СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


14.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас су објављена следећа службена гласила:
- Службени лист АП Војводине, број 47 од 6.11.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 96 од 31.10.2019. године.

ВЕСТИ


Инфо дани о ЕУ програмима
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство за европске интеграције и Министарство финансија у оквиру Пројекта „Подршка учествовању у ЕУ програмима“, организују Инфо дане о ЕУ програмима.
Тим стручњака са искуством у аплицирању и имплементацији пројеката финансираних из ЕУ програма, одржаће презентације о могућностима аплицирања, о начинима за проналажење адекватних партнера, као и подобности за аплицирање са конкретним пројектом за циљани програм.
Инфо дани су намењени представницима предузећа, агенција за регионални развој, пословних удружења и организација, локалних самоуправа, факултета, научних институција, невладиних организација и свима другима који су заинтересовани да аплицирају за учешће у неком ЕУ програму.

________________________________________________
12.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 80 од 8.11.2019,
- „Службени лист Града Београда”, број 94 од 25.10.2019,
- „Службени лист Града Београда”, број 95 од 30.10.2019. и
- „Службени лист Града Новог Сада”, број 52 од 9.11.2019. године.

Измењен Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза објављен је у "Службеном гласнику РС", број 80/2019. Правилник ступа на снагу 16. новембра 2019. године.
Измене су извршене ради усклађивања са последњим изменама Закона о ПДВ и односе се на ближе уређивање поступка за остваривање права на пореско ослобођење за:
1. промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес и
2. промет добара која путник отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе.
Уједно, прописан је и нови Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ.

Донесен Правилник о ближој садржини Регистра здравствених установа и документацији потребној за регистрацију
Нови Правилник о ближој садржини Регистра здравствених установа и документацији потребној за регистрацију објављен је у "Службеном гласнику РС", број 80/2019.
Овим Правилником уређују се садржина и обрасци потребни за пријаву и упис у Регистар здравствених установа. Правилник ступа на снагу 16.новембра 2019.

СТАТИСТИКА


Индекси потрошачких цена за октобар 2019. године
Према саопштењу РЗС бр. 303 од 12.11.2019. године цене производа и услуга личне потрошње у октобру 2019. године, у односу на септембар 2019. године, у просеку су више за 0,1% (индекс 100,1). Потрошачке цене у октобру 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,0%(индекс 101). Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у октобру 2019. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Одећа и обућа (1,8%), Транспорт (0,4%), Здравство и Рекреација и култура (за по 0,2%) и Ресторани и хотели (0,1%). Пад цена је забележен у групи Образовање (-0,1%). Индекси потрошачких цена за новембар биће објављени 12.12.2019. године.


________________________________________________
07.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити потрошача
Министарство трговине, туризма и телекомуникација објавило је јавни позив за учешће у Јавној расправи о Нацрту закона о заштити потрошача која се спроводи у периоду од 04. до 25. новембра 2019. године.
По окончању јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и припремити коначну верзију Нацрта закона о заштити потрошача за разматрање на седници Владе.
Детаљније о овој теми прочитајте овде.

ВЕСТИ


Укључивање студената докторских академских студија у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама
Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је позив талентованим младим истраживачима-студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама кроз који ће се укључити око 100 младих истраживача.
Потребно је да лица која се пријављјују имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2019/2020. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији.
Рок за подношење пријаве је 20. новембар 2019. године.
Документацију можете преузети овде.

У децембру велико запошљавање младих у здравству
Министарство здравља најавило је у децембру спровођење велике акције запошљавања најбољих свршених студената медицине и најбољих ученика средњих медицинских школа, са најбољим просеком оцена. План је да током децембра буде запослено најмање 100 лекара и више стотина најбољих ђака медицинских школа. Ове године посао у здравству добило је око 2.000 здравствених радника.

Референтна каматна стопа смањена на ниво од 2,25%
На седници одржаној 7. новембра 2019. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу смањи на ниво од 2,25%. Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 12. децембра 2019. године.

________________________________________________
06.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.


Измена финансијског плана Републичког фонда за ПИО за 2019. годину
На седници одржаној 14. oктобра 2019. године Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, донео је Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину којом је предвиђено повећање укупних прихода и примања/текућих расхода и издатака за 8.040.626 хиљада динара и они сада износе 668.140.626 хиљада динара. Извршене су измене програмских активности у оквиру Програма ПР 0901 Подршка спровођењу послова из надлежности фонда који је увећан је за 1.638.766 хиљаде динара и у оквиру Програма ПР 0911 Права из социјалног осигурања који је увећан је за 6.401.860 хиљада динара.

ВЕСТИ


Информација о раду на изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Министарство држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaве обавештава јавност о до сада предузетим активностима и предвиђеним изменама Закона, након извршеног усаглашавања са надлежним органима, организацијама и заинтересованом јавношћу.
Више о овој теми прочитајте овде.

Почетак исплате награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству
Почетак исплате за добитнике награда Фонда за младе таленте Републике Србије по Конкурсу за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2018. године, почиње 7. новембра 2019. године.
Фонд за младе таленте Републике Србије доделио је 1.512 награда ученицима средњих школа који су освојили награде на домаћим или међународним такмичењима.

________________________________________________
05.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас су објављена следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 12 од 4.11.2019. и
- „Службени лист Града Београда”, број 93 од 24.10.2019. године.

Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину
Влада Републике Србије усвојила je Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину. Буџетом Републике Србије за 2020. годину превиђени су укупни приходи и примања у износу од 1.314,5 млрд динара, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу 1,318,4 млрд динара и буџетски дефицит у износу од 3,9 млрд динара.
У 2020. години планира се увећање плата, и то:
1. за 10% код следећих буџетских корисника:
- истраживача (осим истраживача у научно-истраживачкој установи који право на повећање плата остварују у високошколској установи) и помоћног особља у научно-истраживачкој делатности;
- установа културе.
2. за 9% код следећих буџетских корисника:
- Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и Министарства одбране;
- у установама основног и средњег образовања и ученичког и студентског стандарда;
- Уставног суда;
- судова, тужилаштава и завода за извршење кривичних санкција;
- високошколских установа, установа основног и средњег образовања и установа ученичког и студентског стандарда;
- предшколских установа;
- установа социјалне заштите (осим здравствених радника).
3. за 8% код осталих буџетских корисника.
Неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса.
Детаљније у буџетском рачуноводству 22/19

Тест самосталности од 1. марта 2020?
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ушао је у скупштинску процедуру, након измена које су уследилe по завршетку трибина које су биле отворене за јавност.
Усвојен је предлог да се примена теста самосталности помери на 1. март 2020. године, уместо од почетка наредне године, као што је било првобитно планирано, док ће мере подстицаја бити доступне од 1. јануара 2020. године.
Министарство финансија је уважило оправдане примедбе и кориговало пет од девет предложених критеријума теста самосталности, како би се постигла прецизнија имплементација и елиминисао простор за широко тумачење које би неоправдано могло имплицирати несамосталност предузетника.
Детаљније можете видети овде.

________________________________________________
04.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас су објављена следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 78 од 1.11.2019,
- „Службени лист Града Новог Сада”, број 50 од 20.10.2019. и
- „Службени лист Града Новог Сада”, број 51 од 30.10.2019. године.

________________________________________________
01.11.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас је објављен „Службени гласник РС”, број 77 од 31.10.2019. године.

Усвојене измене и допуне Закона о информационој безбедности
Скупштина Србије усвојила је измене и допуне Закона о информационој безбедности у циљу боље повезаности свих актера у области информационе безбедности. Надлежни орган и Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима Србије имаће могућност интензивније сарадње са свим операторима ИКТ система од посебног значаја.

________________________________________________
31.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Нема новообјављених службена гласила.

Скупштина Србије усвојила три важна закона
Скупштина Србије усвојила је следеће законе: Закон о поштанским услугама, Измене и допуне Закона о информационој безбедности и Измене и допуне Закона о општој безбедности производа.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
XIII ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА


13.12.2019. године,
(петак)
Београд, Сава ЦентарПрактикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42