Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


14.06.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 51 од 13. јуна 2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 06-5279/2024
2. СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину (ступа на снагу 14. јуна 2024.)
3. СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма мастер и докторских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину (ступа на снагу 14. јуна 2024.)
4. ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2024. године

________________________________________________
13.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

________________________________________________
12.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

________________________________________________
11.06.2024.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени гласник РС” бр. 50 од 7. јуна 2024. године, „Службени гласник РС – Међународни уговори” бр. 2 од 6. јуна 2024. године и „Службени лист АПВ” бр. 26 од 5. јуна 2024. године

Прописи од значаја за пословање буџетских установа су:

„Службени гласник РС” бр. 50
1. УРЕДБА о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
2. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2024. годину (ступа на снагу 8. јуна 2024.)
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години (ступа на снагу 8. јуна 2024.)
4. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, основних академских и интегрисаних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
5. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
6. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
7. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
8. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
9. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5018/2024
10. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5020/2024
11. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5053/2024
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5065/2024-1
13. ПРАВИЛНИК о начину вођења и обрасцу личног листа носиоца јавнотужилачке функције и особља запосленог у јавном тужилаштву (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
14. ПРАВИЛНИК о начину објављивања података о интерфејсима електронских комуникационих мрежа у терминалним тачкама мреже (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2024. године
16. ТАРИФА накнаде за давање на послугу оригинала и умножених примерака ауторских дела издатих у штампаној форми (ступа на снагу 15. јуна 2024.)

„Службени гласник РС – Међународни уговори” бр. 2
1. СПОРАЗУМ о радио-телевизијској и онлајн аудио-визуелној сарадњи између Министарства информисања и телекомуникација Републике Србије и Националне управе за радио и телевизију НР Кине (ступа на снагу 8. маја 2024.)

„Службени лист АПВ” бр. 26
1. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 5. јуна 2024.)

________________________________________________
10.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Бројни изазови у примени Закона о слободном приступу информацијама
Министарка државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије Јелена Жарић Ковачевић разговарала је са повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Миланом Мариновићем о примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Повереник је представио изазове у вези са спровођењем Закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, пре свега у вези сa злоупотребом захтeвa зa приступ информацијама, те променом става Управног суда у вези са трошковима поступка који сносе првостепени органи.
На састанку је постигнут договор о сарадњи у циљу превазилажења уочених проблема, а најављени су и нови разговори на ову тему, као и могућност покретања процедуре промене постојећeг законског решења у циљу боље имплементације у пракси, наводи се у саопштењу Министарства државне управе и локалне самоуправе.

________________________________________________
07.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Утврђен број буџетских студената за академску 2024/25. годину
Министарство просвете Владе Републике Србије саопштило је да је Влада на предлог овог министарства, усвојила одлуке о броју буџетских студената за упис у прву годину студијских програма основних и мастер струковних студија, основних и мастер академских студија, интегрисаних академских студија и докторских студија за академску 2024/25. годину.
У прву годину студијских програма основних струковних, основних академских и интегрисаних академских студија на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, на терет буџета може се уписати 17.697 студенaта.
Такође, може се уписати и додатних 510 студената на основу афирмативних мера за упис студента са инвалидитетом и студената припадника ромске националности, односно држављана Републике Србије који су у школској 2023/2024. години завршили средњу школу у иностранству.
Влада је наставила тренд повећања броја студената који се могу финансирати из буџета на докторским студијама, па је ове године на прву годину докторских академских студија предвиђен упис 967 студенaта који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република.
Одлука о броју буџетских студената доноси се по прибављеном мишљењу високошколских установа и Националног савета за високо образовање, док, у складу са законом, аутономијом универзитета и дозволом за рад, свака високошколска установа доноси одлуку о броју самофинансирајућих студената.
На основу поверених послова, Аутономна Покрајина Војводина посебно доноси одлуке о броју студената за упис у прву годину основних и мастер струковних студија, основних и мастер академских студија, интегрисаних академских студија и докторских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на високошколским установама чије је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, наводи се у саопштењу.

Интензивирање рада на изради новог закона о финансирању високог образовања
Председник Владе Републике Србије Милош Вучевић састао се са ректором Универзитета у Београду Владаном Ђокићем, са којим је разговарао о унапређењу система финансирања високог образовања.
На састанку је постигнут договор о интензивирању рада на изради новог закона о финансирању високог образовања, како би се превазишли изазови у овој области.
У том циљу биће формирана нова радна група, коју ће водити министарка просвете Славица Ђукић Дејановић.

ЗДРАВСТВО


Заштита запослених у здравственим установама у фокусу Владе РС
У циљу превенције и заштите запослених у здравственим установама, у вези са пословима које обављају, Влада РС је предложила да се у Кривичном законику пропише посебно кривично дело и посебне казне за напад на запослене у здравственим установама.
Овај предлог има за циљ да обезбеди већу заштиту запослених у здравственим установама и спречавање напада на њих у вези са пословима које обављају, а којима су често изложени. Израда Нацрта кривичног законика је у току и биће у скупштинској процедури крајем године.


________________________________________________
06.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Мере за несметану реализацију завршног испита
Mинистарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић присуствовала је састанку Републичке уписне комисије за спровођење завршног испита, који се ове године одржава 17, 18. и 19. јуна.
Tом приликом истакла је да је важно да се осигурају пуна информисаност о испиту, квалитет испитног материјала и процедура, сви потребни подаци и обраде, логистика, као и безбедност материјала и целокупног процеса.
Она је прецизирала да ове године више од 67.000 ученика осмог разреда полаже завршни испит и указала на то да је искуство из претходних година показало да се несметана реализација завршног испита, као и уписа и распоређивања ученика у средње школе, обезбеђује сталном координацијом и благовременим договорима свих учесника у процесу.
Према њеним речима, сваки ученик осмог разреда мора приступити испиту како би добио доказ о завршеној основној школи, при чему од постигнутих резултата на завршном испиту у великој мери зависи избор жељене средње школе.
Ученици ће на завршном испиту полагати тест из предмета Српски језик, односно матерњи језик, тест из предмета Математика и тест из изабраног предмета.
Од прошле године могу да бирају да полажу тест из једног од пет предмета – Биологије, Географије, Историје, Физике или Хемије, наводи се у саопштењу Министарства просвете.

________________________________________________
05.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Нов систем за управљање људским ресурсима државних органа олакшаће кадровско планирање
Министарка државне управе и локалне самоуправе Јелена Жарић Ковачевић разговарала је са директором Службе за управљање кадровима др Данилом Рончевићем о даљем развоју и изградњи ефикасне државне управе и наставку модернизације државно-службеничког система у Србији.
Успостављање нове централне кадровске евиденције, односно пуштање у рад информационог система за управљање људским ресурсима на државном нивоу ће подржати бољи рад, али и пружити вредне податке који ће се користити за потребе анализе стања и боље кадровско планирање.
Она је додала да је Министарство државне управе и локалне самоуправе адекватним законским предлозима пружало добру потпору за деловање Службе за управљање кадровима у приоритетној области људских ресурса, али да је Служба за управљање кадровима дала немерљив допринос имплементацији политике професионалног и каријерног развоја државних службеника. Министарка је истакла и да је уверена да ће Министарство и СУК удруженим радом успети да забележе добар резултат у свим аспектима где је неопходно обострано ангажовање.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42