СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПРОПИСИ

16. 07. 2019.

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист Града Београда, број 54 од 25.6.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 55 од 25.6.2019. године

ВЕСТИ


За 150 пројеката од јавног значаја обезбеђена средства из опортунитета
Влада Републике Србије усвојила је Предлог решења о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет) Комисије за спровођење конкурса Министарства правде за 2019. године, према којем је 150 пројеката од јавног интереса добило 470 милиона динара.
Од тог броја, за 22 пројекта из области социјалне заштите одобрено је 69.971.817 динара, док је за образовне установе – 65 школа и вртића издвојено 142.111.901 динара. Из области здравства, на 35 установа распоређено је 181.047.533 динара, док је из области културе 11 пројеката добило 50.646.210 динара. Седам установа и удружења за подршку особама са инвалидитетом добило је 8.417.605 динара, а 17.804.934 додељено је за преосталих 10 пројеката на конкурсу.
Министарство правде до сада је спровело четири Јавна конкурса за доделу средстава прикупљених по основу опортунитета, с циљем избора пројеката од јавног интереса (здравство, култура, просвета, хуманитарни рад и слично). Укупно на свим конкурсима (2016, 2017, 2018. и 2019. године) додељено је више од 1 милијарде и 618 милиона динара.

После другог уписног круга у средње школе неуписан остао 161 ученик
Од 1.230 ученика који су попунили листу жеља, у другом уписном кругу уписано је 1.069 ђака, од чега 590 у трогодишње профиле, 476 у четворогодишње и 3 у специјализована одељења.
После другог круга остао је неуписан 161 ученик. Неуписаних ученика са мање од 50 бодова је 145, док је неуписаних ученика са више од 50 бодова 16.
Они ће имати још једну шансу крајем августа, када ће бити организован и трећи уписни круг.


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


Наредни број комплета часописа – двоброј 13-14У очекивању Упутства за припрему буџета Републике Србије и локалних власти за 2020. и наредне године, као и објављивања Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, за које очекујемо да се ће објавити у законском року – до 5. јула, у припреми је двоброј 13-14 комплета часописа који је тематски посвећен „Планирању финансирања у буџетском систему за 2020. годину и наредни средњорочни период” и изаћи ће из штампе одмах по објављивању наведених докумената.


Нови (По)недељник можете погледати овде: Број 220

Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите

да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на

korisnickiservis@obrazovni.rs.


________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

15. 07. 2019.

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 50 од 12.7.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 34 од 10.7.2019. године.

ВЕСТИ

Реализација пројекта Inclusive Early Childhood Education and Care
Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја потписало је уговор за спровођење комуникационе кампање у оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање који се финансира из кредита Светске банке.
Циљ комуникационе кампање је пружање подршке развоју деце у оквиру васпитно-образовног система и ван њега, а нарочито подизање свести међу родитељима и обезбеђивање њиховог активног учешћа у развоју деце.
У фокусу ће бити породице с децом најранијег узраста, од рођења до поласка у основну школу. Нарочита пажња биће поклоњена томе да информације о васпитно-образовном систему и другим релевантним институцијама и услугама буду доступне породицама из најосетљивијих друштвених група, укључујући децу и породице које потичу из угрожених средина, децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, породице ромске националности, као и породице ниског социо-економског статуса.

Дигитализација школа у Србији
Пројектом „Повезане школе” предвиђено је да у наредне три године бежични интернет добије 1.100 матичних школских објеката. Од 1. септембра 500 школа у Србији имаће брзи бежични интернет, а дигитална настава моћи ће да се организује у око 10.000 учионица. Истовремено, очекује се да ће од почетка нове школске године Е – дневник заживети у свим школама.
План је да до септембра 2020. брзи интернет добије још 500 школа, а у 23.000 дигиталних учионица наставу ће похађати више од 500.000 ђака.

Промене у календару студија у Београду
У школској 2019/2020. која почиње на јесен студенте Београдског универзитета сачекаће бројне промене које се односе на рокове, испите и семестре, због Европских универзитетских игара (Универзијаде), које се одржавају у Београду од 15. до 28. јула 2020. Рок за завршетак првог семестра је померен и он ће бити завршен до 31. децембра, у другом семестру настава ће бити готова до 15. маја, а све, укључујући и испите, мора бити завршено до 20. јуна.

Резултати Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у првих шест месеци 2019. године
Приликом представљања постигнутих резултата Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у првих шест месеци ове године истакнуто је да у Србији сваког месеца преко 620.000 људи прима неку врсту новчане надокнаде из области борачке, социјалне или дечије заштите, од чега је највише корисника из области дечије заштите.
Као успеси Министарства наведени су увођење електронског управљања документима, пребацивање сервиса и апликације у јединствен Дата центар, као и успостављање телефона за притужбе и увођење е-инспектора за борбу против рада на црно.
Незапосленост у првом кварталу износила је 12,1 одсто, што је 0,8 одсто мање у односу на претходни квартал, а у јуну је регистровано око 527.000 незапослених, што је у односу на претходни месец око 9.400 мање.
Министарство у 2019. години планира измену и допуну или доношење нових 15 закона.

Нова услуга – привремени боравак особа са сметњама у развоју
Београд је први у Србији обезбедио предах услугу, за привремени и повремени боравак особа са сметњама у развоју која је намењена је целој породици. Услугу могу да користе само особе млађе од 26 година, а у предвиђеном објекту могу да бораве 45 дана годишње. Родитељи сада већ одраслих особа с инвалидитетом, боре се и за успоста-вљање услуге становање уз подршку, коју би користила њихова деца када остану сама.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

Наредни број комплета часописа – двоброј 13-14


У очекивању Упутства за припрему буџета Републике Србије и локалних власти за 2020. и наредне године, као и објављивања Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, за које очекујемо да се ће објавити у законском року – до 5. јула, у припреми је двоброј 13-14 комплета часописа који је тематски посвећен „Планирању финансирања у буџетском систему за 2020. годину и наредни средњорочни период” и изаћи ће из штампе одмах по објављивању наведених докумената.

Нови (По)недељник можете погледати овде: Број 220
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

12. 07. 2019.

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени лист Града Београда, број 53 од 25.6.2019,
- Службени лист Града Београда, број 56 од 25.6.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 57 од 1.7.2019. године.

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Референтна каматна стопа смањена на 2,75%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници одржаној 11. јула.2019. године да референтну каматну стопу смањи на 2,75%. Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи биће одржана 8. августа 2019. године.

Индекси потрошачких цена, јун 2019.
Према саопштењу РЗС бр. 195 од 12. јула 2019. године цене производа и услуга личне потрошње у јуну 2019. године, у односу на мај 2019. године, у просеку су ниже за 0,3% (индекс 99,7). Потрошачке цене у јуну 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,5% (индекс 101,5), док су у поређењу са децембром 2018. године, повећане за 1,7% (индекс 101,7), у просеку. Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јуну 2019. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (-1,0%), Транспорт и Комуникације (за по -0,7%) и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,2%). Раст цена је забележен у групама Рекреација и култура (3,1%), Образовање (0,3%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Здравство (за по 0,2%) и Ресторани и хотели (0,1%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

У очекивању Упутства за припрему буџета Републике Србије и локалних власти за 2020. и наредне године, као и објављивања Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, за које очекујемо да се ће објавити у законском року – до 5. јула, у припреми је двоброј 13-14 комплета часописа који је тематски посвећен „Планирању финансирања у буџетском систему за 2020. годину и наредни средњорочни период” и изаћи ће из штампе одмах по објављивању наведених докумената.br>

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

Наредни број комплета часописа – двоброј 13-14


У очекивању Упутства за припрему буџета Републике Србије и локалних власти за 2020. и наредне године, као и објављивања Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, за које очекујемо да се ће објавити у законском року – до 5. јула, у припреми је двоброј 13-14 комплета часописа који је тематски посвећен „Планирању финансирања у буџетском систему за 2020. годину и наредни средњорочни период” и изаћи ће из штампе одмах по објављивању наведених докумената.

Нови (По)недељник можете погледати овде: Број 218
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

11. 07. 2019.

- Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ

Упутство Mинистарства финансија за припрему Oдлуке о буџету локалне власти за 2020. и пројекција за 2021. и 2022. годину

Министарство финанисја је објавило и Упутство за припрему Одкуле о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину и доставило га локалној власти. Упутство је јавно доступно и налази се на интернет страници овог министарства. можете га погледати овде
Директни корисници средстава буџета локалне власти припремају предлог финанисјског плана за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину, на основу овог упутства и достављају га локалном органу управе надлежном за финансије
У поступку припреме и доношења буџета, треба планирати расходе за реализацију
мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру одређених програма, програмских
активности, односно пројеката. Министарство посебно истиче, да се тако планирани расходи могу извршавати само до висине апропријације утврђене одлуком о буџету, без обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму од планираног.
Детаљније о смерницама за припрему буџета локалне власти за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. на посебном делу стручног скупопа „“ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД“, који ће се одржати 15.7.2019. године, у Београду, у хотелу Палас са почетком у 10 часова, према следећем програму: погледати овде

________________________________________________

ПРОПИСИ (законска регулатива)

10. 07. 2019.

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 49 од 8.7.2019,
- Службени лист Града Београда, број 49 од 21.6.2019,
- Службени лист Града Београда, број 50 од 24.6.2019,
- Службени лист Града Новог Сада, број 32 од 27.6.2019,
- Службени лист Града Новог Сада, број 33 од 5.7.2019. године.

ВЕСТИ

Упутство Mинистарства финансија за припрему буџета РС за 2020. и пројекција за 2021. и 2022. годину

Министарство финанисја је објавило Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину и доставило га директним корисницима средстава буџета РС. Упитство је јавно доступно и налази се на интернет страници овог министарства. /можете га погледати овде/
Директни корисници средстава буџета РС имају обавезу да Предлог финансијског плана буџетског корисника за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину, са образложењем уносе у апликативни софтвер за планирање буџета „БИС”. Унос предлога финансијских планова директним корисницима средстава буџета РС у овај апликативни софтвер биће омогућен од 10. јула 2019. године.
Крајњи рок за достављање предлога финансијских планова директних корисника средстава буџета РС је 1. септембар 2019. године.
Детаљније о смерницама за припрему буџета РС за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. на пленарном делу стручних скупова „ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД”, који ће се одржати 15, 16. и 17.7.2019. године, у Београду, у хотелу „Палас” са почетком у 10 часова. Посебни део ових стручних скупова посвећен је делатностима према следећем распореду: погледати овде

________________________________________________

ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД
- по делатностима -

Београд, хотел „Палас”


16.7.2019.
Социјална заштита
Култура

17.7.2019.
Основне и средње школе

Програм за одређену делатност можете погледати кликом на ту делатност.


Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 12/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 12/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 12/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42