КОЕФИЦИЈЕНТ РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
         у 201
9. години

Ажурирано 12.11.2019. године 

Месец

Коефицијенти

Службени 
гласник РС

У месецу према претходном месецу

Годишња инфлација

Јануар

0,004

0,021

12/19

 

Фебруар

0,007

0,024

16/19

Март

0,004

0,028

27/19

Април

0,007

0,031

34/19

Maj

-0,003

0,022

42/19

Јун

-0,003

0,015

50/19

Jул

-0,002

0.016

58/19

Aвгуст

0.000

0,013

65/19

Септембар

-0,005

0,011

73/19

Октобар

0,001

0,010

Саопштење РЗС бр. 303 од 12.11.2019. године

Којефицијент раста потрошачких цена за  новембар  биће објављен 12.12.2019. године

 

КОЕФИЦИЈЕНТ РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
         у 201
8. години

Месец

Коефицијенти

Службени 
гласник РС

У месецу према претходном месецу

Годишња инфлација

Јануар

0,003

0,019

14/18

Фебруар

0,003

0,015

19/18

Март

0,001

0,016

29/18

Април

0,004

0,011

37/18

Мај

0,006

0,021

45/18

Јун

0,004

0,023

54/18

Јул

-0,003

0,024

63/18

Август

0,003

0,026

69/18

Септембар

-0,003

0,021

76/18

 

Октобар

0,003

0,022

88/18

Новембар

-0,003

0,019

98/18

Децембар

-0,003

0,02

1/19