Програм рада удружења

 


ПРОГРАМ РАДА УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У ВАНПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

I ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У ВАНПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

(даље: Удружење) - изводи из Статута Удружења -

Ово Удружење основано је 10.07.1996. године.

Статутом Удружења дефинисани су циљеви:

 1. Да својим члановима обезбеђује што стручнији и ефикаснији рад при обављању рачуноводствених послова у ванпривредним делатностима;
 2. Да води организовану бригу о професионалном и стручном усавршавању својих чланова у складу са важећим прописима, и пружа им стручну помоћ приликом стицања професионалних звања;
 3. Штити статус и професионални интерес чланова и утиче на адекватно вредновање њиховог рада и доприноси развоју ванпривредних делатности, а на тај начин и развоју друштва у целини;
 4. Обавештава и информише чланство о примени важећих прописа путем семинара, курсева и сл;
 5. Сарађује са сличним струковним организацијама у земљи и иностранству, научним институцијама, надлежним министарствима и осталим асоцијацијама од значаја за рад Удружења;
 6. Да осавремењава рад рачуноводствених служби, посебно на плану примене рачунарске технике и међународних рачуноводствених стандарда;
 7. Да искуствима из праксе утиче на доношење нових прописа;
 8. Да члановима Удружења пружи евентуалну помоћ у заштити и остваривању права запослених;
 9. Води евиденцију о својим члановима.

***

Од оснивања до данас Удружење има континуитет у свом раду и значајно је допринело развоју буџетског система а што је резуртирало у сарадњи са Образовним информатором документом „Прилози реформи јавног сектора“.

У свом стручном раду, Удружење и даље остаје посвећено остваривању својих циљева, и унапређењу буџетског пословања.

 

II АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У 2020. ГОДИНИ

Удружење у 2020. години треба да:

 1. омасови чланство на територијалном принципу и умрежи све рачуновође у јавном сектору путем размене информација и брзих инструкција;
 2. унапреди континуирану едукацију својих чланова, професионално и стручно усавршавање;
 3. новим системом зарада заштити статус и професионални интерес чланова и утиче на адекватно вредновање њиховог рада и доприноса развоју јавног сектора;
 4. искуствима из праксе утиче на унапређење важећих прописа за буџетско пословање;
 5. успостави сарадњу са осталим струковним удружењима рачуновођа, као и са Удружењем секретара и правника ванпривреде, Удружењем директора и менаџера у јавном сектору, како би удружени ефикасније постигли заједничке циљеве.
 6. Својим активностима и досадашњим резултатима рада, успоставити истински партнерски однос са државним институцијама.

 

III НЕПОСРЕДНИ ЗАДАЦИ:

 1. Донети програм (Календар континуаране едукације током 2020. године
 2. Што пре успоставити сарадњу са Министарством финансија и Групом за израду Закона о буџетском систему и предложити побољшања одредби овог закона у делу одредби које уређују:
 • сопствене приходе,
 • наменске приходе,
 • приходе од имовине.
 1. Интензивирати рад у Канцеларијама за едикацију буџетских корисника (књиговодствене среде) ради размене искустава и саветодавног рада на територијалном нивоу;
 2. Обављати и друге активности на основу инцијативе, коју може покренути сваки члан Удружења рачуновођа.

IV ОБЛИЦИ И НАЧИН РАДА УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У 2020. ГОДИНИ

Како би се планирани циљеви у 2020. години што ефикасније реализовали, чланови Удружења ће се едуковати кроз своје активности на брз и ефикасан начин на дневном, седмичном и месечном нивоу (Кратка презентација: „Како ћемо се едуковати у 2020. години“).

 

 

 

 

У Београду,                                                                                             За Удружење рачуновођа:

09.12.2019. године                                                                                        Зорица Ловрић с.р.

                                                                                                                                 Преседник Удружења рачуновођа


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42