СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Могућности измиривања обавеза путем асигнације у 2017. години за школе чији су рачуни у блокади

04. 04. 2017.

Влада РС донела је 3. марта ове године Закључак о давању сагласности да, изузетно у 2017. години, због блокаде рачуна основних и средњих школа на територији Републике Србије, јединице локалне самоуправе путем асигнације могу да измирују обавезе према основним и средњим школама, а по основу обавеза основних и средњих школа према повериоцима. Тиме је, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС” бр. 54/09... 99/16) омогућено извршавање расхода, који су предмет донетог закључка на обрачунској основи.
У наведеном случају неопходно је да:
− сва три учесника у асигнацији потпишу уговор о асигнацији,
− упућеник (јединица локалне самоуправе) попуњава налог за пренос средстава, а у шифри плаћања уноси класификацију према облику плаћања 2 (безготовински) и класификацију према основу плаћања за пренос средстава са свог рачуна, на рачун примаоца (добављач), на име измирења обавезе упутиоца (основне, односно средње школе),
− упутилац (основна, односно средња школа) попуњава налог за пренос средстава, тако што у шифри плаћања налога уноси класификацију према облику плаћања 3 (обрачунски), а затим класификацију према основу плаћања и подноси Управи за трезор.
У наведеном случају, основне, односно средње школе у обавези су да новчане обавезе измирене компензацијом, асигнацијом, цесијом или на други начин, у складу са прописима, евидентирају преко рачуна преко којег врше плаћања – најмање једанпут месечно.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42