Месец 

Бруто зарада

Нето зарада

Службени 
гласник РС

Износ

Индекс

(ланчани)

Износ

Индекс

(ланчани)

Јануар

82.836

100,1

59.941

99,7

42/25.3.2020.

Фебруар

80.288

96,3

58.132

96,4

62/29.4.2020.

Март

82.320

102,6

59.681

102,8

77/26.5.2020.

 

Напомена:

1) Просечне зараде за април 2020. биће објављене 25.јуна 2020. године..

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РС У 2020. ГОДИНИ

(Ажурирано 27.5.2020)

 

 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РС У 2019. ГОДИНИ

  

Месец 

Бруто зарада

Нето зарада

Службени 
гласник РС

Износ

Индекс

(ланчани)

Износ

Индекс

(ланчани)

Јануар

75.296

103,9

54.521

103,7

30/19

Фебруар

72.350

95,4

52.426

95,5

30/19.

Март

74.755

102,9

54.271

103,1

36/19

Април

75.441

100,2

54.645

100,0

46/19

Мај

76.511

101,7

55.380

101,6

54/19

Јун

74.009

97,0

53.633

97,1

60/19

Јул

76.056

103,0

     55.042

102,8

69/19

Август

74.768

98,3

54.115

98,3

76/19

Септембар

74.160

99,7

53.698

99,7

83/19

Октобар

76.096

102,5

55.065

102,4

93/19

Новембар

77.879

102,1

56.331

102,1

6/20

Децембар

82.257

105,1

     59.772

105,6

16/20

 

Напомена:

1) Просечне зараде за јануaр 2020. биће објављене 25.марта 2020. године..

 

  

MИНИМАЛНА ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

(Ажурирано 29.12.2020)

 

Месец

Износ минималне
нето зараде
по радном часу

Број могућих радних часова

Нето износ

Бруто износ

Јануар

172,54 динара

184

31.747,36

42.963,42

Фебруар

160

27.606,40

37.056,21

Март

176

30.367,04

40.994,35

Април

176

30.367,04

40.994,35

Мај

168

28.986,72

39.025,28

Јун

176

30.367,04

40.994,35

Јул

184

31.747,36

42.963,42

Август

168

28.986,72

39.025,28

Септембар

176

30.367,04

40.994,35

Октобар

176

30.367,04

40.994,35

Новембар

168

28.986,72

39.025,28

Децембар

184

31.747,36

42.963,42

 МИНИМАЛНА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

 

Месец

Износ минималне нето зараде 
по радном часу

Број могућих радних часова

Нето износ

Бруто износ

Јануар

155,30 динара

184

28.575,20

38.580,88

Фебруар

160

24.848,00

33.263,91

Март

168

26.090,40

35.036,23

Април

176

27.332,80

36.808,56

Мај

184

28.575,20

38.580,88

Јун

160

24.848,00

33.263,91

Јул

184

28.575,20

38.580,88

Август

176

27.332,80

36.808,56

Септембар

168

26.090,40

35.036,23

Октобар

184

28.575,20

38.580,88

Новембар

168

26.090,40

35.036,23

Децембар

176

27.332,80

36.808,56

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануардецембар 2019. године износи 155,30 динара (нето), по радном часу (Сл. гл. РС бр. 69/18).