СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


КРОЗ ПРОПИСЕ

10. 07. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

10. 07. 2018.

Повећанa средства за Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у АП Војводини

Изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години опредељен је укупан износ средстава од 1.935.955.637,31 динар уместо претходно планираног износа од 1.647.121.240,00 динара. Из буџета је опредељено 1.774.442.846,47 динара, док ће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година овај програм финансирати у износу од 161.512.790,84 динара.
Средства у износу од 459.354.391,31 динар ће се користити за исплату нереализованог дела Програма у 2016. и 2017. години. Сходно изменама мењају и делови овог Програма којима су уређене поједине програмске активности.

Повећана средства за програме интеграције избеглица

Програмом коришћења средстава за решавање стамбених потреба и другим програмима интеграције избеглица у 2018. години, повећана су средстава са 195.000.000 динара на 268.000.000 динара.

У припреми предлог стратегије развоја дигиталних вештина

Радна група за израду предлога стратегије развоја дигиталних вештина, коју чине представници министарстава трговине, туризма и телекомуникација, просвете, науке и технолошког развоја, државне управе и локалне самоуправе, САНУ, ЕТФ, Филолошког факултета, Академске мреже Србије, Математичке гимназије и ИС Петница, одржала је први састанак. Развој нових технологија диктира прилагођавање традиционалних струка и вештина дигиталном окружењу, и на нивоу ЕУ и глобално, а грађанима су дигиталне вештине потребне на послу, ради коришћења дигиталних услуга: е-управа, е-трговина и др., а с друге стране према подацима у Србији је 51% лица старости од 15 и више година компјутерски неписмено, 14,8% делимично компјутерски писмено, а само 34,2% компјутерски писмено, што намеће потребу доношења стратегије у овој области.

Србија посвећена заштити људских права

Савет за људска права УН усвојио је на заседању у Женеви извештај Радне групе за Универзални периодични преглед за Србију. У извештају се наводи да је Србија показала посвећеност заштити људских права начином на који се припремала и учествовала у Трећем циклусу Универзалног периодичног прегледа.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

10. 07. 2018.

Данас је Дан науке у Србији и дан рођења Николе Тесле

Влада Србије је 2011. године установила 10. јул за Дан науке у Србији, а у знак сећања на највећег српског али и светског научника Николу Теслу, рођеног на данашњи дан 1856. године. Дан науке ће данас бити обележен низом манифестација. Поред Музеја Николе Тесле и Електротехничког факултета и друге установе које се баве науком и делом Николе Тесле припремиле су специјалне програме, као што су свечани програми на Ади Циганлији где се одржава Дечији научни камп (ДНК), у Градској библиотеци у Новом Саду, где ће поред изложбе књига о Николи Тесли бити одржана и трибина о детињству и животу Николе Тесле „Породица и васпитање некад и сад”.

Информатичке обуке за незапослене

Из Националне службе запошљавања (НСЗ) саопштено је да ће организовати атрактивне обуке које ће заинтересованима обезбедити неопходна знања и вештине за рад у ИТ сектору, и то: Јава програмирање, израда веб апликација, PHP и Нет програмирање, итд. , а у циљу лакшег налажења посла, јер су програми обука усклађени са потребама тржишта рада. Обуке ће се спровести у 10 градова широм Србије, у које ће, у оквиру првог циклуса који почиње у септембру, бити укључено 775 полазника.
Пријаве ће бити отворене на сајту www.itobuke.rs, од 9. до 22. јула 2018, уз услов да су кандидати на евиденцији незапослених НСЗ, имају најмање завршену средњу четворогодишњу школу, склоности за информатичко програмирање, познају рад на рачунару и енглески језик најмање на А2 нивоу.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

09. 07. 2018.

Службени гласник РС бр. 52 од 6.7.2018.
Службени лист АП Војводине бр. 31 од 27.6.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

09. 07. 2018.

Суфицит буџета Србије – 30,9 милијарди

Финансијски резултати у првих шест месеци ове године показују да је остварен суфицит у буџету Србије, који је достигао 30,9 млрд. динара, а планиран је био дефицит од 22 млрд. дин., што значи да је за више од 50 млрд. динара остварен бољи резултат од очекиваног, што је основ за разговоре о повећању плата и пензија, даљим инвестицијама и новим инфраструктурним пројектима.
У мају месецу учешће јавног дуга у БДП-у износило је 59,8% а силазни тренд се и даље наставља. На међугодишњем нивоу стопa инфлације je између 1% и 2%, док је 2013. износила више од 14%. Динар је стабилан, а просечна зарада бележи стани раст.

Прилив директних страних инвестиција у порезу

Влада Србије је у протеклих годину дана, у сарадњи са привредом успела да побољша услове пословања. Нето прилив директних страних инвестиција у првих пет месеци 2018. године је 1,1 милијарду евра, што је скоро 160 мил. евра више него у истом периоду прошле године.

Почео пројекат „Јавно – приватни дијалог”

Невладина организација НАЛЕД и USAID почеле су четворогодишњи пројекат под називом „Јавно – приватни дијалог”. Циљ пројекта вредног милион и по долара који донира америчка влада јесте јачање између приватног сектора и Владе како би се створила што боља пословна клима а онда и већи извоз и конкурентност приватног сектора.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

09. 07. 2018.

„Тесла дани” током јула

Овогодишње „Тесла дане” у Србији посвећене великом српском научнику обележиће – приче о Николи Тесли и Ђорђу Станојевићу, обиласци хидроелектрана, експерименти и радионице инспирисане животом и делом ових научника, предавања, научни и стручни скупови, што је само део онога што ће бити одржано. Током читавог јула у Србији ће бити прослављен Теслин рођендан – 10. јул, који је и Дан науке у Србији, али и 160 година од рођења Ђорђа Станојевића, научника за којег се каже да је осветлио Србију.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

06. 07. 2018.

Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 12 од 5.7.2018.

КОМЕНТАРИ НОВИХ ПРОПИСА

Запошљавање странаца

Законoм о изменaма и допунaма Закона о запошљавању странаца („Сл. гл. РС“, бр 50/18), који ступа на снагу 7. јула 2018. године, скраћени су рокови приликом одлучивања о привременом боравку странца или приликом издавања радне дозволе. Изузетно, када је то у интересу Републике Србије или то налажу међународно прихваћене обавезе, привремена радна дозвола за запошљавање може се издати странцу који испуњава све услове из захтева послодавца који се односе на одговарајућа знања и способности, квалификације, претходно искуство и др., уз претходно прибављену сагласност министра надлежног за унутрашње послове, под условом да је странац поднео захтев за привремени боравак.

Запошљавање држављана РС у Републици Словенији

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији („Сл. гл. РС – Међународни уговори“, бр. 9/18), ступа на снагу 10.07.2018. године. Споразумом се дефинишу услови под којима држављанин Републике Србије са сталним пребивалиштем у држави порекла - Србија, може да се запосли у држави запослења – Словенија: да је као незапослено лице пријављен код надлежне институције у држави порекла и старије од 18 година, чиме стиче у држави запослења статус радник мигрант. Споразумом је детаљно наведено и у којим случајевима исти не може да се примени на држављане Републике Србије.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

06. 07. 2018.

Година дана рада Владе Србије

Економисти оцењују да је прва години рада Владе Србије била успешна. Очувана је финансијска стабилност и настављен привредни раст, а главни изазови и даље су предузећа у реструктурирању, државне компаније и управљање капиталним инвестицијама. Као највећи успех оцењује се наставак и завршетак аранжмана са ММФ-ом и најава новог аранжмана, стране инвестиције и раст економије од 4,6% у I кварталу, највећи у региону. Потврда о добро вођеној политици долази и од страних инвеститора који су до сада уложили 917 мил. евра, тј. 13% више него у истом периоду прошле године.
За економски раст у овом тренутку је недовољна потрошња, за шта има простора, јер је у буџету од почетка године остварен суфицит од скоро 31 милијарде динара. Зато се за бржи раст препоручује повећање плата и пензија.

Ребаланс буџета АП Војводине за 2018. годину

Покрајинском скупштинском Одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 9/18, ступила на снагу 20.06.2018) у општем делу повећани су приходи и примања од продаје нефинансијске имовине за 1.860.512.605,54, расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.619.636.816,58 динара, а буџетски дефицит је повећан за 1.062.450.627,07 динара. У истом износу повећања буџетског дефицита, повећан је и укупан фискални дефицит буџета АПВ за 2018. годину.
У складу са наведеним изменама извршене су и измене у посебном делу Буџета АПВ за 2018. Директни корисници буџетских средстава који су, у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, у обавези су да изврше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и да о томе обавесте сваког индиректног корисника, на начин и у року прописаним Законом о буџетском систему. Директни и индиректни корисници буџетских средстава у обавези су да донесу финансијски план за 2018. годину, усклађен са апропријацијама одобреним овом одлуком, односно утврђеном расподелом средстава.

ИТ индустрија, дигитализација и образовање

Дигитализација је један од приоритета рада Владе Србије, речено је на састанку министара економије земаља учесница Берлинског процеса у Бечу, на панелу „Заједнички приступ ка дигитализованом Западном Балкану”. Велики број младих људи своју будућност види у тој области. Удео ИТ индустрије у БДП-у Србије је 10%, а извоз је у 2018. достигао милијарду евра.
Србија је програмирање увела не само у средњим већ и у основним школама. Тако је у 2018. години компјутере и интернет прикључак добило 1.750 школа. Србија је постала лидер у имплементацији тзв. е-уџбеника, а у школама ће од септембра бити 2.000 потпуно дигитализованих учионица.

Почеле обуке наставника за гимназијска ИТ одељења

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је да је 2. и 3. јула у Рачунарској гимназији у Београду одржана прва у низу ускостручних обука наставника информатичких предмета који ће школске 2018/2019. године предавати у гимназијским ИТ одељењима. Више од 60 наставника из 15 школских управа ће изучавати наставне садржаје предмета Програмирање и Рачунарски системи. Предвиђено је да обука траје 12 дана. Наставак обуке очекује се током августа и новембра 2018. године.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
СЕМИНАРИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА
на тему:

„ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИНАМА У ПРИМЕНИ ПРОПИСА”

24.8.2018. (петак)
Високо образовање

(бесплатнo за претплатнике)

Детаљније »

ПРИЈАВА
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 13-14/2018.

» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 13-14/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 13-14/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42