СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски

Судије у Србији добиле на пробно коришћење програм „Њутн диктат”

03. 05. 2019.

Судије Основног суда у Зрењанину су прве судије у Србији које су добиле на пробно коришћење „Њутн диктат”, програм који претвара глас у текст и омогућава директно диктирање судских записника и одлука у документ на рачунару, без употребе тастатуре. Овај програм су касније добили на пробу и Први основни суд у Београду и Виши суд у Крагујевцу.

________________________________________________

Србија напредовала у борби против корупције

26. 03. 2019.

Нова организација судова и тужилаштва, којом су формирана четири нова регионална центра за борбу против организованог криминала и корупције успостављена је од 1. марта 2018. године. Захваљујући новим законским решењима, судови и тужилштва су постигли добре резултате, донето је преко 300 осуђујућих правноснажних пресуда за кривична дела са коруптивним елементом.
Потребно је добро одредити параметре по којима ће се пратити резултати спровођења закона, како би сви добри ефекти новог система били препознати и у извештајима о напретку Србије ка ЕУ.
Увођење портала е-аукције у поступцима извршења или е-јавне набавке, део су превентивних мера на којима држава тренутно ради.

________________________________________________

Представљен годишњи извештај о раду судова у Републици Србији

18. 03. 2019.

Врховни касациони суд представио је годишњи извештај о раду свих судова у Републици Србији за 2018. годину. Упоредном анализом годишњих извештаја Врховног касационог суда са извештајима које сачињава Европска комисија за ефикасност правосуђа (СЕПЕЖ) констатовано је да судови у Србији из године у годину имају све боље резултате.
Просечна дужина трајања првостепеног поступка у судовима, на основу последњег извештаја СЕПЕЖ-а, износила је 253 дана, док је тај просек у 2014. години био 580 дана.
Истакнуто је да Србију у 2019. години очекује измена Устава у делу који се односи на судску власт, састав, положај и надлежности ВСС.
Правосуђе у првој половини текуће године очекује израда нове Националне стратегије за унапређење рада правосуђа за период 2019-2024. која има циљ да предвиди будуће активности и мере, како би се ефикасност судства подигла на виши ниво.

________________________________________________

Савет Европе подржава напоре Министарства правде на уставним променама и ревизији Акционог плана за Поглавље 23

11. 03. 2019.

Савет Европе поздравио је напоре Министарства правде везане за уставне реформе, као и за ревизију Акционог плана за Поглавље 23.
Министарство правде истакло је да Србија интензивно сарађује са свим телима Савета Европе, а посебно са Европском комисијом за ефикасност правосуђа СЕПЕЖ (CEPEJ), услед које је статистичко извештавање судова знатно унапређено.
Наглашена је и важност подршке и помоћи Савета Европе при уставним реформама које су у току. О предлогу који је поднет Народној скупштини за улазак у процедуру промене Устава, у делу који се односи на положај судија и тужилаца, народни посланици би требало да гласају на пролећном заседању, како би скупштински Одбор за уставна питања и законодавство организовао јавне дебате, након којих ће коначан Нацрт бити израђен, како би се народни посланици поново изјаснили о њему. Уколико се овај предлог изгласа са две трећине гласова, биће расписан референдум.

________________________________________________

Подршка УСАИД-а унапређењу рада правосуђа

08. 03. 2019.

Значајан подстицај активностима на унапређењу рада правосуђа у Србији Министарство правде добија од УСАИД-а, пре свега кроз пројекте којима се континуирано подржава јачање владавине права и борбу против корупције.
Пројектом "Владавина права" пружа се значајна подршка изради првог радног текста нове националне стратегије унапређења рада правосуђа у Србији за наредни петогодишњи перод.
Овим пројектом посебна пажња се пружа јачању капацитета Државног правобранилаштва, као и члановима радне групе за израду измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу, чија ће главна новина бити успостављање платформе за Е-аукцију.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42