СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


15.07.2019.

ПРОПИСИ (законска регулатива)

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 50 од 12.7.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 34 од 10.7.2019. године.

ВЕСТИ

Реализација пројекта Inclusive Early Childhood Education and Care
Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја потписало је уговор за спровођење комуникационе кампање у оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање који се финансира из кредита Светске банке.
Циљ комуникационе кампање је пружање подршке развоју деце у оквиру васпитно-образовног система и ван њега, а нарочито подизање свести међу родитељима и обезбеђивање њиховог активног учешћа у развоју деце.
У фокусу ће бити породице с децом најранијег узраста, од рођења до поласка у основну школу. Нарочита пажња биће поклоњена томе да информације о васпитно-образовном систему и другим релевантним институцијама и услугама буду доступне породицама из најосетљивијих друштвених група, укључујући децу и породице које потичу из угрожених средина, децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, породице ромске националности, као и породице ниског социо-економског статуса.

Дигитализација школа у Србији
Пројектом „Повезане школе” предвиђено је да у наредне три године бежични интернет добије 1.100 матичних школских објеката. Од 1. септембра 500 школа у Србији имаће брзи бежични интернет, а дигитална настава моћи ће да се организује у око 10.000 учионица. Истовремено, очекује се да ће од почетка нове школске године Е – дневник заживети у свим школама.
План је да до септембра 2020. брзи интернет добије још 500 школа, а у 23.000 дигиталних учионица наставу ће похађати више од 500.000 ђака.


» детаљније «

________________________________________________
12.07.2019.

ПРОПИСИ (законска регулатива)

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист Града Београда, број 53 од 25.6.2019,
- Службени лист Града Београда, број 56 од 25.6.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 57 од 1.7.2019. године.

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Референтна каматна стопа смањена на 2,75%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници одржаној 11. јула.2019. године да референтну каматну стопу смањи на 2,75%. Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи биће одржана 8. августа 2019. године.

Индекси потрошачких цена, јун 2019.
Према саопштењу РЗС бр. 195 од 12. јула 2019. године цене производа и услуга личне потрошње у јуну 2019. године, у односу на мај 2019. године, у просеку су ниже за 0,3% (индекс 99,7). Потрошачке цене у јуну 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,5% (индекс 101,5), док су у поређењу са децембром 2018. године, повећане за 1,7% (индекс 101,7), у просеку. Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јуну 2019. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (-1,0%), Транспорт и Комуникације (за по -0,7%) и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,2%). Раст цена је забележен у групама Рекреација и култура (3,1%), Образовање (0,3%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Здравство (за по 0,2%) и Ресторани и хотели (0,1%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

У очекивању Упутства за припрему буџета Републике Србије и локалних власти за 2020. и наредне године, као и објављивања Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, за које очекујемо да се ће објавити у законском року – до 5. јула, у припреми је двоброј 13-14 комплета часописа који је тематски посвећен „Планирању финансирања у буџетском систему за 2020. годину и наредни средњорочни период” и изаћи ће из штампе одмах по објављивању наведених докумената.br>

» детаљније «

________________________________________________
11.07.2019.

ПРОПИСИ (законска регулатива)

- Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ

Упутство Mинистарства финансија за припрему Oдлуке о буџету локалне власти за 2020. и пројекција за 2021. и 2022. годину

Министарство финанисја је објавило и Упутство за припрему Одкуле о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину и доставило га локалној власти. Упутство је јавно доступно и налази се на интернет страници овог министарства. можете га погледати овде
Директни корисници средстава буџета локалне власти припремају предлог финанисјског плана за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину, на основу овог упутства и достављају га локалном органу управе надлежном за финансије
У поступку припреме и доношења буџета, треба планирати расходе за реализацију
мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру одређених програма, програмских
активности, односно пројеката. Министарство посебно истиче, да се тако планирани расходи могу извршавати само до висине апропријације утврђене одлуком о буџету, без обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму од планираног.
Детаљније о смерницама за припрему буџета локалне власти за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. на посебном делу стручног скупопа „“ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД“, који ће се одржати 15.7.2019. године, у Београду, у хотелу Палас са почетком у 10 часова, према следећем програму: погледати овде

________________________________________________
10.07.2019.

ПРОПИСИ (законска регулатива)

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 49 од 8.7.2019,
- Службени лист Града Београда, број 49 од 21.6.2019,
- Службени лист Града Београда, број 50 од 24.6.2019,
- Службени лист Града Новог Сада, број 32 од 27.6.2019,
- Службени лист Града Новог Сада, број 33 од 5.7.2019. године.

ВЕСТИ

Упутство Mинистарства финансија за припрему буџета РС за 2020. и пројекција за 2021. и 2022. годину

Министарство финанисја је објавило Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину и доставило га директним корисницима средстава буџета РС. Упитство је јавно доступно и налази се на интернет страници овог министарства. /можете га погледати овде/
Директни корисници средстава буџета РС имају обавезу да Предлог финансијског плана буџетског корисника за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину, са образложењем уносе у апликативни софтвер за планирање буџета „БИС”. Унос предлога финансијских планова директним корисницима средстава буџета РС у овај апликативни софтвер биће омогућен од 10. јула 2019. године.
Крајњи рок за достављање предлога финансијских планова директних корисника средстава буџета РС је 1. септембар 2019. године.
Детаљније о смерницама за припрему буџета РС за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. на пленарном делу стручних скупова „ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД”, који ће се одржати 15, 16. и 17.7.2019. године, у Београду, у хотелу „Палас” са почетком у 10 часова. Посебни део ових стручних скупова посвећен је делатностима према следећем распореду: погледати овде

________________________________________________
08.07.2019.

ПРОПИСИ (законска регулатива)

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 48 од 5.7.2019,
- Службени лист Града Београда, број 45 од 14.6.2019,
- Службени лист Града Београда, број 47 од 18.6.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 48 од 20.6.2019. године.

ВЕСТИ

Суфицит у буџету на крају маја 8,3 милијарди динара
Министарство финансија објавило је да је на крају маја 2019. године остварен суфицит републичког буџета у износу од 8,3 милијарди динара. Приходи су наплаћени у износу од 498,4 милијарди динара, док су расходи извршени у износу од 490,1 милијарди динара.

Јавни дуг Србије на крају маја 51,8 одсто БДП-а
Према информацији Министарства финансија, јавни дуг Србије износио је на крају маја 2019. године 23,74 милијарде евра, што чини 51,8 одсто бруто домаћег производа (БДП). Мајски износ јавног дуга је благо повећан у односу на април када је "тежио" 23,42 милијарде евра, или 51,1 одсто БДП-а.

Усвојен Закон о науци и истраживањима
Скупштина Србије усвојила је 8. јула 2019. Закон о науци и истраживањима којим се истраживачима омогућава „двојно финансирање” – из буџета и преко пројеката. Истраживачи више неће зависити од тога да ли су прошли на неком пројекту или не, али ће морати да покажу резултате. Министар просвете, науке и технолошког развоја најавио је да следи израда подзаконских аката који ће дефинисати шта се очекује као резултат за институционално финансирање, а да Закон о науци и истраживањима заједно са Законом о Фонду за науку ствара правни основ за прелазак са искључиво пројектног финансирања на двојно финансирање – институционално и пројектно

Има простора за повећање минималне цене рада
Mнистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије изјавио је данас – 8. јула 2019. да постоји простор за разговоре о повећању минималне цене рада, најавивши да ће о томе бити речи у наредном периоду.
Уједно је најавио петнаест нових или допуна постојећих закона из области рада ресорног министарва, чије се усвајање очекује до краја године, између осталих прописе о забрани дискриминације, родној равноправности, социјалном предузетништву, штрајку, као и нове акте који треба да регулишу агенцијско запошљавање, права бораца, функционисање ПИО фонда и права особа са инвалидитетом.

Отворен Српски културни центар у Морахалому
Чланови влада Србије и Мађарске отворили су данас - 8. јула 2019, у мађарском граду Морахалом Српски културни центар "Коло", који је изграђен у оквиру Интерег-ИПА пројекта "Colourful Cooperation", прекограничне сарадње Србије и Мађарске.
До краја године, као део oвог пројекта, биће отворен и Мађарски културни центар на Палићу, који ће имати исту мисију као Српски културни центар у Морахалому - да се добри односи између Србије и Мађарске из дана у дан побољшавају.

Од данас еУпис и у средњим школама у Србији
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије саопштила је да је од данас - 8. јула 2019, реализацијом још једног пројекта електронске управе, поједностављен упис ученика у 536 средњих школа у Србији.
Захваљујући сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Канцеларије за ИТ и еУправу, завршена је имплементација информационог система еУпис и у средњим школама, што ће омогућити лакши и бржи начин уписа у први разред.
Од данас, информациони систем еУпис обезбеђује приступ Регистру матичних књига по службеној дужности, али и информатизацију послова у свим средњим школама, што ће омогућити запосленима у школама да изврше распоређивање деце у новоформирана одељења.

________________________________________________
05.07.2019.

ПРОПИСИ (законска регулатива)

- Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ

Фискални савет: Влада предвиђа избалансирани буџет
Нацрт Фискалне стратегије за 2020. са пројекцијама за 2021. и 2022. предвиђа добро постављени фискални дефицит од 0,5% БДП-а и макроекономску стабилност, саопштио је Фискални савет. Нацрт прописује одговарајући, низак фискални дефицит који гарантује макроекономску стабилност и представља добар основ за израду буџета. Предвиђено је смањивање јавног дугa за 2% БДП-а годишње и приближавање дуга нивоу од 45% БДП-а у 2022. години. Детаљније можете прочитати овде.

Измене и допуне Закона о социјалној заштити
Једна од најважнијих новина коју предвиђа нови Закон о изменама и допунама закона о социјалној заштити, који ће се наћи пред посланицима на јесењем заседању Скупштине, је увођење социјалних карата и враћање статуса службених лица стручним радницима.
Идеја о увођењу социјалних карата стара је 30 година, па би усвајање закона са том изменом био велики искорак ка ефикаснијем раду установа социјалне заштите.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

Наредни број комплета часописа – двоброј 13-14


У очекивању Упутства за припрему буџета Републике Србије и локалних власти за 2020. и наредне године, као и објављивања Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, за које очекујемо да се ће објавити у законском року – до 5. јула, у припреми је двоброј 13-14 комплета часописа који је тематски посвећен „Планирању финансирања у буџетском систему за 2020. годину и наредни средњорочни период” и изаћи ће из штампе одмах по објављивању наведених докумената.

Нови (По)недељник можете погледати овде: Број 218
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________
04.07.2019.

ПРОПИСИ (законска регулатива)

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист АП Војводине, број 29 од 26.6.2019. и
- Службени гласник РС – Просветни гласника, број 7 од 3.7.2019. године.

ВЕСТИ


Данас званичне листе жеља, а у понедељак упис у средње школе
Данас ће бити објављене званичне листе жеља ученика за упис у средњу школу које ће ученици моћи да провере на сајту Министарства просвете уз шифру ученика.
У недељу, 7. јула, биће објављен распоред ученика по средњим школама, као и слободна места у школама за други уписни круг.
Према календару Министарства просвете, упис у средње школе заказан је за понедељак и уторак, 8. и 9. јула.
У понедељак ће ђаци предавати листу жеља и за други уписни круг, који је заказан за четвртак, 11. јул.
Да ли ће свршени основци уписати жељену средњу школу зависи од успеха на завршном испиту и успеха у основној школи.
Успех из основне школе доноси максимално 60 бодова, а успех на завршном испиту, на тестовима из српског, математике и комбинованом тесту, максимално 40 бодова.
Завршни испит обавезан је за све мале матуранте, а излазак на тестове означава крај основног образовања.

Почела изградња Државног дата центра у Крагујевцу
У Крагујевцу је почела изградња Државног дата центра који ће обезбедити чување података важних за државу, бржу изградњу информационих система електронске управе, повезивање различитих база података и развој услуга е-Управе за грађане и привреду. Рок за завршетак радова је годину дана. Државни дата центар ће бити и регионални центар за чување података који ће имати део намењен комерцијалним корисницима, а у који ће бити уложено 30 милиона евра.

» детаљније «

________________________________________________
03.07.2019.

ПРОПИСИ (законска регулатива)

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист Града Београда, број 51 од 25.6.2019,
- Службени лист Града Београда, број 52 од 25.6.2019.

ВЕСТИ

У 90 одсто општина матичне књиге у е-формату
У 90 одсто јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у Србији матичне књиге су пребачене у електронски формат и пребачене на Централну сервисну магистралу органа, док ће у наредном периоду велики број ЈЛС радити на унапређењу пружања еУслуга грађанима.
Простор за унапређење постоји у области доступности еУслуга на порталу еУправа, јер само су 24 од 60 јединица локалне самоуправе поставиле услуге на порталу еУправа.

Први међународни споразум о сарадњи потписан дигиталним сертификатом
Национална академија за јавну управу Републике Србије и Национални центар за јавну управу и локалну самоуправу Грчке потписале су Меморандум о сарадњи коришћењем електронских сертификата, што је први пут у нашој земљи да је међународни споразум потписан на тај начин.
Сврха овог споразума је успостављање оквира за одрживу и динамичну сарадњу у области стручног усавршавања у јавној управи земаља потписница.
Сарадња ће се одвијати у циљу размене информација и добре праксе у вези са унапређењем рада и стручних капацитета јавне управе, припремом, спровођењем и вредновањем програма стручног усавршавања и вођењем одговарајуће документационо информационе базе, спровођења заједничких програма стручног усавршавања и јачања организационих и стручних капацитета.


» детаљније «

________________________________________________

У току ...
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42