бележника

Пето годишње саветовање јавних бележника одржано је у организацији Јавнобележничке коморе на Копаонику у периоду од 3-5. децембра 2021. године.
На саветовању су размотрена спорна питања која се појављују у свакодневном обављању јавнобележничке делатности, представљен нови информациони систем „Е-нотар” за сигурно архивирање јавнобележничке документације и размотрена иницијатива Јавнобележничке коморе за измену Закона о јавном бележништву и пратећих закона.
Министарство правде истакло је да ће сагледавање свих актуелних тема које су обрађене на панелима допринети унапређењу јавнобележничке делатности, као службе од јавног поверења.

________________________________________________
18.11.2021.

Закључен Споразум о сарадњи и заједничким активностима између Министарства правде и Фондације „Заједно за младе – проф. др Даница Грујичић“

Министарство правде и Фондација „Заједно за младе – проф. др Даница Грујичић“ потписали су Споразум o сарадњи и заједничким активностима.
Споразумом се успоставља сарадња и утврђују се облици заједничких активности потписника, које ће се спроводити у циљу унапређивања положаја младих у Републици Србији и расејању. Активности ће, пре свега, бити усмерене на пружање додатне подршке младима у циљу побољшавања услова за остваривање њихових талената и развој њихових вештина у области науке, уметности и спорта.

________________________________________________
18.10.2021.

Венецијанска комисија усвојила позитивно мишљење о променама устава

На 128. Пленарном заседњу Венецијанске комисије усвојено је позитивно мишљење о Нацрту акта о промени Устава и Нацрту уставног закона за његово спровођење.
Промене Устава за које је добијено позитивно мишљење имају за циљ јачање независности судова и самосталности јавних тужилаштава што ће омогућити већу правну сигурност. Република Србија постаће зато привлачнија за стране инвестиције што ће имати утицај и на побољшање животног стандарда грађана.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42