Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска
08.06.2023.

Објављена Листа вредновања по расписаном јавном конкурсу за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма од општег интереса за студенте у 2023. години

Министарство просвете објавило је Листу вредновања пријављених програма по расписаном јавном конкурсу за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма, од општег интереса за студенте у 2023. години.
Потписивање уговора је од 12. до 14. јуна 2023. године, у Захумској бр. 14 у Београду, а право потписивања уговора има законски заступник студентског удружења. За оверу је потребно понети печат удружења.

________________________________________________
05.06.2023.

Упућен допис школама у вези са завршетком школске године

Влада Србије усвојила је Закључак којим се друго полугодиште школске 2022/23. године за све ученике основних и средњих школа у Србији завршава 6. јуна, на основу чега је Министарство просвете упутило допис школама.
Потребно је да школе утврде предлог закључних оцена на крају школске године најкасније до сутра, 6. јуна 2023. године, о чему благовремено обавештавају ученике и њихове родитеље, односно друге законске заступнике. Ученици који испуњавају услове оцене могу поправити до 20. јуна.
Такође, продужени боравак у школама где постоји организује се до истог датума. Препорука је да школа изврши анкетирање родитеља и на основу резултата анкетирања
И целодневна настава трајаће до 20. јуна 2023. године, кроз организацију различитих облика слободних активности.
Све активности које се односе на организацију и реализацију завршног испита за ученике осмог разреда основне школе, завршног испита на крају средњег образовања у трогодишњем трајању и матурског испита за ученике средње школе спроводе се у складу са годишњим планом. Tакође, све активности које се односе на разредне и поправне испите, годишње испите у основним и средњим музичким школама, као и све друге испите који се полажу у школама, спроводе се у складу са годишњим планом. У стручним школама се пракса, практична настава и учење кроз рад спроводе у складу са годишњим планом.

________________________________________________
02.06.2023.

Школска година се завршава 6. јуна у свим школама у Србији

Влада Републике Србије донела је одлуку да се школска година заврши 6. јуна у свим основним и средњим школама у Србији.
Школе могу да наставе да раде до 20. јуна, за ученике који то желе. У том периоду могу се реализовати допунска, додатна и припремна настава, настава у природи, као и други облици образовно-васпитног рада, са циљем подстицања социјалних и емоционалних вештина ученика и активности на теме толеранције, емпатије, заједништва, подршке и захвалности.
Сви ученици који не буду задовољни својим успехом, добиће прилику да до 20. јуна поправе оцене на лични захтев.

________________________________________________
01.06.2023.

Одржана проба државне матуре

У свим средњим школама одржана је проба државне матуре, чиме Министарство просвете проверава организационе сегменте процеса државне матуре од штампања тестова, њиховог паковања у сигурносне кесе, дистрибуције, решавања тестова, контроле, скенирања у 17 центара, софтверског прегледања, до могућности електронског подношења приговора на резултате прегледања тестова.
У оквиру овог процеса Министарство просвете тестира и нови информациони систем и портал Моја матура, путем ког ће се у будућности вршити пријава ученика средњих школа за државну матуру, постављање е-вежбаонице и материјала за припрему матуре, информисање кандидата о условима уписа на факултете и уписним квотама итд
Увид у резултате теста омогућен је на порталу Моја матура, а ученици ће моћи да уложе и приговоре по објављивању прелиминарних резултата 5. јуна 2023. године, путем портала.

________________________________________________
25.05.2023.

Конкурс и Информатор за упис у средњу школу у продаји

У Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе за школску 2023/24. годину, који је објавио „Просветни преглед“, осим општих и посебних услова уписа и календара уписних активности, наведени су и сви важни подаци о школама чији је оснивач Србија, подручјима рада, броју ученика, образовним профилима и трајању образовања, као и о мерилима и начину избора кандидата.
Саставни део Конкурса су обрасци – пријава за упис у средњу школу и образац за унос жеља ученика за упис у средњу школу, на чијем списку може да буде наведено највише 20 образовних профила, потенцијалних будућих занимања.
Истовремено с Конкурсом, објављен је и Информатор, као помоћ будућим средњошколцима при избору занимања. У њему се могу наћи корисне информације о оријентационом броју бодова неопходних за упис у одређену образовно-васпитну установу у последње три године.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42