Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


13.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


Индекс потрошачких цена
Према Саопштењу РЗС од 12.07.2023. године, цене производа и услуга личне потрошње у јуну 2023. године, у односу на мај 2023. године, у просеку су повећане за 0,7%. Потрошачке цене у јуну 2023. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 13,7%, док су у поређењу са децембром 2022. године у просеку повећане за 6,0%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јуну 2023. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Рекреација и култура (2,5%), Храна и безалкохолна пића (1,3%), Одећа и обућа (1,0%), Ресторани и хотели (0,8%), у групама Здравље и Опрема за стан и текуће одржавање (за по 0,7%), Алкохолна пића и дуван (0,4%) и у групи Транспорт (0,2%). Пад цена је забележен у групама Становање, вода, електрична енергија, гас и остала горива (-0,3%) и Комуникације (-0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
Датум следеће објаве индекса потрошачких цена је 11.08.2023. године

Србија једина у региону има два центра за бесплатну обуку грађана у области ИКТ
Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије саопштило је да је у Нишу отворен још један Српско-корејски информатичко-приступни (СКИП) центар, чиме је Србија постала једина земља у региону која има два оваква центра за бесплатну обуку грађана у области информационо-комуникационих технологија.
Овај центар ће омогућити да грађани у овом делу Србије буду додатно оснажени да користе сервисе електронске управе, као и да добију квалитетније и брже услуге.
Нишки СКИП центар опремљен опремом последње генерације, која, између осталог, подразумева едукативне дронове за експериментално учење и посебне помоћне уређаје за особе са инвалидитетом.
Први овакав центар, који ради у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе, отворен је у Београду крајем 2017. године и у њему је, за непуних шест година рада, спроведено приближно 4.000 бесплатних обука и обучено близу 80.000 грађана.


________________________________________________
12.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 57 од 11.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године – Спорт и млади
2. Статут Републичког фонда за здравствено осигурање – (ступа на снагу 19. јула 2023.) Здравствено осигурање
3. Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања – (ступа на снагу 12. јула 2023) Здравство

________________________________________________
11.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 56 од 10.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Правилник о стручном усавршавању, обуци, испитима и програмима као и начину полагања стручног испита за приправничку обуку и стручни испит у Управи за извршење кривичних санкција и садржај и вођење евиденција о стручним испитима и стручном усавршавању (ступа на снагу 18. јула 2023.)

________________________________________________
10.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 55 од 7.7.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:

1. Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години (ступа на снагу 8. јула 2023.)
2. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 (ступа на снагу 15. јула 2023.)
3. Одлука о изменама Одлуке о утврђивању дворца Нојхаузен у Српској Црњи за споменик културе (ступа на снагу 15. јула 2023.)
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6033/2023
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6034/2023
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6035/2023
7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6036/2023
8. Правилник о подстицајима за подршку унапређењу система креирања и преноса знања кроз подршку за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју (ступа на снагу 8. јула 2023.)
9. Правилник о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 15. јула 2023.)
10. Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јуну 2023. године
11. Правилник о изменама и допунама Правилника о стручном усавршавању јавних извршитеља – (ступа на снагу 15. јула 2023.)
12. Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и jединица локалне самоуправе (ступа на снагу 8. јула 2023.)

________________________________________________
07.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПозив за подношење пријава за осми циклус Међународне награде UNESCO-а Екваторијалне Гвинеје за истраживања у биомедицинским наукама
Ова награда се додељује за научне пројекте и активности појединаца, институција и невладиних организација које унапређују истраживања у области биомедицинских наука.
Жири ће изабрати до три лауреата, који ће поделити суму од 350.000 америчких долара, како би подржали и унапредили њихов даљи истраживачки рад.
Рок за достављање пријава је 31. октобар 2023. године.
Детаљније прочитајте овде.

________________________________________________
06.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 28 од 28.6.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:
1. Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2023. години (ступио на снагу 28. јуна 2023)

________________________________________________
05.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 27 од 22.6.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину; (ступа на снагу 30. јуна 2023, а примењује се од 1. јула 2023)
2. Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2023. године до 2025. године; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
3. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110kV ТС Перлез – ТС Жабаљ; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
4. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
5. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
6. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
7. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину; (ступа на снагу 30. јуна 2023)
8. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину; (ступа на снагу 30. јуна 2023)

________________________________________________
04.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у предшколским установама
Министарство просвете и репрезентативни синдикати потписали су Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Важећи ПКУ траје до 15. јула 2023. године, а данашњим потписивањем важност ПКУ се продужава за три године до 15. јула. 2026. године.

КУЛТУРА2024. године завршава се обнова изгорелог дела Хиландара
Комисија за Хиландар одржала је седницу у манастиру Каково и размотрила досадашњи ток радова на реконструкцији манастира Хиландар, пострадалог у пожару 2004. године. Том приликом утврђена је динамика радова током ове године, планови за наредни период, као и актуелна питања у оквиру реконструкције овог манастира.
У претходном периоду радило се на реконструкцији изгорелих објеката градитељског наслеђа, конака и параклиса, као и на успостављању визуелног изгледа Светог манастира какав је био пре Великог пожара, обнови и унапређењу уништене и оштећене инфраструктуре, као и изградњи нове инфраструктуре ради неопходног осавремењивања - путева, водовода и канализације, противпожарне заштите; грејања, електричне енергије и телекомуникација, као и заштити и реконструкција угроженог градитељског наслеђа.
Истовремено, ради се и на заштити и рестаурацији покретног наслеђа живописа, предмета свештене уметности, рукописног наслеђа, старих штампаних књига, архива и библиотека, етнографске збирке, укључујући и активности пописа са каталогизацијом и дигитализацијом, као и унапређење манастирске економије и културног предела у циљу одрживог развоја и дугорочног самоодржања, као и очувања укупног наслеђа.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42