СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

20. 07. 2018.

Комплет часописа број 13-14, који је тематски посвећен планирању јавних финансија, дистрибуиран је претплатницима 15. јула 2018. године.

Садржај часописа можете погледати на следећим линковима:
„Подсетник за директора”
„Правни саветник”
„Буџетско рачуноводство”

Књиговодствени модел за нову пореску евиденцију

„Образовни информатор” корисницима књиговодственог софтвера „X-Manager” припрема модул за пореску евиденцију пореза на додату вредност и преглед обрачуна на обрасцу ПОПДВ обрачун ПДВ-а у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гл. РС” бр. 48/18). Исти ће бити благовремено достављен, у складу са захтевима и роковима прописа, уз корисничко упутство.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

20. 07. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени лист АП Војводине бр. 34 од 11.07.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

20. 07. 2018.

ДРИ утврдила бројне неправилности код субјеката ревизије

У извештају Државне ревизорске институције (ДРИ) за 2017. који је представљен у Суботици на заседању Одбора за финансије, буџет и контролу трошења јавних средстава Скупштине Србије, наведено је да су у прошлој години у 376 обављених ревизија код корисника јавних средстава утврђене грешке и неправилности у износу од 743 млрд. дин.
Од стране ДРИ указано је на слабости функционисања система интерне контроле код корисника јавних средстава, неуспостављање функције интерне ревизије, неправилности у вези са јавним набавкама, више исплаћене плате у односу на прописане, што су неке од најчешћих неправилности утврђених код субјеката ревизије. Око 70% неправилности односи се на неидентификовану и непописану имовину у јавној својини. Такође, код већине субјеката интерна ревизија није успостављена на одговарајући начин.

Без „црне листе” због два динара

Гувернер Народне банке Србије наложила је 18. јула 2018. стручним службама да учине све што је у надлежности НБС да банке не уписују грађане у Кредитни биро због минималних дуговања. Налог службама је дат након медијских написа о грађанима који су се нашли на такозваним „црним листама” лоших банкарских клијената због дугова од по неколико динара, углавном насталих након затварања рачуна или кредитних картица. НБС је стога кренула у анализе како би пронашла поуздано решење за овај проблем, којим пословне банке отежавају вођење финансија грађанима, који често и не знају да су због 2-3 динара дуга уписани у Кредитни биро.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

20. 07. 2018.

Крагујевачки универзитет поново међу 500 најбољих на свету

И ове године Универзитет у Крагујевцу је сврстан на Шангајску листу 500 најбољих универзитета у свету из области математике, а рангиран је између 400. и 500. Места. Универзитет у Крагујевцу основан је 1976. године, а први пут се на Шангајској листи нашао прошле године, захваљујући математичарима са Природно-математичког факултета (ПМФ), за шта су најзаслужнији професори и млади истраживачи са Института за математику и информатику, који ради у оквиру ПМФ-а.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

19. 07. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС бр. 56 од 18.7.2018.

Одлука о јединственом кодексу шифара

Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Сл. гл. РС” бр. 56/18), ступа на снагу 26. јула 2018. годинe, а примењује се од 1. јануара 2019. године.
Јединствени кодекс шифара садржи шифре за следећа обележја:
1) занимање;
2) врсту и ниво квалификације;
3) држава;
4) општина;
5) насеље (место).
Јединствени кодекс шифара садржи следеће шифарнике:
1) шифарник занимања;
2) шифарник нивоа квалификација;
3) шифарник држава;
4) шифарник општина у Републици Србији;
5) шифарник насеља у Републици Србији.
Шифре утврђене у Јединственом кодексу шифара уписују се у прописане обрасце пријава и извештаја за вођење евиденција у области рада. Шифарници су одштампани уз Одлуку као њени прилог и чине њен саставни део.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

19. 07. 2018.

ММФ одобрио нови саветодавни програм сарадње

На јучерашњој седници Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда Србији је одобрен нови програм сарадње за период од 30 месеци, који је саветодавног карактера и не предвиђа коришћење финансијских средстава. Нови програм сарадње је континуитет у односу на стендбај аранжман из предострожности, који је успешно завршен у фебруару ове године. Циљ програма је одржавање макроекономске и финансијске стабилности, као и наставак структурних и институционалних реформи за подстицање бржег и свеобухватног раста, стварање нових радних места и побољшање животног стандарда.

Спољнотрговинска робна размена Србије

У 2017. години укупна спољнотрговинска робна размена Србије износила је 34,4 милијарде евра, што је раст од 12,9 одсто у односу на претходну годину. Извоз робе из Србије повећан је за 12,1 одсто и износио је 15,1 милиона евра, док је увоз повећан 13,6 одсто и износио је 19,4 милиона евра, што је резултирало спољнотрговинским дефицитом од 4,3 милијарде евра и исти је био већи 19,5 одсто него у 2016. години. Покривеност увоза извозом износила је 77,5 одсто и мања је него у 2016. години када је износила 78,8 одсто. Највећи суфицит у размени остварен је са Босном и Херцеговином, Црном Гором и Македонијом, а највећи дефицит у трговини остварен је са Кином и Немачком.

Очекује се избор нове комисије за акредитацију високошколских установа

Национални савет за високо образовање (НСВО) изабрао је 22 кандидата, од укупно 123 професора који су се пријавили на конкурс, за чланове нове комисије за акредитацију високошколских установа. При избору кандидата за чланове нове комисије за акредитацију, вођено је рачуна да осим одговарајуће заступљености представника различитих научних области и о сразмерној заступљености појединих универзитета (државних и приватних). Сада преостаје да Управни одбор НСВО од предложених кандидата изабере 17 чланова нове комисије.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

19. 07. 2018.

Међународна награда Канцеларији за ИТ и е-управу Владе Србије

На глобалном самиту Партнерстава за отворену управу, које је одржано у Грузији, канцеларија за ИТ и е-управу при кабинету председнице Владе Србије, освојила је међународну Награду за развој информационог друштва међу 685 пројеката широм света. Србија је у претходних годину дана повећала број услуга које грађани и привреда могу да добију електронским путем од државних институција и администрације, а међу највећим олакшицама које је Србија увела је систем електронске размене докумената између државних институција. На самиту је изнето да је дигитализација један од кључних приоритета Владе Србије, пре свега у областима јавне управе, економије и образовања, као и да је Влада посвећена изградњи система отворених података јер се тако смањује корупција, повећава конкурентност и транспарентност и јача поверење између државе, грађана и привреде. У примени појединих стандарда отворених података Србија је испред прописаних стандарда ЕУ.

Ученице школе „Луј Давичо” освојиле награде на такмичењу у Атини

На недавно одржаном 18. Међународном плесном такмичењу Хелас у Атини, ученице балетске школе „Луј Давичо” из Београда, освојиле су више награда. Прва награда припала је четрнаестогодишњој Наталији Тапић и то у категорији пре професионалних женских солиста, а освојене су и три треће награде, као и једно четврто место.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

18. 07. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 13 од 17.7.2018.

ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ

Нацрт закона о спречавању корупције

Министарство правде Србије објавило је на свом сајту (www.mpravde.gov.rs) Нацрт закона о спречавању корупције, којим се уводи низ новина у област превенције корупције, и отклањају недостаци важећег Закона о Агенцији за борбу против корупције, а мења се име и Агенције, која би убудуће требало да се зове Агенција за спречавање корупције. Према Нацрту закона Агенцији се проширује надлежност овлашћењем да даје мишљење о процени ризика од корупције у нацртима одређених закона. Министарства би убудуће у поступку припреме закона из посебно ризичних области за настанак корупције, морала да прибављају мишљење од Агенције о предложеним решењима. Такође, новина је да је поступак могуће покренути и на основу анонимне пријаве, прецизирани су обавезни елементи захтева за покретање поступка, дефинисан је рок за покретање и вођење прекршајних поступака на две године, од дана када је прекршај учињен, прецизирани су појмови органа јавне власти, јавног функционера и јавне функције.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
СЕМИНАРИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА
на тему:

„ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИНАМА У ПРИМЕНИ ПРОПИСА”

24.8.2018. (петак)
Високо образовање

(бесплатнo за претплатнике)

Детаљније »

ПРИЈАВА
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 13-14/2018.

» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 13-14/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 13-14/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42