СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
О нама

 

→ КО СМО?
Предузеће „Образовни информатор“ је савремена издавачка кућа и једини специјализовани едукатор на нашем тржишту за правно-економско пословање буџетских корисника у делатностима са примарним циљем да адекватном применом прописа помаже менаџменту у свим пословним системима.

Докази нашег успeшнoг рaдa oд oснивaњa 1990. гoдинe oглeдajу сe у кoнстaнтнoj сaрaдњи сa jaвним сeктoрoм, кoja сe зaснивa нa oбeзбeђивaњу, прe свeгa, инструктивне помоћи тимском раду директора/менаџера, правника и економиста/рачуновођа.

О томе сведочи и референтна листа са више од 4.500 корисника.

→ КАКО РАДИМО?
Рад базирамо на пружању квалитетних информација, инструкција и обука (од науке, преко прописа до сигурне зоне пословања у којој се пословне обавезе решавају у пракси - брзо и лако).
Исходи су нам интегрисана знања из области: ● радних односа ● зарада/плата ● финансија ● имовинских односа ● јавних набавки ● јавно-приватног партнерства ● буџетског планирања ● електронског пословања... и помоћних правних института заснованих на информацијама.

→ НАШИ ПРОИЗВОДИ СУ НАША ПРЕДНОСТ
Садржаји свих наших производа су инструкције и обуке, које су у функцији обављања пословних обавеза, према пословним и буџетским календарима. Укратко, наши корисници се најпре информишу о пословним обавезама, а потом добијају најважније инструкције преко:

- Сајта: www.obrazovni.rs;
- Стручних часописа (комплет од три часописа, који су увезани заједничким пословним обавезама организације, али уређени према пословима руководилаца (топ менаџера – Подсетник за директоре; правника/секретара – Правни саветник, и економиста/рачуновођа – Буџетско рачуноводство). Часописе публикујемо петнаестодневно у штампаној и електронској форми;
- Стручних скупова;
- Обука (радионице и курсеви);
- Пословних тренинга;
- Софтверских решења;
- Специјалног консалтинга са експертима наше куће знања.

→ НАШИ ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ- струковна удружења директора/менаџера, правника и рачуновођа су наши најважнији партнери, а њихови чланови прави сарадници у креирању, планирању и реализацији наших едукативних садржаја.
Еминентни стручњаци из правне и економске науке и праксе су такође наши стални сарадници чије нам мрежно повезивање у едукативне центре предстоји на подручју целе Србије: Београд, Нови Сад, Краљево, Крагујевац, Ниш, Ужице, Чачак, Пожега, Бор, Шабац, Ваљево, Лесковац, Зрењанин...

ВАЖНИ ПАРТНЕРИ су нам и представници локалних самоуправа, као најважније карике у трансферу знања зарад одрживог економског развоја.

→ ПОСТАВИЛИ СМО ЦИЉЕВЕ ВИШЕ ОД ОСТАЛИХ
Циљ нам је да у наредном периоду, удруживањем експертских и практичних знања на територији сваке општине, преко едукативних центара, наши производи не буду шаблон у примени прописа, већ суштинска помоћ свима који желе да континуираним учењем напредују у пословању и доприносе свеукупном духовном и економском развоју.

Наши циљеви су и циљеви надлежних институција на свим нивоима одлучивања!

→ КАКО ЋЕМО МЕРИТИ РЕЗУЛТАТЕ НАШИХ ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА?
Стручном подршком за одрживи привредни и друштвени развој доприносићемо стварању могућности за продуктивно запошљавање и бржи економски развој:

• Унапређењем професионализације, како руководећег кадра, тако и административног, производног и оперативног и на тај начин пословање учинити лакшим.

• Применом објективних индикатора из државних пројеката резултати услуга јавних служби биће видљивији, пре свега у јединицама локалних самоуправа на чијим територијама се и задовољавају укупне потребе свих грађана.

Седишта

 

Седиште управе предузећа НИП „Образовни информатор” је у Београду, у улици Цара Лазара 5А.

Референтна листа

 

■ Министарство финансија - Управа за трезор
■ Министарство финансија - Пореска управа
■ Министарство финансија - Управа за игре на срећу
■ Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
■ Министарство за међународне економске односе
■ Министарство културе
■ Министарство за дијаспору
■ Извршно веће Војводине
■ Покрајински секретаријат за финансије
■ Покрајински секретаријат за локалну управу
■ Покрајински секретаријат за образовање и културу
■ Покрајински секретаријат за демографију, породицу и бригу о деци
■ Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику
■ Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова
■ Служба за опште заједничке послове покрајинских органа
■ Национална служба запошљавања
■ Републичка дирекција за робне резерве
■ Фонд за солидарну стамбену изградњу
■ Регионални центар за таленте
■ Агенција за развој малих и средњих предузећа
■ Агенција за приватизацију
■ Републички завод за спорт
■ Завод за стандардизацију
■ Институт за књижевност и уметност
■ Републички фонд ПИО
■ Републички завод за здравствено осигурање
■ Комора здравствених установа Србије
■ Институт за трансфузију крви Србије
■ Институт за заштиту здравља Србије др Милан Јовановић - Батут
■ Регионални гаранцијски фонд за јужну Србију
■ Универзитет у Новом Саду
■ Правни факултет у Београду
■ Економски факултет у Београду


као и

■ 70% основних и средњих школа Србије
■ 80% домова ученика и студената
■ 90% установа социјалне заштите
■ 40% здравствених установа
■ 30% државних органа и организација...

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42