СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Актуелне информације
 

Објављен Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта

06. 12. 2017.

Наведени правилник (Сл.гл.РС, бр.108 од 1.децембра 2017.године) прописује садржину и начин вођења Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта, коју води министарство надлежно за спорт.


Ова евиденција садржи податке о спортским удружењима, спортским привредним друштвима, спортским друштвима, гранским спортским савезима, спортским савезима за области спорта, територијалним спортским савезима, стручним спортским удружењима, другим удружењима и савезима у области спорта, предузетницима у области спорта, организацијама за обављање спортских делатности, друштвима и савезима у области спорта, спортским задужбинама и спортским фондацијама утврђени Законом о спорту и овим правилником.

У поменутој јединственој евиденцији воде се само они подаци о личности који се воде у надлежном регистру у којем је уписана организација у области спорта, а сама евденција трајно се чува.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења Јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у области спорта („Сл. гласник РС”, бр. 43/11).

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42