СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


27.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новоојављених службених гласила.

ВЕСТИ


Пореска управа Србије увела низ погодности за пореске обвезнике
На шалтерима „Ваш порезник“, отвореним у оквиру 37 филијала Пореске управе на територији Републике Србије, порески обвезници могу добити све тражене информације и бесплатан штампани едукативни материјал, у облику флајера и брошура.
Уведени су и електронски системи за подношење пореских пријава и плаћање пореза у Србији, као и издавање уверења без одласка у филијале.
Портал Е-порези омогућава пореским обвезницима да електронски добију уверења о плаћеним порезима на свим уплатним рачунима јавних прихода, затим уверења о плаћеном порезу на додату вредност, уверења о плаћеним доприносима за здравствено, као и уверења о плаћеним порезима и доприносима по одбитку.

Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине
Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области културе у 2019. години .
Средства су одобрена за реализацију 91 пројекта из области културе националних мањина у укупном износу од 30.000.000 динара.
Детаљније можете погледати овде.

________________________________________________
26.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 59 од 23.8.2019,
- Службени лист Града Београда, број 71 од 16.8.2019,
- Службени лист Града Новог Сада, број 38 од 7.8.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 39 од 19.8.2019. године.

ВЕСТИПросечна зараде за јун 2019. године износи 53.633 динара нето
Републички завод за статистику Србије објавио је податке о просечним зарадама по запосленом за јун 2019. године који износе 74.009 динара, тј. 53.633 динарa без пореза и доприноса.
Индекс просечне зараде за месец јун 2019. године у односу на претходни месец износи 97,0 ; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 97,1. Просечна зарада за јул 2019. године биће објављена 25. септембра 2019. године.

Данас почиње исплата рате стипендија за надарене студенте
Исплата једанаесте месечне рате стипендија изузетно надареним студентима за школску 2018/2019. годину почиње данас.
Месечни износ стипендије за студенте основних и мастер студија је 24.000 динара, док је за студенте докторских студија 30.000 динара.

________________________________________________
22.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

-Објављен је „Службени лист града Новог Сада”, број 39 од 19. августа 2019.

Примена новог Закона о заштити података о личности
Новим Законом о заштити личних података грађана који је ступио на снагу јуче, 21. августа, већа овлашћења добио је Повереник за заштиту података о личности. Закон предвиђа да обрада података о грађанима није дозвољена уколико појединац није дао пристанак, ако се врши без законског овлашћења или ако се обавља супротно од сврхе за коју је одређена. Обрада без пристанка дозвољена је само ради заштите живота, здравља, физичког интегритета и свих других животно важних интереса грађана Србије.

ВЕСТИРокови из Стручног упутства о начину заснивања радног односа путем преузимања у установама образовања и васпитања
Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Стручно упутство за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2019/2020 години, којим је, између осталог, предвиђено следеће:
Директори установа уносе податке о слободним радним местима, технолошким вишковима и запосленима са непуним радним временом у школској 2019/2020. години и претходним годинама у информациони систем просвете, најкасније до четвртка, 22.8.2019. године. Потписане листе технолошких вишкова и запослених са непуним радним временом, директори достављају радним подгрупама надлежне школске управе најкасније до петка, 23.8.2019. године
Запослени који су заинтересовани да заснују радни однос путем преузимања дужни су да се у писаној форми обрате установама са којима желе да заснују радни однос путем преузимања. Наведене пријаве запослени могу поднети у понедељак, 26.8.2019. и уторак, 27.8.2019. године. Директори су обавезни да о постојању наведених листа и утврђеним роковима обавесте запослене који су технолошки вишкови и запослене са непуним радним временом у својим установама, као да и даље поступају у складу са овим упутством.
Детаљније у Електронским издањима.

________________________________________________
21.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:

- Сл. лист АПВ, број 34 од 7. августа 2019. и
- Сл. лист АПВ, број 35 од 14. августа 2019.

ВЕСТИОд септембра једносменска настава
У 204 основне школе у Србији ученици ће од септембра имати једносменску наставу. Министарство просвете осмислило је 50 активности, а свака школа одлучиваће чиме ће се бавити ученици, у зависности од интересовања ђака и могућности да се обезбеди наставни кадар. Нови модел наставе биће организован у свим школама у којима постоје услови за то.
Деца ће после редовне наставе моћи да се посвете некој од предвиђених активности: радионице из програма "Школа без насиља", превенција злоупотребе психоактивних супстанци, превенција зависности од видео-игара и интернета, радионице о репродуктивном здрављу...
Биће организовани и додатни часови обавезних наставних програма, допунска настава, припреме за такмичења, припрема за полагање завршног испита, школе цртања, страних језика, спорта, лепог писања и изражавања...

Формирана Радна група за израду Националне стратегије развоја спорта
Радна група за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2020. до 2030. године и Акционог плана за њено спровођење мултисекторског је састава, а формирана је од представника министарстава, међународних организација, цивилног сектора и медија.
Стратегија треба да дефинише приоритетне области, и то: развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт, повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације, развој и унапређење врхунског спорта, као и развој и унапређење спортске инфраструктуре.

________________________________________________
19.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Објављен је Службени гласник РС, број 58 од 16.8.2019.

________________________________________________
16.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службених гласила:
- Просветни гласник бр. 11 од 15.8.2019., број 11 од 15.8.2019.
- Службени лист Града Београда, број 70 од 5.8.2019.

________________________________________________
15.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Данас нема новообјављених службених гласила.


Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије
Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је позив грађанима и стручној јавности да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије и да дају своје предлоге и сугестије.
Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије спроводи се до 29. августа 2019. године. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, сви субјекти заинтересовани за питања националног оквира квалификација, државни органи, социјални партнери (удружења послодаваца, синдикати), невладине организације и други.
Детаљније о овој теми погледајте овде.

ВЕСТИ


Извршена 32 инспекцијска надзора код послодаваца по пријави трудница и породиља
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да су у протекле три недеље, када је отворена бесплатна линија за пријаву неправилности у вези са заштитом материнства, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, извршена 32 појачана инспекцијска надзорa.
Инспекција рада је на основу пристиглих пријава донела пет захтева за покретање прекршајног поступка због незаконитог отказа уговора о раду, недостављања обрачуна зарада и накнада зарада, као и због неисплаћених накнада зарада, као и девет налога на записнике за достављање обрачуна зарада и накнада зарада, за исплату накнада зарада, и три решења о ненадлежности.

Почели преговори о минималној цени рада
Званични преговори у оквиру Социјално – економског савета о минималној цени радног сата у Србији почињу данас и трајаће до 15. септембра. Заједничка тежња социјаних партнера - државе, синдиката и послодаваца је да минимална месечна зарада са садашњих 27.280 дин. пређе 30.000 дин. (повећање од 11%), што би био добар пут да до почетка 2021. минимална цена рада буде изједначена са минималном потрошачком корпом (37.480 дин.).


Бесплатни уџбеници за 84.000 ученика
Бесплатне уџбенике добиће и ове године око 84.000 ученика, саопштило је Министарство просвете које се приликом одлучивања ослања на податке које достављају школе.
Информациона база „Доситеј” дала је упутство школама како да попуњавају и уносе податке о деци и родитељима који испуњавају услове за остваривање права на бесплатне уџбенике.


________________________________________________
14.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

-Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Списак документације за остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад
Списак потребне документације за остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад преко тридесет дана, у зависности од тога да ли је започето са остваривањем тог права пре или после 11.04.2019. године, који је РФЗО објавио можете погледати овде.

Упит стања за порез на имовину путем мобилне апликације
Канцеларија за информационе технологије и еУправу Владе Републике Србије саопштила је да је путем мобилне апликације "Моја ЛПА" (локална пореска администрација) омогућено да сви порески обвезници изврше централизовани упит стања за порез на имовину за територију целе земље путем мобилног телефона. Апликација "Моја ЛПА" је бесплатна и доступна је и за Андроид и иОС кориснике.
Путем ове мобилне апликације омогућен је упит стања за порез на имовину коришћењем корисничког имена и лозинке, а захтев за доделу корисничког имена и лозинке порески обвезници лично могу поднети у надлежној локалној пореској администрацији (ЛПА).
Ово је прва оваква апликација коју је развила и објавила Канцеларија за информационе технологије и електронску управу која има план да развије платформу путем које ће све услуге јавне управе бити доступне путем мобилног телефона.

________________________________________________

У току ...
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42