Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


18.08.2023.

ПРОПИСИ

Нема новобјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Одржан састанак представника Торлака и директора домова здравља
Ради разматрања нове и унапређења постојеће сарадње са Институтом за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ на пољима бактериолошке и вирусолошке дијагностике, алерголошке дијагностике и алерголошке терапије данас је одржан састанак представника Министарства здравља, Института „Торлак“ и директора домова здравља на територији Београда.
Циљ састанка био је разматрање могућности повећања броја здравствених услуга, пре свега на пољу дијагностике, алерголошке дијагностике и алерголошке терапије, које се могу обавити код изабраног лекара.

________________________________________________
17.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 33 од 11.8.2023. године.

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

________________________________________________
14.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 68 од 11.8.2023. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника (ступа на снагу 14.8.23)
2. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2023. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТА„Лето у завичају“ за ученике допунских школа
Министарство просвете, у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања, наставља са реализацијом школе српског језика за ученике допунских школа у иностранству „Лето у завичају“.
До 19. августа у Научно-образовно културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу боравиће група од 68 ученика и седам наставника из допунских школа у Немачкој, Великој Британији, Русији, Италији, Француској и Шпанији. Ученици ће на креативан начин унапређивати знања из српског језика и културе, кроз часове српског језика али и игру, песму и глуму.
У оквиру летње школе српског језика ученици ће, као и њихови вршњаци пре њих, посетити родну кућу Вука Стефановића Караџића у Тршићу, манастир Троношу и Бању Ковиљачу. На завршној приредби пред повратак кући приказаће песме, игре и кратке комаде које су научили за време боравка у Центру.
Електронска пријава на конкурс за стипендирање студената у иностранству
Фонд за младе таленте у септембру ће расписати Конкурс за стипендирање студената мастер и докторских академских студија у иностранству, на који ће се кандидати пријављивати електорнским путем.
У сарадњи са Канцеларијом за ИТ и еУправу, Фонд за младе таленте је ове године представио нову услугу еТаленти на Порталу еУправа. Да би кандидати били у могућности да се пријаве на конкурс, неопходно је да имају отворен налог на еУправи и да буду пријављени преко ConsentID мобилне апликације.
Овим конкурсом се планира стипендирање до 500 академаца са водећих светских универзитета који су усвојени од стране Фонда за младе таленте. Рангирање кандидата ће се вршити на основу респектабилности универзитета, као и на основу просечне оцене са основних академских студија.

________________________________________________
11.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 67 од 10.8.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:
 ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 11.8.2023).

________________________________________________
10.08.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених прописа.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТАРасписан конкурс за стипендије за мастер и докторске студије Баварског високошколског центра за Средњу, Источну и Југоисточну Европу
У сарадњи са Генералним конзулатом Републике Србије у Минхену, Министарство просвете је добило обавештење да је Баварски високошколски центар за Средњу, Источну и Југоисточну Европу (BAYHOST) расписао конкурс за стипендије за мастер и докторске студије за академску 2024/2025. годину.
У питању су стипендије за мастер и докторске студије у трајању од једне године. Потребно је веома добро знање енглеског или немачког језика.

ОМЛАДИНАПотписани уговори за спровођење омладинских пројеката на локалу
Министарство туризма и омладине потписало је уговоре са представницима локалних самоуправа за реализацију 41 пројекта у циљу унапређења живота младих кроз спровођење омладинске политике на локалном нивоу.
Конкурс је усмерен на развијање механизама који поспешују предузетништво, запосленост младих. Део овогодишњег конкурса опредељен је на опремање омладинских клубова и простора за младе, и да је посебан фокус био на подршци новоотвореним канцеларијама за младе и канцеларијама за младе у мање развијеним подручијима.
Министарство туризма и омладине је за конкурс за подршку јединицама локалних самоуправа издвојило 62 милиона динара.

________________________________________________
09.08.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених прописа.

________________________________________________
08.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 66 од 7.8.2023. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године (ступа на снагу 8. августа 2023)
2. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у јулу 2023. године (ступа на снагу 8. августа 2023.)
3. УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (ступа на снагу 8. августа 2023)
4. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 8. августа 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАОбезбеђени комплети бесплатних књига за све ђаке основних и средњих школа у Београду
Набавка бесплатних уџбеника за основне школе је завршена, а наредних дана се очекује потписивање уговора између Секретаријата за образовање и дечију заштиту и издавача. У току је и тендер за куповину школских књига за ученике средњих школа.
Бесплатне књиге о трошку Града први пут ће добити сви ученици основних и средњих школа у Београду, њих око 230.000. У комплету ће бити школске књиге за све предмете

________________________________________________
07.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 65 од 4.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години – (ступа на снагу 5. августа 2023.)
2. ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години – (ступа на снагу 12. августа 2023.)
3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години – (ступа на снагу 12. августа 2023.)
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7088/2023 –
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7089/2023
6. АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020–2025. године, у периоду 2023–2025. године
7. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о клиничком испитивању лекова у хуманој медицини – (ступа на снагу 12. августа 2023.)
8. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину– (ступа на снагу 5. августа 2023.)
9. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура – (ступа на снагу 5. августа 2023.)
10. СТАТУТ Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге – (ступа на снагу 12. августа 2023.)
11. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јулу 2023. године
12. ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАДРЖАВНА УПРАВАОснаживање сарадње Министарства државне управе и локалне самоуправе РС и Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске
Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске потписали су Одлуку о образовању Радне групе за координацију наставка активности у реализацији Меморандума о сарадњи.
Меморандумом, који је потписан 2019. године, предвиђено је унапређење односа у различитим областима из делокруга надлежности два министарства, ради чега је спроведен Акциони план.
Сарадња два министарства довела је до позитивних ефеката, а договорено је да се у наредном периоду сарадња прошири на нове области у оквиру реформе јавне управе, локалне самоуправе, управљања људским ресурсима и у оквиру стручног усавршавања запослених у органима управе и органима јединица локалне самоуправе.

ПРАВОСУЂЕПотписани Меморандум допринеће јачању веза Србије и Српске
Mинистарство правде Републике Србије и Министарство правде Републике Српске потписали су у Бањалуци Меморандум о сарадњи.
Овај меморандум, који ће допринети јачању међусобних веза између Републике Србије и Републике Српске, посебно ће бити усмерен на интензивирање сарадње у области јавног бележништва.
Предвиђено је и да се кроз заједничко организовање научних конференција, семинара, радионица и других стручних скупова, размењују искуства у вези са припремом и спровођењем прописа из делокруга рада Министарстава правде.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42