Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


08.05.2024.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени гласник РС” бр. 39 и 40 од 2. маја 2024. године у којима није било прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 41 од 7. маја 2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2023. годину
2. ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали за 2024. годину (ступа на снагу 15. маја 2024.)
3. СТАТУТ Стоматолошке коморе Србије (ступа на снагу 15. маја 2024.)
4. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације (ступа на снагу 15. маја 2024.)

________________________________________________
07.05.2024.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени гласник РС” бр. 38 од 30. априла 2024. године. и „Службени лист АПВ” бр. 20 од 25. априла 2024.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
Сл. гласник РС, бр. 38
1. ОДЛУКА о утврђивању виле Мозер у Београду за споменик културе (ступа на снагу 8. маја 2024.)
2. РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
3. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2024. године

Сл. лист АПВ, бр. 20
1. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АПВ за 2024. годину
2. Одлука о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 3. маја 2024.)
3. Упутство о начину рада покрајинских органа у електронском пословању (ступа на снагу 3. маја 2024.)
4. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2024. години (ступа на снагу 25. априла 2024.)
5. Правилник за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 25. априла 2024.)
6. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду пчелињих производа на газдинствима у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 25. априла 2024.)
7. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 25. априла 2024.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Састав нове Владе Републике Србије
Влада Републике Србије формирана је 2. маја 2024. године избором Милоша Вучевића за председника Владе
Састав нове Владе Републике Србије:
Председник Владе: Милош Вучевић
Први потпредседник владе и министар финансија: Синиша Мали
Потпредседник владе и министар унутрашњих послова: Ивица Дачић
Потпредседник владе и министар заштите животне средине: Ирена Вујовић
Потпредседник владе: Александар Вулин
Министар спољних послова: Марко Ђурић
Министар одбране: Братисав Гашић
Министар привреде: Адријана Месаровић
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде: Александар Мартиновић
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: Горан Весић
Министар рударства и енергетике: Дубравка Ђедовић Хандановић
Министар унутрашње и спољне трговине: Томислав Момировић
Министар правде: Маја Поповић
Министар државне управе и локалне самоуправе: Јелена Жарић Ковачевић
Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог: Томислав Жигманов
Министар за европске интеграције: Тања Мишчевић
Министар просвете: Славица Ђукић Дејановић
Министар здравља: Златибор Лончар
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: Немања Старовић
Министар за бригу о породици и демографију: Милица Ђурђевић Стаменковски
Министар спорта: Зоран Гајић
Министар културе: Никола Селаковић
Министар за бригу о селу: Милан Кркобабић
Министар науке, технолошког развоја и иновација: Јелена Беговић
Министар туризма и омладине: Хусеин Мемић
Министра информисања и телекомуникација: Дејан Ристић
Министар за јавна улагања: Дарко Глишић
Министар без портфеља: Новица Тончев
Министар без портфеља: Ђорђе Милићевић
Министар без портфеља: Усме Зукорлић
Министар без портфеља: Ненад Поповић
Министар без портфеља: Татјана Мацура

________________________________________________
30.04.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Субвенције за енергетску ефикасност у 137 градова и општина
Министарка рударства и енергетике у Влади Републике Србије Дубравка Ђедовић Хандановић изјавила је данас у Нишу да је окончан овогодишњи јавни позив за учешће у пројекту „Чиста енергија” и да је одзив јединица локалне самоуправе и градских општина већи у односу на прошлу годину.
Ђедовић Хандановић је навела да ће у овогодишњем јавном позиву грађани моћи да конкуришу за бесповратна средства за мере енергетске ефикасности у најмање 137 градова и општина.
Министарка је констатовала да је одзив већи него прошле године, што значи да ће грађани у више места конкурисати за субвенције које иду и до 65 одсто вредности инвестиција за замену столарије, изолације, фасаде, кровова, неефикасних котлова и постављање соларних панела и колектора.
Према њеним речима, локалне самоуправе ће убрзо расписати прве јавне позиве, а новина је то да се од ове године расписају посебни јавни позиви за социјално угрожена домаћинства, која могу да добију значајно веће субвенције.
У том случају, Министарство и локалне самоуправе субвенционишу 90 одсто вредности енергетске санације, навела је она, додавши да се тиме пружа подршка социјално угроженим грађанима да смање потрошњу енергије, уштеде новац и повећају комфор становања.
Ђедовић Хандановић је подсетила на то да је прошле године опредељена 1,91 милијарда динара бесповратних средстава за санацију готово 10.000 домаћинстава у 131 локалној самоуправи у Србији.
Тиме су постигнуте уштеде енергије једнаке годишњој производњи градске топлане у Нишу, односно смањењу емисије угљен-диоксида коју производи око 28.000 аутомобила, рекла је министарка и додала да ће пројекат трајати до краја 2027. године, до када ће се укупно санирати приближно 50.000 домаћинстава широм земље.

________________________________________________
29.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени гласник РС” бр. 36 и бр. 37 од 26. априла 2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” (ступа на снагу 27. априла 2024.)
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3603/2024
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3604/2024
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3605/2024
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3606/2024
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3607/2024
7. ПРАВИЛНИК о критеријумима за израду докумената просторног и урбанистичког планирања, врстама лиценци за правна лица, као и о начину и поступку издавања и одузимања лиценци (ступа на снагу 5. маја 2024, а примењује се од 1. јула 2024. године)
8. ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца (ступа на снагу 27. априла 2024, a примењује се од 1. маја 2024. године)
9. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака (ступа на снагу 27. априла 2024.)
10. ПРАВИЛНИК о поступку за избор судије поротника (ступа на снагу 5. маја 2024.)
11. ПРАВИЛНИК о саставу, начину рада и поступку пред Комисијом Високог савета судства за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника (ступа на снагу 5. маја 2024.)
12. ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата и поступку за избор главног јавног тужиоца и јавног тужиоца и предлагање кандидата за избор Врховног јавног тужиоца (ступа на снагу 5. маја 2024.)
13. ПРАВИЛНИК о полагању испита за проверу стручности и оспособљености кандидата који се први пут бира или предлаже за избор на јавнотужилачку функцију (ступа на снагу 5. маја 2024.)
14. ПРАВИЛНИК о одлучивању о приговору против одлуке о годишњем распореду послова у јавном тужилаштву или одлуке о измени одлуке о годишњем распореду послова у јавном тужилаштву (ступа на снагу 5. маја 2024.)
15. ПОСЛОВНИК о раду Комисије за праћење правилне расподеле предмета (ступа на снагу 5. маја 2024.)
16. ОДЛУКА о организацији, пословима и начину рада Административне канцеларије Високог савета судства (ступа на снагу 5. маја 2024.)
17. ОДЛУКА о измени Пословника о раду Жалбене комисије судова (ступа на снагу 5. маја 2024.)
18. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 5. маја 2024.)
19. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2024. године
20. СПОРАЗУМ о Тарифи накнада за остваривање права на годишњу додатну накнаду интерпретаторима (ступа на снагу 5. маја 2024.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Додељена национална признања из области безбедности и здравља на раду
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије Никола Селаковић доделио је национална признања из области безбедности и здравља на раду, поручивши да је нулта толеранција на смртне повреде и повреде са смртним исходом циљ и стандард којем се тежи.
Oвом приликом додељене су три категорије националних признања: Похвалнице „28. април”, Плакете „28. април” и Повеље „28. април”.
Селаковић је истакао да Управа за безбедност и здравље на раду и Инспекторат за рад, уз подршку Министарства и целе Владе, чине све да се безбедност и здравље на раду у Србији подигне на значајно виши ниво, а имајући пред собом европске стандарде у тој области, као крајњи циљ.
Он је указао на то да је за једногодишњи период број смртних случајева и тежих повреда са смртним исходом, умањен за 15 одсто.

ПРОСВЕТА


Расписан конкурс за избор најбољих студентских радова о интеграцији у ЕУ
Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије саопштило је данас да расписује наградни конкурс за избор најбољих индивидуалних студентских радова о европској интеграцији и процесу приступања наше земље Европској унији.
Циљ овог наградног конкурса је да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.
Комисија, састављена од професора Универзитета у Београду, процењиваће квалитет пристиглих радова, а за ауторе три најбоља предвиђени су хонорари у износу од 110.000, 80.000 и 60.000 динара.
Поред три најбоље рангирана, Министарство ће у електронском зборнику студентских радова објавити и остале радове који испуне критеријуме.
Конкурс је отворен за студенте програма основних академских студија и програма мастер академских студија свих универзитета у Србији, а рок за слање радова је 1. јул ове године.
Све информације о конкурсу можете пронаћи на званичној интернет презентацији Министарства за европске интеграције.

КУЛТУРА


За реконструкцију и изградњу објеката културе 6,3 милиона евра
Потпредседница Владе Републике Србије и министарка културе Маја Гојковић потписала је уговоре за санацију и адаптацију Велике концертне дворане Задужбине Илије М. Коларца у Београду, реконструкцију и доградњу Галерије Милене Павловић Барили у Пожаревцу, као и адаптацију и пренамену Дома војске у Лесковцу у мултифункционалну Градску концертну дворану и Музичку школу, у укупној вредности од 6,3 милиона евра.
Она је објаснила да је потписивањем поменутих уговора озваничена јучерашња Одлука Владе да из кредитне линије Банке Савета Европе издвоји поменута средства за реконструкцију, адаптацију и изградњу објеката посвећених култури.
Овим чином, како је подвукла, на најбољи начин се верификује политика Владе и Министарства културе, која је од 2016. године, а поготово од 2020. посвећена улагању у инфраструктурне објекте у култури, и представља ветар у леђа свим људима који се баве уметношћу у нашој држави.
Благојевић је указао на то улагања постоје не само у Београду, већ и широм Србије, попут Пирота, где се врши трансформација старог објекта у један модеран, мултифункционални објекат културе, или Ниша, где је завршена нова сцена Народног позоришта.
Настављамо даље са великим улагањима, како у Београду, тако и у другим местима широм земље, поручио је министар и додао да ће објекат Београдске филхармоније бити највећи до сада пројекат по износу опредељених средстава које је Министарство за јавна улагања имало прилику да води.

________________________________________________
26.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 35 од 25. априла 2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о изменама и допуни Закона о локалним изборима (ступа на снагу 26. априла 2024.)
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта (ступа на снагу 3. маја 2024.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Расписани избори за одборнике скупштина градова и општина за 2. јун
Председница Народне скупштине Републике Србије Ана Брнабић расписала је данас изборе за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 2. јун.
Избори за 66 јединица локалне самоуправе одржаће се истог дана када и избори за одборнике у Скупштини града Београда, пошто је Скупштина недавно двотрећинском већином усвојила измене и допуне Закона о локалним изборима.

Младе још јаче укључити у креирање стратешких докумената
Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог у Влади Републике Србије Томислав Жигманов отворио је данас у Сјеници радионицу „Улога младих на националном и локалном нивоу у доношењу одлука и креирању нових политика”.
Жигманов је, обраћајући се учесницима, истакао да су млади људи садашњост и будућност Србије и региона, да их морамо укључити у процесе доношења одлука, оспособити за конструктиван друштвени дијалог и учинити видљивијима у јавном дискурсу.
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог препознаје младе као значајне субјекте друштва и носиоце друштвених промена и управо зато су увек били укључивани у креирање наших стратешких докумената које смо доносили, и биће укључивани и у наредном периоду.
Радионицу је организовало Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (UNDP), у оквиру пројекта „Млади за инклузију, једнакост и поверење“ (Youth 4 inclusion, equality and trust).
Радионица је организована у циљу подршке укључивању младих у процес креирања политика на свим нивоима власти, а Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог наставиће да, кроз постојећи механизам друштвеног дијалога, поверење младих у институције унапреди и оснажи.

________________________________________________
25.04.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
24.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АПВ” бр. 19 од 17. априла 2024. године.

1. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 17. априла 2024.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Рок за пријаву за бесплатне уџбенике продужен до 26. априла
Министарство просвете Владе Републике Србије продужило је рок до 26. априла за пријаву за бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета, које додељује ресорно министарство, а које су основне школе изабрале за школску 2024/2025. годину.
Школе преко одељењских старешина и учитеља, путем успостављених канала комуникације, благовремено обавештавају родитеље, односно друге законске заступнике ученика o процедури, неопходној документацији и роковима.
Министарство просвете је од ове године проширило категорије ученика основних школа који остварују право на бесплатне уџбенике, тако да право на њих остварују и ученици који болују од ретких болести, ученици који остварују право на туђу негу и помоћ, као и ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат.
Министарство просвете Програм бесплатних уџбеника спроводи од 2011. године у циљу додатне подршке ученицима из осетљивих категорија, али и подршке надареним ученицима.
Имајући у виду важност доступности образовања за све, Министарство просвете обезбеђује бесплатне уџбенике на језицима националних мањина за наведене категорије ученика.
За набавку бесплатних уџбеника Министарство просвете је у буџету за ову годину обезбедило 792 милиона динара.

Уручене повеље "Доситеј Обрадовић" за допринос просвети
Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић уручила је на свечаној академији "Учитељ Доситеј" у Народном позоришту у Београду повеље које носе име овог просветитеља установама и појединцима за постигнуте изузетне доприносе у просвети током 2023. године.
Министарка просвете је изразила уверење да повеља за сваког добитника представља част и мотивацију у будућем раду.
Наши просветни радници су, по узору на Доситеја, изабрали свој позив и посветили се подучавању нових генерација. Желим да вам захвалим за свакодневни труд, стрпљење, разумевање и подршку које пружате својим ученицима и студентима, рекла је министарка просвете.
Ђукић Дејановић је додала да је Доситеј Обрадовић једна од кључних фигура у српској историји и да је био оснивач Велике школе, која је претеча данашњег Универзитета у Београду, а међу првим ђацима школе били су Карађорђев син Алекса Карађорђевић, Вук Караџић, Милан и Иван Стојковић и други.
Министарка просвете је истакла да наша држава препознаје глобалне токове, утврђује стратешке правце развоја, уз осмишљеност мера и оснажује систем како би данашњи ученици стасали у одговорне младе људе.
Ђукић Дејановић је подсетила да је Министарство просвете установило ово признање од школске 2020/21. године и да је то још једно значајно признање поред "Светосавске награде" које се додељује за допринос у просвети.

НАУКА


Србија међу водећим земљама у свету по бежичном приступу интернету у научним и образовним институцијама
Министар информисања и телекомуникација у Влади Републике Србије Михаило Јовановић састао се данас са директором GEANT-а Ериком Хуизером и директором Академске мреже Републике Србије (АМРЕС) Бојаном Јаковљевићем.
Академска мрежа Републике Србије (АМРЕС) је од 2011. године члан Пан-европске академске мреже (GEANT) која повезује националне академске мреже Европе у јединствену инфраструктуру и омогућава да научно-истраживачке, академске и образовне установе широм Европе буду међусобно повезане и повезане са остатком света.
Јовановић је указао на то да АМРЕС повезује свих шест државних универзитета у нашој земљи, факултете, институте, медицинске установе, високе школе, средње и основне школе, библиотеке, музеје као и остале образовне и установе културе, што је 2.000 различитих институција са око 4.100 локација.
Министар је навео да је од 2023. године, Академска мрежа Републике Србије омогућила институцијама, односно свим својим крајњим корисницима, коришћење eduroam сервиса на више од 2.000 локација широм Србије, са преко 23.000 бежичних тачака приступа.
Он је истакао да се Србија по броју доступних eduroam локација тренутно налази на трећем месту у Европи и петом месту у свету, одмах иза високо развијених земаља, као што су Бразил, Сједињене Америчке Државе, Немачка и Енглеска.
Министар се захвалио директору GEANT-а, који је по први пут у посети Србији и овом приликом га обавестио да је захваљујући успешно реализованом пројекту Повезане школе, брзим, поузданим и безбедним интернетом преко академске АМРЕС мреже покривено више од 3.800 школских објеката основних и средњих школа у Србији, са 35.000 наставних просторија у којима се школује више од 730.000 ђака и ради више од 100.000 наставника и професора.

________________________________________________
23.04.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42