ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА

 

 

НАЈНИЖА МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА за обрачун социјалних доприноса у 2018. години

 

(Ажурирано 9.1.2018)

 

Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике (чл. 37)

Примена у периоду

Износ најниже месечне основице

Службени гласник РС бр.

Од 6.1.2018.

23.053

2/18

 

 

НАЈВИША МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА за плаћање социјалних

доприноса у 2018. години

 

(Ажурирано 9.1.2018)

Највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне зараде по запосленом у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике (чл. 42)

Примена у периоду

Износ највише месечне основице

Службени гласник РС бр.

Од 6.1.2018.

329.330

2/18

 

ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА за обавезно социјално осигурање за одређене категорије осигураника

 

(Ажурирано 19.2.2018)

 

Ред.

бр.

Врста основице

Износ основице (дин.)

Важност

Службени 
гласник РС

1.

Најнижа месечна основица доприноса за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (самостални уметници, свештеници, верски службеници, монаси, монахиње и пољопривредници, односно земљорадници)

23.053

за 2018. годину

2/18

2.

Највиша годишња основица за обавезно социјално осигурање за 2017. годину

3.793.175

за 2017. годину

7/18

3.

Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину

3.942.693

за 2018. годину

10/18

4.

Основица осигурања на коју се плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање

1) 23.053

2) 26.346

3) 35.568

4) 42.813

5) 52.693

6) 57.303

7) 75.746

8) 83.650

9) 102.092

10) 131.732

11) 197.598

12) 263.464

13) 329.330

за 2018. годину

13/18