Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


21.06.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 54 од 20.6.2024. године.

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

________________________________________________
20.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Министарство државне управе и локалне самоуправе и УНИЦЕФ јачају сарадњу
Министарство државне управе и локалне самоуправе анализирало са УНИЦЕФ-ом у Републици Србији резултате досадашње сарадње у областима остваривања права детета и циљева одрживог развоја, а договорени су и конкретни будући кораци који подразумевају проширивање и продубљивање партнерства између МДУЛС и УНИЦЕФ-а.
У целини је реализован раније договорен план између Министарства и УНИЦЕФ-а, а програм обуке „Остваривање права детета“, који је први пут укључен у Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе 2020. године, наставио је до данас да буде важан део овог програма. На овај начин, службеници запослени у јединицама локалне самоуправе додатно су оснажени да делују у области права детета, општих мера примене Ковенције о правима детета на локалном нивоу, као и права детета за заштиту од свих облика дискриминације.
Такође, обе стране заједнички су се сагласиле о наредним приоритетним активностима заједничког деловања Министарства и УНИЦЕФ-а, пре свега у области локализације циљева Агенде 2030, а најављено је и спровођење битних пројеката у јединицама локалне самоуправе.

СПОРТ


Неопходне реформе у програмима финансирања српског спорта
Централна тема одржаног округлог стола, у организацији Министарства спорта коме су присуствовали представници националних спортских савеза, било је „Доношење новог Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта-искуства, изазови и могућа решења“.
Реч је о првом у низу састанака које ће у наредном периоду организовати Министарство спорта, јер је план измена читавог низа Правилника и израда нових Правилника, рад на изменама и допунама Закона о спорту и изради Стратегије развоја спорта за период 2025-2035. године.
План је да се у наредном периоду кроз измене и допуне постојећих Правилника унапреди систем финансирања спорта и целокупне легислативе којом је уређен систем спорта у Републици Србији.
План је да крене од измена постојећих подзаконских аката где ће се током тог процеса установити које је промене потребно реализовати у смислу измене и допуне Закона о спорту, а паралелно са овим процесом креће се и у рад на изради Стратегије развоја спорта за период 2025-2035 године. Формиране су Радне групе за израду Стартегије, Радну групу за измене Правилника о финансирању, Правилника о категоризацији спортиста и спортских стручњака, а завршен је Правилник о полагању стручног испита.

________________________________________________
19.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Проглашене најефикасније матичне службе у Србији и најављена израда новог Закона о матичном регистру
У оквиру обележавања Дана матичара Републике Србије, Министарство државне управе и локалне самоуправе доделило је плакете најефикаснијим матичним службама за ову годину, а то су матичне службе градских управа Ниша, Суботице и Краљева.
Наглашен је допринос матичара развоју електронске управе, јер су у претходном периоду дигитализацијом матичних књига створени услови за динамичну и ефикасну електронску размену података о грађанима из матичних књига између органа јавне управе. Дигитализација матичних књига допринела је свеукупној модернизацији јавне управе и квалитету појединачних услуга које су намењене грађанима.
Приликом обележавања Дана матичара Републике Србије истакнуто је да је Министарство државне управе и локалне самоуправе започело са припремом новог закона у овој области ради даљег унапређења.

________________________________________________
18.06.2024.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
 „Службени гласник РС” бр. 53 од 17.6.2024. године,
 „Просветни гласник” бр. 6 од 17.6.2024. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника:
1. ПРАВИЛНИК о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада (ступа на снагу 25. јуна 2024)
2. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (ступа на снагу 25. јуна 2024)
3. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање -
4. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ступа на снагу 25. јуна 2024)
5. ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2024/2025. годину (ступа на снагу 25. јуна 2024)
6. ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2024/2025. годину (ступа на снагу 25. јуна 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Продужен рок за пријаву на Јавни позив МАСТЕР 4.0 за избор студијских програма мастер академских студија из области Биоинформатике
На захтев заинтересованих високошколских установа, Министарство просвете продужило је рок за пријаву на Јавни позив МАСТЕР 4.0 за избор студијских програма мастер академских студија из области БИОИНФОРМАТИКЕ до 30. јуна 2024. године у 23:59 часова.
На Јавни позив могу се пријавити високошколске установе (универзитети и факултети) чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, а које реализују студијске програме основних и мастер академских студија из области природно-математичких и медицинских наука, као и из области информационих технологија и биотехнологије у пољу техничко-технолошких наука, самостално или заједнички са другим акредитованим високошколским установама (универзитети и факултети) и/или акредитованим научноистраживачким организацијама.
Деатаљније информације погледајте овде.

НАУКА


Одобрени научно-истраживачки пројекти 2024-2026.
Четврто заседање Заједничке српско-аустријске Мешовите комисије одржано је у Београду и Бечу, 17. јуна, када је одобрена реализација 27 пројеката од 44 укупно пријављена пројекатa на Јавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Аустрије за период 2024-2026. године. Одобрени пројекти ће почети са реализацијом 1. јула 2024.године.
Пројекти се реализују на основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о научној и технолошкој сарадњи, који је закључен 13. јула 2010. године у Бечу, Радног програма за 2024-2026. годину и Протокола Четвртог заседања Заједничке српско-аустријске Мешовите комисије, који су потписани 17. јуна 2024. године.
Одобрене пројекте научнo-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Аустрије можете погледати овде.

________________________________________________
17.06.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 52 од 14.6.2024. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника:
1. УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2024. години (ступа на снагу 15. јуна 2024)
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5302/2024
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5303/2024

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Најава проширивања сарадње МДУЛС-а и УНХЦР-а,
Министарка државне управе и локалне самоуправе састала се са представником Високог комесара Уједињених нација за избеглице (УНХЦР) у Србији са којим је сумирала досадашње резултате рада на сузбијању правне невидљивости посебно осетљивих категорија становништва и борби против апатридије. Такође, договорени су и нови видови сарадње који би подразумевали проширивање области заједничког деловања, пре свега у домену стручног усавршавања.
На састанку је најављена могућност наставка сарадње након завршетка међународне кампање „Ја припадам“ коју УНХЦР спроводи на глобалном нивоу, а у коју је укључена и Република Србија.
Први заједнички Споразум о разумевању између МДУЛС-а и УНХЦР-а потписан је 2012. године, а наставак сарадње уследио је 2019. године, док се Србија након Трећег споразума из фебруара 2022. године прикључила глобалној иницијативи „Ја припадам” (#IBelong), коју УНХЦР спроводи на међународном нивоу са циљем да се до новембра 2024. године у читавом свету искорени апатридија.

ПРОСВЕТА


Нови термини завршног испита 18, 19. и 20. јун
На основу закључка Владе Републике Србије да 17. јун 2024. године, као други дан Курбан Бајрама, буде нерадан дан за припаднике исламске вероисповести Министарство просвете обавестило је све школе о померању датума за одржавање завршног испита.
У складу са закључком Владе Републике Србије ученицима који ове године полажу завршни испит на крају основног образовања и васпитања ће први дан полагања бити у уторак, 18. јуна.
То значи да ће ученици у уторак, 18. јуна полагати тест из српског, односно матерњег језика, док ће тест из математике полагати у среду, 19. јуна, а тест из изабраног предмета у четвртак, 20. јуна 2024. године.
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу Моја средња школа биће објављени у суботу 22. јуна.
Објављивање коначних резултата завршног испита биће 25. јуна 2024. године, а расподела по средњим школама и образовним профилима 2. јула 2024. године.

НАУКА


Потписан Меморандум о разумевању са компанијом Медтроник
Министарство науке, технолошког развоја и иновација потписало је Меморандум о разумевању са компанијом Медтроник Србија, који се односи на сарадњу у оквиру БИО4 Кампуса.
Овим Меморандумом потписници прихватају да ће заједнички радити на различитим могућностима за сарадњу у оквиру БИО4 Кампуса, првог биотехнолошког хаба у југоисточној Европи, а у циљу јачања биоекономског стартап екосистема у Србији, унапређења научно-истраживачке сарадње, образовања и иновација у биомедицини, биотехнологији и другим областима.

ОМЛАДИНА


Резултати Jавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије кроз Еразмус+ програм Европске уније и програме прекограничне сарадње
Министарство туризма и омладине донело је Одлуку о додели финансијских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката.
У циљу унапређења међународне и регионалне сарадње у области омладине и оснаживања младих за веће учешће у друштву и међународној заједници суфинансирањем програма и пројеката одобрених од стране Европске комисије кроз Еразмус+ програм Европске уније и програм Европске уније и програме прекограничне сарадње, Министарство туризма и омладине је у оквиру Jавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије кроз Еразмус+ програм Европске уније и програме прекограничне сарадње, на основу предлога комисије, од пристиглих 3 предлога програма и пројекта, одобрило 3 програма и пројекта који ће се финансирати у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

________________________________________________
14.06.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 51 од 13. јуна 2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 06-5279/2024
2. СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину (ступа на снагу 14. јуна 2024.)
3. СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма мастер и докторских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину (ступа на снагу 14. јуна 2024.)
4. ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2024. године

________________________________________________
13.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

________________________________________________
12.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42