Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


22.01.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 4 од 19.1.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2024. годину (ступа на снагу 20. јануара 2024)
2. УРЕДБА о проглашењу Парка природе „Радан”(ступа на снагу 27. јануара 2024)
3. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене двосмерног магистралног гасовода Ниш – Батајница – Хоргош – граница Мађарске са елементима детаљне регулације” (ступа на снагу 27. јануара 2024)
4. ОДЛУКА о утврђивању надгробног споменика Јожефа Киша у Врбасу за споменик културе (ступа на снагу 27. јануара 2024)
5. ОДЛУКА о утврђивању Комплекса синагоге у Апатину за споменик културе (ступа на снагу 27. јануара 2024)
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
7. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и изгледу интегрисане дозволе (ступа на снагу 27. јануара 2024)
8. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе (ступа на снагу 27. јануара 2024)
9. ПРАВИЛНИК о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења и удружења за студенте за доделу дотација из буџета Републике Србије (ступа на снагу 27. јануара 2024)
10. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања права на дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 27. јануара 2024)
11. ПРАВИЛНИК о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва (ступа на снагу 27. јануара 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Објављене листе стипендиста Министарства просвете и Фонда за младе таленте Републике Србије
Министарство просвете објавило је Коначну листу кандидата за доделу студентских кредита и стипендија, као и Коначну листу ученика и студената који ће у школској 2023/2024. години примати стипендију за изузетно надарене ученике и студенте, док је Фонд за младе таленте, који се налази у оквиру Министарства науке, технолошког развоја и иновација, објавио Прелиминарну листу кандидата за стипендију ”Доситеја”, док ће коначну листу објавити 25. јануара 2024. године.
Министарства и Фонд за младе таленте подсећају све кандидате да, у складу са законом, могу бити корисници само једне стипендије која се исплаћује из буџета Републике Србије. У случају да је кандидат конкурисао и добио стипендије више различитих институција, мора се одлучити за једну и о својој одлуци о одрицању обавести институцију од чије стипендије одустаје, најкасније до 31. јануара 2024. године:
• У случају да одустаје од стипендије Министарства просвете, потребно је послати обавештење на мејл studentski.krediti@posted.co.rs;
• У случају да одустаје од стипендије Фонда за младе таленте Републике Србије, потребно је послати обавештење на мејл адресу fond.konkursi@nitra.gov.rs.
Министарство просвете и Министарство науке, технолошког развоја и иновација у претходном периоду унапредили су систем и синхронизовали активности на реализацији конкурса за доделу стипендија студентима, чиме је превазиђен изазов дуплирања стипендија.

________________________________________________
19.01.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
18.01.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службена гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Објављена Коначна ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентимa у Републици Србији за школску 2023/2024. годину
Министарство просвете објављује Коначну листу ученика и студената који ће у школској 2023/2024. години примати стипендију Министарства просвете за изузетно надарене ученике и студенте.
Ученици и студенти добитници стипендије за надарене за школску 2023/2024. годину два примерка читко потписаног и попуњеног Уговора достављају Министарству просвете, најкасније до 26. јануара 2024. године, препорученом поштом или непосредно преко писарница.
После овере Уговора од стране Министарства добитницима стипендије ће бити враћен један примерак Уговора на адресу коју су уписали у Уговору.
Ученици и студенти, стари корисници, који настављају са примањем стипендије не треба да потписују Уговор о стипендији.
Није потребно Министарству просвете достављати број текућег рачуна, исплата се врши преко матичног броја добитника стипендија.
Детаљније прочитајте овде.
Објављена Коначна листа кандидата за доделу студентских кредита и стипендија за школску 2023/2024. годину
Министарство просвете објављује Коначну листу кандидата за доделу студентских кредита и стипендија за школску 2023/2024. годину.
Студенти којима је први пут одобрен студентски кредит дужни су да преко своје високошколске установе, најкасније до 20.2.2024. године, доставе:
• Меницу
• Изјаву жиранта (образац 6)
• Очитану личну карту жиранта.
Исплата студентских кредита и стипендија врши се путем Студентске картице и очекује се крајем јануара 2024. године.

КУЛТУРАО јачању културне сарадње Србије и Грчке
На састанку између потпредседнице Владе Републике Србије и министарке културе са министарком културе и спорта Републике Грчке истакнуто је јачање културних веза две земље. У том циљу договорено је потписивање програма сарадње и меморандума у области борбе против нелегалне трговине уметничким добрима.
На састанку је било речи и о потписивању споразума о сарадњи у области филма, који је у процесу усаглашавања, као и о блиској сарадњи установа културе, а Србија је позвана да учествује на семинару који се у фебруару одржава у Солуну, а који је посвећен утицају климатских промена на културна добра.
Истовремено, упућен је позив за учешће Грчке на изложби “Eкспo 2027” и истакнуто да је то најзначајнији пројекат за Србију, у коме ће култура имати важну улогу, те да постоји жеља да Грчка има запажен павиљон током ове изложбе.

________________________________________________
17.01.2024.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени лист АП Војводине” бр. 2 од 10.1.2024 године,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 3 од 14.1.2024 године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Покрајинска уредба о ближем уређивању одређених питања за спровођење интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 10. јануара 2024) Покрајински прописи – радни односи
2. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за хитне капиталне поправке у здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (ступа на снагу 10. јануара 2024) Покрајински прописи – здравство
3. Исправка Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2024. години (ступа на снагу 10. јануара 2024) Покрајински прописи
4. Укупан извештај о резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаних 17. и 30. децембра 2023. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


КУЛТУРА


Сарадња на пољу културе наставиће да даје значајан допринос односима са НР Кином
На свечаности поводом оснивања Асоцијације за промоцију економије, трговине, културе и туризма Србије и Кине истакнуто је да ће овај модел сарадње дати вредан допринос укупним билатералним односима на многим пољима, a посебно у области културе.
Значај ове Асоцијације препознат је у томе што она прати иницијативу „Појас и пут“ на којој су формулисане бројне конкретне иницијативе и на пољу културне сарадње.
Усвојен је Средњорочни акциони план за реализацију иницијативе ’Појас и пут’ у домену заштите културног наслеђа, потписан Споразум о спречавању крађе, тајних ископавања и незаконитог увоза и извоза културних добара, а планира се развој сарадње са провинцијама НР Кине, полазећи од њихових најпрепознатљивијих културних капацитета.
Сарадња на пољу културе наставиће да даје значајан допринос укупним односима, уз отвореност за идеју да и Асоцијација за промоцију економије, трговине, културе и туризма Србије и Кине буде платформа даљег напретка на том плану.

НАУКА


Рок за пријаве постдипломаца Србије на немачки Куп иновација је 31. јануар
Сви постдипломски студенти и докторанди из хемије, физике, медицине, биологије, биотехнологије, биоинформатике, информационих технологија, биохемије, фармације, инжењерства и сродних области, као и студенти завршних година мастер студија економије и бизниса, могу да се пријаве за учешће и представљање Србије на Купу иновација, престижном европском такмичењу, које организује Merck, једна од водећих научних и технолошких компанија у свету.
Куп пружа јединствену платформу где ће учесници из различитих области имати прилику да се ангажују на изазовним темама попут имуноонкологије, дигитализације и проналажења нових терапија, што ће им обезбедити драгоцено искуство за њихов професионални развој. Кроз интензиван рад током летњег кампа и самог такмичења млади научници ће моћи да усаврше своје пројекте и идеје, као и да их припреме за потенцијалну реализацију на тржишту.
Куп иновација одржаће се од 20. до 26. јула 2024, у седишту компаније Merck, у Дармштаду, у Немачкој. Компанија Merck, која има историју дужу од 350 година, биће домаћин тринаестог по реду Купа иновација.
Пријаве за летњи камп и такмичење отворене су до 31. јануара 2024, путем линка https://www.merckgroup.com
Сви тимови који учествују имају прилику да освоје Куп иновација – награду вредну 20.000 евра намењену најубедљивијем пројекту. Најзапаженији пројекти потенцијално ће бити реализовани, а учесницима са најбољим учинком може бити понуђена стална позиција у компанији Merck

________________________________________________
16.01.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
15.01.2024.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 3 од 12.1.2024. године,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 1 од 3.1.2024 године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години (ступа на снагу 13. јануара 2024)
2. УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2024. годину (ступа на снагу 20. јануара 2024)
3. УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (ступа на снагу 20. јануара 2024, а примењује се до 31. децембра 2024. године)
4. УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2024. годину (ступа на снагу 20. јануара 2024)
5. УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ за 2024. годину (ступа на снагу 20. јануара 2024)
6. УРЕДБА о Централној кадровској евиденцији (ступа на снагу 20. јануара 2024, а примењује се од 1. фебруара 2024. године) Државно уређење – државна управа
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-215/2024
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-218/2024
9. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (ступа на снагу 13. јануара 2024)
10. УКУПАН ИЗВЕШТАЈ о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине
11. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 20. јануара 2024)
12. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 20. јануара 2024)
13. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 20. јануара 2024)
14. ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2023. године
15. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2024. години (ступа на снагу 11. јануара 2024)
16. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2024. години (ступа на снагу 11. јануара 2024)
17. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2024. години (ступа на снагу 11. јануара 2024)
18. Правилник о условима за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству (ступа на снагу 11. јануара 2024)
19. Правилник о условима за суфинансирање организовања научних и стручних скупова (ступа на снагу 11. јануара 2024)
20. Правилник о критеријумима за финансирање развојно-истраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине (ступа на снагу 11. јануара 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Свечано затворен твининг пројекат ЕУ спроведен уз помоћ Министарства здравља
Твининг пројект „Подршка у јачању капацитета надлежних институција у области супстанци људског порекла (СоХО)“, који је финансиран од стране Европске уније, затворен је 9. јануара. Пројекат је спроводен уз помоћ Министарства здравља Републике Србије, а ЕУ је издвојила 1.5 милиона евра за његову реализацију.
Сврха двоипогодишњег твининг пројектa била је јачање капацитета и побољшање рада релевантних институција у систему СоХО, са посебним нагласком на систем надзора и инспекције.
Пројекат је имао за циљ да се кроз рад са експертима, обуке и примену најбоље праксе земаља Европске уније унапреди знање запослених у министарству за креирање и спровођење политике у области трансплантације људских органа, ћелија и ткива, вантелесне оплодње и трансфузијске медицине, чиме ће пре свега бити унапређена и сама здравствена заштита за грађане.

________________________________________________
12.01.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Расписан Конкурс за доделу стипендија „Србија за Србе из региона“ за школску 2023/2024. годину
Министарство просвете расписало је Конкурс за доделу стипендија у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“ за школску 2023/2024. годину.
Шта све стипендија у оквиру Пројекта стипендирања припадника српске националне заједнице из држава у региону које су обухваћене Пројектом обухвата прочитајте овде.
Рок за слање пријавних формулара са пратећом документацијом дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије је 15. март 2024. године.
Кандидат треба овде да попуни пријавни формулар и достави скенирану документацију на мејл адресу srbiizregiona@prosveta.gov.rs.
Оверене копије оригиналне документације заједно са потписаним пријавним формуларом достављају се Министарству спољних послова путем дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у државама у којима живе.

СТАТИСТИКА


Референтна каматна стопа задржана на истом нивоу
Извршни oдбoр Нaрoднe бaнкe Србиje oдлучиo je нa седници одржаној 11. јануара 2024. године дa рeфeрeнтну кaмaтну стопу задржи на нивоу од 6,5 %.
Нaрeднa сeдницa Извршнoг oдбoрa нa кojoj ћe бити дoнeтa oдлукa o рeфeрeнтнoj кaмaтнoj стoпи oдржaћe сe 8. фебруара 2024. године.

________________________________________________
11.01.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42