ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РС У 2018. ГОДИНИ

 (Ажурирано 27.11.2018)

 

Месец 
у 2018.

Бруто зарада

Нето зарада

Службени 
гласник РС

Износ

Индекс

(ланчани)

Износ

Индекс

(ланчани)

Јануар

69.218

102,2

50.048

102,7

25/30.3.2018.

Фебруар

66.084

95,5

47.819

95,5

31/27.4.2018.

Март

68.251

103,3

49.400

103,3

39/25.5.2018.

Април

67.901

99,5

49.117

99,4

49/27.6.2018.

Мај

69.684

102,6

50.377

102,0

57/25.7.2018.

Јун

68.047

97,7

49.226

97,7

66/29.8.2018.

Јул

68.029

100,0

49.202

100,0

72/28.9.2018.

Август

68.831

101,2

49.773

101,2

81/26.10.2018.

Септембар

66.251

96,3

47.920

96,3

92/28.11.2018.

Напомена:

1) Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења Републичког завода за статистику о просечним зарадама ће се од 2018. године објављивати 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. Просечне зараде за октобар биће објављене 25. децембра 2018. године.

2) Да би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, подаци за 2017. годину добијени су из истог извора и на исти начин као и подаци за 2018. годину.

 

МИНИМАЛНА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

(Ажурирано 27.12.2017)

 

Месец

Износ минималне нето зараде 
по радном часу

Број могућих радних часова

Нето износ

Бруто износ

Јануар

143,00 динара

184

26.312

35.395,14

Фебруар

160

22.880

30.499,28

Март

176

25.168

33.763,19

Април

168

24.024

32.131,24

Мај

184

26.312

35.395,14

Јун

168

24.024

32.131,24

Јул

176

25.168

33.763,19

Август

184

26.312

35.395,14

Септембар

160

22.880

30.499,28

Октобар

184

26.312

35.395,14

Новембар

176

25.168

33.763,19

Децембар

168

24.024

32.131,24