СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


КРОЗ ПРОПИСЕ

15. 01. 2018.

________________________________________________

Најновији прописи од значаја за пословање корисника јавних средстава

15. 01. 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 3 од 12.1.2018.
ИСПРАВКА Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о управи у Државном правобранилаштву (ступа на снагу 20. јануара 2018. године)
ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2017. године
СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (ступа на снагу 13. јануара 2018. године)

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

12. 01. 2018.

Рок за корекцију трансфера расхода и издатака директних буџетских корисника

Подсећамо да су директни корисници буџетских средстава у систему извршења буџета у обавези да на основу извршених уплата и достављених СВС образаца до 20. јануара 2018. године изврше корекцију трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су пренели средства.

Подношење извештаја и усвајање планова о спровођењу плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова до 31. јануара 2018.

У складу са Законом о равноправности полова, најкасније до 31. јануара 2018. године послодавац који има у радном односу више од 50 запослених на неодређено време дужан је да усвоји План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за 2018. годину као и да сачини годишњи Извештај о спровођењу плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за 2017. годину.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

12. 01. 2018.

Данас нема нових прописа објављеним у службеним гласилима.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

11. 01. 2018.

Објављен Предлог Закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова

На сајту Народне скупштине Републике Србије објављен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова.
С обзиром на важност овог закона којим се омогћава мирно решавање колективних и индивидуалних радни спорова, СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА И СЕКРЕТАРА ВАНПРИВРЕДЕ ће овом пропису у наредном периоду посветити значајан број активности и едукативних садржаја.

Рок за достављање годишњих извештаја Поверенику за информације од јавног значаја истиче 20. јануара 2018.

Подсећамо да су државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе, као и организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, у обавези да до 20.01.2018. године поднесу годишњи извештај за претходну годину Поверенику за информације од јавног значаја о радњама тог органа, предузетим у циљу примене овог закона

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

11. 01. 2018.

________________________________________________

Најновији прописи од значаја за пословање корисника јавних средстава

11. 01. 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ бр. 1 од 5.1.2018. године


ОГЛАСНИ ДЕО – ЈАВНИ КОНКУРСИ УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
• Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
• Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
• Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског образовања и васпитања
• Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
• Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
• Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

(Сви наведени Јавни конкурси су отворени од 05.01.2018. године до 19.01.2018. године до 16.00 часова, а ниформације се могу добити у Управи за капитална улагања АПВ, на телефон 021 4881783 или путем електронске поште на адресу radan.bobic@vojvodina.gov.rs.)

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

10. 01. 2018.

Прогноза раста БДП-а за 2018. годину износи 3%

Прогноза раста бруто домаћег производа (БДП) Србије за 2018. годину према сапоштењу Светске банке износи 3%. Како је објављено на сајту Светске банке у оквиру извештаја „Глобалне економске прогнозе”, раст БДП Србије за 2019. биће 3,5%, а за 2020. годину 4%. Светска банка је такође саопштила да је процена раста БДП Србије за 2017. годину 2%.Достављање извештаја функционера Агенцији за борбу против корупције до 31.01.2018.
Подсећамо да су функционери, односно свако изабрано, постављено или именовано лице у органе Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и органе јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина, дужни да у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције најкасније до 31. јануара 2018. године поднесу Извештај са стањем а дан 31.12.2017, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА“


Београд, просторије Образовног инфоматора,
Цара Лазара 5А
9.2.2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Београд, Хотел „Палас“, Топличин венац 23
6. фебруар 2018. године (уторак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »


Због великог интересовања отварамо нови термин за Радионицу
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ ПОСЛОВА
ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ’’


Београд, просторије Образовног информатора
Цара Лазара 5А
2. фебруар 2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          E-Пријава »

                             Пријава »
на тему
ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
И АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

• Београд, 17. јануар (среда)
• Ужице, 18. јануар (четвртак)
• Пожаревац, 23. јануар (уторак)
• Шабац, 24. јануар (среда)
• Нови сад, 25. јануар (четвртак)
• Сомбор, 26. јануар (петак)
• Ниш, 29. јануар (понедељак)
• Ваљево, 31. јануар (среда)
• Крагујевац, 31. јануар (среда)

Програм »          Пријава »
ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

29.01. Београд
09.02. Ниш
14.02. Нови Сад
23.02. Крагујевац

Програм »          Пријава »

                        E-Пријава »
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

» Детаљније «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 2-3/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 2-3/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42