СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


НАЈВАЖНИЈИ ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

03. 01. 2019.

НОВИНЕ У ОБРАЧУНУ ЗАРАДА/ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ (ЗА СВЕ ИСПЛАТЕ У ЈАНУАРУ)

Изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање уведено је додатно фискално растерећење послодавца укидањем стопе доприноса за случај незапослености од 0,75% која се обрачунава на зараду (на терет послодавца) од 1.1.2019. године. Овом изменом не мења се формула за обрачун зараде, за прерачун са нето на бруто износ ( Бруто = (Нето -1.500) : 0,701), а на терет послодавца обрачунава се само допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 12% и допринос за здравствено осигурање – 5,15%. Послодавац ће укидањем доприноса за случај незапослености уштедети 519 динара. Износ није занемарљив у случају да послодавац има велики број запослених. На пример 100 запослених је уговорило зараду од 50.000 динара, послодавац ће уштедети на овом доприносу 51.900 динара.
Детаљније у часопису Буџетско рачуноводство бр. 1/19.

ДОНЕТО ЈЕ НЕКОЛИКО ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПОРЕЗА

Министарство финансија је 28. децембра 2018. године донело неколико правилника из области пореза, који су објављени у „Сл. гл. РС”, бр. 104/18 од 28. децембра 2018. године, и то:
Из области ПДВ:
- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза;

- Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ.

Из области пореза на имовину:
- Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину.

Из области пореза на добит правних лица:
- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе;
- Правилник о измени Правилника о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом.
Из области пореског поступка:
- Правилник о изменама и допунама Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем;

- Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку;
- Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења која Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре.

Сви наведени правилници ступају на снагу 1. јануара 2019. године, осим Правилника о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, односно 29. децембра 2018. године.

НОВИ ПРАВИЛНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
Из области буџетског рачуноводства:
- Измене и допуне Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава ОСО („Сл. гл. РС“, бр. 104/2018, ступа на снагу 1. јануара 2019.)
- Измене и допуне Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гл. РС“, бр. 1052018, ступа на снагу 1. јануара 2019.)

Из области Платног промета (Трезор):
- Измене и допуне Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гл. РС“, бр. 104/2018, ступа на снагу 1. јануара 2019.)
- Нови Списак корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 1052018, ступа на снагу 1. јануара 2019.).

Више о новим правилницима и инструкцијама за практичну примену, претплатници Образовног информатора могу сазнати кроз наше едукативне садржаје:

1.Штампана издања комплета часописа: Буџетско рачуноводство, Правни саветник и Подсетник за директора

2.Електронско издање часописа комплета часописа

3.На једнодневним саветовањима током јануара 2019. године.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

02. 01. 2019.


КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА
Комплет часописа број 24 је дистрибуиран претплатницима.
Садржај часописа можете погледати на следећим линковима:
„Подсетник за директора”
„Правни саветник”
„Буџетско рачуноводство”


БЕСПЛАТАН СЕМИНАР

СТАТУС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ
И
„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2018. ГОДИНУ”


ВРЊАЧКА БАЊА 15. јануар 2019.
НИШ 16. јануар 2019.
НОВИ САД 18. јануар 2019.
БЕОГРАД 25. јануар 2019.

Детаљније »          Пријава »


СОФТВЕРИ

У припреми је нови књиговодствени универзални софтвер "ОЗОН".

НОВО У ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗДАЊИМА

• Корисницима Електронског издања Образовног информатора стављен је на располагање Образац ПОПДВ, у ПДФ форми са свим потребним формулама у збирним пољима, а који је сачињен на основу Корисничког упутства за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу ПОПДВ Пореске управе.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

02. 01. 2019.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” број 106 од 31.12.2018. и „Службени лист Града Београда” број 115 од 13.12.2018. и број 116 од 18.12.2018.

Садржаје нових прописа можете погледати на следећим линковима:

Службени гласник РС
Службени лист АП Војводине
Службени гласник РС – Међународни уговори
Службени гласник РС – Просветни гласник
Службени лист Града Београда

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

05. 09. 2018.

До краја године нове мере за заштиту адвоката

Министарство правде најавило је да ће до краја године ући у скупштинску процедуру измене и допуне Кривичног закона у циљу побољшања положаја адвоката. Према последњим подацима Адвокатске коморе Србије, у току последње деценије извршено је 50 напада на браниоце, па се између осталог разматра да ли ће напади бити третирани у посебном кривичном делу или кроз измене чланова К3.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

03. 09. 2018.

Србија у врху Европе по расту БДП-а од 4,8%

Реални раст бруто друштвеног производа (БДП-а) у Србији у другом кварталу 2018. године износио је 4,8%, саопштио је 31. августа 2018. Републички завод за статистику. РЗС истиче да је расту највише допринело грађевинарство са готово 23%, затим пољопривреда са 14,6% и информисање и комуникације са 5,9%. По расту БДП-а Србија се нашла међу три најбрже растуће европске економије.

Почиње нова школска 2018/2019. година

У школске клупе у Србији ће 3. септембра 2018, на почетку нове школске 2018/2019. године, први пут сести 67.000 ђака првака, а у првим разредима средњих школа приближно исти број, 66.827 ученика. У Министарству просвете, науке и технолошког развоја Србије кажу да ове године ђаке очекује много новина, а међу њима је и та да је нова школска година почела са три нова предмета – Физичко и здравствено васпитање, Техника и технологија (са предузетништвом) и Информатика.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

31. 08. 2018.

Кретање просечне месечне нето зараде и потрошачких цена у РС за период 1. јануар - 30. јун 2018. године

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године просечна месечна зарада без пореза и доприноса је забележила раст од 1,0%. У истом периоду потрошачке цене су порасле за 2,2%.

Ови подаци се користе за утврђивање коефицијента ревалоризације рата за продате станове.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

29. 08. 2018.

Уставни амандмани усаглашени са препорукама Венецијанске комисије

Уставни амандмани, који се односе на правосуђе, у потпуности су усаглашени са свим препорукама Венецијанске комисије, изјавило је Министарство правосуђа.

Предлог закона о рачунању времена

Влада Србије усвојила је Предлог закона о рачунању времена, због потребе да Србија донесе свој закон који ће регулисати ту област и дефинисати рачунање времена. Тиме ће се обезбедити јединствено рачунање времена на територији Републике Србије које је усклађено са временом које користе европске земље, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу са медијима.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

28. 08. 2018.

Износ просечне зараде за јун 2018.

Просечна зарада по запосленом у РС, исплаћена у јуну 2018. године износи 68.047 динара, док просечна зарада без пореза и доприноса износи 49.226.
Индекс просечне зараде за месец јун 2018. у односу на претходни месец износи 97,7; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 97,7.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
СТАТУС РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ
И
„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2018. ГОДИНУ”


НИШ 16. јануар 2019. (одржано)
НОВИ САД 18. јануар 2019.(одржано)
ЧАЧАК 22. јануар 2019.
БЕОГРАД 25. јануар 2019.
ПОЖАРЕВАЦ 28. јануар 2019.
ШАБАЦ 29. јануар 2019.
ВАЉЕВО 30. јануар 2019.

Детаљније »          Пријава »
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 24/2018.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 24/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 24/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42