СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
15.05.2019.

Нацрт измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђа и унапређење информационих решења

Нацртом измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђене су кључне новине које се односе на социјално-економске компоненте, односно ограничавање продаје непокретности за потраживања до 5.000 евра у тзв. комуналним предметима, као и спуштање цензуса зарада и пензија који могу бити предмет извршења.
Истовремено, Министарство правде определило се развијање и унапређење употребе информационих решења.
На конференцији „Ефикасно и правично извршење: Хармонизација праксе у светлу предстојећих измена Закона о извршењу и обезбеђењу“, коју је организовао УСАИД пројекат „Владавина права“ истакнуто је да су две централне новине у том смислу - електронска продаја непокретности и покретних ствари, као и електронска огласна табла.

________________________________________________
13.05.2019.

Објављен радни текст Националне стратегије развоја правосуђа

Министарство правде Владе Републике Србије објавило je радни текст Националне стратегије развоја правосуђа за период од 2019. до 2024. године.
Кључни приоритети доношења нове стратегије су даље јачање независности судства и самосталности тужилаштва кроз унапређени нормативни и институционални оквир и даље јачање интегритета носилаца правосудних функција кроз поштовање етичких принципа.
Jедан од приоритета јесте и унапређење одговорности правосудног система кроз јачање механизма одговорности судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, као и даље подизање квалитета правосудног система јачањем стручности и оспособљености носилаца правосудних функција и запослених у правосуђу.
Допринос изради радног текста Националне стратегије дали су угледни национални стручњаци ангажовани од стране УСАИД-овог пројекта „Владавина права”.

________________________________________________
10.05.2019.

Влада Србије усвојила сет закона из области правосуђа

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика који предвиђа увођење казне доживотног затвора за најтежа и најбруталнија кривична дела, као и више предлога закона из области правосуђа и упутила их у скупштинску процедуру: Предлог закона о спречавању корупције, Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, Предлог закона о изменама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа.

________________________________________________
03.05.2019.

Судије у Србији добиле на пробно коришћење програм „Њутн диктат”

Судије Основног суда у Зрењанину су прве судије у Србији које су добиле на пробно коришћење „Њутн диктат”, програм који претвара глас у текст и омогућава директно диктирање судских записника и одлука у документ на рачунару, без употребе тастатуре. Овај програм су касније добили на пробу и Први основни суд у Београду и Виши суд у Крагујевцу.

________________________________________________
26.03.2019.

Србија напредовала у борби против корупције

Нова организација судова и тужилаштва, којом су формирана четири нова регионална центра за борбу против организованог криминала и корупције успостављена је од 1. марта 2018. године. Захваљујући новим законским решењима, судови и тужилштва су постигли добре резултате, донето је преко 300 осуђујућих правноснажних пресуда за кривична дела са коруптивним елементом.
Потребно је добро одредити параметре по којима ће се пратити резултати спровођења закона, како би сви добри ефекти новог система били препознати и у извештајима о напретку Србије ка ЕУ.
Увођење портала е-аукције у поступцима извршења или е-јавне набавке, део су превентивних мера на којима држава тренутно ради.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42