Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


23.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Просветни гласник” бр. 7 од 22.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (ступа на снагу 30.8.2023. године)
2. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (ступа на снагу 30.8.2023.године)
3. ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (ступа на снагу 23.8.2023, а примењује се за школску 2023 – 2024)
4. ПРАВИЛНИК о измени Правилника o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину (ступа на снагу 30.8.2023. године)
5. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
6. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
7. ДОПУНА КАТАЛОГА УЏБЕНИКА за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
8. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
9. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Почиње спровођење Пилот пројекта „Свако дете има право да одраста здраво“
Пилот пројекат „Свако дете има право да одраста здраво“ ће се реализовати у школској 2023/2024. години у 95 школа, односно у 73 основне и 22 средње школе, које остварују једносменски рад на територији читаве Србије.
Додатни часови физичког и здравственог васпитања ће се одвијати за око 5.000 ученика у 194 одељења, од чега је 172 одељења основних школа и 22 одељења средњих школа.
Меморандум о сарадњи у оквиру овог Пилот пројекта потписали су Министарство просвете, Министарство здравља и Министарство спорта, свако у домену своје надлежности.
Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, као и Акционим планом и законима, истакнут је значај физичког и здравственог васпитања деце и ученика.

ПРАВОСУЂЕ


Одржан Oкругли сто о Предлогу Националне стратегије за борбу против корупције за период 2023–2028. године
Министарство правде Републике Србије организовало је Округли сто који је, у оквиру јавне расправе о Предлогу Националне стратегије за борбу против корупције за период 2023–2028. године са пратећим Акционим планом за период 2023–2024. године, одржан уз подршку пројекта „Јачање владавине права у Србији".
Сврха новог стратешког документа је јачање постојећих и стварање нових системских решења за спречавање корупције на свим нивоима, подизање свести о њеној штетности, као и важности континуираног спровођења и унапређења постојећих антикорупцијских механизама.

________________________________________________
22.08.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених прописа.

________________________________________________
21.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 69 од 18.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, оштећених услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године (ступа на снагу 22.8.2023. године)
2. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених зграда услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године
(ступа на снагу 22.8.2023. године)
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7547/2023
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7548/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7560/2023

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Министарство просвете упутило школама Смернице за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 2023/2024. години
Министарство просвете је упутило Смернице за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основним и средњим школама у школској 2023/2024. години са посебним нагласком на унапређивање васпитног рада са ученицима.
Смерницама су предвиђене активности, материјали за оснаживање школа у различитим доменима васпитног рада, као и модели припрема за реализацију тематских дана. Током целе школске године, у реализацији свих наставних, ваннаставних и осталих облика образовно-васпитног рада важно је достизање међупредметних компетенција, одговарајућих исхода образовања и стандарда квалификација код свих ученика како би њихово образовање испунило образовну и васпитну функцију неопходну за укључивање у савремено друштво и свет рада, као и наставак школовања.

________________________________________________
18.08.2023.

ПРОПИСИ

Нема новобјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Одржан састанак представника Торлака и директора домова здравља
Ради разматрања нове и унапређења постојеће сарадње са Институтом за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ на пољима бактериолошке и вирусолошке дијагностике, алерголошке дијагностике и алерголошке терапије данас је одржан састанак представника Министарства здравља, Института „Торлак“ и директора домова здравља на територији Београда.
Циљ састанка био је разматрање могућности повећања броја здравствених услуга, пре свега на пољу дијагностике, алерголошке дијагностике и алерголошке терапије, које се могу обавити код изабраног лекара.

________________________________________________
17.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 33 од 11.8.2023. године.

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

________________________________________________
14.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 68 од 11.8.2023. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника (ступа на снагу 14.8.23)
2. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2023. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТА„Лето у завичају“ за ученике допунских школа
Министарство просвете, у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања, наставља са реализацијом школе српског језика за ученике допунских школа у иностранству „Лето у завичају“.
До 19. августа у Научно-образовно културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу боравиће група од 68 ученика и седам наставника из допунских школа у Немачкој, Великој Британији, Русији, Италији, Француској и Шпанији. Ученици ће на креативан начин унапређивати знања из српског језика и културе, кроз часове српског језика али и игру, песму и глуму.
У оквиру летње школе српског језика ученици ће, као и њихови вршњаци пре њих, посетити родну кућу Вука Стефановића Караџића у Тршићу, манастир Троношу и Бању Ковиљачу. На завршној приредби пред повратак кући приказаће песме, игре и кратке комаде које су научили за време боравка у Центру.
Електронска пријава на конкурс за стипендирање студената у иностранству
Фонд за младе таленте у септембру ће расписати Конкурс за стипендирање студената мастер и докторских академских студија у иностранству, на који ће се кандидати пријављивати електорнским путем.
У сарадњи са Канцеларијом за ИТ и еУправу, Фонд за младе таленте је ове године представио нову услугу еТаленти на Порталу еУправа. Да би кандидати били у могућности да се пријаве на конкурс, неопходно је да имају отворен налог на еУправи и да буду пријављени преко ConsentID мобилне апликације.
Овим конкурсом се планира стипендирање до 500 академаца са водећих светских универзитета који су усвојени од стране Фонда за младе таленте. Рангирање кандидата ће се вршити на основу респектабилности универзитета, као и на основу просечне оцене са основних академских студија.

________________________________________________
11.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 67 од 10.8.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:
 ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 11.8.2023).

________________________________________________
10.08.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених прописа.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТАРасписан конкурс за стипендије за мастер и докторске студије Баварског високошколског центра за Средњу, Источну и Југоисточну Европу
У сарадњи са Генералним конзулатом Републике Србије у Минхену, Министарство просвете је добило обавештење да је Баварски високошколски центар за Средњу, Источну и Југоисточну Европу (BAYHOST) расписао конкурс за стипендије за мастер и докторске студије за академску 2024/2025. годину.
У питању су стипендије за мастер и докторске студије у трајању од једне године. Потребно је веома добро знање енглеског или немачког језика.

ОМЛАДИНАПотписани уговори за спровођење омладинских пројеката на локалу
Министарство туризма и омладине потписало је уговоре са представницима локалних самоуправа за реализацију 41 пројекта у циљу унапређења живота младих кроз спровођење омладинске политике на локалном нивоу.
Конкурс је усмерен на развијање механизама који поспешују предузетништво, запосленост младих. Део овогодишњег конкурса опредељен је на опремање омладинских клубова и простора за младе, и да је посебан фокус био на подршци новоотвореним канцеларијама за младе и канцеларијама за младе у мање развијеним подручијима.
Министарство туризма и омладине је за конкурс за подршку јединицама локалних самоуправа издвојило 62 милиона динара.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42