Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


22.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 34 од 19. априла 2024. године.

1. УРЕДБА о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години (ступа на снагу 20. априла 2024.)
2. ОДЛУКА о утврђивању Улице браће Радић у Суботици за културно добро – просторно културно-историјску целину од великог значаја (ступа на снагу 27. априла 2024.)
3. ОДЛУКА о утврђивању Центра Перлеза за просторно културно-историјску целину (ступа на снагу 27. априла 2024.)
4. ОДЛУКА о утврђивању Воденица на Горњодушничкој реци за просторно културно-историјску целину (ступа на снагу 27. априла 2024.)
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3364/2024
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3366/2024
7. АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период oд 2021. до 2027. године, у периоду од 2024. до 2025. године
8. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (ступа на снагу 20. априла 2024.)
9. ПРАВИЛНИК о ближим условима за спровођење државних и међународних испитивања ученика (ступа на снагу 20. априла 2024.)
10. УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (ступа на снагу 27. априла 2024.)
11. ПРАВИЛНИК о начину рада Изборне комисије Високог савета судства (ступа на снагу 27. априла 2024.)
12. ПРАВИЛНИК о поступку за избор судије и председника суда (ступа на снагу 27. априла 2024.)
13. ПРАВИЛНИК о поступку по притужбaмa (ступа на снагу 27. априла 2024, а примењује се од 1. јануара 2026.)
14. ПРАВИЛНИК о вредновању рада судијe и председника суда (ступа на снагу 27. априла 2024, а примењује се од 1. јануара 2026.)
15. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији (ступа на снагу 20. априла 2024.)

________________________________________________
19.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 33 од 18. априла 2024. године.

1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине (ступа на снагу 26. априла 2024.)
2. ПРАВИЛНИК о поступку избора члана Високог савета тужилаштва из реда јавних тужилаца (ступа на снагу 26. априла 2024.)
3. ПРАВИЛНИК о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета тужилаштва (ступа на снагу 26. априла 2024.)
4. ПРАВИЛНИК o критеријумима и показатељима вредновања рада главног јавног тужиоца и јавног тужиоца (ступа на снагу 26. априла 2024.)
5. ПРАВИЛНИК о дисциплинским органима Високог савета тужилаштва и дисциплинском поступку (ступа на снагу 26. априла 2024.)
6. ЕТИЧКИ КОДЕКС чланова Високог савета тужилаштва
7. ЕТИЧКИ КОДЕКС јавних тужилаца (ступа на снагу 26. априла 2024.)
8. ПOСЛОВНИК о раду Изборне комисије Високог савета тужилаштва (ступа на снагу 26. априла 2024.)
9. ОДЛУКА о организацији и раду Административне канцеларије Високог савета тужилаштва (ступа на снагу 26. априла 2024.)
10. ПРАВИЛНИК о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 19. априла 2024.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА И НАУКА


Сарадња са образовним и научним институцијама на развоју нуклеарног програма
Министарство рударства и енергетике је одржало састанак са представницима јавних предузећа, регулаторних тела, директорима института и деканима факултета из Београда, Новог Сада и Крагујевца, који се баве нуклеарним технологијама и нуклеарном сигурности, о стварању услова за покретање цивилног нуклеарног програма у Србији.
Састанку су присуствовали и представници Министарства просвете и Министарства науке, технолошког развоја и иновација.
Циљ састанка је да се са свим релевантним образовним и научним институцијама којe се баве научноистраживачким радом на тему нуклеарне енергије разговара о томе шта је потребно да променимо и побољшамо како бисмо имали предуслове да развијамо цивилни нуклеарни програм у Србији.
На састанку је предложено да се потпише меморандум о разумевању између релевантних образовних и научних институција и представника Владе како би се, уз учешће струке, дефинисали неопходни кораци и акциони планови.
На тај начин, како је наведено, биће омогућено да свака институција у свом домену уради свој део посла и предузме неопходне кораке како бисмо дошли до жељеног циља, а то је да имамо добру основу – образовну, техничку и научну, да можемо да развијамо нуклеарни програм у нашој земљи.
Ово је важно и због повратка стручњака у овој области из иностранства, који треба да препознају потенцијал за то да се баве својом струком у Србији.
Такође, наводи се да важећи закон не поставља препреке да се бавимо образовним и научним радом, али је потребно да уподобимо наш регулатовни оквир да можемо да идемо корак даље, а то је да у наредним деценијама имамо нуклеарна постројења.

________________________________________________
18.04.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
17.04.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Регионални изазов отворених података 2024
Регионална школа за јавну управу (РеСПА), у сарадњи са Програмом Уједињених Нација за развој у Србији (УНДП Србија), покернула је Регионални изазов отворених података 2024 (RODC2024). Ова јединствена иницијатива препознаје, промовише и награђује иновативну поновну употребу отворених података са циљем подстицања сарадње јавног, невладиног, академског и приватног сектора у коришћењу отворених података како би заједнички допринели зеленој, инклузивнијој и дигиталној будућности.
Позив је отворен до 3. маја 2024. године и усмерен је на физичка лица/групе физичких лица, организације цивилног друштва, компаније, академску заједницу, научно-истраживачке установе у Албанији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Северној Македонији и Србији.
Регионални изазов отворених података 2024 позива све заинтересоване да развију мобилне или веб апликације и да искористе моћ података које објављују јавне институције у РеСПА чланицама.
Учесници треба да развију идеје или готова решења користећи моћ отворених података, унутар четири понуђена изазова:
• Мобилност и транспортни подаци
• Мобилност радне снаге
• Туристички атлас
• Демографски трендови

________________________________________________
16.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АПВ” бр. 18 од 10.4.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника:
Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих у АП Војводини за 2024. годину (ступа на снагу 10. априла 2024.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Наставак рада на ојачавању заштите жена од сваке врсте родно заснованог насиља
Министарка правде у Влади Републике Србије Маја Поповић изјавила је данас, на другој седници Савета за сузбијање насиља у породици, да је доношењем Општег протокола 29. марта, испуњен заједнички циљ, а то је на првом месту ефикасно спречавање насиља према женама и насиља у породици, са посебним акцентом на заштиту жртава насиља и њихов бржи опоравак, оснаживање и осамостаљивање.
Општи протокол детаљније разрађује законске обавезе државних органа и установа о откривању и сузбијању родно заснованог насиља према женама и насиља у породици и пружање заштите и подршке жртавама насиља, и као такав базира се првенствено на моделу мултисекторске сарадње, који је успостављен Законом о спречавању насиља у породици и усклађен са важећим прописима.
Посебне протоколе имају обавезу да донесу она министарства у чијој су надлежности послови породичноправне заштите, социјалне заштите, правосуђа, унутрашњих послова и здравља, и путем посебних протокола биће детаљније уређени начини поступања надлежних органа и установа у оквиру појединих сектора.

НАУКА


Конкурс за StarTech грантове отворен до 31. маја
Министарка науке, технолошког развоја и иновација у Влади Републике Србије Јелена Беговић представила је данас нови StarTech програм, у оквиру којег иноватори у Србији имају прилику да се пријаве и добију до 50.000 долара бесповратне помоћи.
Поред тога, ове године уведен је и конкурс за Програм убрзаног развоја који обухвата обуке и менторство, као и подршку у изради и пласирању материјала који наше иноваторе треба да представе у најбољем светлу потенцијалним инвеститорима, а њихове производе страним тржиштима.
Ово укључује и могућност учешћа на догађајима за повезивање стартапа и инвеститора и на међународним сајмовима и изложбама.
Беговић је на конференцији за новинаре навела да је веома значајно то што је фокус StarTech-а на повезивању факултета, научноистраживачких организација и привреде са циљем да се олакша развој иновативних производа и услуга.
За наредна два конкурса опредељена су бесповратна средства у износу од милион долара. Свим заинтересованим до 10. маја доступна је и бесплатна стручна подршка за припрему пријаве за конкурс.
Рок за пријаве је 31. мај, а детаљне информације о програму, свим условима и неопходној документацији за учешће, могу се наћи на сајту www.startech.org.rs.
За све додатне информације ту је и Контакт центар на адреси info@startech.org.rs и броју телефона 0800 000020.

ПРОСВЕТА


Почиње пријава за пријемне испите за специјализована одељења и уметничке школе
Министарство просвете Владе Републике Србије саопштило је да пријава ученика за полагање пријемних испита за упис у специјализована одељења гимназија, као и за уметничке средње школе почиње 15. априла и трајаће до 22. априла, до 16 часова.
Електронска пријава кандидата врши се на порталу Моја средња школа - mojasrednjaskola.gov.rs, односно путем налога на овом порталу коме приступа родитељ или други законски заступник шифром за есДневник, или за налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs.
Уколико ученици не искористе могућност пријаве електронским путем, могу се за полагање пријемног испита пријавити 19. или 22. априла, од 9 до 16 часова, у својој основој школи, или у школи у којој полажу пријемни испит.
Полагање пријемних испита биће организовано у средњим школама од 10. до 19. маја, а ученици своје резултате моћи ће да виде на порталу Моја средња школа – www.mojasrednjaskola.gov.rs.
Прелиминарним планом уписа за школску 2024/2025. годину превиђено је нешто мање од 5.000 места у специјализованим одељењима гимназија за математику, физику, географију и историју, рачунарство и информатику, биологију и хемију, сценску и аудио-визуелну уметност, филолошке науке, спорт, билингвална одељења, као и за уметничке средње школе - ликовне, балетске и музичке.
За упис у специјализоване гимназије и одељења и уметничке школе потребно је да ученик положи и пријемни испит којим се проверавају склоности и способности ученика.

________________________________________________
12.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 31 од 11.4.2024. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника:
1. ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” (ступа на снагу 19. априла 2024)
2. ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2024. годину (ступа на снагу 19. априла 2024)
3. ПРАВИЛНИК о нормативима и стандардима за обављање делатности у установама ученичког и студентског стандарда (ступа на снагу 19. априла 2024)
4. ПРАВИЛНИК о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације (ступа на снагу 19. априла 2024)

________________________________________________
11.04.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Почела пријава за бесплатне уџбенике за ученике основне школе које обезбеђује Министарство просвете
Министарство просвете и ове године обезбеђује бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета за ученике основних школа, које су школе изабрале за школску 2024/2025. годину.
Од ове године Министарство просвете проширило је категорије ученика основних школа који остварују право на бесплатне уџбенике. Сада право на бесплатне уџбенике, поред ученика који су то могли и прошле године, остварују и ученици који болују од ретких болести, ученици који остварују право на туђу негу и помоћ, као и ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат.
За набавку бесплатних уџбеника Министарство је у буџету за ову годину обезбедило 792 милиона динара, а право на бесплатне уџбенике прошле године остварило је 87.644 ученика.
Пријава се врши у школи до 20. априла 2024. године.

НАУКА


Расписан конкурс за награђивање најбољих средњошколаца у Србији
Фонд за младе таленте Републике Србије расписао је Конкурс за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству током календарске 2023. године.
На конкурс се могу пријавити сви средњошколци који су освојили неко од прва три места на признатим такмичењима у земљи и иностранству, а сваки кандидат може бити награђен само једном и то за најбољи постигнут резултат током 2023. године. У зависности од ранга, као и пласмана на такмичењу, за сваког кандидата биће дефинисан и износ једнократне накнаде у висини од 20.000 до 200.000 динара.
Фонд за младе таленте Републике Србије се налази у саставу Министарства науке, технолошког развоја и иновација и од 2008. године бави се развојем младих талената у Србији. До данас је додељено више од 40.000 стипендија и награда студентима и ученицима средњих школа.
Пријаве на конкурс ће бити отворене до 20. маја.
Више информација о условима и процесу пријаве можете наћи у тексту Конкурса који се налази на сајту Фонда за младе таленте.

________________________________________________
10.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 17 од 3.4.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2024. годину (ступа на снагу 3. априла 2024)
2. Правилник о изменама и допунама Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 3. априла 2024)
3. Правилник о изменама Правилника о спровођењу конкурса који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (ступа на снагу 3. априла 2024)
4. Правилник о измени и допунама Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 3. априла 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Потписан споразум за пројекат „Стручно образовање и запошљавање младих“
Министарство просвете, Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација и Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) потписали су имплементациони споразум за пројекат „Стручно образовање и запошљавање младих“.
Циљ пројекта је да се образовни систем оснажи да може ефикасно да одговори на изазове кроз афирмацију концепта одрживог развоја, унапређење институционалних капацитета и модернизацију образовне понуде у формалном и неформалном образовању.
Одређени постојећи образовни профили и стручне обуке биће модернизовани интегрисањем зелених вештина, а пројекат ће подржати и развој нових образовних профила и стручних обука који одговарају захтевима зелене технологије и одрживог развоја.
Овај пројекат ће трајати до краја 2026. године, а Влада Немачке одобрила је средстава у износу од 3,5 милиона евра.

ДРЖАВНА УПРАВА


Одржана Прва међународна конференција о управљању људским ресурсима у јавној управи
На Првој међународној конференцији о управљању људским ресурсима у јавној управи под називом „Иновативне стратегије за привлачење талената, унапређење развоја и креирање инспиративног радног окружења“ истакнуто је да управа Републике Србије континуирано ради на привлачењу и задржавању компетентних кадрова који могу да одговоре трендовима убрзане дигитализације.
Министарство државне управе и локалне самоуправе је у протеклих пет година интегрисало оквир компетенција у све области управљања људским ресурсима на државном нивоу.
Последње две године у примену оквира компетенција активно укључују се и локални ниво управе, јер је јачање капацитета локалних самоуправа од један од приоритета Министарства државне управе и локалне самоуправе.
Дводневну међународну конференцију организовала је Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије, уз подршку Ханс Зајдел фондације, са циљем размене искустава и знања између представника органа из земаља региона и Европе.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42