СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


18.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Влада Србије усвојила више предлога закона
На седници Владе Републике Србије утврђени су:
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица,
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о царинској тарифи,
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара и
- Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области вода.
Донета је и Уредба којом се одређује тарифа по којој адвокати пружају бесплатну правну помоћ, по којој се састављају јавнобележничке исправе и посредује у решавању спорова када су странке корисници бесплатне правне помоћи.
Влада је усвојила и Одлуку о образовању Одбора за праћење реализације Програма промоције предузетништва и самозапошљавања.
Детаљније можете видети овде.

Примена новог Закона о рачуноводству
Нови Закон о рачуноводству (“Сл. гл. РС”, бр.73/19) ступа на снагу 1.1.2020. године, а примена појединих одредби закона почиње и касније. Одредбе овог закона које ће се примењивати почев од 31.12.2021. године су оне које се односе на: садржај редовних годишњих финанијских извештаја правних лица која примењују МСФИ, МСФИ за МСП, других правних лица разврстаних у микро правна лица, и микро правних лица и предузетника, као и одредбе којима се уређују рокови и начин достављања финансијских извештаја за јавно објављивање, достављање документације уз финансијске извештаје, достављање података за статистичке и друге потребе, јавно објављивање финансијских извештаја и садржина Регистра финансијских извештаја. До тада ће се, у делу одредби које уређују ту материју, примењивати одредбе Закона о рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 62/13 и 30/18).
То значи да ступање на снагу новог закона неће имати последице на састављање редовних годишњих финансиjских извештаја који се састављају са стањем на дан 31.12.2019. године у делу који се односи на садржај финансијског извештаја, начина и рокова за њихово достављање као и вођења Регистра финансијских извештаја.
Подсећамо да се одредбе овог закона сагласно чл. 4. не односе на буџете и кориснике буџетских средстава, стамбене зграде, као и на организације обавезног социјалног осигурања, ако посебним прописима није друкчије уређено, као ни на цркве и верске заједнице, осим у делу обављања привредне или друге делатности, у складу са прописима којима је уређено обављање тих делатности.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 21/19.


________________________________________________
17.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист Града Новог Сада”, број 47 од 10. октобра 2019.

ВЕСТИ


Програми за образовање одраслих у 65 основних школа
Око 14 одсто одраслих људи у Србији нема завршену основну школу иако је она по закону обавезна.
У 65 основних школа у Србији спроводи се програм функционалног образовања одраслих, које похађа тренутно око 6.000 полазника.
Образовање одраслих у Србији спроводи се кроз три циклуса - један је од првог до четвртог разреда, други је пети и шести разред, а трећи седми и осми.
Министарство просвете организовало је обуке за око 500 наставника који раде у основном образовању одраслих.


________________________________________________
16.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 11 од 15.10.2019. и
- „Службени лист Града Београда”, број 86 од 30.9.2019. године.

ВЕСТИДанас исплата последње рате стипендије за најбоље студенте у Републици Србији
Данас ће бити извршена исплата последње рате стипендије за школску 2018/19. годину стипендистима Фонда за младе таленте Републике Србије по Конкурсу за стипендирање до 950 најбољих студената завршних година основних академских студија и до 410 студената завршних година мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија.


________________________________________________
15.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист Града Београда”, број 85 од 30.9.2019. године.

ВЕСТИЈавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања која ће се спровести у периоду од 14. октобра до 3. новембра 2019. године.
Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, на e-mail: javna.rasprava@mpn.gov.rs, са назнаком „za zosov”, а преко посебног обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Детаљније информације о овој теми можете прочитати овде.

Стратешки споразум Народног музеја Србије и Петнице
Народни музеј Србије и Истраживачка станица Петница склопили су Споразум о сарадњи који омогућава заједничке активности и пројекте у области истраживања културних добара, организацији научних скупова, музеолошкој делатности и у другим областима од обостраног интереса.

________________________________________________
14.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 73 од 11.10.2019,
- Службени лист Града Београда, број 83 од 26.9.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 84 од 27.9.2019. године.

Усвојен сет финансијских закона
Посланици Скупштине Србије усвојили су 10. октобра 2019. сет од шест финансијских закона, и то:
- Закон о контроли државне помоћи,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о ревизији,
- Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита,
- Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом,
- Закон о алтернативним инвестиционим фондовима.

ВЕСТИ


Прелиминарна листа структурних реформи Програма економских реформи (ERP) 2020-2022
Прелиминарна листа структурних реформи за документ ЕРП 2020-2022, која обухвата 22 структурне реформе, ставља се на увид јавности од 11. до 21. октобра 2019. године. Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Прелиминарну листу структурних реформи доставе на следећу електронску адресу: erp@mfin.gov.rs до 21. октобра 2019. године.
Нацрт документа ЕРП 2020-2022 биће стављен на увид јавности пре званичног усвајања на Влади Републике Србије, након чега ће бити достављен ЕК крајем јануара 2020. године.
Детаљније можете видети овде.

________________________________________________
11.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине”, број 42 од 2.10.2019. године.


Почеле онлајн консултације у поступку доношења Предлога уредбе о интерном тржишту рада државних органа
Министарство државне управе и локалне самоуправе започело je онлине консултације о радном тексту Предлога уредбе о интерном тржишту рада државних органа које ће трајати до 21. октобра 2019. године.
Детаљније о овој теми можете прочитати овде.

ВЕСТИПотписано Упутство за примену измена и допуна ЗИО
Упутство за примену измена Закона о извршењу и обезбеђењу, чија примена почиње 1. јануара 2020. године, потписано је у оквиру традиционалног Саветовања судова које је одржано у Врњачкој Бањи.
Најзначајније измене које доноси ново Упутство су увођење електронске огласне табле, чиме ће бити решено питање доставе, као и електронска аукција којом ће се спроводити продаја у оквиру извршног поступка покретних и непокретних ствари.

Најуспешнијим средњошколцима Министарство омладине и спорта додељује 1.512 награда
На 89. седници Фонда за младе таленте Републике Србије усвојена је Листа добитника награда на Конкурсу за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2018. године.
На Конкурс се пријавило укупно 1.767 ученика средњих школа, а 1.512 кандидата ће добити награду Фонда за успех постигнут на домаћим или међународним такмичењима.
На седници је донета и Одлука о усвајању висине износа новчаних награда на наведеном Конкурсу по којој ће ученици добити награде у износу до 200.000 динара, у зависности од ранга, односно нивоа такмичења.

Индекси потрошачких цена за септембар 2019. Године
Према саопштењу РЗС бр. 280 од 11.10.2019. године, цене производа и услуга личне потрошње у септембру 2019. године, у односу на август 2019. године, у просеку су ниже за 0,5% (индекс 99,5). Потрошачке цене у септембру 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,1% (индекс 101,1). Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у септембру 2019. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Рекреација и култура (-5,7%), Храна и безалкохолна пића (-0,5%), Одећа и обућа (-0,4%) и у групи Транспорт (-0,2%). Раст цена је забележен у групама Ресторани и хотели (1,2%), Комуникације (0,5%), Здравство (0,4%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,2%) и у групи Образовање (0,1%). Индекси потрошачких за октобар биће објављени 12.11.2019. године.


________________________________________________
10.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 2,5%
На седници одржаној 10. октобра 2019. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 2,5%. Наредна седница. Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 7. новембра 2019. године.

На Универзитету у Београду остало непопуњено 2.351 место
Након трећег уписног рока на Универзитету у Београду остало је непопуњено 617 буџетских и 1.734 самофинансирајућа места.
У трећем уписном року уписано је 115 студената и то 40 буџетских и 75 који ће студирати о свом трошку.
Из године у годину смањује се број кандидата који се пријављују за упис на факултет, као и укупан број уписаних студената, какоо самофинансирајућих тако и буџетских.
Мањи број студената евидентан је на скоро свим факултетима, осим на медицинским наукама где није остало ниједно празно место.

Промовисање пројекта „Нови Сад 2021 — Европска престоница културе“
У циљу укључивања републичких, регионалних и локалних установа културе у процес реализације званичног програма пројекта „Нови Сад 2021 — Европска престоница културе“, Министарство културе и информисања, у сарадњи са Фондацијом Нови Сад 2021. Европска престоница културе, организовало је представљање овог пројекта од националног значаја.
Пројекат представља добру прилику за унапређење постојећих модела у култури, али и за промоцију и афирмацију Републике Србије у европским и светским оквирима.
Истакнуто је да је у години добијања титуле „Европска престоница културе“ значајно да се представе установе културе и друге организације из целе Србије, и на тај начин повећа њихова видљивост и промовише национална култура локалној, регионалној и европској публици и стручној јавности.

________________________________________________
09.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је Службени лист Града Београда, број 82 од 25.9.2019. године.

Објављен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
Министарство финансија објавило је на свом сајту Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана.
Нацрт закона, Образложење и Преглед одредаба Закона које се мењају можете преузети овде.


Објављен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Министарство финансија објавило је на свом сајту Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.
Нацрт закона, Образложење и Преглед одредаба Закона које се мењају можете преузети овде.

ВЕСТИ


Повећање износа стипендија за студенте докторских академских студија и стипендисте младе истраживаче
Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку о повећању нето износа стипендија за стипендисте – докторанте са 46.000,00 на 50.000,00 динара и стипендисте младе истраживаче – ученике, са 27.000, динара на 30.000,00 динара од септембра 2019. године.
Исплата нових износа стипендије биће извршена током октобра.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42