Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


30.05.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

________________________________________________
29.05.2024.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени лист АПВ” бр. 25 од 22. маја 2024. године и „Службени гласник РС – Међународни уговори” бр. 1 од 28. маја 2024.

„Службени лист АПВ” бр. 24
1. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 30. маја 2024.)
2. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине у високим школама струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 30. маја 2024.)
3. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 30. маја 2024.)
4. Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 30. маја 2024.)

„Службени гласник РС – Међународни уговори” бр. 1
1. Меморандум о разумевању (МоР) у области спорта између Министарства спорта Републике Србије и Министарства спорта и омладине Исламске Републике Иран – (ступа на снагу 11. јануара 2024.)
2. Обавештење о датуму ступања на снагу Опционог протокола уз Међународни пакет о економским, социјалним и културним правима

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Нови планови и програми наставе у стручном образовању
Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић изјавила је да је опредељење Министарства просвете и Владе Србије да понуда образовних профила у средњим стручним школама одговара ономе што су потребе и захтеви тржишта.
Отварајући конференцију „Стручно образовање у Србији и оспособљавање за будућност“, рекла да се концепт планова и програма средњег стручног образовања заснива на обезбеђивању оптималног односа општег, стручног и практичног знања у датој дисциплини.
Имајући то у виду, како је најавила, у Србији ће у школској 2024/2025. години започети реализација 30 нових планова и програма наставе и учења за образовне профиле стручног образовања у различитим подручјима рада.
Неки од ових планова и програма иновирани и осавремењени, а неки, попут профила „Пољопривредни техничар дигиталних технологија“ или „Прехрамбено-биотехнолошки техничар“, су потпуно нови и по први пут ће бити уведени у систем стручног образовања у нашој земљи.
Они представљају добар одговор образовног система на будуће потребе за радном снагом и добар избор младима у смислу будуће каријере, поручила је Ђукић Дејановић.

________________________________________________
28.05.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

________________________________________________
27.05.2024.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени гласник РС” бр. 47 од 24. маја 2024. године и „Службени лист АПВ” бр. 24 од 21. маја 2024. године

„Службени гласник РС” бр. 47
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације (ступа на снагу 1. јуна 2024.)
2. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Србије (ступа на снагу 1. јуна 2024.)

„Службени лист АПВ” бр. 24
Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Нове функције на порталу Моја средња школа
Mинистарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и в.д. директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Милан Латиновић присуствовали су промоцији нових функција на порталу Моја средња школа ‒ Извештаји о постигнућима ученика.
Канцеларија за ИТ и еУправу и Министарство просвете, уз подршку Владе Србије, настављају успешну сарадњу и континуирано унапређују функционалности портала Моја средња школа, који је посвећен завршном испиту, пријемном испиту и упису ученика у средње школе.
Тренутно је најактуелнији предстојећи упис ученика у средње школе и у складу са тим ђацима и родитељима биће доступни разни извештаји.
Овај специјализовани портал од данас пружа грађанима, ученицима, школама и другим субјектима увид у укупно 14 извештаја, подељених у пет категорија, са подацима о оствареним школским успесима у основном образовању и васпитању, постигнућима ученика на завршном и пријемном испиту, као и статистици расподеле ученика у средње школе.

________________________________________________
24.05.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРАВОСУЂЕ


Нормативне активности Министарства правде ојачале владавину права
Министарка правде у Влади Републике Србије Маја Поповић отворила је у Врњачкој Бањи годишње саветовање судија Републике Србије, на којем се разматрају питања од значаја за квалитетан и ефикасан рад судова.
Поповић је у обраћању учесницима саветовања истакла да су нормативне активности Министарства правде, које се односе на припрему Акта о промени Устава Републике Србије и доношење сета правосудних закона, ојачале владавину права у Републици Србији и довеле до отварања нових поглавља у приступним преговорима са Европском унијом.
Министарка је најавила доношење подзаконских аката за примену правосудних закона, као и израду новог Закона о Правосудној академији, чиме ће процес правосудне реформе бити заокружен.
Она је нагласила да Министарство правде ради и на унапређењу кривичног законодавства и на његовом усклађивању са законодавством Европске уније.
Поповић је навела да се наставља рад и на изменама и допунама Закона о парничном поступку, чије ће усвајање довести до повећања ефикасности судова, бржег поступања у парничним предметима, као и равномерније оптерећености судова у Србији.
Она је указала и на активности Министарства правде у спровођењу инфраструктурних пројеката који се односе на изградњу нових објеката за потребе правосудних органа, као и на унапређење постојећих смештајних капацитета за судове.
Поповић је рекла да Министарство правде планира даљи развој и унапређење информационо-комуникационих технологија, јачање кадровских капацитета запослених у правосуђу и побољшање материјалног положаја судија и судског особља.

НАУКА


Међународна сарадња у области биотехнологије за добробит читавог човечанства
Министарка науке, технолошког развоја и иновација у Влади Републике Србије Јелена Беговић председавала је као прва жена председавајући, 30. заседању Одбора гувернера Међународног центра за генетичко инжењерство и биотехнологију у Трсту, кога чине представници 69 земаља
Беговић, која је новоименована председница тог одбора, истакла је да овај међународни центар као организација стоји на челу научних иновација, решавајући неке од најхитнијих изазова нашег времена - од борбе против заразних болести до обезбеђивања прехрамбене сигурности и одрживих енергетских решења.
Према њеним речима, рад овог међународног центра превазилази границе, политику и културе, одражавајући универзалну посвећеност побољшању квалитета живота људи широм света. У својим лабораторијама спроводи напредна истраживања, додељује стипендије студентима докторских студија и истраживачима у циљу развијања истраживачких вештина.
Такође, ова организација организује и финансира скупове и радионице о важним темама, подржава истраживаче у државама чланицама кроз финансирање пројеката и многе друге активности из своје области.
Министарка је информисала чланове Одбора о томе да су у августу 2023. године, на иницијативу Србије, Уједињене нације усвојиле Резолуцију о међународној деценији наука за одрживи развој 2024-2033.

________________________________________________
23.05.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


КУЛТУРА


Отворена манифестација „Ћирилична баштина“ у Бајиној Башти
Министар културе у Влади Републике Србије Никола Селаковић поручио је синоћ на отварању манифестације „Ћирилична баштина“ у Бајиној Башти, да је ћирилица, уз српски језик, једна од најважнијих карактеристика српског културног бића.
Селаковић је подсетио на то да је Бајина Башта прва општина која је донела Декларацију о заштити и неговању ћирилице и спровела читав низ активности које су везане за заштиту и промоцију ћирилице.
Министар је навео да, након времена озбиљне економске обнове Србије, следи време наше духовне обнове, а да је један од првих и најважнијих задатака да на српском културном простору чувамо и негујемо српски језик и ћирилицу.
Он је указао на то да је почетак описмењавања нашег народа везан за ћириличко писмо, упозоривши на то да ћемо, ако нестане ћирилица у свакодневном животу, изгубити културолошку и историјску везу са нашим прецима.
Председница општине Бајина Башта Весна Ђурић уручила је Селаковићу захвалницу за изузетну подршку Министарства културе активностима у овој локалној самоуправи.

________________________________________________
22.05.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


НАУКА


Међународни сајам технике и техничких достигнућа
66. Међународни сајам технике и техничких достигнућа, одржава се од 21. до 24. маја на Београдском сајму.
Овогодишњи међународни сајам технике и техничких достигнућа отворила је председница Народне скупштине Републике Србије Ана Брнабић, а присутнима су се обратили и министарка науке, технолошког развоја и иновација у Влади Републике Србије Јелена Беговић и заменик министра науке и технологије Народне Републике Кине Чен Ђачанг.
Важан део овогодишњег сајма је изложбена поставка Владе Републике Србије „Играј за човечанство! Наука за све“, под слоганом “Закорачи у одрживу будућност!”.
Ова изложбена поставка представља оригинална и иновативна решења која су развијена у оквиру научноистраживачке заједнице и иновационог екосистема у Србији.
Министарка је навела да су у оквиру наше поставке приказани иновативни производи, идеје, истраживања која су настала у научно-истраживачким организацијама, креирана од стране научника, инжењера и предузетника како из Србије, тако и из државе партнера овогодишње поставке - Народне Републике Кине.

________________________________________________
21.05.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АПВ” бр. 23 од 15. маја 2024. године

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. Одлука о условима и начину коришћења службених возила (ступа на снагу 23. маја 2024.)
2. Одлука о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 15. маја 2024.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Дигитално образовање за већи квалитет наставе
Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић истакла је на Светском форуму о образовању у Лондону, да Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2030. године јасно препознаје потенцијал дигиталног образовања у области побољшања квалитета наставе и постигнућа ученика и подршке њиховом развоју.
На дневном реду скупа су, између осталог, и теме попут подстицања разумевања вештачке интелигенције, унапређење образовања и улога образовања у области климатских промена.
У првом циклусу образовања основне школе „Дигитални свет“ је обавезан предмет, док су у другом циклусу основног образовања обавезни предмети „Техника и технологија“ и „Информатика и рачунарство“, у којима вештачка интелигенција има своје место.
У средњем образовању у Србији вештачка интелигенција део наставног плана и програма неколико школских предмета, углавном изборних, међу којима је “Савремена технологија”, док су на факултетима уведени различити програми као одговор на растућу потребу за врхунским ИТ стручњацима.
Осмишљени су и програм Мастер 4.0 [ИТ + БИЗ], у оквиру кога су акредитоване прве мултидисциплинарне мастер студије које пружају комбинацију напредних знања из области информационих технологија и пословних вештина.
Министарка је, такође, истакла да Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године дефинише увођење садржаја о вештачкој интелигенцији у наш образовни систем. Када је реч о наставницима, навела је да постоје континуиране обуке предвиђене за унапређивање њихових дигиталних компетенција.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42