Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


01.12.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АПВ”, бр. 52 од 28. новембра 2023. године

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Упутство о начину остваривања права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 29. новембра 2023.)
1. Упутство за остваривање права на увид у изборни материјал за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 29. новембра 2023.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Министарство просвете препознаје значај рада ученичких задруга
Министарство просвете доделило је уговоре о финансијској подршци за ученичке задруге директорима 36 основних школа.
На jавни позив за доделу средстава пријавио се велики број основних школа са одличним пројектима, а одабрано је њих 36, којима ће укупно бити додељено 12 милиона динара.
Министарство просвете препознаје значај рада ученичких задруга и подржава њихов рад кроз конкурсе и средства која обезбеђује.Приметно је да школе сваке године имају све боље идеје и на тај начин мотивишу и ангажују ученике и развијају њихове предузетничке компетенције, истичу у Министарству просвете.
Секције задруга прате тржишне трендове увођењем бројних информационих технологија у рад задруга, а такође подстичу развој еколошке свести код ученика и указују на значај друштвено-корисног рада.
Од 2020. године до сада, Министарство просвете је за унапређење рада ученичких задруга основних и средњих школа определило 65 милиона динара.

Сталан посао за још 2.672 просветна радника
Министарство просвете најављује да ће основне и средње школе у наредном периоду расписати конкурсе за пријем у радни однос 2.672 просветна радника, чиме ће почети нова, седма фаза запошљавања на неодређено време у просвети.
Од почетка 2020. године, Министарство просвете и Влада Србије, у сарадњи и договору са синдикатима, омогућавају запошљавање на неодређено време у просветном систему. На тај начин кроз последњу, седму фазу запошљавања, биће решен радно-правни статус за приближно 20.000 запослених у просвети.
У складу са овом одлуком, основне и средње школе у наредном периоду расписаће конкурсе за пријем у радни однос за радна места са нормом од 50 до 100 одсто, која су остала слободна закључно са 31. децембром 2020. године.
Сагласност за конкурсе за радна места са нормом од 30 до 50 одсто припрема се у сарадњи са синдикатима и биће ускоро упућена комисији Владе на одобрење.
Захтев за расписивање конкурса у основним и средњим школама односи се на радна места која нису могла да се попуне распоређивањем технолошких вишкова.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Исплата 10.000 динара за кориснике социјалне помоћи
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије саопштило је да започиње исплату једнократне новчане помоћи у износу од по 10.000 динара корисницима права из области социјалне заштите.
У саопштењу се наводи да се помоћ односи на оне који су остварили то право закључно са 24. новембром 2023. године, и то новчану социјалну помоћ (носиоци права и чланови породице), додатак за помоћ и негу другог лица и посебну новчану накнаду.

________________________________________________
30.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, бр. 105 од 29. новембра 2023. године

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11773/2023
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11779/2023
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11786/2023
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11788/2023


ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Србија и Казахстан продубљују сарадњу у више области
Потпредседник Владе Републике Србије и министар одбране Милош Вучевић и заменик председника Владе Казахстана и министар спољних послова Мурат Нуртлеу потписали су данас Споразум о војно-техничкој сарадњи између Републике Србије и Републике Казахстан.
Вучевић је том приликом изразио захвалност на принципијелној и доследној подршци коју Казахстан пружа очувању суверенитета и територијалног интегритета наше земље.
Такође, потпредседница Владе и министарка културе Маја Гојковић и министар Нуртлeу потписали су Меморандум о разумевању у области културе између Министарства културе Србије и Министарства културе и информисања Казахстанa у циљу јачања пријатељских односа и узајамног разумевања двеју земаља.
Овај документ потписан је како би се побољшала и проширила сарадња на пољу културе, на основу принципа узајамног поштовања.
Меморандумом је предвиђено да обе земље промовишу међусобну културну сарадњу и учешће у области позоришта, музике, кинематографије, библиотека, историјског и културног наслеђа, музеја и архива, као и размену експерата, искуства, знања у оквиру семинара, конференција и симпозијума.
Mинистар спорта у Влади Републике Србије Зоран Гајић потписао је са Нуртлеуом Меморандум о разумевању у области спорта.

Опредељено 80 милиона динара за предузећа за професионалну рехабилитацију
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије саопштило је да је определило 80 милиона динара за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2023. години.
Министарство је 18. октобра расписало јавни позив, а одлуком од 16. новембра подржане су пријаве 45 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.
Одобрена средства намењена су за подршку развоју конкурентности предузећа рефундацијом трошкова, непосредно повезаних са делатношћу предузећа и одобреним програмима за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације.
Циљ доделе средстава путем јавног позива је да доприносе смањењу трошкова пословања и одржању запослења особа са инвалидитетом у овим предузећима, посебно имајући у виду да ова предузећа послују по тржишном принципу и да запошљавају више од 50 одсто особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених.
Пренос средстава предузећима биће извршен 30. новембра, наводи се у саопштењу.

СТАТИСТИКА


Просечна зарада за септембар 2023.
Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2023. године износила је 117.472 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 85.066 динара.
Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–септембар 2023. године, у односу на исти период прошле године, износио је 15,0% номинално, односно 1,0% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за септембар 2023. године номинално су веће за 13,5%, а реално за 3,0%.
Датум следеће објаве просечне зараде је 25.12.2023. године

________________________________________________
29.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени лист АПВ”, бр. 51 од 22. новембра 2023. године и „Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 15 од 28. новембра 2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Упутство о примопредаји изборног материјала пре и после гласања (ступа на снагу 23. новембра 2023.)
2. Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине а припадају јавном сектору (ступа на снагу 30. новембра 2023, а примењује се од 1. јануара 2023.)
3. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (ступа на снагу 6. децембра 2023.)
4. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (ступа на снагу 6. децембра 2023.)
5. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада остало – личне услуге (ступа на снагу 6. децембра 2023.)
6. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у школи за основно и средње образовање „Вожд” у Београду (ступа на снагу 6. децембра 2023.)
7. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар графичке дораде”
8. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Сарадник у филмској и телевизијској продукцији”
9. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Сарадник у аудио продукцији”
10. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Струковни инжењер ваздушног саобраћаја”
11. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Струковни инжењер ваздухопловног машинства”
12. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Струковни инжењер контроле летења”

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Учешће у студији ICCS важно за даље реформе образовног система
Влада Републике Србије саопштила је да је Србија постала једна од 24 земље на свету које су приступиле студији ICCS (International Civic and Citizenship Education Study), како би кроз овај процес добила употребљиве смернице за даље реформе образовног система.
ICCS је међународно истраживање које се бави знањима и ставовима ученика у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву, а свеобухватна истраживања спроводе се сваких шест година.
Иако је ова тема веома актуелна, веома мали број образовних система је до сада приступио овој студији.
У овом истраживању 2022. године, тестове су радили ученици узоркованих одељења осмог разреда, односно ученици који имају 14 година, а циљ је побољшање целокупног квалитета образовања.
Након првих анализа постигнућа и знања о грађанским вредностима указује се на потребу за унапређењем наставе и учења, у делу јачања интересовања дечака за грађанске вредности, успостављањем методичког приступа који омогућава ученицима да развију систем знања и вештина за истраживање, критичку процену, примену информација и расуђивање из различитих извора у школском и свакодневном животу, као и да се у оквиру школа креира мотивишући контекст за развијање грађанског активизма кроз различите радне акције, волонтерске и хуманитарне активности.
Република Србија је, препознајући важност друштвених тема које се обрађују у овом истраживању, већ покренула низ мера од којих се очекује да унапреде учешће младих у друштву.
Република Србија је покренула измене Општих стандарда постигнућа – образовних стандарда на крају основне и средње школе, управо са циљем да демократске компетенције и позитивне вредности буду окосница нашег образовног система.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Почела кампања за хранитељство за Подунавски управни округ
Министарка за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије Дарија Кисић присуствовала је данас у Центру за породични смештај и усвојење Милошевац почетку кампање за хранитељство за Подунавски управни округ.
Циљ кампање је да се грађани мотивишу да се определе за хранитељство, будући да према тренутним проценама у Србији недостаје приближно 500 хранитељских породица.
Кисић је исказала захвалност Центру за породични смештај и усвојење Милошевац, установи која је свој рад почела пре 92 године, на организацији скупа којим је званично покренута кампања за овај део Србије, као и на залагању да деци без родитељског старања обезбеде максималну подршку у најтежим тренуцима у животу.
Према њеним речима, тренутно је у 116 хранитељских породица, које су под надлежношћу овог центра, смештено 198 деце.
Она је поручила да је ресорно министарство, као један од приоритета у својим активностима, дефинисало унапређење заштите деце без родитељског старања, посебно у области хранитељства и усвојења, и да у сарадњи са Уницефом ради на унапређивању хранитељства, као кључне мере породично правне заштите деце без родитељског старања.
Кампања за хранитељство за Подунавски управни округ „Некоме сте потребни”, коју су на данашњем скупу подржали центри за социјални рад Велике Плане, Смедеревске Паланке и Смедерева, трајаће до марта 2024. године.
Кисић је том приликом посетила и хранитељску породицу Маје Радановић, у којој су тренутно смештена три детета.

________________________________________________
28.11.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Вишеструкa корист од улагања у енергетску ефикасност
Министарка рударства и енергетике у Влади Републике Србије обишла је Техничку школу у Ваљеву, у којој је пуштена у рад соларна електрана, као и домаћинство које је смањило своју потрошњу постављањем соларних панела.
Pоменута школа пример je тога да улагање у енергетску ефикасност доноси вишеструку корист, пре свега кроз мању потрошњу енергије, ниже рачуне и мању емисију штетних гасова.
У овој школи соларни панели служиће истовремено и као наставно средство, будући да у оквиру школе постоји и кабинет за обновљиве изворе енергије.
Зграда Техничке школe у Ваљеву изграђена је пре 64 године, а нова соларна електрана смањиће потрошњу електричне енергије за око 15 одсто.
Средства за инвестицију обезбедила је „Моцарт фондација”, која је у оквиру своје хуманитарне акције „Струју штеди да хуманост више вреди”, раније подржала и промоцију мера штедње енергије и подизање свести о томе код грађана.

КУЛТУРА


Министарство културе расписало конкурс „Градови у фокусу 2024”
Министарство културе Владе Републике Србије расписало је конкурс „Градови у фокусу 2024”, који пружа могућност за обнову објеката културе широм Србије, као и конкурсе у области савременог стваралаштва за финансирање или суфинансирање проjеката у области уметничке игре и ликовних, примењених и визуелних уметности, дизајна и архитектуре.
Конкурс „Градови у фокусу 2024“ пружа прилику јединицама локалних самоуправа да, у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури и културну понуду.
Изабрaне локалне самоуправе понеће титулу „Град у фокусу”, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Србије и Европе.
Програм је покренут 2016. године, од када је у значајној мери обновљена инфраструктура у бројним локалним самоуправама.
Само у последње три године, Министарство је за ове намене издвојило више од милијарду динара, и то за 109 пројеката – обнову и адаптацију домова културе, музеја, библиотека и галерија.
Програм „Градови у фокусу” допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике која обухвата савремено стваралаштво, заштиту и унапређење културног наслеђа, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.
Министарство културе расписало је још два конкурса из области савременог стваралаштва у Републици Србији у 2024. години.
Реч је о конкурсима за финансирање или суфинансирање пројеката из области уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација) и за финансирање или суфинансирање проjеката из области ликовних, примењених и визуелних уметности, дизајна и архитектуре.
Детаљи о условима конкурса и формулари за пријаву налазе се на линку kultura.gov.rs/konkurs/.

Јавни позив за доделу признања за врхунски допринос култури
Министарство културе Владе Републике Србије расписало је Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, који је отворен до 26. децембра.
У току јавног позива, репрезентативна удружења у култури, у својству овлашћених предлагача, достављају Министарству образложене предлоге уметника, односно стручњака у култури, који испуњавају услове за доделу признања за свако подручје за које се признање може стећи.
Признања у виду доживотног месечног новчаног примања уметнику, односно стручњаку у култури, може се стећи у областима: књижевно стваралаштво, књижевно преводилаштво, музичко стваралаштво, музичка интерпретација, ликовна уметност, примењена и визуелна уметност, дизајн и уметничка фотографија, филмска уметност и аудио-визуелно стваралаштво, позоришна уметност – сценско стваралаштво и интерпретација, опера, музичко сценско стваралаштво и интерпретација, уметничка игра (класичан балет, народна игра и савремена игра).
Такође, признања се могу стећи и у областима: дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура, превођење стручних и научних текстова, извођење музичких, говорних, артистичких и сценских културних програма, истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање непокретног културног наслеђа, истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање покретног културног наслеђа, истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање нематеријалног културног наслеђа, филмске и телевизијске делатности, научноистраживачка и едукативна делатност у култури, библиотечко-информациона делатност, издаваштво и продукција културних програма и дела.
Право на признање може остварити уметник, односно стручњак у култури, држављанин Републике Србије, који је дао врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, под условом да је допринео развоју културних вредности у Србији, односно њеној међународној афирмацији, да је добитник најзначајнијих награда и признања, сходно листи коју утврђују репрезентативна удружења, свако за своје подручје културе, да има образложену оцену вредности доприноса у области културе у подручјима културе за која се додељује признање, коју дају уметничка и струковна удружења, установе културе, те образовне и научне установе и да је остварио право на пензију.
Испуњеност услова за доделу признања утврђује комисија која разматра достављене образложене предлоге, врши ужи избор и, у року до 60 дана од дана истека јавног позива, предлаже листу кандидата за доделу признања.
Детаљи о oвом јавном позиву налазе се на линку kultura.gov.rs/konkurs/.
https://www.srbija.gov.rs/vest/750939/javni-poziv-za-dodelu-priznanja-za-vrhunski-doprinos-kulturi.php


________________________________________________
27.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, бр. 104 од 24. новембра 2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
2. УРЕДБА о измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
3. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11600/2023 –
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11615/2023–
6. ПРАВИЛНИК о систему за извештавање о стању јавног дуга аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
7. ПРАВИЛНИК о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
8. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца путне исправе за избеглице (ступа на снагу 2. децембра 2023, а примењује се од 1. фебруара 2023.)
9. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
10. ПРОГРАМ Фонда за развој Републике Србије (ступа на снагу 2. децембра 2023.)
11. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2023. године
12. ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом за трећи квартал 2023. године
13. ПОДАТАК о просечној заради по запосленом у Републици Србији за период од октобра 2022. до септембра 2023. године

________________________________________________
23.11.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Министарство просвете објавило Јавни позив за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста
Министарство просвете извршиће избор публикација за ученике основношколског узраста, на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији, објављених у 2022. и 2023. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од 2018. године (у даљем тексту: публикација), ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, као и богаћење библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла, који основно образовање и васпитање похађају по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранств
Све публикације могу бити на српском језику, као и на језику националне мањине.
Избор не обухвата уџбенике, часописе и друштвене игре, као ни публикације које нису погодне за библиотечко коришћење (публикације великог или малог формата, публикације са неповезаним листовима, публикације намењене попуњавању и слично).
Издавачи подносе пријаве на Јавни позив (обрасце и комплетну документацију са примерцима публикација) на адресу Министарства просвете.
Пријаве на Јавни позив подносе се до 4. децембра 2023. године.
Детаљније прочитајте овде.

________________________________________________
22.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, бр. 103 од 21. новембра 2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. УРЕДБA о врсти финансијских гаранција и еквивалентног осигурања којим се обезбеђује обављање делатности управљања отпадом (ступа на снагу 29. новембра 2023)
2. УРЕДБA о начину и поступку управљања муљем из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода (ступа на снагу 29. новембра 2023)
3. УРЕДБA о техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења и врстама отпада за термички третман отпада, граничне вредности емисија и њихово праћење (ступа на снагу 29. новембра 2023)
4. УРЕДБА о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години (ступа на снагу 22. новембра 2023)
5. УРЕДБA о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа (ступа на снагу 29. новембра 2023)
6. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Авала–Космај (ступа на снагу 29. новембра 2023)
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11412/2023
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11414/2023
9. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11416/2023
10. ПРАВИЛНИК о пројектној документацији (ступа на снагу 22. новембра 2023)
11. ПРАВИЛНИК о претходној студији изводљивости и студији изводљивости (ступа на снагу 22. новембра 2023)
12. ПРАВИЛНИК о праћењу реализације и рационализацији капиталних пројеката (ступа на снагу 22. новембра 2023)
13. ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака (ступа на снагу 22. новембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


КУЛТУРА


Србија почасни гост 39. Сајма књига у Љубљани
Република Србија је почасни гост 39. Сајма књига у Љубљани који се од 20. до 26. новембра одржава под називом „Беседа беседи”. Гостовање наше државе реализује Министарство културе у сарадњи са Народном библиотеком Србије и Вуковом задужбином.
Ова манифестација представља прилику да се посетиоци боље упознају са савременим књижевним стваралаштвом и издаваштвом Словеније и Србије.
На конкурсу Министарства културе Републике Србије, посвећеном подршци преводима репрезентативних дела српске књижевности на стране језике, у протеклих десет година подржано преко 40 превода књижевних дела писаца из Србије на словеначки језик. У истом периоду, на српски језик преводи се преко 90 дела словеначких аутора.
Током трајања манифестације биће организовани панел разговори са српским и словеначким ауторима из области народне књижевности, савремене поезије и прозе, превода, стрипа и стваралаштва за децу.

НАУКА


Република Србија позива еминентне научнике за учешће у Глобалном извештају о одрживом развоју
Група од петнаест угледних научника ће имати кључну улогу у изради трећег четворогодишњег Глобалног извештаја о одрживом развоју, који ће бити представљен 2027. године.
У складу с најновијим позивом Одељења за привредне и друштвене делатности, Република Србија позива еминентне научнике да се пријаве за чланство у Независној групи научника. Ова група ће имати кључну улогу у изради трећег четворогодишњег Глобалног извештаја о одрживом развоју, који ће бити представљен 2027. године.
Састављена од петнаест угледних научника, група ће изабрати председника и потпредседника, а њихов мандат ће трајати од 2024. до 2027. године. Планирано је да се група редовно састаје у Њујорку најмање два пута годишње, учествујући истовремено у промоцији циљева одрживог развоја на глобалном и регионалном нивоу.
Имајући у виду изузетне резултате које је Република Србија постигла у области одрживог развоја, као и подршку коју је добила усвајањем резолуције о Међународној декади науке за одрживи развој (2024-2033) у Генералној скупштини УН, позивамо релевантне стручњаке да се пријаве за чланство.
Процес номинације је отворен до 26. новембра 2023. године до краја радног дана.
Детаљније прочитајте овде.

________________________________________________
21.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АПВ”, бр. 50 од 17. новембра 2023.
Пропис од значаја за пословање буџетских корисника je:

1. Одлука о утврђивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 17. децембар 2023. године

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42