СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


КРОЗ ПРОПИСЕ

10. 01. 2018.

Данас нема нових прописа објављених у службеним гласилима.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

09. 01. 2018.

До краја јануара остали корисници јавних средстава АПВ враћају неутрошена буџетска средства из 2017. године
Јавна предузећа која је основала АПВ и права лица над којима АПВ има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу управљања, имају обавезу да до 31. јануара 2018. године врате на рачун извршења буџета АП Војводине средства.која су им пренета закључно са 31. децембром 2017. године и која су на тај дан остала неутрошена.
Најкасније до 27. јануара 2018. године, остали корисници јавих средстава треба да директном буџетском кориснику који му је средства пренео достави податке о износу средстава за повраћај, на обрасцу ПКЈС – Повраћај средстава осталих корисника јавних средстава.
(Шири кометар донетог прописа можете погледати у нашем Електронском издању )

Начин спровођења принудног извршења у случају када су дужници установе културе и заводи за кривичне санкције

Почев од 01.01.2018. године принудно извршење на терет завода за кривичне санкције и установа културе врши се на исти начин као и када су извршни дужници директни корисници буџетских средстава на нивоу Републике, односно са рачуна Извршења буџета Републике Србије.
У случају када је извршни дужник завод за кривичне санкције и установа културе, у предлогу за извршење као рачун дужника треба навести рачун број 840–1620–21 Извршење буџета Републике Србије, ПИБ број 100279223 и евиденциони матични број на основу ЈБ КЈС (Јединствени број корисника јавних средстава) дужника.

Прописане тарифе на услуге фотокопирања уз накнаду и на увоз и производњу уређаја за умножавање
Од 13.1.2018. године физичка и правна лица која уз накнаду обављају услуге фотокопирања, као и произвођачи и увозници уређаја за фотокопирање, штампање и скенирање, и свих других уређаја са сличном техником умножавања, а који извршавају функције било ког од напред наведених уређаја, плаћају накнаду Организацији за остваривање репрографских права, чија је висина и начин одређивања утврђена Тарифом посебних накнада организације за остваривање репрографских права („Сл. гл. РС“, бр 2/18).
(Детаљније у нашем Електронском издању и у Буџетском рачуноводству бр. 4/17)

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

09. 01. 2018.

________________________________________________

Најновији прописи од значаја за пословање корисника јавних средстава

09. 01. 2018.

Данас нема нових прописа објављених у службеним гласилима.

________________________________________________

ДАН И ДАТУМ

08. 01. 2018.

Понедељак, 8. јануар 2018. – Међународни дан писмености
Организација УН за образовање, науку и културу - УНЕСКО, прогласила је 8.септембар за Међународни дан писмености. Србија овај дан дочекује са више од милион неписмених, док се у свету тај број процењује на више од 862 милиона, од чега су 2/3 жене.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

08. 01. 2018.

Нови износи основица доприноса обавезног социјалног осигурања за 2018. годину

У Сл. гласнику РС број 2/18 објављени су износи најниже и највише основице доприноса за обавезно социјално осигурање који ће бити у примени током целе 2018. године.
- износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање је 23.053,00 дин (примењује се од 6. јануара 2018.);
- износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2018. годину је 23.053,00 дин;
- износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално је 329.330,00 дин (примењује се од 6. јануара 2018.);
- износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину је 3.951.855, 00 дин.

У 2018. години за развој општина и градова 30 пута више новца него претходне године
Министарство државне управе и локалне самоуправе определиће ове године 320 милиона динара за развој општина и градова, што је за око 30 пута више него 2017. години. У току је израда правилника и конкурса за пројекте општина након чега ће Министарство државне управе и локалне самоуправе упутити позив општинама и градовима да конкуришу за ова средства, а новац ће се већим делом користити за развој локалне инфраструктуре.

Донет план званичне статистике за 2018. годину
На основу Закона о званичној статистици, Влада РС донела је годишњи примењиви план за активности званичне статистике. План званичне статистике за 2018. године донет је Уредбом о плану званичне статистике за 2018. годину, која је ступила је на снагу 7. јануара 2018.године и чини њен саставни део.
Према овом плану, у 2018. години вршиће се прикупљање, обрада и објављивање података кроз пет области и то:
I Макроекономске статистике
II Пословне статистике
III Демографија и друштвене статистике
IV Статистика пољопривреде и животне средине, геопросторне и остале секторске статистике
V Инфраструктурне и развојне активности које не могу да се сврстају у одређене области
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 4/18

На јавној расправи нацрт Програма економских реформи (ERP) 2018-2020

Нацрт Програм економских реформи (ERP) 2018-2020 је стављен на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 29. децембра 2017. до 19. јануара 2018. године. а биће усвојен од стране Владе Републике Србије и достављен Европској комисији до краја јануара 2018. године. Сва питања и коментари могу се упутити Министарству финансија преко следеће интернет адресе: erp@mfin.gov.rs

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

08. 01. 2018.

________________________________________________

Најновији прописи од значаја за пословање корисника јавних средстава

08. 01. 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ бр. 58 од 27.12.2017. године
Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине

• Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацију пројеката које
финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2018. години


(Наведени прописи ступају на снагу 27. децембра 2017.године, а примењује се од 1. јануара 2018. године)

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА“


Београд, просторије Образовног инфоматора,
Цара Лазара 5А
9.2.2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Београд, Хотел „Палас“, Топличин венац 23
6. фебруар 2018. године (уторак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »


Због великог интересовања отварамо нови термин за Радионицу
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ ПОСЛОВА
ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ’’


Београд, просторије Образовног информатора
Цара Лазара 5А
2. фебруар 2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          E-Пријава »

                             Пријава »
на тему
ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
И АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

• Београд, 17. јануар (среда)
• Ужице, 18. јануар (четвртак)
• Пожаревац, 23. јануар (уторак)
• Шабац, 24. јануар (среда)
• Нови сад, 25. јануар (четвртак)
• Сомбор, 26. јануар (петак)
• Ниш, 29. јануар (понедељак)
• Ваљево, 31. јануар (среда)
• Крагујевац, 31. јануар (среда)

Програм »          Пријава »
ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

29.01. Београд
09.02. Ниш
14.02. Нови Сад
23.02. Крагујевац

Програм »          Пријава »

                        E-Пријава »
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

» Детаљније «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 2-3/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 2-3/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42