Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


22.09.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Наставак CEEPUS Програма у Србији
Уговор о спровођењу Средњоевропског програма универзитетске размене (CEEPUS IV) потписан је у Варшави, а Србија ће бити једна од 15 земаља Централне Европе која ће путем овог програма омогућити студентима и професорима високошколских установа да учествују у академској мобилности.
Основни циљ овог програма је унапређење образовања на високошколским институцијама земаља чланица програма. CEEPUS омогућава размене у виду кредитне мобилности (мобилност са циљем стицања ЕСПБ бодова), истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.
Државе чланице CEEPUS -а су: Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Чешка. Програм је основан 1994. године, а Србија му је приступила 2005. године.

________________________________________________
20.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 37 од 15.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Покрајинска уредба o грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 21. септембра 2023)
2. Правилник о додели средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2023. години (ступа на снагу 13. септембра 2023)
3. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023. години (ступа на снагу 21. септембра 2023)
4. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине-манифестације (ступа на снагу 21. септембра 2023)

________________________________________________
19.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 80 од 18.9.2023. године.

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВОПрепоруке Радне групе за поступање у условима пандемије COVID-19
Радна група Министарства здравља за поступање у условима пандемије COVID-19 на седници одржаној у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ донела је препоруке за поступање на нивоу примарне здравствене заштите, болничких установа, као и у вези са ношењем маски у здравственим установама и вакцинацијом.
Детаљније прочитајте овде.

ОМЛАДИНА


Јачање сарадње у области омладине између Србије и Анголе
Делегација Министарства туризма и омладине састала се у Београду са делегацијом Министарства омладине и спорта Републике Анголе којом приликом је изражена обострана спремност за унапређење сарадње у области омладине.
Идентификоване су приоритетне области, а то су развијање и унапређење заједничких програма мобилности, размена искустава у области здравствене заштите и репродуктивног здравља младих, као и у области унапређења положаја младих на тржишту рада.
Представници делегација договорили су потписивање Меморандума о сарадњи две државе у области омладине.

________________________________________________
18.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 79 од 15.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о капиталним пројектима (ступа на снагу 23. септембра 2023, а примењује се од 23. новембра 2023)
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (ступа на снагу 23. септембра 2023)
3. ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2024. године
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8457/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8459/2023
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8460/2023
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8462/2023
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8465/2023
9. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8466/2023
10. ПРАВИЛНИК о усклађивању висине накнада за пружање услуга (ступа на снагу 23. септембра 2023, а примењује се од 1. јануара 2024)
11. ОДЛУКА o изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину
12. ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2023. године
13. ОДЛУКА о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукацију (ступа на снагу 23. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Објављен Јавни позив за учешће на семинару у Међународној школи Јад Вашем у Израелу
Министарство просвете расписало је Јавни позив за учешће наставника и стручних сарадника из основних и средњих школа у Републици Србији, сарадника и саветника из Министарства просвете и саветника из Завода за унапређивање образовања и васпитања на семинару у Међународној школи Јад Вашем, Држава Израел, у периоду од 3 до10. децембра 2023. године.
Циљ семинара је професионално оснаживање наставника, стручних сарадника и саветника путем предавања и радионица усмерених на антисемитизам, историју и традицију Јевреја и Холокауст, а ради унапређивања компетенција наставника за реализацију осетљивих тема из историје у процесу наставе и учења.
Радни језик семинара је енглески.
Министарство обезбеђује превод са енглеског језика на српски.
Рок за подношење пријава је 27. септембар 2023. године.
Детаљније о пријави и конкурсној документацији прочитајте овде.

________________________________________________
15.09.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Обележено 215 година од оснивања Универзитета у Београду
На свечаности поводом прославе 215 година од оснивања Универзитета у Београду истакнуто је да је значај овог универзитета за Србију и наше друштво вишеструк.
Београдски универзитет је и ове године наставио да поправља пласман на Шангајској листи и поново се налази међу 400 најбољих високошколских установа у свету.
Још једна вредност Београдског универзитета за нашу државу и друштво је чињеница да су са овог универзитета потекли професори који су оснивали или допринели оснивању осталих универзитета у Србији.
Наглашено је да наши универзитети имају аутономију и да је то посебна вредност нашег образовног система. Влада Републике Србије наставиће да подржава Универзитет и да сарађује на проналажењу бољег решења за финансирањe високог образовања, што је неопходно и за решавање питања људских ресурса у образовању.

________________________________________________
14.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени лист АП Војводине” бр. 36 од 6.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Правилник о измени Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину (ступа на снагу 14. септембра 2023) Просветни прописи – Средње школе
2. Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину (ступа на снагу 14. септембра 2023) Просветни прописи – Основне школе
3. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години (ступа на снагу 6. септембра 2023) Покрајински прописи - Извршење и финансијско пословање
4. Правилник о измени Правилника за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години (ступа на снагу 6. септембра 2023) Покрајински прописи - Извршење и финансијско пословање
Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години (ступа на снагу 6. септембра 2023) Покрајински прописи - Извршење и финансијско пословање

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Радни однос на неодређено време свим запосленима у току Ковид пандемије
Према Закључку Владе од 31. августа 2023. године који се односи на запошљавање на неодређено време здравствених радника и сарадника ангажованих током Ковид пандемије, Министарство здравља Ребулике Србије интензивно предузима све активности из своје надлежности у циљу реализације овог закључка.
Све здравствене установе у Републици Србији обевештене су да до сутра, 15. септембра путем имејл адресе radnici.covid19@zdravlje.gov.rs доставе податке о здравственим радницима и сарадницима који су били ангажовани током ковид пандемије.
Комисијa Министарства здравља ће анализирати добијене податке и уклопити их у кадровске планове.

________________________________________________
13.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени гласник РС” бр. 78 од 12.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години (ступа на снагу 12. септембра 2023)
2. УРЕДБА o измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години (ступа на снагу 12. септембра 2023)
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8306/2023
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8307/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8330/2023
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8331/2023
7. ПРАВИЛНИК о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица (ступа на снагу 20. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВАМинистарство најавило скори завршетак Радне верзије текста Уредбе о јединственом управном месту
У Београду је одржана завршна конференција „Унапређење ефикасности и квалитета услуга на локалном нивоу – искуства и изазови у успостављању јединствених управних места“. Овај пројекат је помогао да једанаест градовa и општинa ојача капацитете и побољша квалитет услуга које се пружају грађанима и привреди.
На конференцији је истакнуто да Министарство ради на коначном комплетирању нормативног оквира у овој области и да је формирало Радну групу која припрема Радну верзију текста Уредбе о јединственом управном месту, чији ће текст ускоро бити завршен.
Министарство је уложило укупно 345 милиона динара буџетских средстава у успостављање јединствених управних места. За четири године отворено је 40 ЈУМ-ова, док се до краја године очекује још 15 нових.

ПРАВОСУЂЕ


Генерални тужилац Словачке у посети Министарству правде
Министарка правде састала се са генералним тужиоцем Словачке Републике, који се, на позив Врховног јавног тужиоца, налази у радној посети Републици Србији.
На састанку су вођени разговори о унапређењу билатералне сарадње у борби против свих облика криминала, а посебно је истакнут значај потписаног Меморандума о сарадњи између Врховног јавног тужилаштва Републике Србије и Генералног тужилаштва Словачке Републике.

ЗДРАВСТВО


Отворен Округли сто посвећен промоцији платформе „Чувам те“
Републички завод за статистику саопштио је да је просечна бруто зарада у Србији у мају износила 118.992 динара, док је просечна нето зарада, без пореза и доприноса, износила 86.220 динара.
Бруто и нето зараде у периоду јануар-мај су у односу на исти период прошле године, номинално веће за 15,5 одсто, а реално мање за 0,1 одсто.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за мај су номинално веће за 16,2 одсто, а реално за 1,2 одсто.
Медијална нето зарада за мај је износила 66.244 динара, што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа, наводи се у саопштењу.

СТАТИСТИКА
Објављен податак о просечној заради по запосленом за март 2023


На отварању Округлог стола поводом рада националне платформе „Чувам те“ истакнуто је да овај пројекат омогућава да се свака пријава насиља испрати до краја, било да се ради о породичном, вршњачком или виртуелном насиљу над децом, без јавног одавања личних података.
Када је здравство у питању, у овом пројекту учествује око 190 здравствених установа. У септембру ће бити одржано неколико обука за рад запослених у овим установама који ће радити на пријавама насиља које укључује децу у систему „Чувам те“.

________________________________________________
12.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављени су „Међународни уговори” бр. 5 од 11.9.2023. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије, сa једне стране и Европске уније, сa друге стране, о учешћу Републике Србије у механизму цивилне заштите Уније (ступа на снагу 19. августа 2023)
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума o филмској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије (ступа на снагу 19. августа 2023)
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума о допуни Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности (ступа на снагу 19. августа 2023)
4. ЗАКОН о потврђивању Опционог протокола уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (ступа на снагу 19. августа 2023)
5. ЗАКОН о потврђивању Протокола из 1988. на Међународну конвенцију о заштити људског живота на мору, 1974. (ступа на снагу 19. августа 2023)
6. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Европске уније, с једне стране и Републике Србије, с друге стране, о учешћу Републике Србије у компоненти за запошљавање и социјалне иновације („EаSI”) Европског социјалног фонда плус (ЕСФ+) (ступа на снагу 19. августа 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


НАУКА


Одржано шесто заседање српско-кинеског Комитета за научну и технолошку сарадњу
У оквиру посете делегације Министарства науке, технолошког развоја и иновација Народној Републици Кини, одржано је у Пекингу 6. заседање српско-кинеског Комитета за научну и технолошку сарадњу.
Најзначајнији исход овог сусрета јесте донета одлука за објављивање позива за заједничке истраживачко-развојне пројекте који ће додатно оснажити сарадњу између две земље током наредне три године. У области вештачке интелигенције и биотехнологије, обе стране изразиле су намеру да прошире сарадњу. Такође, сагласне су и око идеје коришћења научног напретка у борби против сиромаштва. Разматраће се и организовање Међународног сајма технике и технологије у Београду 2024. године. Комитет изразио намеру за унапређењем билатералне сарадње у науци и иновацијама, укључујући заједничке семинаре и пројекте.
Следећа седница Комитета ће се одржати у Србији 2025. године, чиме се наставља успешна традиција организовања ових састанака наизменично у обе земље.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42