СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

13. 07. 2018.

Референтна каматна стопа остаје непромењена

Извршни одбор Народне банке Србије донео је одлуку да се референтна каматна стопа задржи на садашњем нивоу од три одсто. На доношење овакве одлуке утицало је очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду. У априлу месецу инфлација је била на овогодишњем минимуму и постепено се креће ка пројектованом циљу и у јуну је износила 2,3 процента. На доношење одлуке утицало је и досадашње ублажавање монетарне политике.

Посао за 155 психолога

Имајући у виду да је претходних година смањен број психолога у школама, а да за њиховим радом постоји све већа потреба, као и пораст наркоманије међу младима, из Министарства просвете је најављено да ће од 1. септембра у школама Србије бити запослено 155 психолога. Школе у Србији већ имају програме превенције за борбу против дроге, а сада је формирана и Комисија за борбу против наркоманије у школама што треба да допринесе појачаном раду на решавању проблема наркоманије. То ће захтевати и веће укључивање родитеља, као и целог друштва.

Новине у специјализацијама здравствених радника и сарадника

Правилником о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, који је ступио на снагу даном објављивања 11. јула 2018. додате су нове субспецијализације и то: педијатријска дерматовенерологија, педијатријска анестезиологија, лапароскопска хирургија, кардиоваскуларна и торакална анестезија, и гинеколошка онкологија, па је у складу са тим извршена и допуна у Програму специјализација за уже специјализације, док су програми специјализација и ужих специјализација за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију и медицинску микробиологију измењени. Здравствени радници који су стекли звање специјалисте по раније важећим прописима, као и здравствени радници који су уписали специјализације у школској 2010/2011. години, уже специјализације из области васкуларне хирургије, кардиохирургије, хирургије дигестивног система и ургентне хирургије обављаће по раније важећим прописима.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

13. 07. 2018.

Окончан упис у средње школе

Јуче је, другим уписним кругом у средње школе, окончана овогодишња мала матура започета још 13. априла пробним завршним испитом из математике. Према расположивим подацима Министарства завршни испит полагало је 71.612 ученика осмог разреда, што је 2.210 ђака више него прошле године. У другом уписном кругу 1.594 осмака се уписало у средње школе, а имали су могућност да бирају и у коју, јер је после првог уписног круга остало непопуњених 7.975 слободних места у четворогодишњим и трогодишњим школама.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

12. 07. 2018.

Службени гласник РС бр. 53 од 11.7.2018.
Службени лист АП Војводине бр. 32 од 4.7.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

12. 07. 2018.

Повећане девизне резерве

На крају јуна девизне резерве Народне банке Србије износиле су 11,10 милијарди евра и веће су за 221,1 милион евра у односу на претходни месец. У односу на крај јуна 2017. године, бруто девизне резерве повећане су за 1,43 милијарде евра. Повећање бруто девизних резерви у јуну је у највећем резултат прилива по основу инвестиција НБС на домаћем девизном тржишту, односно куповином девиза од банака у износу од 320 милиона евра.

Реализација програма за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција, која је ступила на снагу 7. јула 2018. године, повећан је износ средстава намењен за спровођење обука, пружање саветодавних услуга и услуга менторинга и за активности теренске контроле у оквиру програма подстицања развоја предузетништва, а смањен износ укупног годишњег буџета за промотивне активности. Такође, повећан је број обука које су акредитоване регионалне развојне агенције дужне да спроведу уз проширење круга саветодавних услуга које пружају, а у случају неизвршења обавеза предвиђене су и казнене мере.

Новине у листи стручних, академских и научних назива

Правилником о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива, који ступа на снагу 14. јула 2018. Године, извршена је допуна новим називима у пољима:
- техничко-технолошких наука, област Машинско инжењерство,
- друштвено-хуманистичких наука у областима: менаџмент и бизнис, педагошке и андрагошке науке и
- у оквиру интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) и двопредметних студија.

Корисничко упутство за креирање и подношење пореске пријаве ПДВ са прегледом обрачуна ПДВ

Пореска управа је на свом сајту објавила Корисничко упутство за креирање и подношење пореске пријаве ПДВ са прегледом обрачуна ПОПДВ које можете преузети на линку http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/pdv/uputstvo-za-primenu-pdv.html као и Преглед обрачуна ПДВ на Обрасцу ПОПДВ у XSD formatu, kao i XML primeri који се могу користити за формирање и слање података из рачуноводственог програма обвезника ПДВ које се може видети на линку: http://www.purs.gov.rs/e-porezi/Uputstva.html.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

12. 07. 2018.

Данас почиње 18 „ЕГЗИТ”

Вечерас ће бити отворен „Егзит”, један од највећих и најбољих музичких фестивала у Европи, а одржава се у Новом Саду по 18 пут. „Егзит” ће трајати до недеље, а током четири дана трајања фестивала, који се ове године одржава под слоганом „Музика да – дрога не”, на Петроварадинској тврђави наступиће око хиљаду извођача из земље и иностранства на четрдесет бина и музичких зона. Највеће звезде овогодишњег фестивала су америчка хип-хопгрупа „Мигос” и легендарна Грејс Џонс. Вечерас ће на главној бини бити изведен велики музичко-сценски перформанс, инспирасан слободом, што је тема овогодишњег фестивала, а извешће га један од највећих балетских играча данашњице Сергеј Полуњин са још четрдесет извођача и уз музичку пратњу виртуоза на виолини Хатачур Алмазијана.

У светском врху српске апликације за мобилне телефоне

Када су у питању иновације, Србија се у најновијем Извештају о глобалном индексу иновација нашла међу првих 15 економија у свету, од 126 рангираних економија света, када је реч о креирању апликације за мобилне телефоне, новом показатељу који мери како се дигитална економија развија на глобалном нивоу. Од земаља региона боље је пласирана Словенија, а светски шампион у овој области је Кипар. Захваљујући томе поправљен је и рејтинг на глобалној листи коју једном годишње издаје Светска организација за интелектуалну својину, амерички универзитет Корнел и пословна школа „Инсеад”, тако да Србија сада заузима 55 позицију када је реч о најиновативнијим светским економијама.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

11. 07. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

11. 07. 2018.

Извештавање о извршеним расходима за плате корисника буџета РС

На основу Правилника о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2018. години, који је ступио на снагу 7. јула 2018, директни корисници буџета Републике Србије подносе Министарству финансија извештај о извршеним расходима за плате, као и појединачно за индиректне кориснике из њихове надлежности прописаним обрасцима до 15. у месецу за претходни месец. Извештај се доставља Министарству финансија у електронском облику, на адресу dunja.tepavac@mfin.gov.rs.

Обавеза издавања рачуна и садржина рачуна у случајевима промета добара и услуга без накнаде

Правилником о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, који је ступио на снагу 7. јула 2018. године, прописана је обавеза издавања рачуна као и садржина рачуна и у случајевима промета добара и услуга без накнаде и то: код преноса целокупне имовине, промета добара и услуга између даваоца и примаоца концесије који су обвезници ПДВ-а и код промета добара и услуга који се према месту промета сматра да је извршен у иностранству.

Измењен износ средстава Буџетског фонда за воде РС

Уредбом о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години, која је ступилa на снагу 7. јула 2018, измењен је износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије, тако што се износ средстава увећава за послове уређења и коришћења вода, а смањује за послове заштите вода од загађивања, послове уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, као и послове планирања и међународне сарадње у области вода. Увећани износ за уређење и коришћење вода намењен је за послове изградње, реконструкције и израде техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају, активности на унапређењу уређења и коришћења вода и редовно одржавање регионалног система за наводњавање Мачва и Неготинска низија.

Ново Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ

Пореска управа је на свом сајту објавила ново Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу ПОПДВ које се може преузети на линку www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/pdv/uputstvo-za-primenu-pdv.html. Корисничко упутство је усаглашено са најновијим изменама прописа о порезу на додату вредност.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

11. 07. 2018.

Проглашење елементарне непогоде за oпштине Барајево и Гроцка

Одлуком o допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде, која је ступила на снагу 6. јула 2018, проглашене су за елементарну непогоду поплава и град који су у мају и јуну 2018. године захватили и следеће јединице локалне самоуправе: градске општине Барајево и Гроцка.

Светски конгрес Међународне федерације за позоришна истраживања у Београду

У Београду се по први пут, од 9. до 13. јула 2018. одржава Светски конгрес Међународне федерације за позоришна истраживања – ITFR у организацији Факултета драмских уметности (ФДУ). У најоштријој конкуренцији највећих градова света и најелитнијих културних и образовних институција, Студио – лабораторија извођачких уметности ФДУ освојио је организацију догађаја. Конгресу присуствује преко 1.000 професионалаца, теоретичара и практичара позоришта и извођачких уметности. Овом манифестацијом се показује значај културе и пројеката који доводе до интердисциплинарних знања, што води бржем и сигурном културном и друштвеном развоју.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
СЕМИНАРИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА
на тему:

„ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИНАМА У ПРИМЕНИ ПРОПИСА”

24.8.2018. (петак)
Високо образовање

(бесплатнo за претплатнике)

Детаљније »

ПРИЈАВА
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 13-14/2018.

» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 13-14/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 13-14/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42