СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка

Утврђивање Програма подстицаја за спровођење мера и активности за управљање миграцијама у јединицама локалне самоуправе

03. 03. 2015.

Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2015. годину, донесена на основу одредаба Закона о управљању миграцијама („Сл. гл. РС“, бр. 107/12), утврђује Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2015. годину који је одштампан уз ову уредбу и њен је саставни део.Програм обухвата подстицаје, мере и активности, висину средстава за подстицај спровођења мера и активности у јединицама локалне самоуправе, критеријуме за њихову расподелу и критеријуме за учешће јединица локалне самоуправе у програму подстицаја. Наведени подстицај састоји се од финансирања планова које утврде надлежни органи јединице локалне самоуправе из буџета Републике Србије, под условима прописаним законом и у циљу реализације програма од посебног значаја за област управљања миграцијама у јединици локалне самоуправе. Поменуте мера члана представља скуп активности које јединица локалне самоуправе спроводи ради реализације утврђеног плана. Уредба Ступа на снагу 10. марта 2015. године.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42