СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

13. 04. 2018.

Почела електронска размена података

Министарство правде Србије саопштило је да је почела електронска размена података из матичних књига рођених, венчаних и умрлих између Министарства за државну управу и локалну самоуправу и надлежних судова, јавних тужилаштава и јавних бележника. Овај споразум омогућава и да матичне службе добијају директне податке од судова о правоснажним судским одлукама које се односе на разводе бракова, и одлуке које се односе на утврђивање материнства и очинства и утврђивање смрти. Е-размена допринеће убрзању поступака пред правосудним органима и смањити трошкове поступка.

Ускоро реализација пројеката из Фонда за локалне самоуправе

За подршку локалним самоуправама у изградњи инфраструктурних пројеката за ову годину предвиђено је 320 мил. дин, а конкурисало је 145 општина и градова са 170 пројеката, а комисија је бирала да определи средства за најкорисније пројекте, изјавило је Министарство за државну управу и локалну самоуправу.
Фонд за локалне самоуправе је 30 пута већи од досадашњих и требало би суштински да унапреди живот у општинама и градовима, а већ следеће недеље у министарство ће бити позвани председници општина на потписивање, док ће се новац на рачунима општина наћи до краја месеца. Очекује се да ће неки пројекти бити реализовани током лета.

Реализација пројекта Е–инспектор

Министарство за државну управу и локалну самоуправу је изјавило да се ради на побољшању положаја инспекција, због чега ће до 20% бити кориговани коефицијенти за рад на терену на основу одлуке коју ће доносити руководиоци на основу учинка. У Србији има 40 различитих инспекција и укупно око 6.500 републичких и локалних инспектора, дакле један инспектор долази на 1.200 становника, док је у ЕУ тај просек један инспектор на 780 становника. Како Министарство наводи, пројекат Е-инспектор је платформа која тренутно обједињава пет инспекција, а план је да до краја 2019. њом буде обухваћено свих 40 инспекција, чиме ће њихов рад бити – дигитализован, убрзан и транспарентан.

Одржана конференција о реформи образовања у Србији

У „Аеро-клубу” у Београду, 12. априла, Европски покрет у Србији организовао је корпоративну конференцију „Образовање у Србији ‒ послови за будућност”. На скупу се говорило о актуелним променама у образовном сектору, уз посебан осврт на усклађивање средњошколског и високошколског система са потребама тржишта рада и компанија које послују на територији Србије.
На конференцији су учествовали представници амбасада, Министарства просвете, Привредне коморе Србије, привредних комора других земаља, домаћих и иностраних компанија из система дуалног образовања, телекомуникација и људских ресурса.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

13. 04. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС бр. 28 од 12.4.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

12. 04. 2018.

За проjекте прекограничне сарадње 18 милиона евра

Aгенциjа за регионални развоj Хрватске обjавила jе Други позив за подношење предлога проjеката, у оквиру програма „Интеррег ИПA прекограничне сарадње Хрватска - Србиjа 2014-2020”, за шта jе обезбеђено око 18 милиона евра.
Предлози проjеката могу се односити на побољшање квалитета jавних социjалних и здравствених услуга, заштиту животне средине и биодиверзитета, побољшање спречавања ризика и промовисање одрживе енергиjе и енергетске ефикасности, као и проjекти коjи се односе на допринос развоjу туризма и очувању културне и природне баштине.
Рок за подношење предлога пројеката је 5. јул 2018. Детаљније на следећем линку: www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu

Прописи у скупштинској процедури

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. одржана је 11. априла. У оквиру усвојеног дневног реда седнице налазе се и предлози следећих закона:
‒ Предлог закона о планском систему Републике Србије,
‒ Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању,
‒ Предлог закона о допунама Закона о рачуноводству,
‒ Предлог закона о допуни Закона о ревизији,
‒ Предлог закона о изменама и допунама Закона о факторингу,
‒ Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу,
‒ Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
‒ Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност,
‒ Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама,
‒ Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац - ветропарк),
‒ Предлог закона о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „АИК Банка” а.д. Ниш и UniCredit Bank Srbija a.d. Bеоград по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад,
‒ Предлог закона о потврђивању Измена и допуна Конвенције о привременом увозу,
‒ Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке,
‒ Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко - путничке станице (ТПС) Земун - фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој,
‒ Предлог закона о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре,
‒ Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије - Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента).

Девизне резерве повећане у марту на 10,2 милијарди евра

Девизне резерве Народне банке Србије (НБС) износиле су на крају марта 10,23 милијарде евра, што је за 443,9 милиона евра више него на крају фебруара, саопштено је данас из НБС.
Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) „тежиле” су на крају марта 8,46 милијарди евра, и веће су за 474 милиона евра него на крају фебруара и за преко пола милијарде евра (546 милиона) у односу на крај јануара.

Привредни раст Србије 3,0% ове године

Светска банка предвиђа да ће привредни раст Србије износити 3,0 одсто ове године, за идућу годину прогнозира 3,5 процената, а за 2020. раст од 4,0 одсто.
Истовремено, овај међународни кредитор процењује да ће јавни дуг Србије пасти на 56 процената бруто домаћег производа (БДП) у овој години, у 2019. години на 54,3 процента, а у 2020. на 52 одсто БДП-а.
Према најновијем редовном извештају Светске банке за Западни Балкан, који је представљен данас у Канцеларијама ове међународне финансијске институције у Београду, инфлација ће ове, као и у наредне две године, износити 3,0 процента.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

12. 04. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени лист АП Војводине бр. 17 од 29.3.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

11. 04. 2018.

Предлог Закона о планском систему РС на разматрању у Скупштини

На Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години, која је заказана за среду, 11. април 2018. године, разматраће се између осталих и Предлог Закона о планском систему Републике Србије.
Доношењем овог закона уредиће се управљање системом јавних политика и средњорочно планирање, врсте и садржина планских докумената које у складу са својим надлежностима спроводе учесници у планском систему, међусобна усклађеност планских докумената. Између осталог, овај закон предвиђа и спровођење поступака јавних политика као и примену обавезе спровођења анализе ефеката на прописе и на вредновање учинака тих прописа.

Усвојен Закон о електронској управи

Скупштина Србије усвојила је 5. априла 2018. Закон о електронској управи, који би требало да омогући једноставније, транспарентније и ефикасније функционисање електронских јавних сервиса. Један од кључних циљева овог закона је да се олакша електронска комуникација грађана, правних лица и невладиних организација са органом управе. Закон је, такође, како се наводи, један од стубова функционисања електронске управе, неопходан за усклађивање и хармонизацију са важећим европским прописима.

Усвојен Закон о националној инфраструктури геопросторних података

Скупштина Србије усвојила је 5. априла 2018. Закон о националној инфраструктури геопросторних података, који представља интегрисани систем геопросторних података и омогућава корисницима да идентификују и приступе „просторним информацијама” добијеним из различитих извора.

Усвојени закони о уџбеницима и просветној инспекцији

Скупштина Србије усвојила је Закон о уџбеницима који омогућава дигитализацију наставног садржаја, односно прављење и издавање дигиталних уџбеника. Очекује се да ће нова технологија израде уџбеника омогућити јефтиније, доступније и занимљивије образовање за све ученике. Поједностављена су решења и прецизирани рокови за подношење и одобравање уџбеника, као и могућност набављања преко школе, односно ђачке задруге што би укинуло сиво тржиште и разне посреднике, а укида се и проценат који је довео до укрупњавања тржишта.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

11. 04. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени лист АП Војводине бр. 16 од 28.3.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

10. 04. 2018.

Укидање пенала за превремено пензионисање средином године

На основу изјаве Савеза самосталних синдиката Србије (СССС), изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, чије се усвајање очекује до јула, казне за одлазак у пензију пре 65. године требало би да престану да важе.
Уместо трајног умањења пензија од 0,34 посто месечно, предлог СССС-а је да казне не важе после 65. године и да након тога пензионери наставе да примају пуну старосну пензију.
Министарство рада је потврдило да су измене закона у току, али да нису у потпуности дефинисана конкретна решења.

Адвокати уводе регистар притужби

Адвокатска комора Београда увела је званичну евиденцију притужби на рад судија, тужилаца и радника управе. Ако правник на функцији у суду, тужилаштву, МУП-у или општини одлучи да се бави адвокатуром, пријем у професију ће зависити и од пријава за недолично и нестручно понашање.
Адвокатура је суверена када одлучује о пријему у професију, па ће регистар притужби бити од велике помоћи када Управни одбор образлаже одлуку о нечијој (не)достојности да буде адвокат. Притужба неће бити једина околност, већ једна од многих околности које се цене када се буде одлучивало о достојности кандидата да буде адвокат.
Регистар притужби биће јаван и свако ће моћи да провери да ли постоји притужба адвоката на његов рад.

Предложене измене и допуне неколико пореских закона

На седници Владе Републике Србије одржаној 5. априла 2018. године утврђени су:
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији – предлаже се да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”,
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност – предлаже се да овај закон ступи на снагу 1. јула 2018. године осим члана 4. (прописује се право на рефакцију ПДВ страним обвезницима који врше опорезив промет добара и услуга у Републици Србији за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара и услуга) који ступа на снагу 1. јануара 2019. године,
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама – предлаже се да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Предлози закона послати су у скупштинску процедуру и очекује се њихово усвајање по хитном поступку.
По усвајању ових закона опширниje у нашим часописима и Електронском издању.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

10. 04. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС бр. 26 од 5.4.2018.
Службени гласник РС бр. 27 од 6.4.2018.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
„УПРАВЉАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

од 24. до 25. маја 2018. године
Кањижа, Хотел Бања Кањижа

ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
„ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА“

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ
ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА
хотел „Оморика”, Тара
од 3. до 5. маја 2018. године


ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
Због великог интересовања отворили смо
НОВИ ТЕРМИН за Обуку са Радионицом
„ИЗРАДА ПЛАНСКИХ И ИЗВЕШТАЈНИХ ДОКУМЕНАТА“

Београд, Образовни информатор,
Цара Лазара 5А (сала за стручне скупове)
9.05.2018. године (среда)
(са почетком у 15.45 часова)


ПРОГРАМ         ПРИЈАВА

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОСТАВЉАЊА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ – КРОЗ ПРИМЕНУ КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Београд, Образовни информатор, Цара Лазара 5А
18. мај 2018. године (петак)

ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 8/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 8/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 8/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42