ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РС У 2019. ГОДИНИ

 (Ажурирано 29.11.2019)

 

Месец 

Бруто зарада

Нето зарада

Службени 
гласник РС

Износ

Индекс

(ланчани)

Износ

Индекс

(ланчани)

Јануар

75.296

103,9

54.521

103,7

30/19

Фебруар

72.350

95,4

52.426

95,5

30/19.

Март

74.755

102,9

54.271

103,1

36/19

Април

75.441

100,2

54.645

100,0

46/19

Мај

76.511

101,7

55.380

101,6

54/19

Јун

74.009

97,0

53.633

97,1

60/19

Јул

76.056

103,0

55.042

102,8

69/19

Август

74.768

98,3

54.115

98,3

76/19

Септембар

74.160

99,7

53.698

99,7

83/19

 

Напомена:

1)  Просечне зараде за октобар 2019 биће објављене 25 децембра 2019. године.

.

 

 ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РС У 2018. ГОДИНИ

 (Ажурирано 26.2.2019)

 

Месец 

Бруто зарада

Нето зарада

Службени 
гласник РС

Износ

Индекс

(ланчани)

Износ

Индекс

(ланчани)

Јануар

69.218

102,2

50.048

102,7

25/30.3.2018.

Фебруар

66.084

95,5

47.819

95,5

31/27.4.2018.

Март

68.251

103,3

49.400

103,3

39/25.5.2018.

Април

67.901

99,5

49.117

99,4

49/27.6.2018.

Мај

69.684

102,6

50.377

102,0

57/25.7.2018.

Јун

68.047

97,7

49.226

97,7

66/29.8.2018.

Јул

68.029

100,0

49.202

100,0

72/28.9.2018.

Август

68.831

101,2

49.773

101,2

81/26.10.2018.

Септембар

66.251

96,3

47.920

96,3

92/28.11.2018.

Октобар

69.012

104,2

49.901

104,1

103/26.12.2018.

Новембар

69.949

101,4

50.556

101,3

4/26.1.2019.

Децембар

72.167

103,2

52.372

103,6

13/28.02.2019.

 

МИНИМАЛНА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

(Ажурирано 03.01.2019)

 

Месец

Износ минималне нето зараде 
по радном часу

Број могућих радних часова

Нето износ

Бруто износ

Јануар

155,30 динара

184

28.575,20

38.580,88

Фебруар

160

24.848,00

33.263,91

Март

168

26.090,40

35.036,23

Април

176

27.332,80

36.808,56

Мај

184

28.575,20

38.580,88

Јун

160

24.848,00

33.263,91

Јул

184

28.575,20

38.580,88

Август

176

27.332,80

36.808,56

Септембар

168

26.090,40

35.036,23

Октобар

184

28.575,20

38.580,88

Новембар

168

26.090,40

35.036,23

Децембар

176

27.332,80

36.808,56

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануардецембар 2019. године износи 155,30 динара (нето), по радном часу (Сл. гл. РС бр. 69/18).

 

МИНИМАЛНА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

(Ажурирано 27.12.2017)

 

Месец

Износ минималне нето зараде 
по радном часу

Број могућих радних часова

Нето износ

Бруто износ

Јануар

143,00 динара

184

26.312

35.395,14

Фебруар

160

22.880

30.499,28

Март

176

25.168

33.763,19

Април

168

24.024

32.131,24

Мај

184

26.312

35.395,14

Јун

168

24.024

32.131,24

Јул

176

25.168

33.763,19

Август

184

26.312

35.395,14

Септембар

160

22.880

30.499,28

Октобар

184

26.312

35.395,14

Новембар

176

25.168

33.763,19

Децембар

168

24.024

32.131,24