СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Остала издања

 

Поред континуираног праћења правно – економског пословања буџетских корисника путем петнаестодневих часописа „Правни саветник” са „Подсетником за директоре“ и билтена „Буџетско рачуноводство“ (као и посебних прилога чије објављивање диктирају законодавне активности и потребе њихове примене у пракси), НИП „Образовни информатор“ издаје и посебне публикације чија проблематика, по обиму и значају захтева самостално издање у виду приручника, коментара прописа, збирки законске регулативе и осталих издања.

Наведене публикације имају за циљ да сагледају практичну примену новодонетих законских решења и да их својим стручним инструкцијама детаљно и потпуно приближе практичној примени и свакодневном раду правника и рачуновођа буџетских установа.

Поједине публикације из издавачког опуса наше куће намењене су стручном образовању и усавршавању директора, рачуновођа и секретара ради унапређења њиховог рада, а самим тим и унапређења пословања буџетске установе.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42