СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


12.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Индекси потрошачких цена за август 2019. године
Према саопштењу РЗС бр. 253 од 12.9.2019. цене производа и услуга личне потрошње у августу 2019. године, у односу на јул 2019. године, у просеку су остале на истом нивоу, индекс (100,0). Потрошачке цене у августу 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,3%, (индекс 101,3) док су у поређењу са децембром 2018. године, повећане за 1,5%, у просеку (индекс 101,5). Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у августу 2019. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Одећа и обућа (-1,1%), Храна и безалкохолна пића (-0,6%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,3%), Транспорт (-0,2%) и Здравство (-0,1%). Раст цена је забележен у групама Рекреација и култура (2,8%), Алкохолна пића и дуван (1,3%), Комуникације (0,3%), Ресторани и хотели (0,2%) и у групи Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,1%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. Индекси потрошачких за септембар биће објављени 11.10.2019. године.

Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 2,5%
На седници одржаној 12. септембра 2019. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 2,5%. Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 10. октобра 2019. године.

________________________________________________
11.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Oбјављен je „Службени лист Града Новог Сада", број 41 од 5.9.2019. године.

________________________________________________
10.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила::
- „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 10 од 6.9.2019,
- „Службени лист АП Војводине”, број 38 од 5.9.2019,
- „Службени лист Града Београда”, број 72 од 20.8.2019,
- „Службени лист Града Београда”, број 73 од 28.8.2019. и
- „Службени лист Града Београда”, број 74 о д 29.8.2019. године.

________________________________________________
09.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Oбјављен je „Службени гласник РС", број 64 од 6.9.2019. године.

________________________________________________
06.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новоојављених службених гласила.

ВЕСТИ


Централни регистар становништва до 1. септембра 2020.
Према изјави Министра државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије, очекује се да Централни регистар становништва, који ће на једном месту повезати и објединити податке о грађанима из 13 различитих службених евиденција, у техничко-технолошком смислу почне да функционише до 1. септембра 2020. године.
Јавна управа мора да прати модерне токове развоја и да се употребом савремених технологија дигитално трансформише како би била на услузи грађанима и привреди, а не да буде њихов камен спотицања. У том смислу Централни регистар становништва ће бити велики искорак у односу јавне управе према грађанима,

Више од 4.000 пореских и непореских намета плаћено картицама
Канцеларија за информационе технологије и еУправу Владе Републике Србије саопштила је да су, два месеца од почетка такмичења „Шампиони безготовинског плаћања”, грађани и привреда платили платним картицама више од 4.000 такси, накнада и пореза на ПОС терминалима инсталираним на шалтерима у 46 градова и општина.
У такмичењу учествује 60 локалних самоуправа са територије Србије које су омогућиле плаћање такси и накнада платним картицама на ПОС терминалима инсталираним на шалтерима.
За све оне који се одлуче да градске или општинске услуге плате платном картицом обезбеђене су најниже провизије од 45 динара на уплате до 4.500 динара, односно један одсто за уплате веће вредности.
Победници такмичења биће изабрани према броју такси, накнада и пореза плаћених картицама на ПОС терминалима инсталираним на шалтерима локалне самоуправе у односу на број становника, од 1. јула до 31. децембра.
Првопласирана локална самоуправа биће награђена дечјим игралиштем у вредности од 20.000 евра, док ће пет првопласираних добити интернет презентацију „У служби грађана” у складу са стандардима интернет презентације Владе Србије.
Такође, првих 10 градова и општина добиће плакету „Шампиони безготовинског плаћања”, која ће им бити уручена на завршној конференцији у Београду.
Такмичење је једна од активности предвиђена новим националним програмом за сузбијање сиве економије и усмерена је на смањење употребе готовине, која је један од највећих генератора нелегалне трговине и утаје пореза.

________________________________________________
05.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Oбјављен je „Службени гласник РС”, број 63 од 4.9.2019. године.

ВЕСТИ


Увођење информатике и у нижим разредима основне школе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије је саопштило да је формирало радну групу за увођење информатике као обавезног предмета у први циклус основног образовања, чиме би се створио основ за даљи циклус учења од петог до осмог разреда.
Увођењем једног часа информатике недељно деца би требало да науче да употребљавају рачунаре за учење, међусобну комуникацију и сарадњу, али и да их користе безбедно.

Представљени Mастер 4.0 студијски програми
У Влади Републике Србије представљена су четири интердисциплинарна студијска програма под јединственим називом Мастер 4.0, настала кроз блиску сарадњу универзитета и привреде, у циљу повезивања савремених ИТ знања са пословним вештинама потребним за развој дигиталних производа и услуга.
Ова четири студијска програма креирана су кроз сарадњу државних факултета који доносе вишедеценијску традицију у области технологије, економије и менаџмента са више од 75 успешних ИТ и компанија из других сектора, које ће учествовати у настави и омогућити обавезне праксе за студенте.
На сваки од наведених програма уписаће се највише 35 студената – 15 буџетских и 15 самофинансирајућих, док ће Иницијатива „Дигитална Србија“ стипендирати по пет студената са сваког програма.

Усвојен Предлог закона о изменама Закона о високом образовању
На седници Владе Републике Србије 5. септембра, усвојен је Предлог закона о изменама Закона о високом образовању, којим се омогућава студентима који су студије уписали до 10. септембра 2005. године да факултете заврше у наредне две школске године.
Утврђеним новим роковима завршетак тих студија предвиђен је до краја школске 2020/2021. године, а за студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских наука до краја 2021/2022. године.

________________________________________________
04.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:

- Службени гласник РС – Међународни уговори, број 9 од 3.9.2019. и
- Службени лист АП Војводине, број 37 од 28.8.2019. године.

________________________________________________
03.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новоојављених службених гласила.

ВЕСТИ


Почела нова школска година
Према изјави Министра просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије, за почетак нове школске године реновиран је велики број школа, и приближно 10.000 учионица биће дигитализовано до средине септембра, тако да ће дигиталне учионице имати сви први разреди у Србији, без обзира на то да ли је реч о школама у планинским, сеоским или градским срединама.
Ђаци ће током предстојеће школске године имати три школска распуста - зимски, подељен у два дела, пролећни и летњи, док ове године неће имати јесењи распуст.

________________________________________________

У току ...
ПРИПРЕМА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ


25.11-26.11.2019. године (понедељак и уторак),
Врњачка Бања, хотел ЦептерПрактикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42