СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Култура

„Кад оцењујем неко уметничко дело, однесем га и ставим поред нечега што је Бог створио, поред дрвета или цвета. Ако је у питању несклад, значи да то није уметност.”
- Марк Шагал

Развој информационо комуникационе инфраструктуре у установама образовања, науке и културе

02. 11. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство трговине, туризма и телекомуникација покренули су пројекат под називом „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“, којим је предвиђено да све основне и средње школе буду повезане на Академску мрежу Републике Србије-АМРЕС, а тиме и на интернет.
Уколико неке од школа имају додатних питања везано за пројекат повезивања на АМРЕС, могу се обратити сарадницима у АМРЕС-у слањем поруке на мејл: kontakt@amres.ac.rs .

________________________________________________

Системска брига за очување и развијање српског језика

01. 11. 2016.

Министарство културе и информисања саопштило је да је у оквиру проширења акције „Негујмо српски језик“ на републички ниво, формирало посебан одбор који ће се бавити пословима и активностима везаним за спровођење те акције. Основни циљ одбора да се систематски и свестрано подстакне брига за очување и развијање српског језика и језичке културе. Једна од функција овог тела јесте да усваја и верификује план активности, и да, у складу с тим, у градовима Србије организује акредитоване стручне семинаре за наставнике, затим образовне, књижевне и сценске програме, као и да припрема и спроводи разноврсне промотивне активности.
» детаљније «

________________________________________________

Србија посвећена очувању језичке разноликости

22. 02. 2016.

Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије саопштила је да је Србија потпуно посвећена очувању богате језичке разноликости. Након обележавања 21. фебруара – Међународног дана матерњег језика, из Канцеларије је истакнуто да је Канцеларија обележила овај дан у сарадњи са националним саветима као представницима говорника мањинских језика у Србији. У нашој земљи живи више од 30 етничких заједница које говоре различитим језицима. Постојање великог броја различитих матерњих језика илуструје разноликост и мултијезичност друштва, али развија и свест о језичким и културним традицијама и инспирише на солидарност која се заснива на разумевању, дијалогу и толеранцији, навели су у Канцеларији.

________________________________________________

Усвојене измене Закона о култури

16. 02. 2016.

Скупштина Србије усвојила је 12.2.2016. измене Закона о култури, којима се укида постојање установа културе од националног значаја, али се не укидају национална признања за врхунски допринос култури, тј. „националне пензије”. Нaциoнaлнa признaњa зa врхунски дoпринoс култури билa су увeдeнa Зaкoнoм o култури, кojи сe примeњуje oд 2010. гoдинe. Скупштинa je усвojилa и измeнe Зaкoнa o oбaвeзнoм примeрку публикaциje. Tимe сe дeфинишe кaтeгoриja "aкaдeмски примeрaк" кoja oмoгућaвa дa сe у мрeжи унивeрзитeтских библиoтeкa увeк и блaгoврeмeнo нaђe нajмaњe jeдaн примeрaк нeoпхoдaн зa дaљи стручни и нaучни рaд.

________________________________________________

Култура значајан чинилац у економском развоју земље

16. 11. 2015.

Министар културе и информисања у Влади Републике Србије Иван Тасовац саопштио је медијима да се култура не може развијати без снажне економске базе, али ни да се успешна економија и друштво не могу замислити без снажне културне продукције и креативне индустрије.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42