ПРЕУЗМИ

НОВО : Видео упутство за достављање ПФИ путем JSON фајла из софтвера Икс-Бук


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА СОФТВЕРА ИКС-БУК


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЧАСОПИСА И КОНСУЛТАЦИЈА


НОВА ИЗДАЊА:


НАРУЏБЕНИЦА

НАРУЏБЕНИЦА


  

НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ
ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:
телефони:

(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)

>> Питања која сте до сада слали путем мејла, искључиво ћете постављати преко нашег сајта www.obrazovni.rs о чему ћете добити информацију са краћим упутством на ваше мејл адресе.

>> Друштвене мреже:
Facebook https://www.facebook.com/obrazovni/ и
Instagram@obrazovni_informator.

14.06.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 51 од 13. јуна 2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 06-5279/2024
2. СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину (ступа на снагу 14. јуна 2024.)
3. СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма мастер и докторских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину (ступа на снагу 14. јуна 2024.)
4. ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2024. године

 
13.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

 
12.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

 
11.06.2024.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени гласник РС” бр. 50 од 7. јуна 2024. године, „Службени гласник РС – Међународни уговори” бр. 2 од 6. јуна 2024. године и „Службени лист АПВ” бр. 26 од 5. јуна 2024. године

Прописи од значаја за пословање буџетских установа су:

„Службени гласник РС” бр. 50
1. УРЕДБА о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
2. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2024. годину (ступа на снагу 8. јуна 2024.)
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години (ступа на снагу 8. јуна 2024.)
4. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, основних академских и интегрисаних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
5. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
6. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
7. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
8. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
9. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5018/2024
10. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5020/2024
11. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5053/2024
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5065/2024-1
13. ПРАВИЛНИК о начину вођења и обрасцу личног листа носиоца јавнотужилачке функције и особља запосленог у јавном тужилаштву (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
14. ПРАВИЛНИК о начину објављивања података о интерфејсима електронских комуникационих мрежа у терминалним тачкама мреже (ступа на снагу 15. јуна 2024.)
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2024. године
16. ТАРИФА накнаде за давање на послугу оригинала и умножених примерака ауторских дела издатих у штампаној форми (ступа на снагу 15. јуна 2024.)

„Службени гласник РС – Међународни уговори” бр. 2
1. СПОРАЗУМ о радио-телевизијској и онлајн аудио-визуелној сарадњи између Министарства информисања и телекомуникација Републике Србије и Националне управе за радио и телевизију НР Кине (ступа на снагу 8. маја 2024.)

„Службени лист АПВ” бр. 26
1. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 5. јуна 2024.)

 
10.06.2024.

ПРОПИСИ

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Бројни изазови у примени Закона о слободном приступу информацијама
Министарка државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије Јелена Жарић Ковачевић разговарала је са повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Миланом Мариновићем о примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Повереник је представио изазове у вези са спровођењем Закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, пре свега у вези сa злоупотребом захтeвa зa приступ информацијама, те променом става Управног суда у вези са трошковима поступка који сносе првостепени органи.
На састанку је постигнут договор о сарадњи у циљу превазилажења уочених проблема, а најављени су и нови разговори на ову тему, као и могућност покретања процедуре промене постојећeг законског решења у циљу боље имплементације у пракси, наводи се у саопштењу Министарства државне управе и локалне самоуправе.

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42