СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


19.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас су објављена следећа службена акта:
- „Службени лист Града Београда”, број 5 од 6.2.2020. и
- „Службени лист Града Београда”, број 7 од 7.2.2020. године.

ВЕСТИ


Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине у 2020. години
Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине у 2020. години за реализацију програма и пројеката из области образовања.
Циљ конкурса је унапређење образовања припадника националних мањина у Републици Србији.
Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.
Право учешћа на Конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним програмом/пројектом.
Конкурс се расписује у периоду од 18. фебруара до 18. марта 2020. године.
Више о критеријумима и начину пријављивања прочитајте овде.

________________________________________________
18.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас је објављен „Службени гласник РС”, број 13 од 14.2.2020. године.

ВЕСТИ


Објављена Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2021. – 2023. године
Министарство финансија је објавило Инструкцију за предлагање приоритетних области финансирања за наредни средњорочни период, у складу са којом ће директни корисници средстава буџета Републике Србије предлагати капиталне пројекте који ће се реализовати у наредном средњорочном периоду.
Директни корисници средстава буџета Републике Србије достављају Министарству финансија уз предлоге за утврђивање приоритетних области финансирања и годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину.
Директни буџетски корисници РС ће ове године моћи први пут да уносе податке о учинку програма у посебан системски модул у оквиру софтверског система за припрему буџета – БИС.
Предлог приоритетних области финансирања са образложењем доставља се Министарству финансија кроз апликацију. Обавезно се доставља Министарству финансија и штампани формат верификован потписом министра, односно руководиоца органа до 15. марта 2020. године.

Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 5/20.

________________________________________________
14.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас су објављена следећа службених гласила:
- Службени лист АП Војводине, број 7 од 5.2.2020.
- Службени лист АП Војводине, број 8 од 7.2.2020. и
- Службени лист Града Београда, број 4 од 4.2.2020. године.


ВЕСТИ


Данас истиче рок за уплату првог квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину
Рок за уплату пореза на имовину за први квартал 2020. годину за пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица је 14. фебруар 2020. године. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2020. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2019. годину.
Обавезу уплате пореза на имовину немају буџетски корисници који остварују право на пореско ослобођење из члана 12.став 1. тачка 1. Закона о порезима на имовину.

Нерадни дани поводом Сретења – Дана државности Србије
Почасном артиљеријском паљбом са Савске терасе Калемегданске тврђаве у Београду данас у 16 часова традиционално ће бити „најављен” празник Сретење - Дан државности Србије.
Овај национални празник обележава се у спомен на почетак Првог српског устанка (15. фебруар 1804. године) и чин проглашења (Сретењског) Устава Књажевине Србије (15. фебруар 1835. године). Сретење - Дан државности Србије обележава се нерадно два дана, 15. и 16. фебруара, на основу Закона о државним и другим празницима у Републици Србији. Ове године нерадни дан је и 17. фебруар, јер један од дана празника пада у недељу.

________________________________________________
13.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема објављених службених гласила.

ВЕСТИ


Продужен школски распуст
Школски распуст продужен је на територији целе Србије због епидемиолошке ситуације са сезонским грипом.
Oдлука је донета после консултација Министарства просвете, науке и технолошког развоја са Институтом за јавно здравље "Батут" и Министарством здравља, које је и дало препоруку да се продужи зимски распуст, како би се смањило ширење вируса грипа.
Распуст ће бити продужен до петка 21. фебруара 2020. године, а први наставни је понедељак 24. фебруар 2020. годинe.

________________________________________________
12.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема објављених службених гласила.

ВЕСТИ


Министарство објавило Грађански водич кроз буџет Србије
Министарство финансија Србије поставило је године на свој сајт Грађански водич кроз буџет Србије чији је циљ да допринесе већем разумевању буџетског процеса, као и одлука којима се то министарство водило при састављању буџета. У документу су представљени основни економски појмови.

Дигитализација катастра
Републички геодетски завод (РГЗ) формирао је електронску базу података која грађанима омогућава да онлајн дођу до 240 сетова података, који су потпуно ажурни и ауторизовани.
У плану је да се у систем повежу и банке, како би грађани путем мобилног телефона могли да обављају и послове попут брисовница или скидања хипотека након отплате кредита. Е-шалтер омогућава електронску размену докумената, захваљујући чему професионални корисници и државни органи не долазе више на шалтер РГЗ, него у канцеларији могу да заврше све радње у вези с непокретностима. Овај систем је омогућио да од просечних милион и по захтева поднетих годишње, чак више од 60 одсто буде предато без доласка на шалтере Катастра. До краја године сви захтеви ће се слати електронским путем, што ће допринети уштеди времена и новца грађана.

________________________________________________
11.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Објављен је „Службени лист Града Београда”, број 3 од 29.1.2020. године.


Донет Правилник о допуни Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад
У Правилнику о допуни Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад додати су чланови везани за приправност запослених у истима. Утврђени су појам и циљ приправности, одлука о приправности и план приправности, спровођење и евиденција приправности.
Приправност подразумева стање сталне доступности и спремности запосленог у Центру за социјални рад да се ван радног времена и ван радног места, одазове на позив непосредног руководиоца или лица овлашћеног за позив да би извршио неодложну интервенцију.
Одлуку о увођењу и о обиму приправности и план приправности доноси директор Центра за социјални рад, у оквиру обезбеђених финансијских средстава.
Приправност у Центру за социјални рад, односно у одељењу Центра за социјални рад основаном за територију одређене општине са преко 30.000 становника, радним даном може трајати највише осам сати, а суботом, недељом и празником 24 сата, независно од броја запослених који су приправни.
Правилник ступа на снагу 16. фебруара 2020. године.


Донето Решење о финансирању вршења поверених послова репрезентативних удружења у култури
Интерна комисија, коју је образовао и именовао министар културе и информисања, размотрила је 34 захтева за финансирање репрезентативних удружења у култури и дала сагласност на годишњи план рада истих. Министар је донео Решење о финансирању вршења поверених послова репрезентативних удружења у култури о чему ће Министарство закључити годишњи уговор о финансирању поверених послова за 2020. годину.
Детаљније можете прочитати овде.

ВЕСТИУспостављање јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама
Из буџета Министарства државне управе и локалне самоуправе финансира се програм под називом „Подршка приликом успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама” у вредности од 30.000.000 динара. Корисници ових средстава су локалне самоуправе и градске општине, а период реализације јануар-децембар 2020.
Основна идеја увођења јединственог управног места је да оно постане јединствена приступна тачака за комуникацију грађана са свим органима са којима би они иначе морали сами директно да ступе у контакт да би остварили неко своје право. Захваљујући јединственом управном месту, грађани ће моћи на једном месту да поднесу своје захтеве, добију све релевантне информације и да након брзе и ефикасне сарадње свих релевантних органа за конкретан поступак, а у комуникацији са само једним органом, односно службеником, добију и одговарајуће решење, потврду и слично.

________________________________________________
10.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 11 од 7.2.2020,
- „Службени гласник РС” бр. 12 од 8.2.2020. и
- „Службени лист АП Војводине”, бр. 6 од 29.1.2020. године.

ВЕСТИ


ПОСЛОВНА ОБАВЕЗА ЗА СВЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ
Месечно подношење пореске пријаве за ПДВ од стране пореских дужника

Пореску пријаву за плаћање ПДВ подносе порески дужници који нису обвезници ПДВ само у месецу у коме имају обавезу прописану одредбом члана 10. Закона о ПДВ (за месец јануар 2020. године).
Порески дужници који нису обвезници ПДВ не подносе Образац ПОПДВ већ само пореску пријаву ПППДВ електронским путем у коју уписују ознаку 2. у поље 2.1. – Тип подносиоца пријаве, будући да је то ознака за пореског дужника који није обвезник ПДВ.


ПОСЛОВНА ОБАВЕЗА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Годишње достављање збирних података из јединствене евиденције непокретности у јавној својини

До 10. фебруара орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, надлежан за вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини, за 2019. годину доставља Републичкој дирекцији за имовину збирне податке из јединствене евиденције по извршеном годишњем попису непокретности у јавној својини.
Подаци се достављају на Обрасцу ЗОС ЈС са стањем на дан 31.12.2019. године искључиво у електронском облику преко web апликације – Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини.
Детаљније у „Буџетском рачуноводству” бр. 2-3/20.

________________________________________________
07.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, број 10 од 6.2.2020. године.

Усвојена Уредба о додели признања за допринос националној култури
Министарство културе и информисања саопштило је да је усвојена Уредба о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина.
Овим подзаконским актом уређују се ближи услови и начин доделе признања заслужним уметницима, односно стручњацима у култури за врхунски допринос уметничком стваралаштву и културном животу Србије.
Детаљније у Буџетском недељнику бр. 6

ВЕСТИОбјављени јавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора
Министарство омладине и спорта расписало је јавне конкурсе за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора, и то:
1. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су законˮ;
2. Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
3. Јавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике;
4. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.
Рокови за достављање предлога програма и пројеката су 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 24. фебруара 2020. године.

Детаљније о условима конкурса прочитајте овде.

________________________________________________

У току ...
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (фебруар 2020.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »

Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 13/2020


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 13/2020


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 13/2020


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42