СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПРОПИСИ (законска регулатива)

10. 06. 2019.

Објављен је „Службени гласника РС” бр. 40 од 07.јуна 2019.


ВЕСТИ


Усвојен Годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе (2018-2020)


Годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе (2018-2020) – у даљем тексту: СРЈУ, је усвојен на састанку Међуминистарске пројектне групе који је одржан у оквиру дводневне радионице за стручне послове у координацији и праћењу процеса спровођења СРЈУ за период од 2018. до 2020. године.


Представљени су и дискутовани налази и препоруке Извештаја о спољној евалуацији резултата СРЈУ и прихваћен је Закључак Извештаја о спољној евалуацији резултата Стратегије за спровођење реформе јавне управе. Једна од тема састанка је била и Унапређење система надзора и извештавања у оквиру РЈУ.


Кључни налази Извештаја о спољној евалуацији резултата Стратегије за реформу јавне управе биће представљени Савету за реформу јавне управе у циљу покретања дискусије на тему израде новог реформског стратешког оквира у циљу наставка процеса модернизације јавне управе и после 2020. године.


Приближава се пријемни испит


Већина ученика који су завршиили осми разред полагаће пријемни испит за упис у средњу школу 17,18. и 19. јуна.


Завршени су пријемни испити за ученике специјализованих ИТ оделења, биологије, хемије, математике, као и оних који су пожелели да уче стране језике и балет.


Ове године за 76200 планираних места конкурише 69653 свршених основаца, што је мање за 2008 основаца него прошлог јуна, највероватније због пада природног прираштаја становништва.


Кршење правила изласка и полагања пријемног испита биће санкционисано удаљењем са полагања уз нула освојених поена. У случају да се ради о удаљавању са теста за упис у средњу школу, кандидат може полагати тест у следећем року, а уколико се ради о удаљавању са теста за упис на факултет кандидат неће имати право да полаже тест у следећем року.» детаљније «

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

07. 06. 2019.

Данас нема новообјављених службених гласила.

Усвојен је Предлог закона о науци и истраживањима којим ће се обезбедити институционално финансирање науке, оснаживање института од националног значаја, механизма за оснивање нових институција, као и ефикасније праћење и оцена рада самих института. Крајњи циљ закона је унапређење квалитета научноистраживачког рада и примена његових резултата и самим тим даљи развој иновативног друштва заснованог на знању.

Нацрт закона о правима детета и заштитнику права детета, који је тренутно на јавној расправи, уводи право сваког детета на бесплатно и квалитетно основно и средње образовање, које је обавезно. Закон унапређује права најмлађих и први пут предвиђа институцију - дечјег омбудсмана.
Иако ово још није постало део важећег Закона о основама система образовања, очекује се да се по усвајању "дечјег закона", у року од две године, са њим усагласе остали прописи. За ову новину неопходна је и промена Устава који сада обавезује само на основно образовање.
Посебну заштиту уживаће деца улице. Њима се гарантују сва права, а јавне власти преузеће обавезу да брину о задовољењу основних животних потреба, социјалној и здравственој заштити и њиховом образовању.

ВЕСТИ

Влада прогласила стање елементарне непогоде
Влада Србије усвојила је одлуку о проглашењу елементарне непогоде због обилних падавина, града и изливања бујичних и других водотокова који су изазвали велику материјалну штету у појединим општинама. Одлука представља први корак у активирању државе у дефинисању тачног броја општина и штете настале у поплавама, како би се приступило обнови инфраструктуре, приватних и обје-ката јавне намене.

МДУЛС први примењује европски алат за управљање квалитетом рада
У Министарству државне управе и локалне самоуправе почела је примена европског алата за управљање квалитетом – ЦАФ (Common Assessment Framework), чији је циљ унапређење ефикасности, ефективности, економске и социјалне одговорности институција у јавној сфери.
Министарство државне управе и локалне самоуправе ће бити прво које ће имплементирати овај алат за управљање квалитетом у Републици Србији, с циљем да унапреди свој рад и да омогући успостављање јединственог центра за дисеминацију и спровођење ЦАФ-а у Србији.

» детаљније «

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

06. 06. 2019.

Данас нема новообјављених службених гласила.

Нацрт Закона о науци и истраживањима је на дневном реду седнице Владе Србије
Реч је о кровном закону у области науке који у пакету са Законом о Фонду за науку уређује политику за подстицање научно-технолошког развоја, стабилно финансирање и ефикасно коришћење средстава, кроз комбинацију пројектног и институционалног финансирања.

Донет је Посебан колективни уговор за државне органе („Сл. гласник РС “ бр. 38 од 31.5.2019. године)
Уговор се примењује од 31.05.2019. године до 31.05.2022. године.

Донет је Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС “ бр. 38 од 31.5.2019. године)
Уговор се примењује од 31.05.2019. године до 31.05.2022. године.

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити права детета и заштитнику права детета одржаће се од 5. јуна до 26. јуна 2019. године
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упутило је позив заинтересованим грађанима и стручној јавности да се упознају са текстом нацрта овог закона и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.
Детаљније информације можете пронаћи на:
https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/nacrt-zakona-o-pravima-deteta-i-zastitniku-prava-deteta-javni-poziv-za-javnu-raspravu

Нацрт закона о социјалној карти на јавној расправи од 17. јуна до 7. јула 2019. године
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позвало је заинтересоване грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о социјалној карти и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.
Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе и текст Нацрта закона о социјалној карти, са образложењем и прилозима утврђеним Пословником Владе, који је одредио Одбор за јавне службе.
Детаљније информације можете погледати на:
https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-o-socijalnoj-karti

ВЕСТИ

Ускоро посао најбољих медицинара
400 најуспешнијих ученика средњих школа који су се пријавили у акцији запошљавања у здравственим установама наше земље, коју су покренули Влада Републике Србије и Министарство здравља ускоро ће добити посао.
Комисија ће у наредним данима разматрати пристигле пријаве, а кандидати, који на основу успеха током школовања буду одабрани, ускоро ће почети да раде у здравственим установама.
Сви кандидати који током ове акције не буду међу 400 одабраних, имаће прилику у децембру, када ће акција запошљавања најбољих дипломаца средњих медицинских школа бити настављена.
Министарство здравља организује и конкурс за пријем у радни однос најбољих дипломаца медицинских факултета у Србији који ће поред посла добити и специјализацију и упис на докторске студије.
Уговори о запослењу биће им уручени 26. јуна.

» детаљније «

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

04. 06. 2019.

Данас је објављен „Службени лист АПВ” бр. 24 од 28.маја 2019.

ВЕСТИ

Одобрена подршка за 20 локалних самоуправа у области управљања имовином
На основу Конкурса за пакете подршке јединицама локалне самоуправе у области управљања имовином у оквиру Програма Exchange 5 од 39 пристиглих пријава изабрано је 20. Програм спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Министарством финансија и Сталном конференцијом градова и општина, а
финансира га Европска унија из средстава ИПА 2014.
Изабране ЈЛС добиће подршку за унапређење услуга у управљању имовином, а подршка је предвиђена у форми експертске техничке помоћи тзв. „Пакета подршке“.
Пакети подразумевају директан ангажман стручњака за рад на актима ЈЛС, имовинским евиденцијама и базама података, за утврђивање фактичког стања непокретности, тренинге, радионице као и друге видове подршке ЈЛС у предметној области.

Фонд за развој Србије одобрио 1,6 милијарди кредита, делом бесповратно
Фонд за развој одобрио је 1,6 милијарди кредита и бесповратне помоћи привредницима и предузетницима Србије.
По програму кредита за подстицања предузетништва кроз развојне пројекте одобрено је 900,4 милиона дугорочних кредита, од којих је 140 милиона динара бесповратна помоћ.
По програму кредита за трајна обртна средства предузетника и правних лица одобрено је 338,5 милиона динара, од чега је за предузетнике намењено 19 милиона динара.

Састанак „Западнобалканске платформе за образовање и обуке“ у Београду
Дводневни састанак „Западнобалканске платформе за образовање и обуке“ на којем је главна тема унапређење образовних система у региону одржава се у Београду.
Истакнуто је да се у Србији, уз подршку европских фондова, интензивно ради на новој стратегији развоја образовања до 2030. године.
Европска комисија је Србији за период од 2017. до 2019. године одобрила износ од 27,4 милиона евра из ИПА фондова, кроз механизам Секторске буџетске подршке.
Током дводневног скупа министри образовања Западног Балкана ће се информисати о новостима у вези са регионалним активностима, али и разматрати теме као што су: предшколско васпитање и образовање – унапређивање социјалне инклузије и подршка унапређењу стручности запослених и признавање академских квалификација.

» детаљније «

________________________________________________

ВЕСТИ

03. 06. 2019.

Функционална анализа републичких инспекција
Министарство државне управе и локалне самоуправе урадило је Функционалну анализу републичких инспекција са анализом капацитета. У анализи је процењен неопходан, односно оптималан број инспектора по областима инспекцијског надзора, те број и оспособљеност службеника који обављају аналитичке, правне, административне и ИТ послове у инспекцијама, укључујући и послове процене ризика, планирања, правне послове и послове унутрашње контроле инспекција.

Са листе приоритета Владе Србије (Заштита и унапређење права деце)
Поводом обележавања Међународног дана деце из Канцеларије за људска и мањинска права истакнуто да је протеклих година између осталог донето је низ нових закона и стратегија којима се та права унапређују у области социјалне заштите, образовања, здравствене заштите, спречавања дискриминације и решавања статусних питања, пре свега друштвено осетљивих категорија становништва.

Одржан 14. Конгрес европских синдиката
Од 21-24.маја одржан је у Бечу 14. Конгрес европских синдиката под окриљем Европске конфедерације синдиката (ЕКС). Било је присутно преко 1000 учесника из 39 земаља, махом међународних организација. Овом конгреду присуствовали су Љубисав Орбовић, председник „СССС“ и Зоран Стојиљковић председник УГС „Независност“.
Конгрес европских синдиката има изборни карактер, а поздравно излагање је одржао Жан Клод Јункер, актуелни председник Комисије ЕУ.

Јавни позив за учешће у додели средстава Министарства за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији
Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је други јавни позив за доделу средстава за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији у 2019. години, а које су несеријске или научне публикације које се издају у одређеном броју томова, а које научним методолошким поступком обрађују одређену тему из једне научне области.
Критеријуме, обрасце захтева, рок и остале информације од значаја за спровођење овог јавног позива можете видети овде.

Представљање радног текста Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024.
Округли сто на коме ће бити представљен радни текст Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године, одржаће се 4. јуна 2019. године у Апелационом суду у Новом Саду са почетком у 11 часова.

Психолози против „лајф коуча” који немају научно образовање из психологије
На 67. Конгресу психолога Србије одржаном на Златибору, истакнуто је да у Србији постоји неколико стотина тренера животних вештина (лајф коуча) који наплаћују своје услуге, иако многи од њих не поседују никакво научно знање о психологији.
Друштво психолога Србије се, дуже од једне деценије, бори да се Закон о условима за обављање психолошке делатности иновира у скалду са осталим струковним законима у Европи.
Закон је написан и усвојен од стране Извршног одбора Друштва психолога Србије и ускоро ће вити предат надлежним службама.

ПРОПИСИ

Данас је објављен „Службени гласник РС” број 38 од 31.5.2019.ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

Организујемо следеће семинаре:

Семинар/радионица
НОВИ ТЕРМИНИ
ТВОЈА ДИГИТАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА!
„КРЕИРАЊЕ И УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ЕЛЕКТРОНСКА АРХИВА”
11. јун 2019. Крагујевац
18. јун 2019. Београд
25. јун 2019. Београд
27. јун 2019. Ниш

ПРОГРАМ                ПРИЈАВА

-
У оквиру
II ЕДУКАТИВНОГ ЦИКЛУСА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2019.
СЕМИНАР/РАДИОНИЦА НА ТЕМУ

„НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
(интегрисани приступ)
И
ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ


23-25. јуна 2019. године, Врњачка Бања

ПРОГРАМ                ПРИЈАВА

-

СЕМИНАР НА ТЕМУ

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА У ПОСЛОВАЊУ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
• Организовање и спровођење екскурзија и наставе у природи
(правни и економски аспект)
• Актуелна питања из пословања основних и средњих школа


20. јун 2019. Нови Сад
21. јун 2019. Београд
26. јун 2019. Крагујевац

ПРОГРАМ                ПРИЈАВА


Садржај комплета часописа број 11/2019 можете погледати на следећим линковима:
Буџетско рачуноводство
Правни саветник
Подсетник за директора


Нови (По)недељник можете погледати овде: 214
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.
________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

31. 05. 2019.

ВЕЋА ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
На седници одржаној 30.5.2019. Влада РС усвојила је измену Закључка 05: бр. 121-164/2019 од 16. јануара 2019. која се односи на повећање плата запослених у предшколском образовању. Утврђена је нова основица за обрачун и исплату плата у износу 3.130,26 динара са припадајућим порезом и доприносима, која ће се примењивати почев од плате за мај ове године.
О спровођењу закључка стараће се Министраство финансија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и Министарство државне управе и локалне самоуправе.
Подсећамо, доношење Закључка о новој основици омогућено је на основу извршених измена и допуна Закона о буџетском систему.

ВЕСТИ

Фискална стратегија за 2020. у јуну
Према извештају Министарства финансија, поводом другог разматрања аранжмана „The Policy Coordination Instrument“ који је Република Србија потписала са ММФ, Министар финансија у Влади Републике Србије је најавио да ће Фискална стратегија за идућу годину бити публикована већ у јуну ове године.
Између осталог министар се осврнуо и на реформу плата у јавном сектору и рекао да очекује пуну имплементацију новог система плата од средине 2020. године, након што се усвоји Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавном сектору.

Преузимање домова здравља у АП Војводини
Скупштина Војводине усвојила је предлог према коме покрајинска влада, према Закону о здравственој заштити, преузима оснивачка права над домовима здравља од локалних самоуправа на територији АП Војводине.

Веће надлежности београдским општинама
Скупштина Србије је усвојила измене закона о главном граду, и по њима ће београдске општине (10 градских и 7 приградских) имати веће надлежности у будућности.
Законске новине ће пре свега омогућити бржу легализацију нелегално изграђених објеката будући да ће градске општине моћи да легализују објекте површине до 400 квадратних метара,а приградске до 3000 квадратних метара.Приградске општине ће такође моћи да доносе урбанистичке планове за своје подручје ван плана генералне регулације, али уз претходну сагласност града.
Такође,општине су добиле низ овлашћења која се тичу пољопривредне инспекције, образовања, спорта, културе, подстицања наталитета, смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама,екологије и противградне заштите.

Нови државни ИТ пројекти
Према инфорамцијама из е-Управе, очекује нас 5 крупних ИТ пројеката који треба да се започну и реализују у наредном периоду:
1. Изградња другог државног Дата центра површине 10000м2 и вредног 30 милиона долара.Реч је о капиталном инфраструктурном пројекту електронске управе који подразумева изградњу великог центра за складиштење података, са комерцијалним делом у коме ће бити смештена опрема највећих светских ИТ компанија. Биће пет пута већи од постојећег у Београду.
2. Од 1. јула 2019. грађани ће моћи преко портала Е-управе да наруче нове возачке дозволе које ће им затим стизати поштом на кућну адресу.Пројекат ће се реализовати у сарадњи са МУП-ом.
3. Поручивање уверења о некажњавања преко портала Е-управа.
4. Инсталирање постерминала на шалтерима јединица локалне самоуправе у циљу такмичења локалних самоуправа у пружању безготовинског начина плаћања.
5. Укључивање нове 32 инспекцијске службе у пројекат Е-инспектор.

Пореске олкшице за ит компаније у Србији
Пореске олакшице у смислу пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана у ИТ сектору су неке од мера Владе Србије за подшку ИТ сектору које су недавно представљене у Ректорату Универзитета у Новом Саду.
Представници ИТ сектора су поручили да им је најважније смањење дажбина за запошљавање радника како би били конкурентни државама које већ дају електронско држављанство.

До посла обуком у националној служби за запошљавање
Националним акционим планом запошљавања за 2019. годину, планирано је укључивање 1200 незапослених лица (од тога 500 особа са инвалидитетом) у обуке за конкретна занимања, као што су: оператер на ЦНЦ машини, кројач-шивач, геронто домаћица, месар, кувар, пекар, козметичар, фризер, зидар, фасадер, тесар, књиговођа.
Поред тога,биће организоване и обуке према зaхтевима послодаваца, а подручје обуке ће зависити искључиво од захтева (потреба) послодаваца.У ове обуке планирано је да се укључи 530 незапослених лица (од тога 30 особа са инвалидитетом).

Србија добила интернет претраживач културног наслеђа

У сарадњи са компанијом „Мајкософт Србија”, Србија је добила дигитални претраживач културног наслеђа,коме се може приступити преко интернет адресe www.kultura.rs . Овој национални пројекат је покренут од стране Министарсва културе Србије.
Претраживач је почео са радом,и чини доступним податке о српској, и баштини народа који су живели и живе на овим просторима.У њему се налазе и подаци из 5 музеја Републике Српске.

________________________________________________

ВЕСТИ

30. 05. 2019.

Наплата уласка аутомобила у центар Београда
Секретаријат за саобраћај расписао је јавну набавку за израду студије "Управљање саобраћајем у Београду кроз модел тарифирања приступа централној зони".
Изабрани понуђач имаће 180 дана да анализира искуства градова који примењују управљање загушењима, да анкетира грађане шта мисле о наплати уласка у центар, да предложи одговарајући модел и политику управљања загушењима, као и да понуди технологију којом би се то урадило. Понуђач такође треба да уради и финансијску анализу предложеног модела, као и анализу правног оквира за имплементацију ове идеје. Тражена студија базира се на Смарт плану развоја саобраћаја до 2033. До тада би Београд требао да има урађене најбитније путне правце попут унутрашњег магистралног прстена, четири линије БГ воза и две линије метроа, јер се не може спроводити наплата улаза у центар ако се грађанима не понуде алтернативни правци, који сада не постоје.
Тендер ће бити отворен 26. јуна.

Просвета
Полагање пријемног на факултетима и уписне квоте
Нови вртићи прво на Чукарици и Бежанијској коси

Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета

Социјална заштита
Србија ускоро добија дечијег омбудсмана
Информације за социјалну заштиту погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Социјална заштита

Правосуђе
Округли сто о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу
Информације за правосуђе погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Правосуђе

Култура
Едиција Прозна дела српских научника
Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Култура

ПРОПИСИ
Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 37 од 29.5.2019. и
- Службени лист АП Војводине, број 23 од 22.5.2019. године.


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРA


КРЕИРАЊЕ И УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА И
ЕЛЕКТРОНСКА АРХИВА

11. јуна 2019. године, Крагујевац, Бизнис иновативни центар

ПРОГРАМ ПРИЈАВА

* * *

У оквиру
II ЕДУКАТИВНОГ ЦИКЛУСА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2019.
организујемо
СЕМИНАР/РАДИОНИЦУ НА ТЕМУ

„НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
(ИНТЕГРИСАНИ ПРИСТУП)
И
ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ“

23-25. јуна 2019. године, Врњачка Бања


ПРОГРАМ ПРИЈАВА


* * *

СЕМИНАР ЗА ПРОСВЕТУ

„ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА У ПОСЛОВАЊУ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА:
• ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
• ПОСЛОВАЊЕ УЧЕНИЧКИХ ЗАДРУГА”

21.06.2019. хотел „Палас”, Београд


* * *
Садржај комплета часописа број 11/2019 можете погледати на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

* * *
Нови (По)недељник можете погледати овде: број 213
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________

ВЕСТИ

29. 05. 2019.

Нови дизајн новчаница од 100 и 200 еура
Европска централна банка пустила је у оптицај редизајниране новчанице од 100 и 200 еура из серије „Европа“ које имају унапређен дизајн и боље елементе заштите од новчаница претходне серије. Новчанице од 500 еура се неће више штампати, а њихово избацивање из употребе ће се вршити постепеним повлачењем од страна Централних банака Европске монатерне уније.

Здравство
Наставак Кампање за рационалну употребу антибиотика
Информације за здравство погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Здравство

Култура
Отворен први „Илустрофест”
Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Култура

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист Града Београда, број 28 од 16.5.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 29 од 16.5.2019. године.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРA


КРЕИРАЊЕ И УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА И
ЕЛЕКТРОНСКА АРХИВА

11. јуна 2019. године, Крагујевац, Бизнис иновативни центар

ПРОГРАМ ПРИЈАВА

* * *

У оквиру
II ЕДУКАТИВНОГ ЦИКЛУСА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2019.
организујемо
СЕМИНАР/РАДИОНИЦУ НА ТЕМУ

„НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
(ИНТЕГРИСАНИ ПРИСТУП)
И
ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ“

23-25. јуна 2019. године, Врњачка Бања


ПРОГРАМ ПРИЈАВА


* * *

У ПРИПРЕМИ СЕМИНАР ЗА ПРОСВЕТУ

„ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА У ПОСЛОВАЊУ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА:
• ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
• ПОСЛОВАЊЕ УЧЕНИЧКИХ ЗАДРУГА”

21.06.2019. хотел „Палас”, Београд


* * *
Садржај комплета часописа број 10/2019 можете погледати на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

* * *
Нови (По)недељник можете погледати овде: број 213
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД
- по делатностима -

Београд, хотел „Палас”


16.7.2019.
Социјална заштита
Култура

17.7.2019.
Основне и средње школе

Програм за одређену делатност можете погледати кликом на ту делатност.


Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 12/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 12/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 12/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42