Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека
25.05.2021.

Унапређени услови живота корисника у Заводу за васпитање деце и омладине Београд

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у претходне три године издвојило више од 14 милиона динара за Завод за васпитање деце и омладине Београд.
У току ове године комплетно је реновиран први спрат Завода за васпитање деце и омладине Београд – замењена столарија и намештај, окречене просторије, а Заводу су донирани рачунарска опрема и телевизори. Средства за реновирање Завода обезбеђена су захваљујући донацији швајцарске хуманитарне организације Borderfree - „Без граница Србијa“.
Реновиран простор допринеће бољим условима за живот корисника, али и за рад запослених, а Министарство ће наставити да подржава идеје и пројекте који имају за циљ унапређење животних и радних услова у установама социјалне заштите.

________________________________________________
17.05.2021.

Побољшање положаја најрањивијих група у систему социјалне заштите

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања покренуло је процес израде и доношења низа стратешких докумената јавне политике који треба да допринесу побољшању система социјалне заштите. Ово се посебно односи на најрањивије групе у том систему.
Реч је о стратегијама социјалне заштите и деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници, као и изменама Закона о социјалној заштити.
Када је у питању област рада и запошљавања, један од посебних циљева Стратегије запошљавања и пратећег Акционог плана за период од 2021. до 2023. године је унапређење положаја лица старијих од 50 година, заједно са другим категоријама теже запошљивих – жена, особа са инвалидитетом, Рома.

________________________________________________
13.05.2021.

Усвојена Преговарачка позиција за Поглавље 19


Влада Републике Србије усвојила је Преговарачку позицију за вођење преговора за приступање Републике Србије Европској унији за Поглавље 19 - „Социјална политика и запошљавање“, које је у надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и која је прослеђена институцијама Европске Уније.
На основу закључака Савета Европске уније од 25. марта 2020. године, Европска комисија је 9. марта 2021. године усвојила документ о примени нове методологије на Републику Србију, где су све области политика Европске уније груписане у шест преговарачких кластера којима су систематизовани критеријуми за чланство и 35 преговарачких поглавља.

________________________________________________
29.04.2021.

Покренуте две јавне расправе у области социјалне заштите

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања покренуло је Јавну расправу о Нацрту закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити, као и Јавну расправу о предлогу стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021. до 2026. године.

Обе јавне расправе ће трајати до 17. маја 2021. године. Све потребне додатне информације, као и начин за достављање предлога, сугестија, иницијатива и коментара заинтересованих грађана и стручне јавности, можете пронаћи на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања путем следећих линкова:1. Предлог стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021. до 2026. године.2. Предлог закључка којим се oдређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити.

________________________________________________
09.04.2021.

Усвојен Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године

Влада Републике Србије донела је Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, с циљем унапређења и побољшања свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом и њиховог равноправног учешћа у друштву.
Ради њене реализације, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Влада је усвојила и Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године.
Акционим планом предвиђене су мере и активности чија реализација доприноси остварењу три посебно истакнута циља:
• повећана друштвена инклузија особа са инвалидитетом,
• обезбеђење уживањa права особа са инвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасна заштита од дискриминације, насиља и злостављања, и
• системско увођење перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42