СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


24.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Отворена 24. конференција ICARUS-а
Министарство културе и информисања Владе Републике Србије саопштило је да је синоћ почела 24. конференција ICARUS-а, међународног удружења које окупља више од 180 архивских, универзитетских, научноистраживачких и библиотечких институција из читаве Европе.
Oвогодишњи скуп jе на тему „Архиви и архивско истраживање у дигиталном окружењу“,
Током скупа биће предстaвљена делатност ове организације и њених чланова на пројектима у области дигиталне обраде, заштите и презентације архивске грађе, који се делом реализују у оквиру програма Европске комисије, између осталих Horizon 2020 и Creative Europe.
Организатор конференције је Филозофски факултет у Београду у сарадњи са Историјским архивом Београда, а трајаће до 25. септембра на више локација у Београду.

Фестивал документарног филма „Европска сарадња: филмска прича“
Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије саопштило је да ће тродневни фестивал документарног филма „Европска сарадња: филмска прича“, бити одржан у Центру за културу „Влада Дивљан“, од 25. до 27. септембра, поводом Дана европске територијалне сарадње.
Филмови ће бити приказивани у термину од 20 часова, а улаз на све пројекције је слободан.
Спровођење ових пројеката доприноси јачању и развоју локалних заједница и пограничних региона наше земље у важним секторима: инфраструктури, здравству, образовању, научно-технолошком развоју, привреди, туризму, заштити животне средине и посебно култури, наводи се у саопштењу.

________________________________________________
23.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Oбјављен je „Службени гласник РС", број 67 од 20.9.2019. године.

ВЕСТИ


Студентима уписаним по старом програму још две године за дипломирање
Законом о изменама Закона о високом образовању („Службени гласник РС" број 67/2019) који је ступио на снагу 21.9.2019, продужава се рок за завршетак студија за две године, и то за студенте уписане на основне студије и на студије на вишим школама до 10. септембра 2005. године, студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских наука, студенте уписане на магистарске студије до 10. септембра 2005. године, као и за кандидате који су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године, односно студенте који су уписали докторске студије по прописима који су важили до тог датума. Самосталне високошколске установе усагласиће своје опште акте у складу са Законом у року од три месеца од дана ступања на снагу Закона.

Усвојен Предлог закона о јавним набавкама
Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о јавним набавкама како би се обезбедила усаглашеност са правним тековинама Европске уније у овој области, благовремено, пре приступања наше земље ЕУ.
Ефекти примене овог закона огледаће се, пре свега, у ефикаснијем спровођењу поступака јавних набавки, смањењу трошкова и административних процедура, заштити малих и средњих предузећа од негативних последица централизације јавних набавки, као и ефикаснијој заштити права у току саме процедуре.
Предложена решења имају за циљ спречавање коруптивног понашања, бољу конкурентност и потпуно отворено оглашавање у поступку јавне набавке.
Привредним субјектима ће се новим законом указивати на пословне прилике и омогућити проширивање базе уговарача на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу, што ће у великој мери утицати и на развој тржишта.
Посебан акценат стављен је на борбу против корупције – повећањем транспарентности и старањем о томе да привредни субјекти, јавност, медији и други учесници, буду обавештени о могућностима за доделу уговора, као и о понуђачима којима су уговори додељени.
Новим законом предвиђено је и бесплатно објављивање свих огласа о јавним набавкама на Порталу за јавне набавке, чиме се додатно обезбеђује транспарентност поступка.

________________________________________________
20.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени лист Града Београда”, брoj 77 од 3.9.2019. и
- „Службени лист Града Београда”, брoj 78 од 6.9.2019. године.

ВЕСТИ


Унапређење квалитета предшколског васпитања
Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије је, отварајући конференцију „Велики људи од малих ногу“ подсетио да је Министарство покренуло овај велики системски Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања у циљу унапређење доступности, квалитета и услова предшколског васпитања и образовања за сву децу од рођења до 6,5 година, а нарочито за малишане из друштвено осетљивих група.
На конференцији су уручени уговори о додели грантова за 20 локалних самоуправа: Алексинац, Варварин, Вождовац, Владичин Хан, Власотинце, Зрењанин, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лебане, Лесковац, Мерошина, Нови Сад, Палилула, Прокупље, Смедерево, Сремска Митровица, Чукарица, Шабац и Шид. Вредност сваког гранта износи приближно 4.500.000 динара, и подразумева обавезу суфинансирања.
Финансирањем и имплементацијом ових пројекатa биће обезбеђена значајна добробит за сву децу предшколског узраста и њихове породице, локалну заједницу, као и унапређење услуга предшколских установа и институција државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање.
Више можете прочитати овде.

________________________________________________
19.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

У прилогу вам достављам садржаје објављених службених гласила и то:
- „Службени гласник РС”, број 66 од 18.9.2019,
- „Службени лист Града Београда”, број 75 од 29.8.2019. и
- „Службени лист Града Београда”, број 76 од 29.8.2019. године.

________________________________________________
18.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Усвојен Закон о дуалном моделу студија
Скупштина Србија усвојила је данас више закона из области просвете, међу којима су и Предлог закона о дуалном моделу студија и Предлог закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација.
Усвојене су и измене и допуне Закона о патентима, Закона о ауторским правима и сродним правима, као и измене и допуне Закона о заштити топографија полупроводничких производа.
Дуални модел студија допринеће развоју истраживања и иновација јер мање компаније често нису у могућности да формирају истраживачко-развојне тимове, првенствено због недостатка одговарајућег кадра – а ту студенти дуалног модела могу бити спона која би компанијама указала на савремена достигнућа, и подстакла сарадњу универзитета и компанија на реализацији научно-истраживачких пројеката. регионални развој, рекао је министар.
Законом о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација урећује се општи и аутоматски систем признавања квалификација, као и признавања професионалних квалификација за обављање регулисаних професија.
Закон о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација ће се примењивати од момента приступања Србије ЕУ. Више можете прочитати » овде. «

Одржане прве обуке за менторе у предшколским установама СУПЕР пројекта
Првим обукама за менторе из предшколских установа које су укључене у СУПЕР пројекат (Support to preschool education system reform in Serbia – Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja u Srbiji) који финансира Европска унија, присуствовало је око 60 практичара (васпитача, стручних сарадника и директора).
Циљ обуке „Менторство у развијању инспиративне средине за интегрисано учење деце“ био је јачање капацитета ментора за рад са васпитачима на развијању квалитетног инклузивног програма заснованог на савременим педагошким концепцијама у складу са концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“, као и јачање капацитета ментора за покретање промене у предшколској установи.
Нове обуке биће одржане током наредних месеци за представнике локалних самоуправа, а нови циклус дводневних обука за менторе организоваће се почетком децембра 2019.
Поред тога, ЕУ обезбедила је и донацију за опремање предшколских установа које су укључене у СУПЕР пројекат, за дидактичку, ИТ опрему и намештај, у износу од око милион евра, што ће додатно допринети квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању.
Више можете прочитати » овде. «

________________________________________________
17.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени лист АП Војводине”, број 39 од 11.9.2019. и
- „Службени лист Града Новог Сада”, број 42 од 13.9.2019. године

ВЕСТИ


Усвојен Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
На седници Владе Републике Србије одржаној 16. септембра 2019. године створен је основ за повећање плата код следећих кориника:
1) Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и Министарства одбране − за 9%;
2) Уставног суда − за 9%;
3) судова, тужилаштава и завода за извршење кривичних санкција за − 9%;
4) високошколских установа, установа основног и средњег образовања и установа ученичког и студентског стандарда − за 9%;
5) истраживача (осим истраживача у научно-истраживачкој установи који право на повећање плата остварују у високошколској установи) и помоћног особља у научно-истраживачкој делатности − за 10%;
6) установа културе − за 10%;
7) предшколских установа− за 9%;
8) установа социјалне заштите (осим здравствених радника) − за 9%;
9) осталих корисника средстава буџета Републике Србије − за 8%;
10) корисника средстава буџета локалне власти, осим корисника из тач. 6)−8) овог става − за 8%;
11) организација обавезног социјалног осигурања, осим Фонда за социјално осигурање војних осигураника − за 8%;
12) здравствених установа, осим војноздравствених установа, и то:
− доктору медицине, доктору стоматологије/доктору денталне медицине, магистру фармације и магистру фармације − медицинском биохемичару са завршеним интегрисаним академским студијима здравствене струке − за 10%;
−медицинској сестри, здравственом техничару, односно другом лицу са завршеном одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке − за 15%;
− осталим запосленим (немедицинском особљу)− за 8%.
Продужено је важење забране запошљавања код корисника јавних средстава до краја 2020. године.
Продужен је рок за примену међународних рачуноводствених стандарда за јавних сектор (ИПСАС) до 2023. године
Детаљније у часопису „Буџетско рачуноводство” број 19/2019.

Усвојен Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПДВ.
Предложене измене односе се на:
- ближе је уређен порески третман промета добара и услуга насталих по основу преноса вредносних ваучера,
- предложено је увођење пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес,
- предлаже се прописивање пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза на промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес,
- предлаже се да се ПДВ не плаћа на увоз добара који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес, на увоз добара по основу поправке у гарантном року и добара за посебне намене, на основу одлуке Владе, као и усклађивање са одредбама Царинског закона.
- предлаже се да обвезник није дужан да врши поделу претходног пореза у складу са овим законом, ако утврђени проценат сразмерног пореског одбитка износи најмање 98%.
- предлаже се смањење износа вредности добара која страни путници отпремају у личном пртљагу који носе са собом у иностранство са 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на 6.000 динара, укључујући ПДВ, по основу којих могу остварити повраћај ПДВ.
Предложено је да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику РС'', а примењиваће се од 1. јануара 2020. године, осим одредаба чл. 7. и 8. и одредаба које садрже овлашћења за доношење подзаконских аката које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.

________________________________________________
16.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Oбјављен je „Службени гласник РС", број 65 од 13.9.2019. године.

ВЕСТИ


Од 1. новембра повећање плата у распону од 8 до 15 одсто
Председница Владе Републике Србије саопштила је данас да је Влада усвојила на седници предлог "позитивног ребаланса" буџета који предвиђа повећање плата од 1. новембра од осам до петнаест одсто. Највеће повећање плата биће у здравству, и то за медицинске сестре и техничаре од 15 одсто и лекаре од 10 одсто. Повећање плата од 10 одсто предвиђено је у секторима науке и културе. Повећање од девет одсто имаће запослени у просвети, судије и тужиоци, као и запослени у судовима и тужилаштвима, у установама социјалне заштите и припадници служби безбедности и безбедносних снага. Према њеним речима, запослени у државној управи добиће повећање плата од осам одсто, док ће сви пензионери добити од 1. децембра једнократну исплату од 5.000 динара, уз напомену да је у плану повећање пензија од 1. јануара 2020. године од засигурно пет одсто. Више можете погледати » овде.«

Просечни месечни приходи по домаћинству 66.348 динарa
Републички завод за статистику саопштио је данас да су у другом кварталу 2019. године просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили 66.348 динарa и виши су за 5,6 одсто у односу на исти квартал претходне године и за 0,7 одсто у односу на први квартал 2019, номинално.
Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи из редовног радног односа 49,7 одсто, пензије 32,4 одсто, приходи од пољопривреде, лова и риболова 3,7 одсто, натурална потрошња 3,1 одсто, приходи ван редовног радног односа 2,9 одсто, примања од социјалног осигурања 2,7 одсто, oстала примања 2,7 одсто, док приходи из осталих извора чине 2,8 одсто.
Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у другом кварталу 2019. године, износили су 66.576 динара и виши су за 3,9 одсто у односу на исти квартал претходне године и за 0,8 одсто у односу на први квартал ове године номинално.
Детаљније информације о приходима у новцу и у натури, као и о потрошњи домаћинстава можете погледати » овде«.

Влада усвојила одлуку о минималној цени рада
Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној у петак 13.9.2019. године, Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2020. године у износу од 172,54 динара (нето) по радном сату. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 65 од 13.9.2019. године.
Након повећања од 11,1 одсто, минимална месечна зарада износиће 30.022 динара, у односу на досадашњи износ од 27.022 динара.
Ово најзначајније повећање до сада, које ће важити од 1. јануара наредне године, уз планире пореске олакшице за послодавце, утицаће на побољшање животног стандарда грађана и привреду земље.
Детаљније у наредном броју часописа „Буџетско рачуноводство”.

________________________________________________
13.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новоојављених службених гласила.

ВЕСТИ


Неговати ћирилицу као идентитетско писмо српског народа
Министарство културе и информисања Владе Републике Србије саопштило је да снажно подржава закључке јучерашњег округлог стола посвећеног употреби ћирилице у јавном простору, који је одржан на Филолошком факултету у Београду.
Том приликом је недвосмислено истакнуто да је ћирилица идентитетско писмо које друштво мора да негује и развија, те да је неопходно да се што пре редефинише законска регулатива која се тиче службене и јавне употребе ћирилице, односно укине нелогични и непотребни дуализам о службеној и јавној употреби писма.

________________________________________________

У току ...
ПРИПРЕМА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ


25.11-26.11.2019. године (понедељак и уторак),
Врњачка Бања, хотел ЦептерПрактикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42