СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

24. 09. 2018.


КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА

Садржаје броја 18 можете погледати на следећим линковима:
„Подсетник за директора”
„Правни саветник”
„Буџетско рачуноводство”

НОВО У ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗДАЊИМА

• Корисницима Електронског издања Образовног информатора стављен је на располагање Образац ПОПДВ, у ПДФ форми са свим потребним формулама у збирним пољима, а који је сачињен на основу Корисничког упутства за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу ПОПДВ Пореске управе.

ЈЕДНОДНЕВНА ОБУКА

• „ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ” (у складу с измењеним пореским прописима и Корисничким упутством Пореске управе)

Обука ће се одржати у уторак 25. септембра 2018. у Београду у Цара Лазара 5А (просторије Образовног информатора), са почетком у 10 часова.

                                                                 ПРОГРАМ     ПРИЈАВА

СЕМИНАРИ

• „ПЛАНИРАЊЕ И ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА”
Семинар ће се одржати 1. октобар 2018. године (понедељак) у Београду, хотел „Палас”, Топличин венац 23 са почетком у 10 часова.

                                                                 ПРОГРАМ     ПРИЈАВА                                                                 

СТРУЧНИ СКУПОВИ

• Традиционални XX СУСРЕТИ УСТАНОВА одржаће се од 14.-17. октобра 2018. на Златибору.
Пријавите се до 19. септембра и остварите 25% попуста на котизацију.

                                                                 ПРОГРАМ     ПРИЈАВА                                                                 

ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ

• ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ ЗА ДИРЕКТОРЕ/МЕНАЏЕРЕ одржаће се од 18.-21. октобра 2018. на Златибору.

                                                                 ПРОГРАМ     ПРИЈАВА                                                                 

СОФТВЕРИ

Књиговодствени софтвер за нову пореску евиденцију


„Образовни информатор” корисницима књиговодственог софтвера „X-Manager”, је припремио модул за пореску евиденцију пореза на додату вредност и преглед обрачуна на обрасцу ПОПДВ обрачун ПДВ-а у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гл. РС” бр. 48/18).

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

24. 09. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Садржај нових прописа можете погледати на следећем линку:

Службени гласник РС, број 70 од 21.9.2018.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

20. 09. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Садржај нових прописа можете погледати на следећем линку:

Службени лист АП Војводине, број 44 од 14.9.2018.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

18. 09. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Садржај нових прописа можете погледати на следећем линку:

Службени гласник РС – Просветни гласник, број 16 од 17.9.2018.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

17. 09. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Садржај нових прописа можете погледати на следећем линку:

Службени гласник РС, број 69 од 14.9.2018.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

14. 09. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

13. 09. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Садржај нових прописа можете погледати на следећем линку:

Службени лист АП Војводине, број 43 од 5.9.2018.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

12. 09. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
„ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ”

25. септембар 2018.
просторије Образовног информатора
Београд, Цара Лазара 5А

ПРОГРАМ     ПРИЈАВА
„ПЛАНИРАЊЕ И ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА”

1. октобар 2018.

хотел „Палас”
Београд, Топличин венац 23

ПРОГРАМ     ПРИЈАВА
„НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА У РЕФОРМИСАЊУ ЈАВНОГ
СЕКТОРА И КАКО ИХ РЕШАВАТИ”

14-17.10.2018.

Златибор, хотел „Палисад”

ПРОГРАМ     ПРИЈАВА

ПРЕВОЗ И СМЕШТАЈ 

ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ ЗА
ДИРЕКТОРЕ/МЕНАЏЕРЕ

18-21.10.2018.

Златибор

ПРОГРАМ     ПРИЈАВА
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 18/2018.

» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 18/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 18/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42