СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


19.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Објављен је Службени гласник РС, број 58 од 16.8.2019.

________________________________________________
16.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службених гласила:
- Просветни гласник бр. 11 од 15.8.2019., број 11 од 15.8.2019.
- Службени лист Града Београда, број 70 од 5.8.2019.

________________________________________________
15.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Данас нема новообјављених службених гласила.


Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије
Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је позив грађанима и стручној јавности да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије и да дају своје предлоге и сугестије.
Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије спроводи се до 29. августа 2019. године. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, сви субјекти заинтересовани за питања националног оквира квалификација, државни органи, социјални партнери (удружења послодаваца, синдикати), невладине организације и други.
Детаљније о овој теми погледајте овде.

ВЕСТИ


Извршена 32 инспекцијска надзора код послодаваца по пријави трудница и породиља
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да су у протекле три недеље, када је отворена бесплатна линија за пријаву неправилности у вези са заштитом материнства, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, извршена 32 појачана инспекцијска надзорa.
Инспекција рада је на основу пристиглих пријава донела пет захтева за покретање прекршајног поступка због незаконитог отказа уговора о раду, недостављања обрачуна зарада и накнада зарада, као и због неисплаћених накнада зарада, као и девет налога на записнике за достављање обрачуна зарада и накнада зарада, за исплату накнада зарада, и три решења о ненадлежности.

Почели преговори о минималној цени рада
Званични преговори у оквиру Социјално – економског савета о минималној цени радног сата у Србији почињу данас и трајаће до 15. септембра. Заједничка тежња социјаних партнера - државе, синдиката и послодаваца је да минимална месечна зарада са садашњих 27.280 дин. пређе 30.000 дин. (повећање од 11%), што би био добар пут да до почетка 2021. минимална цена рада буде изједначена са минималном потрошачком корпом (37.480 дин.).


Бесплатни уџбеници за 84.000 ученика
Бесплатне уџбенике добиће и ове године око 84.000 ученика, саопштило је Министарство просвете које се приликом одлучивања ослања на податке које достављају школе.
Информациона база „Доситеј” дала је упутство школама како да попуњавају и уносе податке о деци и родитељима који испуњавају услове за остваривање права на бесплатне уџбенике.


________________________________________________
14.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

-Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Списак документације за остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад
Списак потребне документације за остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад преко тридесет дана, у зависности од тога да ли је започето са остваривањем тог права пре или после 11.04.2019. године, који је РФЗО објавио можете погледати овде.

Упит стања за порез на имовину путем мобилне апликације
Канцеларија за информационе технологије и еУправу Владе Републике Србије саопштила је да је путем мобилне апликације "Моја ЛПА" (локална пореска администрација) омогућено да сви порески обвезници изврше централизовани упит стања за порез на имовину за територију целе земље путем мобилног телефона. Апликација "Моја ЛПА" је бесплатна и доступна је и за Андроид и иОС кориснике.
Путем ове мобилне апликације омогућен је упит стања за порез на имовину коришћењем корисничког имена и лозинке, а захтев за доделу корисничког имена и лозинке порески обвезници лично могу поднети у надлежној локалној пореској администрацији (ЛПА).
Ово је прва оваква апликација коју је развила и објавила Канцеларија за информационе технологије и електронску управу која има план да развије платформу путем које ће све услуге јавне управе бити доступне путем мобилног телефона.

________________________________________________
13.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Данас нема новообјављених службених гласила.


Почела јавна расправа о Нацрту закона о рачуноводству и Нацрту закона о ревизији
Јавна расправа о Нацрту закона о рачуноводству и Нацрту закона о ревизији почела је јуче, 12. августа и трајаће до 2. септембра 2019. године.
За све заинтересоване на сајту Министарства финансија објављене су детаљније информације:
О Нацрту закона о рачуноводству
О Нацрту закона о ревизији

ВЕСТИ


Нема продужења рока за завршетак студија по старом програму
Студентима који су студије уписали по старом програму, пре увођења Болоње, неће бити продужен рок за завршетак студија.
Они који до 30. септембра не стекну диплому мораће студије да заврше по Болоњи.
Академцима који су студије уписали по старом програму рок за завршетак студија померан је више пута, да би прошле године добили рок да до краја септембра 2019. године заврше студије.
Процена је да тренутно у Србији има око 10.000 старих студената, али да нису сви активни.

За бољи живот младих 66 пројеката вредних 143 милиона динара
На Међународни дан младих, 12. августа, Министарство омладине и спорта Србије потписало је уговоре са представницима локалних самоуправа и удружењима, за реализацију 66 пројеката, вредних око 143 милиона динара којима ће бити обухваћено више од 38.000 младих. Пројекти ће бити усмерени ка стимулисању различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва. Преко 8.700 младих ће проћи кроз неке видове обуке када је реч о запошљавању, а циљ је да најмање 10% њих потом добије стално запослење.


________________________________________________
12.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Објављен је Службени гласник РС, број 57 од 9.8.2019.


Ускоро нови Закон о безбедности и здрављу на раду
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања најавило је доношење новог Закона о безбедности и здрављу на раду и новог Закона о осигурању у случају повреда на раду. Министарство је претходне године изрекло кривичне и прекршајне казне вредности око три милијарде динара, али je судство омогућило наплату у износу око 200 милиона динара.

ВЕСТИ


Померен рок за ажурирање података о запосленима у информационом систему „ДОСИТЕЈ“
Министарство просвете, науке и технолошког развоја померило је рок за ажурирање података о запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика у информационом систему „Доситеј“. Рок је померен са 15. на 22. август 2019. године, до 12 часова.
Прве листе слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом биће објављене у петак, 23. августа 2019. године, до 15 часова.

Бежични интернет у 11.000 учионица за 286.000 ђака
У оквиру пројекта „Повезане школе” тренутно се спроводи изградња локалних рачунарских мрежа у школама широм Србије. У септембру ће бити обезбеђен бежични интернет у око 11.000 учионица, за више од 286.000 ђака. Пројекат ће пре краја 2021. бити спроведен у свим школама, што ће унапредити процес наставе и омогућити ђацима стицање нових вештина и знања.

Јединствени систем просвете
У Србији ће у марту 2020. почети са радом Јединствени систем просвете који ће држави први пут омогућити да има потпуни преглед целокупног тока образовања ученика, од момента уписа у основну школу до завршетка средње школе, односно факултета и добијања запослења.

Индекси потрошачких цена за јул 2019. године
Према саопштењу РЗС бр. 222 од 12.8.2019. године, цене производа и услуга личне потрошње у јулу 2019. године, у односу на јун 2019. године, у просеку су ниже за 0,2% (индекс 99,8). Потрошачке цене у јулу 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,6% (индекс 101,6). Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јулу 2019. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (-1,3%), Одећа и обућа (-0,8%), Ресторани и хотели (-0,5%), Транспорт (-0,4%) и Комуникације (-0,3%). Раст цена је забележен у групама Рекреација и култура (3,2%), Алкохолна пића и дуван (1,1%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,2%) и у групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Здравство (за по 0,1%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
Индекси потрошачких за август биће објављени 12.9.2019. године.________________________________________________
09.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Објављен је Службени лист Града Београда, број 62 од 25.7.2019. године.

Усвојен предлог измена Закона о информационој безбедности
Предлог измена и допуна Закона о информационој безбедности, који је јуче је усвојила Влада Србије, требало би да омогући усклађивање са одредбама Директиве ЕУ о мерама за висок ниво безбедности мрежних и информационих система у ЕУ.
Циљ је да се тим изменама унапреде постојећа законска решења,.

ВЕСТИ


Србија ће добити 1.272 нова инспектора до краја 2021.
Усвајењем Трогодишњег акционог плана за запошљавање инспектора и других службеника у републичким инспекцијама предвиђа се запошљавање укупно 1.272 инспектора до краја 2021. Према том плану, до краја 2019. биће запослено 298 инспектора, у 2020. години 504 инспектора, а у 2021. години 470 инспектора.
Влада Србије усвојила је и уредбу којом је омогућено да републички инспектори добију звање самосталног саветника и веће плате. Унапређењем у звање самосталног саветника и повећањем коефицијента, зарада инспектора биће између 60.000 и 70.000 дин., зависно од постигнутих резултата. Са радом у новом информационом систему е-Инспектор којим се уједначава и унапређује њихов рад и ствара својеврсна картотека српске привреде већ је кренуло 36 инспекција.

НБС смањила референтну каматну стопу на 2,5%
Извршни одбор Народне банке Србије смањио је годишњу референтну каматну стопу НБС на 2,5%. Централна банка је саопштила да се снижењем на нови, најнижи ниво у режиму циљања инфлације, додатно подржава кредитни и привредни раст. Према августовској пројекцији, инфлација ће бити чврсто под контролом и наставиће да се креће у границама циља од 3,0% плус/минус 1,5%, и у наредне две године највероватније у доњем делу циљаног распона.


________________________________________________
08.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, број 56 од 7.8.2019. године.

ВЕСТИ


Почели преговори око нове минималне цене рада
У Влади Србије почели су разговори око повећања минималне цене рада, између Министарства рада и Министарства финансија. Циљ Владе је да утврђени износ буде компромисно решење добијено на основу преговора државе, послодаваца и радника. У последње две године минимална цена рада је повећана за 18,6%.

У јавном сектору ради 599.668 људи
На крају II тромесечја 2019. у јавном сектору у Србији било је 599.668 запослених, тј. у односу на I квартал 2019. више их је за 1.175, а у односу на исти период 2018. број запослених је смањен за 7.492. Од укупног броја радника, највише их ангажовано је у здравству и области социјалног рада (149.037), док је у односу на II квартал 2018. број запослених у јавним предузећима смањен за 4.091. Једино се у области администрације није смањивао броја радника, већ је у тој области у односу на исти квартал 2018. број запослених већи за 432.

________________________________________________

У току ...
ПРИПРЕМА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ


25.11-26.11.2019. године (понедељак и уторак),
Врњачка Бања, хотел ЦептерПрактикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42