СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


30.07.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10 од 29.7.2019. године.

Измене Закона о службеној употреби језика и писама
Министарство културе и информисања поднело је Влади РС иницијативу за усвајање Предлога закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама чији је циљ боље регулисање статуса ћирилице.

Уредба Владе Србије: Појачана контрола капиталних инвестиција
Уредбом о управљању капиталним пројектима, коју је усвојила Влада Србије, предвиђено је да све институције буду повезане преко јединственог информационог система, а да Министарство финансија води интегрисану базу капиталних пројеката која ће омогућити регистрацију, кандидовање и оцену пројеката и њихово праћење.

ВЕСТИУручени уговори о додели средстава из опортунитета укупне вредности 470 милиона динара
Уговори о додели средстава прикупљених опортунитетом за 150 пројеката од јавног интереса из области здравља, културе, просвете и социјалне заштите, чија је укупна вредност 470 милиона динара уручени су на основу одлуке Владе Србије.
Детаљније о расподели и намени средстава из опортунитета можете прочитати овде.
Сутра истиче рок за достављање годишњих консолидованих финансијских извештаја
Агенција за привредне регистре подсећа обвезнике који имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину да 31. јула 2019. године до 24 часа истиче прописани рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2018. годину.

________________________________________________
29.07.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 54 од 26.7.2019. и
- Службени гласник РС – Међународни уговори, број 8 од 26.7.2019. године.

ВЕСТИ

АПР ће од 2020. године почети да води Регистар здравствених установа
Према информацији објављеној на сајту Агенције за привредне регисте, АПР ће од 11. октобра 2020. године почети да води Регистар здравствених установа и Јединствену евиденцију субјеката у здравству, у складу са Законом о здравственој заштити („Сл. гл. РС“, бр. 25/2019).
Регистар здравствених установа биће установљен као електронска, централна, јавна база података у коју ће се уписивати здравствене установе у јавној или приватној својини, које обављају здравствену делатност на основу решења здравственог, односно фармацеутског инспектора о испуњености прописаних услова за обављање здравствене делатности.
У Јединственој евиденцији субјеката у здравству биће обједињени подаци о здравственим установама и приватној пракси на територији Републике Србије.
До почетка рада Регистра, здравствене установе ће се, као и до сада, регистровати у надлежним привредним судовима.

________________________________________________
24.07.2019.

ВЕСТИ

Недобитне организације- буџетски корисници нису обвезници пореза на добит правних лица после укудања подрачуна сопствених (тржишних ) прихода

Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима добило је Мишљење Министарства финансија бр. бр. 011-00-139/2019-04 од 10.7.2019. год. у вези са постављеним питањем:
,, Да ли су буџетски корисници – недобитне организације обвезници пореза на добит правних лица после укидања подрачуна сопствених (тржишних) прохода?“
Министарство финансија је предметним мишљењем изнело став да „корисници буџетских средстава којима су укинути подрачуни сопствених прихода и који нису у обавези да састављају Образац 2 – Биланс прихода и расхода, при чему су средства која су се уплаћивала на те подрачуне постала јавни приходи, нису обвезници пореза на добит правних лица по основу предметних пореза“ .
Линк на донето Мишљење...
Доношењем наведеног мишљења разрешене су недоумице у вези пореског третмана сопствених прихода. Mеђутим напомињемо, да укидањем подрачуна сопствених прихода буџетских корисника ови приходи нису укинути, већ се они остварују и користе у складу са прописима који уређују обављање делатности у јавном сектору. Детаљније о начину остваривања и коришћења сопствених прихода у Буџетском рачуноводству бр. 15-16/19.


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА
Садржај комплета часописа број 13-14/2019 можете погледати на следећим линковима:

Буџетско рачуноводство
Правни саветник
Подсетник за директора

Нови (По)недељник можете погледати овде: Број 220
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.


________________________________________________
23.07.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” број 52 од 22.7.2019. године.

Скупштина Србије усвојила више закона и измена закона
Скупштина Србије усвојила је више закона и измена закона, међу којима и Закон о трговини, Закон о робним берзама, Измене и допуне Закона о регулисању јавног дуга по основу неисплаћене девизне штедње грађана код банака у Србији и њиховим фили-јалама на територији бивше СФРЈ, Измене и допуне Закона о електронској трговини.

Скупштина Србије о избору повереника и изменама Закона о извршењу
У Скупштини Србије данас се одржава седница на чијем је дневном реду избор Повереника за информације од јавног значаја, као и Предлог измена Закона о извршењу и обезбеђењу који, као најважнију измену, искључује од принудног извршења продају кућа и станова за комуналне дугове до 5.000 евра.

ДРУШТВО

Србија касни у реформама у владавини права и правосуђу
Мисија ММФ-а у Србији похвалила је до сада постигнуте резултате Србије у реформама, посебно када је реч о макроекономским резултатима, снажном расту, уз ниску инфлацију и фискалну дисциплину која омогућава брз пад јавног дуга, раст инвестиција, као и повећање запослености.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Сарадња Србије и Кине у области дигиталне економије
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Србије и Министарство управе за дигитални простор НР Кине постигли су договор о унапређењу сарадње у области телекомуникација и ИКТ сектора. Кинеска страна изразила је спремност да помогне Србији у развоју различитих пројеката дигиталне економије, како би Србија постала лидер у ЈИ Европи у овој области. Први такав пројекат биће имплементација програма различитих сервиса „паметних градова” најпре у Нишу током следеће године, а касније и у осталим већим градовима у Србији.

Дигитални свет стоји на Теслиним патентима
Патенти Николе Тесле налазе се у основи дигиталног света, основни део сваког дигиталног уређаја, логичко коло AND, има у себи Теслин патент, а слично важи и за бежичне комуникације, даљинско управљање, дигиталну модулацију и бежични пренос енергије. Уређаји настали на основу патената Николе Тесле, од пре 120 година, у основи су многих данашњих технологија и уређаја. Тесла је својим проналасцима омогућио „Интернет ствари” (IoT – Internet of Things) и у својим чланцима и интервјуима га је и предвидео. IoT је скуп умрежених уређаја који различитим врстама сензора прикупљају податке из окружења и преносе их путем интернета, да би други уређаји на основу тих података урадили неке аутоматизоване радње, без људског посредовања.
ПРОЈЕКТИ И КОНКУРСИ

Светска банка одобрила Србији зајам од 40 милиона долара
Светска банка одобрила је Србији зајам од 40 милиона долара за реализацију пројекта за смањење чекања на граничним прелазима. Реч је о регионалном пројекту у који су укључене и Северна Македонија и Албанија, а зајам Светске банке (за све три државе 90 милиона долара). За Србију је овај зајам важан јер ће омогућити бржи проток путника и робе на завршеним и будућим, новим ауто путевима.

ПКС: Страних инвестиција до јула 2019. више за 14%
Привредна комора Србије (ПКС) саопштила је да су стране инвестиције у Србији у току првих шест месеци 2019. веће за 14% него у истом периоду прошле године. Стране инвестиције су веће, а прошле године Србија је била на првом месту у односу на величну свог БДП-а.

ВЕСТИ

У судовима извршење чека 600.000 предмета
Министарство правде саопштило је да је просечна дужина трајања извршења код извршитеља 110 дана, што је испод нивоа који се захтева за ефикасно извршење, али је свакако боље него да извршење траје 15 година, где извршни поверилац никада неће намирити своје потраживање. У судовима има више од 600.000 извршних предмета, где су предлози за извршење поднети пре више од 10 година. Предмета старих преко 10 година је 200.000, а предмета старих од пет до 10 година 350.000. У Србији ради 214 извршитеља и три заменика који запошљавају 2.000 особа.

Милан Мариновић кандидат за Повереника
У Скупштини Србије у току је избор Повереника за информације од јавног значаја. Одбор за културу и информисање предложио је Народној скупштини да за новог повереника изабере в.д. председника Прекршајног суда у Београду Милана Мариновића. Пред посланицима је и Предлог одлуке о престанку дужности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, јер је мандат Родољубу Шабићу престао 22. септембра 2018. године.

Од 1. јануара нови модел финансирања науке
Од 1. јануара 2020. Министарство просвете је планирало да отпочне нови модел финансирања науке. Почетком рада Фонда за науку нови модел је већ стартовао, али ће досадашњи систем финансирања ће бити замењен новим након завршетка текућег пројектног циклуса.

Већи порез за власнике запуштених њива
Изменама Закона о пољопривредном земљишту, чија је израда у току, а усвајање се очекује у октобру, држава има циљ да што веће сада неискоришћене површине земљишта (државних 515.000 хектара) стави у функцију пољопривредне производње, јер је сада необрађено и неискоришћено 235.000 хектара – пашњака, ливада, мочвара, воћњака, које се такође третирају као пољопривредно земљиште и који се на лицитацијама нуде у закуп у 2-3 круга али се не јавља нико. Циљ је и да се повећа обрадивост парцела у приватној својини. Новим законом предвиђене су казне за оне који пољопривредно земљиште не обрађују или не издају земљу у закуп.


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА
Садржај комплета часописа број 13-14/2019 можете погледати на следећим линковима:

Буџетско рачуноводство
Правни саветник
Подсетник за директора

Нови (По)недељник можете погледати овде: Број 220
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.


________________________________________________
22.07.2019.

ПРОПИСИ

- Објављен je „Службени гласник РС”, број 51 од 19.7.2019. године.

ВЕСТИ

Ђаци у наредној школској години без јесењег распуста
У наредној школској години ђаци неће имати јесењи распуст, док ће зимски бити подељен у два дела. Како је предвиђено школским календаром Министарства просвете нова школска година почеће 2. септембра, а прво полугодиште трајаће до 31. јануара. Друго полугодиште почеће 18. фебруара, а завршава се 2. јуна за осмаке, а 16. јуна за ђаке од првог до седмог разреда.
Завршено формирање пет академија, планирано још девет

Све високе пословне школе у Србији биће спојене у 14 академија. До сада је завршено формирање пет академија, за још шест је све дефинисано и потребно је да им Влада Србије да зелено светло, а још предстоји формирање три академије у Војводини. У Београду су већ формиране две академије: Академија пословних струковних студија која је настала интеграцијом Високе пословне школе у Београду и Високе пословне школе у Блацу и Академија струковних студија настала спајањем три високе школе – здравствене, хотелијерске и туристичке.

Подршка дигитализацији српског нотаријата
Меморандум о сарадњи између Високог савета јавног бележништва Француске и Јавнобележничке коморе Србије и Министарства правде Републике Србије потписан је са циљем јачања већ постојеће сарадње две земље и њеног проширења на област нових технологија. Потписнице су се обавезале да ће сарадњу проширити на област дигитализације архива и докумената.

Јавни бележници у Србији обележиће у септембру пет година постојања, а тренутно у Србији ради 198 нотара.


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА
Садржај комплета часописа број 13-14/2019 можете погледати на следећим линковима:

Буџетско рачуноводство
Правни саветник
Подсетник за директора

Нови (По)недељник можете погледати овде: Број 220
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.


________________________________________________
19.07.2019.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист АП Војводине, број 32 од 17.7.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 35 од 15.7.2019. године


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА
Садржај комплета часописа број 13-14/2019 можете погледати на следећим линковима:

Буџетско рачуноводство
Правни саветник
Подсетник за директора

Нови (По)недељник можете погледати овде: Број 220
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.


________________________________________________
17.07.2019.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист АП Војводине, број 31 од 10.6.2019. године.

ВЕСТИ


На факултетима Универзитета у Београду остало 955 буџетских места за други уписни круг
На факултетима Универзитета у Београду, након првог уписног круга, остало је непопуњено 955 буџетских и 2.214 самофинансирајућих места. Највише слободних буџетских места остало је на Техничком факултету у Бору, Шумарском и Физичком факултету.
Други уписни круг на факултетима Универзитета у Београду трајаће од 2. до 15. септембра.

Центар за промоцију науке доделио признања
Центар за промоцију науке доделио je признања овогодишњим добитницима финансијске подршке у оквиру Jавног позива за финансирање пројеката промоције и популаризације науке који се расписује од 2011. године са циљем подизања нивоа научне писмености и ширења научне културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Србије.
Укупна средства распоређена за различите категорије Јавног позива у 2019. години износе 9,4 милиона динара и представљају највећи фонд за финансирање пројеката промоције науке у Србији. Ове године је одобрено укупно 55 пројеката за финансирање у три различите категорије, а то су пројекти промоције науке у научним клубовима (28 пројеката), пројекти промоције науке (24 пројекта) и идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке (3 пројекта).

» детаљније «

________________________________________________
16.07.2019.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист Града Београда, број 54 од 25.6.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 55 од 25.6.2019. године

ВЕСТИ


За 150 пројеката од јавног значаја обезбеђена средства из опортунитета
Влада Републике Србије усвојила је Предлог решења о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет) Комисије за спровођење конкурса Министарства правде за 2019. године, према којем је 150 пројеката од јавног интереса добило 470 милиона динара.
Од тог броја, за 22 пројекта из области социјалне заштите одобрено је 69.971.817 динара, док је за образовне установе – 65 школа и вртића издвојено 142.111.901 динара. Из области здравства, на 35 установа распоређено је 181.047.533 динара, док је из области културе 11 пројеката добило 50.646.210 динара. Седам установа и удружења за подршку особама са инвалидитетом добило је 8.417.605 динара, а 17.804.934 додељено је за преосталих 10 пројеката на конкурсу.
Министарство правде до сада је спровело четири Јавна конкурса за доделу средстава прикупљених по основу опортунитета, с циљем избора пројеката од јавног интереса (здравство, култура, просвета, хуманитарни рад и слично). Укупно на свим конкурсима (2016, 2017, 2018. и 2019. године) додељено је више од 1 милијарде и 618 милиона динара.


» детаљније «

________________________________________________

У току ...
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42