Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


14.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени лист АП Војводине” бр. 36 од 6.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Правилник о измени Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину (ступа на снагу 14. септембра 2023) Просветни прописи – Средње школе
2. Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину (ступа на снагу 14. септембра 2023) Просветни прописи – Основне школе
3. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години (ступа на снагу 6. септембра 2023) Покрајински прописи - Извршење и финансијско пословање
4. Правилник о измени Правилника за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години (ступа на снагу 6. септембра 2023) Покрајински прописи - Извршење и финансијско пословање
Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години (ступа на снагу 6. септембра 2023) Покрајински прописи - Извршење и финансијско пословање

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Радни однос на неодређено време свим запосленима у току Ковид пандемије
Према Закључку Владе од 31. августа 2023. године који се односи на запошљавање на неодређено време здравствених радника и сарадника ангажованих током Ковид пандемије, Министарство здравља Ребулике Србије интензивно предузима све активности из своје надлежности у циљу реализације овог закључка.
Све здравствене установе у Републици Србији обевештене су да до сутра, 15. септембра путем имејл адресе radnici.covid19@zdravlje.gov.rs доставе податке о здравственим радницима и сарадницима који су били ангажовани током ковид пандемије.
Комисијa Министарства здравља ће анализирати добијене податке и уклопити их у кадровске планове.

________________________________________________
13.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени гласник РС” бр. 78 од 12.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години (ступа на снагу 12. септембра 2023)
2. УРЕДБА o измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години (ступа на снагу 12. септембра 2023)
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8306/2023
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8307/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8330/2023
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8331/2023
7. ПРАВИЛНИК о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица (ступа на снагу 20. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВАМинистарство најавило скори завршетак Радне верзије текста Уредбе о јединственом управном месту
У Београду је одржана завршна конференција „Унапређење ефикасности и квалитета услуга на локалном нивоу – искуства и изазови у успостављању јединствених управних места“. Овај пројекат је помогао да једанаест градовa и општинa ојача капацитете и побољша квалитет услуга које се пружају грађанима и привреди.
На конференцији је истакнуто да Министарство ради на коначном комплетирању нормативног оквира у овој области и да је формирало Радну групу која припрема Радну верзију текста Уредбе о јединственом управном месту, чији ће текст ускоро бити завршен.
Министарство је уложило укупно 345 милиона динара буџетских средстава у успостављање јединствених управних места. За четири године отворено је 40 ЈУМ-ова, док се до краја године очекује још 15 нових.

ПРАВОСУЂЕ


Генерални тужилац Словачке у посети Министарству правде
Министарка правде састала се са генералним тужиоцем Словачке Републике, који се, на позив Врховног јавног тужиоца, налази у радној посети Републици Србији.
На састанку су вођени разговори о унапређењу билатералне сарадње у борби против свих облика криминала, а посебно је истакнут значај потписаног Меморандума о сарадњи између Врховног јавног тужилаштва Републике Србије и Генералног тужилаштва Словачке Републике.

ЗДРАВСТВО


Отворен Округли сто посвећен промоцији платформе „Чувам те“
Републички завод за статистику саопштио је да је просечна бруто зарада у Србији у мају износила 118.992 динара, док је просечна нето зарада, без пореза и доприноса, износила 86.220 динара.
Бруто и нето зараде у периоду јануар-мај су у односу на исти период прошле године, номинално веће за 15,5 одсто, а реално мање за 0,1 одсто.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за мај су номинално веће за 16,2 одсто, а реално за 1,2 одсто.
Медијална нето зарада за мај је износила 66.244 динара, што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа, наводи се у саопштењу.

СТАТИСТИКА
Објављен податак о просечној заради по запосленом за март 2023


На отварању Округлог стола поводом рада националне платформе „Чувам те“ истакнуто је да овај пројекат омогућава да се свака пријава насиља испрати до краја, било да се ради о породичном, вршњачком или виртуелном насиљу над децом, без јавног одавања личних података.
Када је здравство у питању, у овом пројекту учествује око 190 здравствених установа. У септембру ће бити одржано неколико обука за рад запослених у овим установама који ће радити на пријавама насиља које укључује децу у систему „Чувам те“.

________________________________________________
12.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављени су „Међународни уговори” бр. 5 од 11.9.2023. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије, сa једне стране и Европске уније, сa друге стране, о учешћу Републике Србије у механизму цивилне заштите Уније (ступа на снагу 19. августа 2023)
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума o филмској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије (ступа на снагу 19. августа 2023)
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума о допуни Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности (ступа на снагу 19. августа 2023)
4. ЗАКОН о потврђивању Опционог протокола уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (ступа на снагу 19. августа 2023)
5. ЗАКОН о потврђивању Протокола из 1988. на Међународну конвенцију о заштити људског живота на мору, 1974. (ступа на снагу 19. августа 2023)
6. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Европске уније, с једне стране и Републике Србије, с друге стране, о учешћу Републике Србије у компоненти за запошљавање и социјалне иновације („EаSI”) Европског социјалног фонда плус (ЕСФ+) (ступа на снагу 19. августа 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


НАУКА


Одржано шесто заседање српско-кинеског Комитета за научну и технолошку сарадњу
У оквиру посете делегације Министарства науке, технолошког развоја и иновација Народној Републици Кини, одржано је у Пекингу 6. заседање српско-кинеског Комитета за научну и технолошку сарадњу.
Најзначајнији исход овог сусрета јесте донета одлука за објављивање позива за заједничке истраживачко-развојне пројекте који ће додатно оснажити сарадњу између две земље током наредне три године. У области вештачке интелигенције и биотехнологије, обе стране изразиле су намеру да прошире сарадњу. Такође, сагласне су и око идеје коришћења научног напретка у борби против сиромаштва. Разматраће се и организовање Међународног сајма технике и технологије у Београду 2024. године. Комитет изразио намеру за унапређењем билатералне сарадње у науци и иновацијама, укључујући заједничке семинаре и пројекте.
Следећа седница Комитета ће се одржати у Србији 2025. године, чиме се наставља успешна традиција организовања ових састанака наизменично у обе земље.

________________________________________________
11.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 77 од 8.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ОДЛУКА о допуни Одлуке о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године (ступа на снагу 9. септембра 2023)
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
3. КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
4. ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
5. ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину (ступа на снагу 9. септембра 2023)
6. ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2023. годину

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАДРЖАВНА УПРАВАПочела израда Нацрта закона о Матичном регистру
На основу члана 77. ст. 2. и 3. Закона о државној управи и члана 32. Закона о планском систему Републике Србије, Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује отпочињање рада на изради Нацрта закона о Матичном регистру и полазне основе за израду тог нацрта, те позива заинтересовану јавност на достављање писаних предлога/примебада на исти.
Предлози/примедбе се уносе у образац у прилогу и достављају на имејл адресу: registri.lsamouprava@mduls.gov.rs закључно са 14. септембром 2023. године.
Полазне основе и Образац за предлоге можете преузети овде.

________________________________________________
08.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 76 од 7.9.2023. године.,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 34 од 29.8.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (ступа на снагу 15. септембра 2023, осим одредаба чл. 2, 3. и 4. овог закона које се примењују од 1. јануара 2024. године)
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дуалном образовању (ступа на снагу 15. септембра 2023)
3. ЗАКОН о измени Закона о просветној инспекцији (ступа на снагу 15. септембра 2023)
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије (ступа на снагу 15. септембра 2023)
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о високом образовању (ступа на снагу 15. септембра 2023)
6. ЗАКОН о измени и допуни Закона о култури (ступа на снагу 15. септембра 2023)
7. ЗАКОН о филмском и осталом аудиовизуелном наслеђу (ступа на снагу 15. септембра 2023, а примењује се од 15. септембра 2024)
8. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину (ступа на снагу 29. августа 2023)
9. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину (ступа на 6. августа 2023)
10. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину (ступа на 6. августа 2023)
11. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2023. годину (ступа на 6. августа 2023)
12. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години (ступа на снагу 29. августа 2023)
13. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години (ступа на 6. августа 2023)
14. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих код малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину (ступа на 6. августа 2023)
15. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“; (ступа на 6. августа 2023)
16. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково); (ступа на 6. августа 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРАВОСУЂЕУ Министарству правде потписани протоколи о размени података у поступку постављања привремених заступника
На основу Уставом и законом зајамченог права странака на закониту, једнаку и правичну заштиту њихових права, у Министарству правде су потписани:
 Протокол о размени података у поступку постављења привременог заступника у парничном, ванпарничном и извршном поступку, и
 Протокол о размени података у поступку постављења привременог заступника у управном поступку.
Потписаним протоколима ближе се уређује начин достављања захтева председника суда или надлежног суда, надлежног органа управе, јавног извршитеља или јавног бележника за обавештење о адвокату који по редоследу са списка адвоката треба да буде постављен као привремени заступник у парничном, ванпарничном, извршном или управном поступку. Такође, протоколима се уређују и начин обавештења адвокатске коморе о адвокату који по редоследу са списка адвоката треба да буде постављен као привремени заступник, као и мере информационе безбедности и заштите података о личности у поступку постављања привремених заступника у парничном, ванпарничном, извршном и управном поступку.
Протоколи су ступили на снагу даном потписивања.

________________________________________________
07.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен je „Службени гласник РС” бр. 75 од 6.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину (ступа на снагу 7. септембра 2023)
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акцизама (ступа на снагу 14. септембра 2023, а примењује се од 1. октобра 2023)
3. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава (ступа на снагу 7. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТАЈавни позив за установе које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава за унапређење рада ученичких задруга
Министарство просвете расписује јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга установама које врше делатност средњег образовања и васпитања у Републици Србији.
Средства која Министарство опредељује овим Програмом могу се користити за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга.
На јавни позив могу да се јаве установе које су основале ученичке задруге у складу са Правилником о ученичким задругама.
Рок за подношење комплетне документације је 13. октобра 2023. године.
Детаљније прочитајте овде.

КУЛТУРА
Скупштина Србије усвојила три закона у области културе
Народна скупштина Републике Србије је усвојила три законска решења из области културе: Закон о изменама и допунама Закона о култури, Закон о филмском и осталом аудио-визуелном наслеђу и Закон о потврђивању Споразума о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије.
Усвојеним изменама Закона о култури, предвиђено је да Задужбина Светог манастира Хиландара уђе у ред субјеката који уживају посебну бригу државе у области културе узимајући у обзир значај који Хиландар има за културу, историју и традицију српског народа.
Поред субјеката у култури који су већ препознати у Закону о култури, изменом и допуном Закона о култури је и Задужбина Светог манастира Хиландара препозната као добротворна, културна и образовна установа која ужива посебну бригу државе.
Поред Светог манастира Хиландара, друга законска измена односи се на период важења Стратегија развоја културе па ће се, уместо са тренутно важећим решењем за десет година, усвојеном изменом доносити за период од пет година.

ЗДРАВСТВО
Обележен почетак твининг пројекта „Јачање капацитета здравственог сектора за надзор над заразним болестима у Србији”
Твининг пројекат Министарства здравља „Јачање капацитета здравственог сектора за надзор над заразним болестима у Србији”, који спроводе фински Институт за здравље и социјалну заштиту и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, а финансира Европска унија свечано је отворен у Београду.
Твининг има за циљ да подржи преузимање, усвајање и спровођење законодавства ЕУ, размену добрих пракси насталих у ЕУ из постојећих и будућих земаља чланица ЕУ, на принципу учења кроз рад.

________________________________________________
06.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен je „Службени гласник РС” бр. 74 од 5.9.2023. године.

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТАПодршка примени Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ даје прве резултате
Закључак конференције на којој су представљени резултати подршке предшколским установама у увођењу нових Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ је да је, како би се осигурало да сва деца имају приступ квалитетном, инклузивном предшколском васпитању и образовању, потребно даље системско деловање, дугорочно улагање, међусекторска координација и мотивисани професионалци за рад са децом.
Подршка овим установама пружена је кроз четворогодишњи пројекат Министарства просвете „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који финансира Светска банка.
Нова програмска концепција подржава учење деце у свакодневним рутинама, игри и истраживању. За примену нове програмске концепције обучено је више од 95 одсто професионалаца запослених у јавним и приватним предшколским установама и основним школама, док су запослени у јавним установама добили подршку и кроз менторство и хоризонталну размену. Подједнако је значајна подршка повезивању са професионалцима из основног образовања кроз обуку „На заједничком путу учења” у циљу обезбеђивања континуитета подршке деци и породицама.

________________________________________________
05.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 73 од 1.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (ступа на снагу 9. септембра 2023, примењује се на обрачун и исплату плата почев од плате за септембар 2023. године)
2. ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Уљма и Николинци (ступа на снагу 9. септембра 2023)
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
4. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству (ступа на снагу 2. септембра 2023)
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања (ступа на снагу 2. септембра 2023)
6. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју (ступа на снагу 2. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРАВОСУЂЕ


Министарка правде са повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Министарка правде састала се са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Током разговора, указано је на значај рада Повереника у заштити права која у оквиру својих законских надлежности штити. Изражена је спремност даљег унапређења сарадње између Министарства правде и Повереника и разматране могућности унапређења постојећих законских решења, како би се рад овог независног органа учинио још ефикаснијим.

КУЛТУРА


Расписан конкурс за представљање Србије на 60. Бијеналу у Венецији 2024.
Расписан је конкурс за предлог пројекта за представљање Републике Србије на 60. Међународној изложби савремене уметности у Венецији од 20. априла до 24. новембра 2024. године.
Конкурс за избор пројекта који ће представљати Србију у павиљону „Србија” у Ђардинима у Венецији у име Министарства културе Републике Србије раписао је Музеј савремене уметности и Фондација Музеја.
На конкурс се могу пријавити уметници/кустоси (ауторски тимови), са независне сцене, као и из установа културе. Потребно је да имају запажене активности као што су самостална излагања, ауторски пројекти, групна излагања, или коауторски пројекти, реализовани у значајним домаћим, регионалним и међународним музејима и центрима савремене уметности, као и на значајним регионалним и међународним манифестацијама.
Конкурс је отворен од данас, 2. септембра до 2. октобра 2023. године.
Детаљне информације у вези са расписаним конкурсом и документација налазе се овде.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42