СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Јавна предузећа

„Ко иде исправним путем, лако ће добити следбенике, јер добро је у свим људима само му треба дати подстрека.”

Повећање ефикасности јавних предузећа

07. 09. 2016.

Влада Србије обавезала се ММФ-у и Светској банци, да ће током наредних месеци донети све потребне подзаконске акте како би нови Закон о јавним предузећима, донет децембра 2015. године, заиста и довео до побољшања ефикасности јавних предузећа, али и формирања јасног оквира за праћење њиховог рада од стране Владе. Такође, Влада Србије је најавила и да ће до краја ове године бити донет и нови Закон о предузећима.

________________________________________________

Реформа јавних предузећа – главни задатак Владе

10. 06. 2016.

У саопштењу Фискалног савета наводи се да не постоји важнији задатак за Владу у наредних годину дана од реструктурирања јавних предузећа и окончања процеса приватизације. Даље се наводи да је у првом делу прошле године фискални дефицит био изузетно низак, а онда је практично експлодирао у децембру и то највећим делом због плаћања дугова нереформисаних јавних предузећа.

________________________________________________

Нови обрасци за тромесечне извештаје о реализацији програма пословања јавних предузећа

13. 04. 2016.

Прописани су нови обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за: јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, друштва капитала и зависних друштава капитала из чл. 3. став 2. Закона о јавим предузећима (Сл. гл. РС, бр. 15/16), као и за привредна друштва од стратешког значаја за Републику Србију у којима је Република Србија директно или индиректно контролни члан друштва (Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа – „Сл. гл. РС“, бр. 36/16). Наведени субјекти ће подносити извештаје оснивачу у року од 30 дана по истеку тромесечног периода, на обрасцима који су саставни део овог правилника.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен закон о јавним предузећима

25. 02. 2016.

Скупштина Србије усвојила је 24.2.2016. Закон о јавним предузећима. Овај закон, поред осталог, предвиђа: да ће се директори ЈП бирати на јавном конкурсу и неће моћи да буду партијски функционери, бираће их Влада Србије, на период од 4 године, на основу спроведеног јавног конкурса. Мораће да имају завршен најмање 4-годишњи факултет, најмање 5 година радног искуства и најмање 3 године радног искуства на пословима којим се јавно предузеће бави.
Министарство привреде саопштило је да су губици јавних предузећа у прошлој години износили 40 милијарди динара, и нагласило да је план да се они у овој години смање на приближно 35 милијарди динара. Циљ усвојеног Закона је да се обезбеди да јавна предузећа, којих је 37 на републичком и 691 на локалном нивоу, могу дугорочно да послују.
» детаљније «

________________________________________________

Обезбеђивање профитабилности и одрживости јавних предузећа

24. 02. 2016.

Министарство привреде саопштило је да су губици јавних предузећа у прошлој години износили 40 милијарди динара, и нагласило да је план да се они у овој години смање на приближно 35 милијарди динара. Образлажући пред посланицима Предлог закона о јавним предузећима, министар привреде је навео да је циљ предложеног закона да се обезбеди да јавна предузећа, којих је 37 на републичком и 691 на локалном нивоу, могу дугорочно да послују.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42