КОЕФИЦИЈЕНТ РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
у 201
8. години

Месец

Коефицијенти

Службени
гласник РС

У месецу према претходном месецу

Годишња инфлација

Јануар

0,003

0,019

14/18

Фебруар

0,003

0,015

19/18

Март

0,001

0,016

29/18

Април

0,004

0,011

37/18

Мај

0,006

0,021

45/18

Јун

0,004

0,023

54/18

Јул

-0,003

0,024

63/18

Август

0,003

0,026

69/18

Септембар

-0,003

0,021

76/18

 

Октобар

0,003

0,022

88/18

Новембар

-0,003

0,019

98/18

Подаци за АП Косово и Метохију нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно) јер РЗС од 1999. године не располаже овим подацима.