Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


27.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 25 од 26.3.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРОГРАМ за борбу против трговине људима у Републици Србији за период 2024–2029. године
2. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2024. године

________________________________________________
26.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 15 од 20.3.2024. године.
Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ПРОСВЕТА


Представљена апликација за унапређивање самовредновања рада у школама
Министарство просвете израдило је и представило апликацију под називом „АС Школа – самовредновање квалитета рада“. Ова апликација је функционалан, економичан и савремен алат који омогућава школским тимовима за самовредновање, али и наставницима на индивидуалном нивоу, да квалитетно вреднују наставну и ваннаставну праксу.
Очекује се да ће нова апликација, својим садржајем, функционалношћу и бројним анализама и приказима, мотивисати школе и запослене да стандарде, показатеље квалитета и илустративне примере добре праксе користе за даљи развој.
Иновативна апликација је резултат партнерске сарадње Министарства просвете, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и ЦИП – Центра за интерактивну педагогију, уз финансијску подршку Дечије фондације Песталоци.
Међународни летњи семинари бугарског језика, књижевности и културе за 2024. годину – Универзитети у Софији и Великом Трнову
Министарство просвете, у сарадњи са амбасадом Републике Бугарске у Београду, обавештава заинтересоване о одржавању међународних летњих семинара бугарског језика, књижевности и културе који ће се одржати у јулу и августу месецу 2024. године.
Пријављивање се врши најкасније до 4. априла 2024. године.
Детаљније прочитајте овде.

СТАТИСТИКА


Просечна зарада за јануар 2024. године
Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2024. године износила је 132 372 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 95 836 динара.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јануар 2024. године номинално је већа за 15,9%, а реално за 8,9%, док је просечна нето зарада већа за 15,8% номинално, односно за 8,8% реално.
У односу на децембар 2023. године, просечна бруто зарада обрачуната за јануар 2024. године номинално је већа за 1,5%, а реално за 1,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 0,8%, а реално за 0,5%.
Медијална нето зарада за јануар 2024. године износила је 73 733 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

________________________________________________
25.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 24 од 22.3.2024. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке регионалном развоју и развоју предузетништва који се реализује кроз стандардизовани сет услуга који спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2024. години (ступа на снагу 23. марта 2024)
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о категоризацији државних путева (ступа на снагу 30. марта 2024)
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2406/2024
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2411/2024
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2413/2024
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2435/2024
7. РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
8. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова години (ступа на снагу 23. марта 2024)
9. ПРАВИЛНИК о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова (ступа на снагу 30. марта 2024)
10. САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2023. годину

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


НАУКА


Делегација Министарства науке, технолошког развоја и иновација посетила Истраживачку станицу Петница
Представници Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Центра за промоцију науке и Фонда за младе таленте посетили су Истраживачку станицу Петница.
Посета је реализована како би се Министарство науке, технолошког развоја и иновација упознало са радом Истраживачке станице Петница и како би се пронашли начини за ближу сарадњу ове станице са Фондом за младе таленте и Центром за промоцију науке.
На састанку је детаљно презентован четрдесет и две године дугачак историјат ове станице, као и све оно што ову институцију издваја као јединствену у читавом свету - Летња научна школа за ђаке завршних разреда основних школа, специјализовани семинари за студенте и докторанде из читавог света, али и оно по чему је Истраживачка станица Петница најпознатија, а то су семинари за средњошколце, који се реализују за више научних дисциплина у специјализовано опремљеним просторијама и лабораторијама ове станице, која је по највишим стандардима реновирана 2012. године

________________________________________________
22.03.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Више од 300 милиона динара за набавку медицинске опреме у здравственим установама на територији Града Београдаb>
У циљу обезбеђења услова за бољи степен здравствене заштите, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Секретаријат за здравство Градске управе Града Београда потписали су Уговор о набавци медицинске опреме са припадајућом инфраструктуром у девет здравствених установа на територији Града Београда.
Средства у износу од око 320 милиона динара која су опредељена за Град Београд намењена су за набавку опреме у домовима здравља Врачар, Сурчин, Савски Венац, Земун, Гроцка, Стари Град и Звездара, као и за набавку опреме у Клиничко болничком центру Звездара и Специјалној болници Свети Сава.
Министарство државне управе и локалне самоуправе је крајем 2023. и почетком 2024. године потписало уговоре са 20 јединица локалне самоуправе за набавку медицинске опреме са припадајућом инфраструктуром у укупној вредности од око 2,3 милијарди динара.

КУЛТУРА


Ужице и званично Престоница културе Србије
Свечаном церемонијом у оквиру програма „Празник светлости“ на Тргу партизана, Ужице је и званично постало Престоница културе Србије за 2024. годину.
Уметнички концепт овогодишњег пројекта Престоница културе Србије развијен је под мотом светлости, дубоко утемељеним у локалној традицији и чињеници да је Ужице међу првима у Европи имало хидроцентралу, засновану на принципима Николе Тесле. Програмски садржаји биће реализовани под слоганом „Ера културе“, кроз четири тематске области, које обухватају културно-историјско наслеђе и савремене уметничке праксе и перспективе у духу Стратегије развоја културе града Ужица („Лучоноше“, „Пла(е)мените бакље“, „Шарена светла рефлектора“ и „Сајбер ера“).

________________________________________________
21.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 23 од 20.3.2024. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина (ступа на снагу 28. марта 2024)
2. АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2024. до 2026. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
3. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о бањско-климатском опоравку (ступа на снагу 28. марта 2024)
4. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини (ступа на снагу 28. марта 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Предстатвљен рад координационе Комисије за инспекцијски надзор
Координациона комисија за инспекцијски надзор једногласно је на седници усвојила годишње извештаје о раду републичких инспекција за 2023. годину, као и Годишњи извештај о раду Радне групе за праћење и усклађивање вршења инспекцијског надзора над непрофитним организацијама. Посебна пажња била је посвећена представљању Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма.
Представљајући Извештај о раду инспекција у јединственом, функционалном софтверском решењу еИнспектор у другој половини прошле године, истакнуто је да је од јула до децембра 2023. године кроз еИнспектор обављено укупно 22.055 надзора. У том периоду забележени су први надзори инспекције за државне путеве, инспекције за поштански саобраћај и инспекције за послове железничког саобраћаја у тој години. У децембру прошле године примећен је смањен број надзора у еИнспектору, што се поклапа са најавом о увезивању овог система са еПисарницом, у циљу избегавања дуплог уношења и обраде предмета. Све инспекције, које имају проблеме у раду кроз систем, су позване да их пријављују преко Контакт центра за еИнспектор на сајту Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, ради лакшег праћења и ефикаснијег решавања.

________________________________________________
20.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Просветни гласник ” бр. 3 од 19.3.2024. године,
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 27. марта 2024, а примењује се од школске 2024/2025)
2. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (ступа на снагу 27. марта 2024)
3. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Електротехничар рачунара”
4. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Машински техничар моторних возила”
5. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Механичар оптике”
6. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар оптике”
7. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина”
8. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Возач моторних возила”
9. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Сарадник у новинарству”
10. ИЗМЕНА И ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
11. ИЗМЕНА И ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
12. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
13. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања
14. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – гимназије и средње стручне школе

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Министарство просвете представља установе образовања на Сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду
Министарство просвете представиће на свом штанду на Сајму образовања „Путокази“, који се одржава од 21. до 23. марта 2024. године у Новом Саду, предшколске установе, основне, средње и музичке школе примере добре праксе, а у светлу предстојећег завршног испита за ученике основних школа и уписа у средње школе организован је и Инфо кафе кутак.
Првог дана сајма своја достигнућа и таленте представиће деца из вртића и основних школа, док је други дан сајма посвећен средњошколцима.
Истог дана у поподневним часовима Завод за вредновање васпитања и образовања представиће резултате истраживања о специјализованим одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
У сусрет завршном испиту и упису у средње школе биће представљена и платформа еВежбаоница за припрему завршног испита на крају основне школе. Oдговоре на питања о упису у средње школе ученици, али одрасли могу да добију у оквиру Инфо кафе кутка.
Трећег дана на штанду Министарства просвете биће настављене информативне радионице о завршном испиту и упису у средње школе, a Фондација Темпус представиће студентима могућности које пружају програми Еразмус+ и CEEPUS, као и о иницијатива „Студирај у Србији”.

НАУКА


Одржан Дан науке и иновација у Малом Зворнику
10. Дан науке и иновација у Малом Зворнику реализован је у оквиру државног пројекта „Србија, земља науке, земља иновација“, уз подршку Регионалног иновационог стартап центра и локалне самоуправе.
Од пет државних циљева, четири долазе из домена науке и иновација. Са председником општине је договорено да ће на развоју центра у Малом Зворнику ускоро почети радови. Очекује се и реконструкција Подземног града Карађорђевића који представља културно– историјски споменик из времена Краљевине Југославије. Грађен је почетком 30-их година двадесетог века, по налогу краља Александра Првог Карађорђевића. Налази се у самом центру места, у дубини стрме стене, на површини од око 5000 м2, од чега је 3000 м2 корисног простора. Састоји се од 75 просторија и ходника, у дужини од 1,5 км.
У оквиру мини сајма представљене су иновације из ове општине, а међу њима и стартап предузеће „Smart Watering“, које се бави развојем система за аутоматизацију наводњавања преко мобилне апликације.

________________________________________________
19.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 14 од 13.3.2024. године,

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Одлука о условима, начину и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2024. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из Европске уније (ступа на снагу 21. марта 2024)
2. Правилник о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2024. години а које реализују удружења (ступа на снагу 13. марта 2024)
3. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини (ступа на снагу 21. марта 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Додељене награде за најбоље локалне самоуправе у 2023. години
Министар државне управе и локалне самоуправе потписао је уговоре о додели годишњих награда за најбоље општине и градове у 2023. години у примени принципа добре управе из „Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе“. Награде су додељене у четири категорије доброг управљања, а најбоље локалне самоуправе су Ниш, Ада, Босилеград и Пећинци.
Наградни фонд за ову годину износи 8 милиона и 360 хиљада динара. Победници у свакој од четири категорија, односно области добре управе, стекли су право на новчану награду која износи два милиона и 90 хиљада динара. Новац ће бити уложен у даљи напредак у области, односно за реализацију активности, прибављање услуга и добара, у складу са предлогом добитника.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Одржан први састанк Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама ОСИ
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања председавао је првим састанком Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом. Усвајањем овог закона Србија ће бити међу првим државама у региону које засебним правним актом уређују то питање.
Пред Радном групом је задатак да изради квалитетан нацрт закона који ће, с једне стране, регулисати оснивање, начин функционисања, финансирања и рада организација особа са инвалидитетом, а с друге, омогућити формирање регистра организација и савеза особа са инвалидитетом и свих њихових чланова у Србији, чиме би се омогућило издавање посебне картице које би служила за обезбеђивање и остваривање различитих врста погодности.
Питање унапређења положаја особа са инвалидитетом један од приоритетних задатака Министарства, при чему је доношење овог закона један од предуслова за бољу заштиту права и отклањање препрека са којима се особе са инвалидитетом свакодневно суочавају.

________________________________________________
18.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 20 од 15.2.2024. године,
- „Службени гласник РС” бр. 21 од 15.2.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре (ступа на снагу 15. марта 2024)
2. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница (ступа на снагу 23. марта 2024)
3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије (ступа на снагу 23. марта 2024)
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака – (ступа на снагу 16. марта 2024)
6. ПРАВИЛНИК o условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине (ступа на снагу 16. марта 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Реконструкција Хитне помоћи од великог значаја за здравство Београда
Завод за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) биће реконструисан у наредне две године први пут од 1957. године, захваљујући пројекту који финансирају ЕУ и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД).
У Хитној помоћи ће бити направљен и центар за обуку у пружању напредне лекарске прве помоћи. Такође, реконструкцијом ће се повећати могућност за пријем позива што ће омогућити бољи одговор лекара који су на вези са пацијентима.
Пројекат ће побољшати енергетску ефикасност и омогућити доградњу и проширење постојећих објеката за додатних 8.000 метара квадратних. Укупна инвестиција је 15 милиона евра, од тога су 10 милиона бесповратна средства Европске уније, а 5 милиона је зајам ЕБРД. Завршетак радова се очекује у априлу 2026. године.

НАУКА


Отворен Форум о вредновању научноистраживачких институција
Форум о вредновању научноистраживачких институција организован је у сарадњи Министарства науке, технолошког развоја и иновација и Института економских наука у циљу упознавања са искуствима других развијених земаља, али и разматрања могућности за примену позитивних примера из праксе у Републици Србији.
На форуму су приказани различити приступи и искуства у вредновању научноистраживачких радова и институција у Хрватској, Словачкој, Естонији и Румунији.
Истакнута је могућност организовања сличних форума за сваку појединачну научноистраживачку област у будућности. Поред тога, присутни су информисани са новим системом плата на коме је министарство радило у претходном периоду, а најављено је и објављивање листе изврсности.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42