СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


24.03.2020.

AKТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ИЗ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА


ДРЖАВНА УПРАВА


Препорука у вези новог радног времена малопродајних објеката,
Mинистарство државне управе и локалне самоуправе проследило је локалним самоуправама препоруку Привредне коморе Србије у вези радног времена малопродајних објеката у складу са увођењем нових мера за сузбијање пандемије вируса Covid19.
Рад малопродајних објеката треба организовати по следећем принципу:
Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања може се вршити по следећем принципу:
Понедељак – субота од 07.00 до 15.00 часова
Недељом – oд 04 до 07.00 часова – за грађане старије од 65 година, за остале од 08.00 до 15.00 часова
Текст Препоруке можете преузети овде.

Oбавештење у вези са поштом коју адресирате на Министарство државне управе и локалне самоуправе
С обзиром на ванредну ситуацију у земљи изазвану вирусом COVID19 Министарство државне управе и локалне самоуправе издало је важно обавештење о постављању питања и подношењу захтева, предмета и других поднесака за време трајања ванредног стања.
Све предмете, захтеве и друге врсте поднесака који се односе на делокруг рада државног органа потписани и скенирани могу бити достављени на адресе електронске поште према организационим јединица којима се упућују.
Списак адреса електонске поште организационих јединица Министарства државне управе и локалне самоуправе можете прочитати овде.

ПРОСВЕТА


Министарство формирало Радну групу за прикупљање научних информација које се односе на COVID-19
Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да формира Радну групу за прикупљање научних информација које се односе на COVID-19.
Задатак Радне групе је да анализира најрелевантније научне радове, као и најновије поуздане податке из кредибилних научних извора који се односе на ток и∕или резултате истраживања у вези са COVID −19, и да на основу те анализе свакодневно припреми кратку писану информацију о актуелним кључним сазнањима.
Рад у овој Радној групи је на добровољној бази, а одвијаће се путем електронске поште и других савремених средстава комуникациje.
Основна идеја је да се помогне да се што пре превазиђе проблем пред којим се налази цела наша држава.

Настава на програму РТС 2 и РТС 3
Од јуче је почело приказивање наставе и на програму РТС 2. Сви наставни садржаји, у складу са програмом наставе, приказиваће се према претходно утврђеном распореду. Ученици од првог до седмог разреда имаће дневно по три часа, док ће ученици осмог разреда имати четири часа.
Настава за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања (I-IV разреда) биће емитована на РТС 2 каналу, док ће се настава за ученике другог циклуса основног образовања и васпитања (V-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3. Настава почиње у 8 часова.
За ученике средњих школа настава из општеобразовних предмета се од јуче емитује на програму РТС 3. Сви наставни садржаји, у складу са програмом наставе, приказиваће се према претходно утврђеном распореду ( rasporednastave.gov.rs ).
Ученици од првог до четвртог разреда средње школе имаће дневно по два часа, али и могућност да часове из општеобразовнх предмета и стручних предмета прате на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs. Настава почиње у 15.30 часова.

КУЛТУРА


Мале приче о културним добрима Београда на интернету
Завод за заштиту споменика културе града Београда је припремио онлајн приче о културним добрима на територији Београда. Програм је намењен корисницима друш-твених мрежа, и то: посетом сајта Завода (beogradskonasledje.rs), Фејсбук и Инстаграм странице. Сваког понедељка, среде и петка, Завод ће објављивати кратке приче о бео-градским културним добрима с циљем обнове и допуне знања о Београду. Посетиоци друштвених мрежа ће се кроз историјске фотографије и текстове упознати са Робним магазином, Генчићевом кућом, Кућом краља Петра, Скаркином вилом...

„Адлигат” отвара фонд за читање преко интернета
Удружење за културу, уметност и међународну сарадњу „Адлигат” – Библиотека Лазић/Музеј књиге у сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић” отвара свој богат фонд за дигитално читање путем интернета. Колекција Удружење „Адлигат” – Библиотека Лазић је део претраживача дигиталне библиотеке на адреси pretrazivac.srb; Ове две институције заједно настављају дигитализацију ретке ратне штампе, старих правних књига, календара и материјала о граду Београду. Дигитализо-вани материјали ће бити доступни бесплатно јавности за коришћење у некомерцијалне сврхе.

Српско народно позориште емитује представе онлајн
Љубитељи позоришта моћи ће у наредном периоду неке од представа Српског народног позоришта у Новом Саду (СНП) да прате онлајн. Како су најавили из СНП у Новом Саду, репертоар и линкови за гледање представа биће постављени на сајту и страници СНП-а на Фејсбуку.

ЗДРАВСТВО


Почињу масовна тестирања на коронавирус
Србија ће, уз подршку кинеских медицинских стручњака, почети са масовним тестирањима грађана на присуство вируса корона, а тестова има довољно за првих неколико дана, најавио је Кризни штаб за борбу против коронавируса. Радиће се тријажа пацијената и болесника – Сајам, Хала Београд, Чаир или СПЕНС биће пренамењени за пријем лакших пацијената.


Министарство здравља увело додатне телефоне епидемиолошких служби за информације о Covid-19
У циљу омогућавања брже и ефикасније комуникације грађана са надлежним епидемиолошким службама, Министарство здравља je увело још двадесет бројева телефона за све информације о COVID-19.

Министарство здравља
064/89-45-235

Институт за јавно здравље Србије
011/26-84-566
060/018-02-44
Више бројева телефона можете видети овде.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ


- Данас је објављен „Службени лист АП Војводине“, број 19 од 18.3.2020. године.
Детаљније информације и инструкције пратите у нашим издањима.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Ново радно време продавница, бензинских пумпи, апотека, пијаца...
Према новим мерама Владе Србије, продавнице и бензинске пумпе од 23. марта раде од 07.00 до 15.00 часова. Поједине апотеке и мање трговине завршавају радни дан у 16.00, а пијаце ће радити четвртом, петком и суботом од 07.00 до 15.00 часова.

Списак кол центара у градовима и општинама допуњен новим бројевима
У градовима и општинама у Србији отворени су кол центри за пружање помоћи грађанима у условима нових, ригорознијих мера које се односе на забрану кретања за грађане старије од 65 година.
Списак градова и општина са бројевима телефона можете преузети овде.

________________________________________________
23.03.2020.

AKТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Обавештења о раду писарнице и радном времену шалтера Управе за трезор
На основу Закључка Владе Републике Србије, Министарство финансија - Управа за трезор обавештава странке да ће писарница у Централи Београд бити изузета од обуставе рада до дана престанка ванредног стања, односно до доношења другачијег акта Владе. Послови на писарници се могу обавити сваког радног дана у периоду од 08,00-12,00 часова у улици Поп Лукина 7-9, Београд, контакт телефон 011/3202300, е-мејл ut.tiket@trezor.gov.rs.
Шалтери Управе за трезор ће такође радити скраћено од 08,00-12,00 часова. Списак филијала Управе за трезор где ће се шалтерски послови обављати, сваког радног дана, у периоду од 08,00-12,00 часова можете погледати на линку
https://www.trezor.gov.rs/files/news/Obave%C5%A1tenje%20strankama%20o%20radnom%20vremenu%20%C5%A1altera%20Uprave%20za%20trezor.pdf


Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARAS-CoV-2
Овом уредбом утврђују се пореске мере за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 и има за циљ повећање ликвидности пореских обвезника за време трајања ванредног стања.
Уредба се односи на пореске обвезнике који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза у смислу члана 73. до члана 74 б Закона о пореском поступку и администрацији.
Према пореским обвезницима који већ имају потписан Споразум о одлагању пореског дуга са Пореском управом, а на које се односи чл.2 Уредбе, се неће предузимати мере прописане чланом 74.став 7-9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији почев од рате која је доспевала у марту месецу 2020. године.
У вези са наведеним, то значи да Пореска управа неће за време трајања ванредног стања по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење о одлагању плаћања дугованог пореза и неће ради наплате спроводити поступак принудне наплате правним и физичким лицима, пољопривредницима и предузетницима који имају одобрено одлагање плаћања пореског дуга.
Чланом 3. Уредбе прописано је да пореским обвезницима за време ванредног стања на износ мање или више плаћеног пореза и спроведених дуговања, осим камате, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, што конкретно значи уместо 11,75% како је прописано Законом обрачунава се камата од 1,75%. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику РС“, тј. од 20. марта 2020. године.

Преусмеравање апропријација у текућу резерву без ограничења на основу одлуке владе ради коришћења за ублажавање последица болести COVID – 19
На седници Владе Републике Србије донетој 20. марта 2020. године донета је Уредба о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Уредбом је дозвољено преусмеравање апропријација предвиђених за другу намену у текућу буџетску резерву без ограничења прописаних Законом о буџетском систему и могућност коришћења за намену ублажавања последица болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. За коришћење текуће буџетске резерве Влада доноси посебну одлуку. Треба имати у виду да се одредбе односи само на преусмеравање средстава из апропријација у текућу резерву за намене прописане Уредбом и да преусмеравање и коришћење буџетских средстава за друге намене није дозвољено. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, тј. од 20.03.2020. године.

ИЗ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

ПРОСВЕТА


Почиње настава на даљину и на језицима националних мањина
Министарство просвете припремило је посебан оперативни план за реализацију наставе на језицима националних мањина, а емитовање часова матерњег језика од првог до четвртог разреда на хрватском, мађарском, румунском, русинском и словачком језику почеће од данас, 23. марта.
Поред тога што сви ученици имају могућност да прате часове на српском језику на каналима РТС3 и РТС Планета, што представља и додатно учење српског као нематерњег језика, за пет мањинских језика који су у службеној употреби у АП Војводини и на којима се целокупна настава реализује, започето је снимање часова матерњег језика у сарадњи са Радио телевизијом Војводина.
О распореду и месту емитовања часова (онлајн) и других интерактивних дигиталних ресурса на мањинским језицима који ће бити сукцесивно постављани можете да се информишете овде.

Обавеза наставника да бележе запажања о напредовању ученика током наставе на даљину
Структурирање педагошке документације о праћењу ученика представља обавезу нставника како би у континуитету могли да бележе релевантна запажања о њиховом напредовању у учењу.
То се односи на податке о образовном напретку у односу на исходе учења, запажања о залагању ученика, као и на препоруке за даље учење. Запажања о напредовању у учењу наставници могу бележити у педагошкој документации коју су сами структуирали (писаном и/или електронском облику), користећи систем за праћење ученичких постигнућа кроз друге системе за подршку електронском учењу.
Школама је послат допис у вези са учењем на даљину, у коме је истакнута обавеза школа и дата упутства за праћење напредовања ученика током периода у коме се учење одвија на даљину.

ПРАВОСУЂЕ


Обустава тока рокова у судским поступцима за време ванредног стања
На седници Владе Републике Србије донета је Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања, према којој рокови за подношење тужбе у парничном поступку, приватне тужбе у кривичном поступку, предлози за покретање ванпарничног поступка или поступка извршења и обезбеђења, подношење тужбе у управном спору и подношење уставне жалбе престају да теку за време проглашења ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године. Од истог датума престају да теку и рокови за изјављивање правних лекова, правних средстава или за предузимање других процесних радњи у наведеним поступцима. На одлуке којима се поступак окончава рокови за изјављивање како редовних тако и ванредних правних лекова престају да теку у кривичном поступку, прекршајном поступку и поступку за привредне преступе. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику РС“, односно од 20.03.2020. године.

ЗДРАВСТВО


Министарство здравља увело додатне телефоне епидемиолошких служби за информације о Covid-19
У циљу омогућавања брже и ефикасније комуникације грађана са надлежним епидемиолошким службама, Министарство здравља je увело још двадесет бројева телефона за све информације о COVID-19.

Министарство здравља
064/89-45-235

Институт за јавно здравље Србије
011/26-84-566
060/018-02-44
Више бројева телефона можете видети овде.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕНачин комуникације Националне службе за запошљавање са странкама
Како је у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање (НСЗ) 17. марта привремено обустављен непосредан рад са странкама, због тренутне ситуације у Републици Србији узроковане ширењем COVID-19, а у циљу изналажења могућности за најефикасније остваривање континуитета у процесу рада, НСЗ објавила је обавештење о начинима комуникације са странкама.
Детаљне информације и обрасци доступни су од данас, 23. марта на интернет порталу Националне службе www.nsz.gov.rs.
Сви потребни обрасци, које је неопходно доставити Националној служби, налазе се на сајту Националне службе, опција Документи, потом опција Обрасци.
Контакт телефони и мејл адресе путем којих заинтересована лица могу добити све потребне информације у вези са радом филијала Националне службе налазе се на интернет страници Националне службе за запошљавање.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИОбјављенa су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 38 од 20.3.2020,
- „Службени гласник РС”, број 39 од 21.3.2020,
- „Службени гласник РС”, број 40 од 22.3.2020. и
- „Службени лист Града Београда”, број 21 од 4.3.2020. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВОНове оштрије мере у борби против коронавируса
Влада Републике Србије прогласила је оштрије мере у борби против коронавируса које су ступиле на снагу у недељу, 22. марта.
Забрана кретања за све грађане важи од 17 часова до 5 часова ујутру.
Напуштање домова након 17 часова и пре 5 часова ујутру, могуће је искључиво из хитних медицинских разлога, уз радну дозволу или посебно одобрење надлежних органа.
Изузетак је само недеља, када грађани старији од 65 година могу напуштати домове од 3 до 8 часова ујутру, ради куповине намирница.
Раније је укинут и градски превоз, осим коридорских линија за превоз радника који у аутобусе могу ући само са радним налогом, забрањен је рад свих објеката и локала унутар тржних центара, изузев продавница хране и апотека, а забрањен је и боравак у парковима.

Обавештење Министарства здравља
Министар здравља у Влади Републике Србије др Златибор Лончар свакога дана у периоду од 19 до 21 часова разговараће са грађанима путем телефона 011/3122-618.
Сви грађани који имају питања везана за COVID-19 и актуелну епидемиолошку ситуацију, као и све активности државе и Министарства здравља у циљу контроле и спречавања ширења новог корона вируса у Србији, могу директно разговарати са министром Лончаром и добити потребне информације или савете.

Прекршајна одговорност због кршења одредаба Уредбе о забрани кретања
На седници Владе Републике Србије донета је Уредба о прекршају за кршење Наредбе министарства унутрашњих послова о ограничењу и забране кретања на територији Републике Србије, а којом је прописана новчана казна у износу од 50.000 до 150.000 динара за лице које прекрши забрану из Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике. Одлука је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику“, тј. од 21.03.2020. године.

Ново радно време пијаца од 8.00 до 15.00
Београђани, којима није забрањено кретање током дана, моћи ће да купују на пијацама које ће убудуће радити четвртком, петком и суботом у периоду од 8.00 до 15.00.
Палилулска и пијаца у склопу ТЦ "Нови Београд" ће од данас престају са радом.
На Палилулској пијаци остаје да ради само супермаркет који се налази на последњем нивоу.

Списак кол центара у градовима и општинама допуњен новим бројевима,
У градовима и општинама у Србији отворени су кол центри за пружање помоћи грађанима у условима нових, ригорознијих мера које се односе на забрану кретања за грађане старије од 65 година.
Списак градова и општина са бројевима телефона можете преузети овде.

________________________________________________
20.03.2020.

ПОСТУПАЊЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

У току јучерашњег дана Образовни информатор приредио је и учинио доступним свим корисницима моделe интерних нормативних аката за организацију рада током ванредног стања:

1. Правилник о организацији рада код послодавца и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19.
2. Одлука о организацији радног времена током ванредног стања
3.Потврда о радном ангажовању запосленог/ангажованог лица у одређеном периоду дана
4. Решење о распоређивању запосленог на рад од куће за време ванредног стања


Претплатницима су достављени модели директно на е-маил адресу, док су непретплатници добили обавештење на е-маил са упутством како да добију моделе. Једноставним попуњавањем упитника од стране непретплатника наша база ће регистровати активност и у року од 24 часа доставити моделе непретплатнику.

У наредном периоду ћемо редовно ажурирати потребна акта у складу са изменама прописа, новим мерама и препорукама надлежних институција и информисати све наше претплатнике, као и непретплатнике путем сајта.
Молимо пратите на дневном нивоу наш сајт.

ИЗ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

ПРОСВЕТА


Упутство за ученике који раде по Индивидуалном образовном плану
Како би се наставио процес наставе и учења у ванредним околностима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја израдило је обавештење за родитеље и упутства за све школе, која садрже кораке и начине којима се остварује учење на даљину, коришћењем расположивих дигиталних технологија и раније припремљених алата.
Као и сви програми наставе и учења и оваква врста рада се односи на све ученике укључене у образовно-васпитни систем, а школе у обавези да у оперативним плановима рада предвиде и учење на даљину са ученицима који раде по Индивидуалном образовном плану (ИОП).
Неопходно је да наставници израде посебне прилагођене материјале за ђаке којима је потребан структуиран индивидуализован приступ у раду (ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3) и да их учине доступним ученицима на начин који договоре са родитељима. У складу са потребама ученика који раде по индивидуализованом образовном плану припрема се садржај, упутство за учење и договара начин добијања повратне информације, како би се пратило напредовање ученика и обезбедила додатна подршка.
За специјалне школе, припрема се додатно упутство и садржаји који могу бити од користи у изради оперативног плана рада, док су за децу мигранте који се налазе у прихватним центрима, уз подршку Комесаријата за избеглице, обезбеђени телевизори и рачунари преко којих ученици могу да прате предавања на РТС 3 и образовних платформи.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Договорена испорука робе домовима за старе и геронтолошким центрима
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Привредном комором Србије установило је начин за испоруку потребне робе најстаријим грађанима који живе у геронтолошким центрима и домовима за старе, с обзиром да им је забрањено кретање ван установе, као и посете, због ванредног стања.
Привредна комора ће упутити свим установама за смештај најстаријих грађана Инструкцију, којом су јасно дефинисана правила и начини испоруке.


ПРАВОСУЂЕ


Пооштравање санкција за лица која прекрше мере самоизолације
Министарство правде упутило је правосудним органима у Србији препоруке за поступање у случајевима у којима лица, не поштујући мере самоизолације, чине кривично дело Непоступање по здравственим прописима за време епидемије и кривично дело Преношење заразне болести за време ванредног стања.
Препоручено је јавним тужилаштвима да обавезно траже одређивање притвора за сва лица која прекрше меру самоизолације, који им је одређена од стране надлежених институција (Министарства здравља, Министарства унутрашњих послова).
Уколико лице прекрши меру самоизолације, јавни тужилац обавезно предлаже суду да таквом лицу одреди меру притвора, коју ће та лица издржавати у посебним установама намењеним за ту сврху.
Управа за извршење кривичних санкција Министарства правде, обезбедила је три посебна објекта у оквиру Управе у којима ће бити смештена горе наведена лица. Надлежни органи приликом одређивања притвора неће узимати у обзир само рокове по Законику о кривичном поступку, већ и здравствене карантинске прописе.
Детаљније можете прочитати овде.

ЗДРАВСТВО


Обавештење Министарства здравља
Министарство здравља објавило је на свом сајту да сва лица која су дошла из иностранства (која имају решење граничног санитарног инспектора и она који немају решење граничног санитарног инспектора), а која су дужна да се јаве епидемиологу Завода за јавно здравље Врање ради надзора, као и сва заинтересована лица која желе да добију информације у вези вируса COVID-19, могу то учинити позивањем следећих бројева телефона:
017/421-310, 064/424-23-26, 065/580-62-05, 065/580-62-06, 061/64-36-303,
062/194-6218, 062/975-17-81, 064/83-10-222, 064/83-10-223

ИНФО ПУЛТ


Министарство здравља увело додатне телефоне епидемиолошких служби за информације о Covid-19
У циљу омогућавања брже и ефикасније комуникације грађана са надлежним епидемиолошким службама, Министарство здравља je увело још двадесет бројева телефона за све информације о COVID-19.

Министарство здравља
064/89-45-235

Институт за јавно здравље Србије
011/26-84-566
060/018-02-44
Више бројева телефона можете видети овде.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ


Објављенa су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 36 од 19.3.2020,
- „Службени гласник РС”, број 37 од 19.3.2020,
- „Службени лист Града Београда”, број 31 од 16.3.2020,
- „Службени лист Града Београда”, број 32 од 17.3.2020. и
- „Службени лист Града Београда”, број 33 од 18.3.2020. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВОСписак кол центара у градовима и општинама допуњен новим бројевима
У градовима и општинама у Србији отворени су кол центри за пружање помоћи грађанима у условима нових, ригорознијих мера које се односе на забрану кретања за грађане старије од 65 година.
Списак градова и општина са бројевима телефона можете преузети овде.

Телефонске линије за путнике из међународног саобраћаја са решењем о стављању под здравствени надзор и у кућну изолацију
Градски завод за јавно здравље Београд отворио је три нове телефонске линије само за путнике из међународног саобраћаја са решењем о стављању под здравствени надзор и у кућну изолацију. Ови грађани треба да се јаве Центру за контролу и превенцију болести Градског завода за јавно здравље Београд телефоне у времену од 8 -15 часова, на следеће мобилне: 064 850 3062; 064 850 3063; 064 850 3064.
Ако су линије заузете, грађани могу да оставе СМС поруку са личним подацима (име презиме адреса и број решења). Дежурни епидемиолог ће их позвати на број телефона са којег је послата порука, или неки други контакт телефон, што је пре могуће. СМС поруку могу да доставе и ван предвиђеног радног времена.

Основ за кривичну одговорност грађана у условима ванредног стања због корона вируса
Грађани имају доста недоумица у вези са постојањем основа за кривично санкционисање због непридржавања наредби садржаних у одлуци Владе којом се одређују мере за сузбијање и спречавање епидемије.
Кривичним закоником Републике Србије су прописана два кривична дела у групи кривичних дела против здравља људи:
1. Непоступање према здравственим прописима за време епидемије и
2. Преношење заразне болести.
Прво дело постоји уколико неко лице напушта стан у супротности са донетом одлуком којом се ограничава кретање. Извршиоцу се за то дело може изрећи новчана казна или казна затвора до три године.
Кривично дело Преношење заразне болести постоји уколико неко лице не поступа у складу са прописима, одлукама и наредбама за сузбијање или спречавање заразних болести, па услед тога дође до преношења заразне болести. За извршиоца дела прописана је казна затвора до три године.
Исто дело постоји и уколико се одређено лице не придржава наложених мера и самовољно напусти карантин. У случају да је због непоштовања правила о самоизолацији тешко нарушено здравље неком лицу (довољно је и једном лицу), извршилац се може казнити казном затвора од једне до осам година затвора.
Уколико је због тога наступила смрт једног или више лица извршилац се може казнити казном затвора од две до дванаест година.


Виртуелне туре кроз културне садржаје
Министарство културе и информисања упутило је препоруку установама културе да се грађанима Србије омогући максимална доступност дигиталних садржаја из области културе. У жељи да се новонастала друштвена ситуација што безболније превазиђе, Министарствo културе и информисања објавило је линкове ка Претраживачу културног наслеђа (култура.срб, kultura.rs i culture.rs), као и линкове путем којих можете пратити садржаје следећих културних установа:

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО
ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ ВИМИНАЦИЈУМ
КОЛО https://www.youtube.com/channel/UCf903o_nJUjJ1mrrIP0VD2g
АТЕЉЕ 212
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
https://www.youtube.com/channel/UCQfOK9C9cM8hSDwqJp02A2Q
БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА
ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД
МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА
АНСАМБЛ ВЕНАЦ
https://www.facebook.com/ansamblvenac/
https://www.youtube.com/channel/UCQ21FAX5rfebMf2wdQCTGrw

________________________________________________
19.03.2020.

ПОСТУПАЊЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Модели интерних нормативних аката организације у ситуацији ванредног стања

Образовни информатор
приредио је и послао својим претплатницима моделe интерних нормативних аката за организацију рада током ванредног стања:
1. Правилник о организацији рада код послодавца и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19.
2. Одлука о организацији радног времена током ванредног стања
3. Потврда о радном ангажовању запосленог/ангажованог лица у одређеном периоду дана
4. Решење о распоређивању запосленог на рад од куће за време ванредног стања


Образовни информатор ће у наредном периоду редовно ажурирати потребна акта у складу са изменама прописа, новим мерама и препорукама надлежних институција и информисати кориснике путем сајта.

Непретплатницима такође нудимо коришћење инструкција неопходних свим буџетским корисницима због ванредног стања.ИЗ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

ДРЖАВНА УПРАВА


Закључак Владе Републике Србије о обустави рада шалтера
Влада Републике Србије донела је Закључак којим се обуставља рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл) у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединицама локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Преузмите: Закључак о обустави рада шалтера

ПОРЕСКА УПРАВАОбавештење Пореске управе о измењеном начину рада за време ванредног стања
Пореска управа Републике Србије обавештава пореске обвезнике да ће за време трајања ванредног стања, а у циљу безбедносно-здравствене заштите грађана и у складу са препорукама и мерама које спроводи Влада Републике Србије, важити измењен начин рада и комуницирања између пореских обвезника и Пореске управе.
Пореска управа Републике Србије саветује коришћење електронских сервиса еПорези, затим електронског начина комуницирања путем мејла, као и коришћење услуга Контакт центра уместо посета организационим јединицама Пореске управе.
На сајту Пореске управе објављен је и Списак електронских адреса за пријем поднесака електронским путем.
Детаљније прочитајте овде.

УПРАВА ЗА ТРЕЗОРОбавештење о раду филијала Управе за трезор
Због проглашења ванредног стања на територији Републике Србије и спречавања ширења заразне болести COVID-19, шалтерски послови Управе за трезор неће се обављати у шалтер салама експозитура Управе за трезор до даљњег. Списак филијала Управе за трезор где ће се шалтерски послови несметано обављати, у складу са прописима можете погледати на линку https://www.trezor.gov.rs/files/news/Šalter%20sale%20-%20Obaveštenje.pdf

ПРОСВЕТАОсновцима и средњошколцима у Србији доступна предавања и на две интернет странице
Ученици основних и средњих школа у Републици Србији омогућено је да прате наставу и на интернет страницама http://www.rts.rs/page/school/ci.html и https://mojaskola.rtsplaneta.rs/.
Осим могућности да прате наставу на телевизијском каналу РТС 3 и на интернет платформи РТС Планета (ртспланета.рс), наставне јединице за основце и средњошколце су доступне и на сајту РТС na www.rts.rs/page/school/sr.html (на насловној страници, категорија „Моја школа“) , као и на специјализованом интернет подсајту https://mojaskola.rtsplaneta.rs.
Додатне информације у вези учења на даљину, као виду подршке настави, ученици и родитељи ученика могу добити позивом на број телефона 011/73 505 57.

Психолошка саветодавна подршка за ученике, родитеље и запослене у установама образовања и васпитања
Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће због новонастале ситуације извршити пренамену СОС линије за пријаву насиља у образовно – васпитним установама, а позивом на број телефона 0800 200-201 од 23. марта 2020. године ученици, родитељи и запослени у установама образовања и васпитања могу добити психолошку саветодавну подршку. Телефон ће радити сваког радног дана од 9-14 часова.
На линији ће бити ангажовани стручни сарадници – психолози и педагози који су радили на СОС линији за пријаву насиља у образовно – васпитним установама и други сарадници Министарства
Како психолошка саветодавна подршка подразумева ублажавање утицаја кризног догађаја, олакшавање процеса опоравка и спречавање или смањење могућих последица на психичком плану, Министарство ће предузети додатне напоре како би умањило последице стреса ученика, родитеља и наставника.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАОбјављен списак контакт телефона и мејл адреса свих центара за социјални рад у Србији
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у циљу што боље информисаности и комуникације грађана и институција, с обзиром на ванредну ситуацију у земљи, изазвану вирусом SARS – CoV-2 објавило је списак центара за социјални рад, са контакт телефонима и мејл адресама на које грађани могу да се обрате у сваком моменту уколико имају било коју недоумицу, проблем или ситуацију у којој не знају како да најправилније поступе.
Подсећамо, центри за социјални рад су, услед ванредног стања, организовали минимални процес рада, као и рад запослених од куће, те се на фиксне бројеве телефона могу надлежни могу добити до 15:30 часова, а на мобилне у било које доба дана.
Бројеви телефона центара за социјални рад.xls

Омогућен електронски пријем захтева за остваривање права на пензију и осталих права из Фонда ПИО
Фонд ПИО је, у складу са забраном непосредног пријема странака у службеним просторијама, омогућио електронски пријем захтева за остваривање права на пензију и осталих права из ПИО, доставом захтева на мејл адресу e-salter@pio.rs.
Сви обрасци захтева налазе на сајту Фонда (www.pio.rs/Obrasci) и могу се одшампати, попунити и скенирати, а затим доставити на меjл адресу Фонда, заједно са доказима који су потребни за остваривање одређеног права из ПИО, а који су наведени на обрасцу захтева.
Уколико грађани нису у могућности да скенирају захтев и доказе, довољно је да у мејлу наведу следеће податке: име и презиме, адресу пребивалишта или боравишта, ЈМБГ подносиоца захтева (уз захтев за породичну пензију и ЈМБГ умрлог лица), број личне карте, врста захтева, број контакт телефона, мејл адреса, као и начин на који желе да им Фонд достави акт (путем мејла скенирано или поштом).
Детаљнније можете прочитати овде.

ЗДРАВСТВОМинистарство здравља отворило још десет нових телефонских бројева за информације о Covid -19
Министарство здравља отворило је у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ нових десет телефонских бројева преко којих ће грађани сваког дана од 8 до 22 часа моћи да добију информације у вези са новим корона вирусом COVID-19:
- 064 88 11 908
- 064 88 11 909
- 064 88 11 910
- 064 88 11 911
- 064 88 11 912
- 064 88 11 913
- 064 88 11 914
- 064 88 11 915
- 064 88 11 916
- 064 88 11 917
Поред тога, отворено је и још десет дежурних телефонских линија које грађани могу добити позивањем броја телефона 011/2684566.


Отворене телефонске линије у циљу очувања менталног здравља у условима епидемије
Министарство здравља обавештава јавност да су у циљу смањење стопе анскиозности и депресије у условима социјалне изолације, као и дестигматизације у вези са са вирусом COVID-19, отворене Националне телефонске линије за пружање психосоцијалне подршке свим грађанима којима је потребна.
Телефон за психосоцијалну помоћ грађанима су:
0800 309 309
као и посебни телефони Института за ментално здравље:
063 7298260 (за младе и родитеље деце до 18 година)
063 1751150 ( за особе старије од 18 година)
Путем наведених бројева телефона стручна лица ће саветодавним радом са свим заинтересованим лицима (особама у изолацији и карантину, породицама заражених особа, здравственим радницима и сарадницима) и пружањем подршке као и адекватних информација о начинима превазилажења стреса и анксизоности допринети очувања менталног здравља у условима епидемије и ванредног стања.

Продужен рок важења електронских рецепата
Електронски рецепти важиће три месеца дуже од прописаног рока важења од шест месеци, због проглашеног ванредног стања у Републици Србији, и то је једна од мера Владе Србије у борби против ширења корона вируса, саопштило је Министарство здравља Србије.

КУЛТУРАНародно позориште почело са емитовањем представа путем интернета
Народно позориште у Београду почело је са емитовањем својих представа путем интернета, како би публика у својим домовима за време епидемије коронавируса могла да ужива у различитим комадима. Публика представе може да гледа преко Јутјуб канала Народног позоришта, а репертоар представа ће бити објављен на сајту Народног позоришта.

ИНФО ПУЛТСписак кол центара у градовима и општинама допуњен новим бројевима
У градовима и општинама у Србији отворени су кол центри за пружање помоћи грађанима у условима нових, ригорознијих мера које се односе на забрану кретања за грађане старије од 65 година.
Списак градова и општина са бројевима телефона можете преузети овде.

Министарство здравља увело додатне телефоне епидемиолошких служби за информације о Covid-19
У циљу омогућавања брже и ефикасније комуникације грађана са надлежним епидемиолошким службама, Министарство здравља je увело још двадесет бројева телефона за све информације о COVID-19.

Министарство здравља
064/89-45-235

Институт за јавно здравље Србије
011/26-84-566
060/018-02-44
Више бројева телефона можете видети овде.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИОбјављен je „Службени гласник РС“, број 35 од 18.3.2020. године.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРАИзмењен режим рада Корисничког сервиса
Поштовани,
Обавештавамо Вас да ће Кориснички сервис „Образовног информатора” током ванредног стања бити аутоматизован, тако да ћете моћи директно да контактирате наше консултанте за правно-економско пословање.

Правно-економски консалтинг
Радни односи, Александар Антић 063/688-342, Вукашин Петровић 064/373-09-99
Буџетско рачуноводство и контроле, Регина Раделић 063/688-351
Буџетско планирање и Статистика, Данијела Иванковић 063/220-243
Зараде и обрачун зарада, Љиљана Јовић 063/688-343, Раденка Ђурић 063/688-102
Порези, Зорица Кузмановић 063/688-350
Рачуноводство и зараде, Раденка Ђурић 063/688-102

Јавне набавке, Снежана Шокчанић 063/688-366, Предраг Кнежевић 065/200-90-63, Урош Папић 063/220-129
Имовински односи, Петар Вујадиновић 064/8580-510

Специфична питања по делатностима: државна управа и локална самоуправа, просвета, социјална заштита, правосуђе, здравство, наука, култура, спорт…

Марина Ровчанин 063/688-352

________________________________________________
18.03.2020.

ПОСТУПАЊЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Модели интерних нормативних аката организације у ситуацији ванредног стања
Како би организације/јавне службе на ефикасан начин уредиле одвијање процеса рада и поступање послодаваца, запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања – због заразне болести COVID-19, а у складу са новодонетим прописима, мерама и препорукама надлежних институција, Образовни информатор је приредио моделe интерних нормативних аката за организацију рада током ванредног стања:
1. Правилник о организацији рада код послодавца и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19.
2. Одлука о организацији радног времена током ванредног стања
3. Потврда о радном ангажовању запосленог/ангажованог лица у одређеном периоду дана
4. Решење о распоређивању запосленог на рад од куће за време ванредног стања

Претплатницима Образовног информатора моделе аката ћемо доставити на мејл адресе.
Непретплатницима такође нудимо могућност бесплатне доставе модела аката, уколико попуне упитник који ћемо им доставити на мејл адресе.

ИЗ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

ДРЖАВНА УПРАВА


Неопходно прилагодити процес рада условима ванредног стања
Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије саопштило је, имајући у виду Уредбу о организовању рада послодаваца за време ванредног стања (Сл. гласник РС број 31/20), као и мере превенције ширења заразе коронавирусом, а на основу овлашћења послодаваца утврђених законом, да је неопходно организовати процес рада у условима ванредног стања.
Препоруку Министарства државне управе и локалне самоуправе погледајте овде.

ПРОСВЕТА


Почетак исплате шесте и седме месечне рате ученичких стипендија и кредита
Исплата шесте и седме месечне рате ученичких стипендија и кредита, ученицима средњих школа у Републици Србији, за школску 2019/2020. годину почиње у данас, 18. марта 2020. године.
Месечни износ ученичке стипендије, као и ученичког кредита је 5.400,00 динара.
Из буџета Министарства просвете, науке и технолошког развоја издвојено је за исплату ученичких стипендија 125.560.800,00 динара, а за исплату ученичких кредита 6.598.800,00 динара.

КУЛТУРА


Препорука установама културе да омогуће доступност дигиталних садржаја
У намери да становништву олакша приступ садржајима из културе, а имајући пре свега у виду спреченост обављања програмских активности установа културе и редукцију пословног процеса односно забрану окупљања у затвореним просторима за више од 50 особа, где свакако спадају изложбе, представе, трибине и друга дешавања, Министарствo културе и информисања упутило је препоруку установама културе да се грађанима Србије омогући максимална доступност дигиталних садржаја из области културе.
Препорука подразумева да установе културе материјал у дигиталном облику (виртуелне туре, дигитални аудио и видео материјал, фотографије, текстове, 3Д скениране објекте и др.) постављају на интернет презентације, друштвене мреже, интернет канале, итд. Мера је донета у циљу што безболнијег превазилажења друштвене ситуације настале због епидемије коронавируса и првенствено је намењена онима који су у било којој врсти изолације и грађанима који поштују меру останка код куће.

ИНФО ПУЛТСписак кол центара у градовима и општинама
У градовима и општинама у Србији отворени су кол центри за пружање помоћи грађанима у условима нових, ригорознијих мера које се односе на забрану кретања за грађане старије од 65 година.
Списак градова и општина са бројевима телефона можете преузети овде.

Министарство здравља увело додатне телефоне епидемиолошких служби за информације о Covid-19
У циљу омогућавања брже и ефикасније комуникације грађана са надлежним епидемиолошким службама, Министарство здравља je увело још двадесет бројева телефона за све информације о COVID-19.

Министарство здравља
064/89-45-235

Институт за јавно здравље Србије
011/26-84-566
060/018-02-44
Више бројева телефона можете видети овде.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ


Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 33 од 17.3.2020.
- „Службени гласник РС“, број 34 од 18.3.2020. године
- „Службени лист АП Војводине“, број 18 од 16.3.2020. године

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРАИзмењен режим рада Корисничког сервиса
Поштовани,
Обавештавамо Вас да ће Кориснички сервис „Образовног информатора” током ванредног стања бити аутоматизован, тако да ћете моћи директно да контактирате наше консултанте за правно-економско пословање.

Правно-економски консалтинг
Радни односи, Александар Антић 063/688-342, Вукашин Петровић 064/373-09-99
Буџетско рачуноводство и контроле, Регина Раделић 063/688-351
Буџетско планирање и Статистика, Данијела Иванковић 063/220-243
Зараде и обрачун зарада, Љиљана Јовић 063/688-343, Раденка Ђурић 063/688-102
Порези, Зорица Кузмановић 063/688-350
Рачуноводство и зараде, Раденка Ђурић 063/688-102

Јавне набавке, Снежана Шокчанић 063/688-366, Предраг Кнежевић 065/200-90-63,Урош Папић 063/220-129
Имовински односи, Петар Вујадиновић 064/8580-510
Специфична питања по делатностима: државна управа и локална самоуправа, просвета, социјална заштита, правосуђе, здравство, наука, култура, спорт…
Марина Ровчанин 063/688-352

________________________________________________
17.03.2020.

ПОСТУПАЊЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Пословне обаевезе и поступања у условима ванредног стања због вируса COVID-1
Пратећи примену прописа у пракси, Редакција Образовног информатора ће у наредном периоду интензивирати слање информација, инструкција и одговора на питања поводом примене прописа и осталих информација које су у финкцији сузбијања вируса COVID-19.
Као друштвено одговорна организација овог типа Образовни информатор ће на свом сајту пружати свакодневно корисне инструкције и упутства, како јавном тако и приватном сектору са циљем да се организација рада у свим сегментима пословања што брже и квалитетније прилагођава потребама очувања живота и здравља људи и на нашим просторима.
На основу свеобухватне анализе објављених „Службених гласника РС“ од броја 29 до броја 32, од данас отпочињемо објављивање најважнијих инструкција које је потребно спроводити у свакој радној и животној средини:
• нормативно интерно регулисање организације рада и пословања;
• предузимање свих прописаних мера како би се онемогућило обољевање и преношење коронавируса код запослених, радно ангажованих, корисника услуга и пословних партнера;
• организовање рада од куће уз обезбеђивање одговорајућих техничких услова од стране послодавца;
• детаљна упутства о боравку у радним просторијама послодавцаВЕСТИ ИЗ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

ПРОСВЕТА


Настава на даљину
Влада Републике Србије саопштила је да се од данас настава за ученике основних школа емитује на каналу РТС 3, а настава за ученике гимназија и средњих стручних школа на платформи РТС Планета у одељку „Моја школа“, што им омогућава да самостално управљају временом и понављају гледање.
Снимљен квалитетан школски програм представља симулацију редовне наставе у школама.
За ниже разреде организована су предавања из српског, математике и света око нас, а за више разреде из српског, математике, историје, географије, биологије, хемије, физике.
Уколико пропусте емитовање неке наставне јединице на ТВ каналу или имају потребу да је послушају поново, ученици основних школа ће моћи то да учине такође на платформи РТС Планета.
Сви мобилни оператери ће проток интернета ка РТС Планети учинити бесплатним, како би се ученицима омогућио неограничен и несметан приступ наставним садржајима.
Распоред емитовања наставе се налази на сајту https://rasporednastave.gov.rs/ а ученици/наставници/родитељи му могу приступити и преко сајта Министарства просвете и својих школа.
Обезбеђен је и контакт центар Министарства просвете на броју 011/73-50-557, који ће бити доступан у периоду 8 до 18 сати, за сва питања у вези учења на даљину.
Обезбеђена је и Вибер заједница Моја школа, којој родитељи и ученици могу приступити преко адресе: https://vb.me/MojaSkola.
Министарство просвете је сачинило детаљно упутство које ће бити послато свим школама са инструкцијама у вези пружања подршке ученицима док траје учење на даљину.
Без обзира на то што је држава на националном нивоу обезбедила емитовање наставе, од наставника се очекује да са својим одељењима буду у комуникацији ради подстицања деце да прате емитовање наставе, задавања домаћих задатака, провере знања, додатних објашњења, итд.
У сврху додатне подршке наставницима и ученицима успостављена је и национална платформа mojaskola.gov.rs на којој ће се налазити задаци и материјали за сваку наставну јединицу.
Наставницима су сачињена и упутства за коришћење различитих решења за реализацију комуникације и размену информација са ученицима, а наставници који у својој пракси већ користе различите онлајн и виртуелне моделе комуникације и извођења наставе са ученицима се свакако охрабрују да те моделе наставе да користе.

Детаљније можете прочитати овде.

ПРАВОСУЂЕ


Рад судова и тужилаштава у складу са мерама за спречавање ширења вируса
У Министарству правде донело је одлуку, узимајући у обзир ванредно стање у држави уведено због спречавања ширења корона вируса, да ће судови и тужилаштва наставити са радом са смањеним обимом процеса рада, тако што ће се обављати послови који су најхитнији и од највишег значаја за грађане и државу.
Министарство правде ће у сарадњи са представницима правосудних органа и кроз консултације са адвокатуром и правосудним професијама у што краћем периоду израдити препоруке за даљи рад судова и тужилаштва у околностима ванредног стања, а које ће бити у складу са препорукама Владе Србије.
Наведене препоруке биће достављене правосудним институцијама, које ће на основу њих израдити конкретне планове рада носилаца правосудних функција и њихових запослених.


ЗДРАВСТВО


Здравствене установе збрињавају само хитне случајеве
Министарство здравља саопштило је да се у нашој земљи одлажу све операције које нису хитне, а здравствене установе примаће само хитне случајеве.
Операције ће се радити само код животно угрожених пацијената, а онколошки болесници који су на зрачној и хемиотерапији настављају лечење по плану јер спадају у поменуту групу.
Влада је донела одлуку о томе да хронични болесници могу терапију подићи у апотекама и ако им је истекао електронски рецепт како не би морали да иду у домове здравља.
Пацијенти оболели од коронавируса се лече на инфективним клиникама у Београду, Новом Саду, Нишу и Панчеву, а направљен је и прецизан план установа које ће примати заражене пацијенте, уколико се попуне капацитети ових инфективних клиника, а то су:
КБЦ "Др Драгиша Мишовић", КБЦ Земун, бивша хирургија у Нишу, болница за плућне болести у Новом Саду.

ИНФО ПУЛТ


Министарство здравља увело додатне телефоне епидемиолошких служби за информације о Covid-19
У циљу омогућавања брже и ефикасније комуникације грађана са надлежним епидемиолошким службама, Министарство здравља je увело још двадесет бројева телефона за све информације о COVID-19.

Министарство здравља
064/89-45-235

Институт за јавно здравље Србије
011/26-84-566
060/018-02-44
Више бројева телефона можете видети овде.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ


Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 31 од 16.3.2020,
- „Службени гласник РС“, број 32 од 16.3.2020,
- „Службени лист АП Војводине“, број 17 од 11.3.2020,
- „Службени лист Града Београда“, број 13 од 28.2.2020. и
- „Службени лист Града Београда“, број 14 од 2.3.2020. године.

________________________________________________
17.03.2020.

Обавештење о измењеном режиму рада Образовног информатора


Поштовани,
Обавештавамо Вас да ће централа „Образовног информатора” радити по измењеном режиму у наредном периоду. Како бисте несметано постављали питања од значаја за Ваше пословање и добијали стручне и квалитетне одговоре на које сте навикли, можете директно контактирати наше саветнике:

Економска редакција
Буџетско рачуноводство и планирање, и буџетске контроле Регина Раделић 063/688-351
Зараде, Љиљана Јовић 063/688-343
Рачуноводство и зараде, Раденка Ђурић 063/688-102
Порези, Зорица Кузмановић 063/688-350
Планирање и Статистика, Данијела Иванковић 063/220-243

Правна редакција
Јавне набавке и имовински односи, Снежана Шокчанић 063/688-366
Радни односи, Александар Антић 063/688-342
Делатност Просвета, Марина Ровчанин 063/688-352
Делатност Просвета (високо образовање), Вукашин Петровић 064/373-09-99
Јавне набавке, Предраг Кнежевић 065/200-90-63
Јавне набавке, Урош Папић 063/220-129

________________________________________________
15.03.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 26 од 13.3.2020,
- „Службени гласник РС”, број 27 од 13.3.2020,
- „Службени гласник РС”, број 28 од 14.3.2020,
- „Службени гласник РС”, број 29 од 15.3.2020. и
- „Службени гласник РС”, број 30 од 15.3.2020. године.

ВЕСТИ


Проглашено ванредно стање на територији читаве Србије
Влада Републике Србије донела је Одлуку о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије због ситуације са коронавирусом.
Оваква одлука донета након састанка Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 и Кризног штаба за отклањање насталих и спречавање могућих штетних последица заразне болести COVID-19 по привреду.
Ванредно стање ступило је на снагу јуче, одмах након објаве у „Службеном гласнику“. Очекује се седница Владе на којој ће бити донета уредба о мерама за време ванредног стања.
Од данас, 16. марта, у потпуности је обустављен рад предшколских, школских и високошколских установа. До даљег неће радити вртићи, основне и средње школе и универзитети у Републици Србији.
Упис деце одвија се нормално, посредством е-Управе:
1. еВртић доступан за целу Србију;
2. еУпис за упис у школе ће бити активан од 1. априла;
3. Пробни тест за малу матуру ће бити урађен путем нове технологије;
4. Настава прелази на наставу на даљину путем РТС3, платформе РТС Планета, као и интернет платформи за учење.

Увођење ванредног стања не значи да престаје рад у привреди, приватном и јавном сектору. Препоручује се послодавцима да процес рада организују тако да сви који то могу раде од куће. Ако рад од куће није могућ, процес рада треба организовати тако да се строго поштују све хигијенско-техничке мере за спречавање ширења заразе (ограничен број људи у просторији, коришћење заштитних маски и сл).
Влада позива све послодавце у Србије да у максималној мери свим својим запосленима омогуће рад од куће. Веома је важно да у овом тренутку покажемо солидарност и због тога апелујемо на послодавце да се понашају одговорно и имају неопходно разумевање за своје запослене.

________________________________________________

У току ...
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (фебруар 2020.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »

Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 13/2020


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 13/2020


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 13/2020


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42