СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

18. 07. 2018.

Измене у Стратегији реформе јавне управе у РС

Одлуком о изменама Стратегије реформе јавне управе у РС, која је ступила на снагу 13. јула 2018. године, уведена је координација у спровођењу стратегије, која ће се одвијати у три нивоа. Први и други нивои се односе на стручне координације, а трећи ниво је ниво политичке координације процеса реформе јавне управе.
Министарство надлежно за послове државне управе наставиће да обавља оперативне послове и координацију процеса реформе јавне управе. Даље, дефинисани су и задаци министарске пројектне групе, односно специфични задаци Међуминистарске пројектне групе као што су учествовање у креирању стратегија и акционих планова у процесу реформе јавне управе, укључивање свих пројеката и нормативних активности у Стратегију РЈУ, препоручивање укључивања одређених активности у Годишњи план рада Владе, усклађивање других националних стратешких докумената са Стратегијом РЈУ, и низ других активности, све до учествовања у евалуацији резултата спровођења Стратегије РЈУ. Посебно је уређен и процес праћења и вредновања РЈУ, као неопходна активност за перманентно прилагођавање процеса, односно омогућавања благовременог реаговања и увођења корективних мера у случају утврђених кашњења или одступања.

Новине у јавнобележничком пословнику

Измене и допуне јавнобележничког пословника ступају на снагу 21. јула, а односе се на прецизирање текста који се налази у клаузули о овери потписа у ситуацији када потпис на одређеној исправи оверавају јавни бележници. Сада је у садржају клаузуле о овери потписа прецизирано када је подносилац исправе потписао исправу, признао потпис на исправи, када се оверава потпис слабовидог, неписменог или другог лица, када се оверава исправа на страном језику и у другим ситуацијама и случајевима, у присуству јавног бележника, јавнобележничког помоћника, јавнобележничког сарадника или јавнобележничког приправника.

Влада Србије разматра смањење пореза на зараде-плате

Влада Србије разматра на који начин да смањи доприносе на терет послодаваца и запосленог, као и да повећа неопорезиви део зараде, који сада износи 15.000 динара. У том циљу Влада је већ формирала радну групу која је почела рад на прерачунима, колико би укупно могло да буде смањење оптерећења на зараде и у којим сегментима. Тренутно се разматрају сви аспекти, а смањење се очекује од почетка 2019. године. Садашњи намети на рад у Србији су 63% просечне нето зараде (на сваких 100 дин. нето зараде радника, послодавци плаћају 63 дин.). Србија се по овом питању налази мало испод просека земаља централне и источне Европе, где су намети на просечну нето зараду 68%, док су у Хрватској послодавци оптерећени са 62%, Македонији од 35% до 37%, Мађарској 42%, Бугарској 20%, БиХ од 20% до 25%.

Резултати у борби против сиве економије

Према резултатима Инспекције рада и Пореске управе Србије у првих шест месеци 2018. борба против сиве економије даје резултате. Инспектори су открили мање радника на црно, а смањен је и нелегални промет дувана. Међутим, у порасту је нелегална трговина нафтом и откривање нерегистрованих „фантомских фирми”. Пореска полиција открила је 91 „фантомску фирму” које су основане да би другим предузећима омогућиле избегавање плаћања пореских обавеза, и то је 50% више него у истом периоду прошле године.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

17. 07. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линковима:

Службени гласник РС бр. 55 од 16.7.2018.
Службени лист АП Војводине бр. 33 од 6.7.2018.

ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ

На дневном реду заседања Скупштине Србије налазе се предлози следећих закона:
- Предлог закона о људским ћелијама и ткивима,
- Предлог закона о пресађивању људских органа,
- Предлог закона о психоактивним контролисаним супстанцама,
- Предлог закона о потврђивању Додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију уз Споразум између СФРЈ и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

17. 07. 2018.

Усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак

На основу Закона о финансијској подршци породици са децом донета је Уредбa о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висини и начину усклађивања износа дечијег додатка, која је ступила на снагу 13.7.2018. године. Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход породице, остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, по члану породице не прелази цензус од 9.000,00 динара. За једнородитељске породице ово право може се увећати за 20-30%.

Србији из Фонда ЕУ 439 милиона евра

Споразумом о приступању Програму Европске уније за права, једнакости и држављанство, Србији се одобрава 439 милиона евра из фонда ЕУ за пројекте у тим областима. На овом пројекту Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања заједно ће радити са НВО и локалним самоуправама у области права и једнакости, инклузије Рома и борби против насиља и свих облика дискриминације. Србија је прва земља Западног Балкана која је ушла у програм финансирања Европске комисије (ЕК) до 2020. године.

Донација ЕУ за превенцију поплава

Европска унија донирала је Србији више од шест милиона евра за израду мапа угрожености и мапа ризика за територију Србије, када је реч о поплавама, и овај пројекат је представљен 16. јула 2018. на војном аеродрому Батајница. Уз помоћ нове опреме за ласерско снимање терена из ваздуха вредне милион и по евра, ове и следеће године снимаће се терен, како би се направила карта ризика за 75 плавних подручја у Србији. Израда мапа ће помоћи у превенцији поплава и смањењу њихових последица.

Електронски рецепт важи у целој Србији

Од 1. јула ове године папирни рецепти за исписивање лекова замењени су електронским у целој Србији. Према последњим подацима, од када је започео пројекат имплементације е-рецепта, у Србији је прописано 31.341.295 лекова, а забележено је да се у систему налази 3.495 апотека и 6.435 фармацеута који издају медикаменте. Према извештајима здравствених установа, захваљујући овој новини број посета пацијената лекарима опште медицине само због прописивања терапије смањен је за 20% до 40%, па је тиме докторима омогућено више времена за превенцију, систематске прегледе и лечење акутних болесника.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

17. 07. 2018.

Изложба „Нематеријално културно наслеђе Србије”

Изложба „Нематеријално културно наслеђе Србије” на којој ће бити представљени елементи уписани у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, биће отворена 17. јула 2018. у Етнографском музеју у Београду. На изложби ће кроз фотографије, видео материјале и музејске предмете бити представљено 37 елемената уписаних у Национални регистар. Биће представљено и нематеријално културно наслеђе Србије уписано на UNESCO-ову Репрезентативну листу нематеријаног културног наслеђа човечанства: „Породична слава” – уписана 2017. и „Коло”, традиционална народна игра, уписана 2017. Изложба ће бити отворена до краја августа.

Сви имају право да постану донори самим рођењем

Највише полемике у јавности поводом Предлога закона о трансплантацији органа, који је од данас у скупштинској процедури, изазвала је могућност по којој би сви грађани били потенцијални донори. Предлог закона предвиђа и укидање донорских картица јер то није дало одговарајуће резултате, као и то да неће бити прављен Регистар недавалаца. Новина је увођење инспектора који ће контролисати све здравствене установе које се баве трансплантацијом.

Такмичење ученичких компанија

Београд је од 16. до 19. јула 2018. домаћин такмичења најбољих ученичких компанија што је највећи европски догађај у области предузетничког образовања на којем учествује 500 средњошколаца из 35 држава Европе. Србију на овом такмичењу представља компанија „Groove street” коју је основало пет ученика Пете економске школе у Београду. Такмичари су израдили наруквице које садрже QR код, чијим се скенирањем преко паметног телефона у року од 2 секунде добију информације о здравственом стању особе која је носи, са циљем да се на јавним местима помогне онима којима позли, што често могу бити хронични болесници.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

16. 07. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС бр. 54 од 13.7.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

16. 07. 2018.

Значајан раст Србије у области иновација

На листи Европских иновационих резултата за 2018. годину, коју је објавила Европска комисија, Србија се позиционирала испред осам земаља чланица ЕУ - Мађарске, Грчке, Пољске, Литваније, Хрватске, Бугарске, Румуније и Словачке. У претходних годину дана Србија је остварила значајан раст у области иновација и испунила 22 од укупно 27 критеријума за ту листу, због чега је оцењена као „умерени иноватор”. Иначе, према иновационим перформансама на листи је установљено четири категорије земаља и то: иновациони лидери, јаки иноватори, умерени иноватори и скромни иноватори. Најбоље резултате Србија је показала за индикаторе инвестиција, у остваривању веза и партнерства малих и средњих предузећа, иновацији производа и процеса, као и у оствареном утицају иновационих активности на запосленост и запошљавање, наводи се у саопштењу Европске комисије.

Србија и Светска трговинска организација

Србија је у завршној фази приступања Светској трговинској организацији (СТО), а чланство Србије у СТО треба да донесе многе користи, речено је у Скупштини Србије на отварању Парламентарне конференције о олакшавању трговине и инвестиција на Западном Балкану. Чланство у СТО Србији би донело раст извоза, инвестиција и економије. Европска унија са тржиштем од 500 милиона потрошача витално је заинтересована да регион уђе у ту организацију.

Недовољно коришћење е-Сервиса АПР-а

И поред тога што Агенција за привредне регистре – АПР пружа могућност регистровања фирми електронским путем, од почетка године само је три процента предузетника, а основано је 9.902 нових предузећа, искористило ту могућност. Око 78 одсто предузетника поднело је лично регистрационе пријаве, а 19 одсто су то учинили преко поште. Већина предузетника и даље нема електронски потпис и није склона плаћању картицама преко интернета. Подсећамо да од 1. јануара грађани Србије, који имају електронским потпис, могу да оснивају предузетничке фирме преко интернета, на исти начин и плате регистрацију за трећину јефтиније него на шалтеру, а и решење о оснивању фирме добијају мејлом.
Привредна друштва моћи ће да се региструју електронски тек од 1. октобра 2018. године. Предуслов за то обезбеђен је изменом Закона о привредним друштвима којом је прописано да све фирме морају да региструју адресу за пријем електронске поште.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

16. 07. 2018.

Данас почиње Међународна студентска недеља

Данас, 16. јула, у Скупштини града Београда ће тачно у подне бити отворена дванаеста Међународна студентска недеља, која ће трајати до 23. јула. Ова манифестација се одржава под мотом „Преузми иницијативу”, а присуствоваће јој око 300 младих, домаћих и страних учесника, који ће имати могућност да представе своју и упознају туђе културе, језик и обичаје. У оквиру ове манифестације биће приређено 10 радионица на глобалне актуелне теме, као што је социјално предузетништво, информационе технологије, дигитални маркетинг, бизнис и заштита природног окружења.

Нове медаље младих математичара Србије

На 59. Међународној олимпијади из математике одржаној у Клужу у Румунији, која је највише светско такмичење из овог предмета, поново су заблистали млади математичари Србије, који су освојили две златне, две сребрне и две бронзане медаље. Свеукупно гледано наши математичари су били бољи од екипа из Француске, Немачке и Италије, који се традиционално налазе у врху овог такмичења.

Предложен посебан статус за још 11 подручја

Завод за заштиту природе Србије предложио је надлежном Министарству заштите животне средине, 11 нових подручја која би требала да добију посебан статус. Предложена су два предела изузетних одлика „Жељин“ и „Столови“ код Краљева, као и „Маљен“ (Ваљево) заједно са „Културним пределом Тршић-Троноша“ (Лозница), три специјална резервата природе „Ртањ“ (Сокобања), „Осредак“ (Крушевац) и „Брзанско моравиште“ ( Јагодина), строги резервати природе „Каленић“ (Рековац) и „Јарешник“ (Босилеград), док су „Борачки крш“ (Кнић) и „Прераст Шупља стена“ (Мајданпек) сврстани у споменике природе.
Подсећамо да је прво подручје које је заштићено на територији данашње Србије била Обедска бара, још 1874. године.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

13. 07. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
СЕМИНАРИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА
на тему:

„ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИНАМА У ПРИМЕНИ ПРОПИСА”

24.8.2018. (петак)
Високо образовање

(бесплатнo за претплатнике)

Детаљније »

ПРИЈАВА
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 13-14/2018.

» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 13-14/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 13-14/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42