СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


13.03.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, број 25 од 12.3.2020. године.

ДОНЕТЕ ИЗМЕНЕ УРЕДБЕ О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ
Влада Републике Србије донела је на јучерашњој седници Уредбу о изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству.
Овај пропис, на коме се темељи буџетско рачуноводство, донео је више новина од којих издвајамо:
- примљена девизна средства донација евидентираће се као приход у моменту конвертовања и уплате тих средстава у динарима на прописани уплатни рачун јавног прихода, а извршена у моменту евидентирања динарске противвредности плаћања извршеног у девизама из средстaва донација,
- промењен је рок за усаглашавање финансијских пласмана, потраживања и обавеза на дан 31. децембра и вршиће се до 25. јануара текуће године,
- прецизније је дефинисана фактура (рачун) као рачуноводствена исправа састављена и достављена у електронском облику, а одредбе ове уредбе које то уређују примењиваће се од 1. јула 2021. године.
О наведеним, као и осталим изменама ове уредбе детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 7/20.

ВЕСТИ


Град Београд донео низ превентивних мера и упутстава за поступање у јавном превозу
Град Београд је, посредством Секретаријата за јавни превоз, донео низ превентивних мера и упутстава за поступање у јавном превозу у случају ширења вируса „COVID-19”, а које су усаглашене са Заводом за јавно здравље града Београда. Како је јавни превоз услуга од општег интереса која омогућава мобилност, у време епидемија и пандемија је од нарочите важности јер омогућава и приступ здравственим установама.
Донет је низ мера и препорука за организаторе, оператере, возаче и контролоре, али и за кориснике јавног превоза. Кључни циљ за превознике који обављају јавни превоз путника јесте обезбеђивање континуитета у раду, управо због потребе грађана да користе јавни превоз. Стога би јавни превозници требали да предузму све мере и заштите особље како би се изостанци са рада минимизирали. Најважнија препорука јесте да се у сваком тренутку прате упутства надлежних органа и да се мере пооштравају у складу са нивоом ризика.
Када је реч о путницима који користе јавни превоз, уколико су допутовали из земље или региона са високим или умереним ризиком од вируса короне, потребно је да пажљиво прате своје здравље. Ако посумњају на симптоме који укључују температуру и кашаљ, одмах се морају изоловати и потражити лекарску помоћ односно позвати следеће бројеве телефона: 064/8945235 или 011/2684566.
Детаљније прочитајте овде.

________________________________________________
12.03.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- “Службени гласник РС”, број 24 од 11.3.2020. и
- “Службени лист Града Београда”, број 17 од 3.3.2020. године.

ВЕСТИ


Министарство за рад донело Инструкцију о поступању у складу са ситуацијом изазваном вирусом SARS – CoV-2
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Инструкцију о поступању у складу са ситуацијом изазваном вирусом SARS – CoV-2.
Саставни део ове инструкције чини и Одлука Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу објављена у „Службеном гласнику РС“ број 23/20 од 10. марта 2020. године.
Инструкцију можете прочитати овде.

Влада Србије усвојила Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом
Влада Републике Србије усвојила је Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, која има за циљ побољшање свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и њихово равноправно учешће у друштву.
Начин за остварење овог циља је уклањање препрека у области приступачности, партиципације, једнакости, запошљавања, образовања и обуке, социјалне заштите, здравства и других аспеката који доприносе изједначавању њихових могућности и остваривању инклузивне једнакости.
Текст Стратегије можете преузети овде.

СТАТИСТИКА, ЦЕНЕ И ПОДАЦИ


Референтна каматна стопа смањена на ниво од 1,75%
На ванредној седници одржаној 11. марта 2020. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу смањи за 50 базних поена на ниво од 1,75% . Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 9. априла 2020. године.


Индекси потрошачких цена за фебруар 2020. Године
Према саопштењу РЗС бр. 69 од 12.3.2020. године, цене производа и услуга личне потрошње у фебруару 2020. године, у односу на јануар 2020. године, у просеку су више за 0,6% (индекс 100,6). Потрошачке цене у фебруару 2020. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,9%, (индекс 101,9). Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у фебруару 2020. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Комуникације (3,8%), Алкохолна пића и дуван (2,5%), Храна и безалкохолна пића (1,2%), Рекреација и култура (0,8%) и у групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Ресторани и хотели ( за по 0,2%). Пад цена је забележен у групама Одећа и обућа (-2,6%), Транспорт (-0,7%) и Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (-0,1%).
Индекси потрошачких цена за март биће објављени 13.4.2020. године.

________________________________________________
11.03.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 22 од 10.3.2020. и
- Службени гласник РС, број 23 од 10.3.2020. године.

ВЕСТИ


Министарство упутило обавезујућу препоруку основним и средњим школама
Министарство просвете, науке и технолошког развој упутило је обавезујућу препоруку свим основним и средњим школама у Републици Србији, у циљу превенције ширења евентуалне инфекције. Министарство је подсетило школе да се придржавају мера у складу са здравственим препорукама, а на терену су просветна и санитарна инспекција које надзиру школе у вези са применом мера хигијене.
Детаљније прочитајте овде.


Одложити студијска путовања у иностранство
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило је и Конференцију универзитета Србије (КОНУС) и Конференцију академија и високих школа (КАСС) да размотре могућност одлагања планираних екскурзија и студијских путовања у иностранство због појаве корона вируса COVID 19 у подручјима у којима је избила ова респираторна инфекција, а званични државни орган издао препоруку да се у та подручја не путује.
У допису је наведено да је потребно свакодневно пратити новонасталу ситуацију и препоруке које издаје званични државни орган.

Расписан Јавни позив за избор Мастер 4.0 програма у области креативних индустрија
Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Јавни позив за избор мултидисциплинарних мастер студијских програма који ће повезати техничке и природно-математичке са уметничким факултетима, као и са компанијама које послују на тржишту креативних индустрија.
Након успеха прошлогодишњег Мастера 4.0 који је довео до сарадње више од десет државних факултета и омогућио развој четири студијска програма на три универзитета, фокус овогодишњег Јавног позива је на повезивању света технологије и света уметности.
Предвиђено је да мастер програм траје три семестра, док ће пријављене високошколске институције морати да предложе и најмање један кратки студијски програм из наведених области.
Јавни позив је отворен за све државне универзитете или факултете који већ имају студијске програме из области рачунарства, ИТ, менаџмента, организационих наука и уметности, док приватне високошколске установе могу да се пријаве у заједничкој пријави са државном институцијом као носиоцем програма.
Јавни позив биће отворен 45 дана, а заинтересоване високошколске установе могу да се пријаве електронским путем на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Детаљније прочитајте овде.

________________________________________________
10.03.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Министарство просвете забранило екскурзије у иностранство
Министарство просвете дало је обавезујућу препоруку свим школама да одложе ђачке екскурзије у иностранство због корона вируса. Пре више од недељу дана издата је препорука да се обуставе све екскурзије у Италију, а сада се то односи на све земље.
Према саопштењу Светске здравствене организације корона вирус све је ближи изазивању пандемије, али се избијање епидемије у појединачним земљама и даље може сузбити комбинацијом мера сузбијања и ублажавања.

Представљени нови услови за доделу средстава за побољшање услова рада предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања током календарске 2020. године расписује два јавна позива за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима. Годишњи буџет за ове намене износи 250 милиона динара, односно 125 милиона по јавном позиву, a почев од II Јавног позива за 2019. годину, уведени су нови критеријуми који утичу на расподелу.
Средства се могу доделити само предузећима код којих приликом вршења инспекцијског надзора нису затечена лица на фактичком раду - раду на „црно”, као и предузећима која у законским роковима измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.
Ресорно министарство упутило је Министарству финансија предлог за повећање средстава за подршку предузећима за период 2021. - 2023. године којим је предложено повећање годишњег буџета за 50 милиона.
Средства ће предузећима бити додељена по принципу рефундације трошкова плаћеног репроматеријала у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019. године, а висина средстава условљена је бројем и структуром запослених особа са инвалидитетом на дан 31.01.2020. године.
У Републици Србији послује укупно 56 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом који укупно запошљавају 1.668 лица.

________________________________________________
09.03.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 21 од 6.3.2020. и
- „Службени лист Града Београда”, број 12 од 26.2.2020. године.

________________________________________________
06.03.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 4 од 5.3.2020,
- „Службени лист Града Београда”, број 10 од 20.2.2020. и
- „Службени лист Града Београда”, број 11 од 24.2.2020. године.

Информациони систем извршења буџета (ИСИБ) уређен новим правилником
Новим Правилником о систему извршења буџета Републике који ступа на снагу 12.3.2020. године, уређен је систем извршења буџета Републике Србије, који се спроводи кроз информациони систем извршења буџета Министарства финансија – Управе за трезор. Уређени су процеси и поступци којима се евидентирају остварени приходи и примања и извршавају расходи и издаци корисника буџетских средстава Републике Србије утврђени Законом о буџету Републике Србије, односно актом о привременом финансирању Републике Србије.
Уређен је систем евиденционих рачуна који се отварају корисницима за евидентирање прихода, примања, расхода и издатака који не учествују у платном промету.
Правилником су дефинисане процедуре које се односе на: апропријације, планирање ликвидности буџета, управљање преузетим обавезама и плаћањима, за евидентирање прихода и расхода, за прекњижавање расхода и издатака, за евиденционе рачуне, као и неопходни обрасци потребни за њихово спровођење који су одштампани уз овај Правилник и чине његов саставни део.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Сл. гл. РС”, бр. 83/10, ... и 110/17).

Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 7/20.

________________________________________________
05.03.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 19 од 4.3.2020,
- „Службени гласник РС“, број 20 од 4.3.2020,
- „Службени лист АП Војводине“, број 16 од 4.3.2020,
- „Службени лист Града Београда“, број 9 од 19.2.2020. и
- „Службени лист Града Београда“, број 21 од 4.3.2020. године.

ВЕСТИ


Усвојен Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу
Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу („Службени гласник РС“ бр. 18/20) прописује услове, начин и поступак под којим се утврђује имовина и увећање имовине физичког лица и посебан порез на увећање имовине за коју физичко лице не може да докаже да је стекло на законит начин, као и органе надлежне за спровођење овог закона.
За вођење поступка утврђивања имовине и посебног пореза у Пореској управи се образује посебна јединица (Јединица Пореске управе) прописана су њена овлашћења, као и начин сарадње са државним и других органима који у оквиру свог делокруга располажу подацима од значаја за утврђивање вредности имовине.
Опширније у „Буџетском рачуноводству“ бр. 7/20

________________________________________________
04.03.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 18 од 3.3.2020. и
- „Службени лист АП Војводине”, број 15 од 3.3.2020. године.

ВЕСТИ


Проба мале матуре по новом моделу у мају
Прва државна матура за ученике завршног разреда четворогодишњих образовних профила биће одржана у јуну 2022, а за ученике трогодишњих програма у јуну 2021. Планирано је да гимназијалци полажу општу матуру, ученици средњих стручних школа стручну, а уметничких школа – уметничку. Први пилот пројекат, у појединим школама, одржаће се у мају 2020. и њиме ће бити обухваћени ученици другог разреда, који ће касније полагати државну матуру. Други пилот пројект планиран је у мају 2021, а пробна државна матура одржаће се у марту 2022. Испит из државне матуре биће улазница за факултете, а пријемни испити биће укинути. У пуном обиму овај модел примењиваће се у средњим школама од 2022., саопштило је Министарство просвете.

________________________________________________

У току ...
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (фебруар 2020.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »

Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 13/2020


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 13/2020


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 13/2020


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42