Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска
28.08.2023.

Усвојене измене низа просветних закона

Сетом просветних закона које је усвојила Влада Србије систем образовања бити у значајној мери унапређен, посебно када је реч о превенцији и реаговању на насиље у установама образовања.
Влада Србија усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима, којим се омогућава увођење националне читанке и утврђује начин припреме и одобравања овог наставног средства.
Циљ ових измена је повећање одговорности свих актера у школском животу, али и проширење лепезе могућности када је васпитни рад у питању.
Законским решењима које је усвојила Влада Србије предвиђено је и смањење броја ученика у одељењу од следеће школске године на максимално 28 ђака.
Једна од измена и допуна закона предвиђа да се рок за почетак спровођења државне матуре помера за школску 2025/2026. годину.

________________________________________________
23.08.2023.

Почиње спровођење Пилот пројекта „Свако дете има право да одраста здраво“

Пилот пројекат „Свако дете има право да одраста здраво“ ће се реализовати у школској 2023/2024. години у 95 школа, односно у 73 основне и 22 средње школе, које остварују једносменски рад на територији читаве Србије.
Додатни часови физичког и здравственог васпитања ће се одвијати за око 5.000 ученика у 194 одељења, од чега је 172 одељења основних школа и 22 одељења средњих школа.
Меморандум о сарадњи у оквиру овог Пилот пројекта потписали су Министарство просвете, Министарство здравља и Министарство спорта, свако у домену своје надлежности.
Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, као и Акционим планом и законима, истакнут је значај физичког и здравственог васпитања деце и ученика.

________________________________________________
21.08.2023.

Министарство просвете упутило школама Смернице за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 2023/2024. години

Министарство просвете је упутило Смернице за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основним и средњим школама у школској 2023/2024. години са посебним нагласком на унапређивање васпитног рада са ученицима.
Смерницама су предвиђене активности, материјали за оснаживање школа у различитим доменима васпитног рада, као и модели припрема за реализацију тематских дана. Током целе школске године, у реализацији свих наставних, ваннаставних и осталих облика образовно-васпитног рада важно је достизање међупредметних компетенција, одговарајућих исхода образовања и стандарда квалификација код свих ученика како би њихово образовање испунило образовну и васпитну функцију неопходну за укључивање у савремено друштво и свет рада, као и наставак школовања.

________________________________________________
14.08.2023.

„Лето у завичају“ за ученике допунских школа

Министарство просвете, у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања, наставља са реализацијом школе српског језика за ученике допунских школа у иностранству „Лето у завичају“.
До 19. августа у Научно-образовно културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу боравиће група од 68 ученика и седам наставника из допунских школа у Немачкој, Великој Британији, Русији, Италији, Француској и Шпанији. Ученици ће на креативан начин унапређивати знања из српског језика и културе, кроз часове српског језика али и игру, песму и глуму.
У оквиру летње школе српског језика ученици ће, као и њихови вршњаци пре њих, посетити родну кућу Вука Стефановића Караџића у Тршићу, манастир Троношу и Бању Ковиљачу. На завршној приредби пред повратак кући приказаће песме, игре и кратке комаде које су научили за време боравка у Центру.

________________________________________________
01.08.2023.

Потписан Меморандум о сарадњи три министарства о реализацији Пилот пројекта „Свако дете има право да одраста здраво!“

Меморандум о сарадњи Министарства просвете, Министарства здравља и Министарства спорта о реализацији Пилот пројекта „Свако дете има право да одраста здраво!“ потписан је у Скупштини Србије.
У школској 2023/2024. години Пилот пројекат „Свако дете има право да одраста здраво”, ће се реализовати у основним и средњим школама које остварују једносменски рад, и то у 70 одељења првог циклуса и у 30 одељења другог циклуса основног образовања и васпитања, као и у 20 одељења у средњем образовању и васпитању.
Ученици – учесници овог Пилот пројекта у основној школи имаће пет часова недељно физичког и здравственог васпитања, док ће ученици у средњој школи имати четири часа недељно.
Министарство просвете ће у наредном периоду извршити селекцију школа које ће бити укључене у Пилот пројекат, формирати радне групе чији је задатак да припреми програме и материјале за реализацију додатних часова наставе физичког и здравственог васпитања, као дефинисање неопходних праваца и задатака за припрему програма додатног рада наставе физичког и здравственог васпитања. План је да се имплементација овог пројекта у свим школа реализује од школске 2024/2025. године.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42