СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Омладина и спорт

„Кад су заједно љубав према послу и умеће, очекујте генијално дело.”

Донета Уредба о Националном програму за унапређење развоја у раном детињству

08. 03. 2016.

Влада је донела УРЕДБУ о Националном програму за унапређење развоја у раном детињству , која је објављена у Сл. гл. РС, бр. 22/16, од 4.03.2016. године, са ступањем на снагу 12. марта 2016. године. Овом уредбом утврђује се Национални програм за унапређење развоја у раном детињству којим се обухватају активности на промоцији, заштити и унапређењу раног развоја детета у првим годинама живота. Активности на унапређењу и очувању здравља спроводе се по Националном програму, који садржи утврђени циљ, активности и очекивани резултат. Национални програм одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42