О нама

 

→ КО СМО?
Предузеће „Образовни информатор“ је савремена едукативна кућа специјализована за управљање правно-економским пословањем, уз информатичку подршку. Примарни циљ нам је да адекватном применом прописа олакшамо пословање менаџменту у свим пословним системима.

Докази нашег успeшнoг рaдa oд oснивaњa 1990. годинe, oглeдajу сe у кoнстaнтнoj сaрaдњи сa струковним удружењима директора/менаџера, правника и економиста/рачуновођа.
О томе сведочи и референтна листа са више од 4.500 корисника.

→ КАКО РАДИМО?
Рад базирамо на пружању квалитетних информација, инструкција и обука (од науке, преко прописа до сигурне зоне пословања у којој се пословне обавезе решавају у пракси – брзо и лако).
Исходи су нам интегрисана знања из области: ● планирања ● радних односа ● зарада/плата ● финансија ● рачуноводства ● имовинских односа ● јавних набавки ● јавно-приватног партнерства ● електронског пословања (са акцентом на специфичности буџетског пословања)

→ НАШИ ПРОИЗВОДИ СУ НАША ПРЕДНОСТ
Садржаји свих наших производа су у функцији ефикасног и квалитетног извршавања пословних обавеза. Укратко, наше кориснике најпре информишемо о пословним обавезама и роковима, а потом дајемо најважније инструкције за примену.
Из Каталога наших производа издвајамо:
• Дневни консалтинг (дневне информације и инструкције и Одговори на питања телефоном и мејлом),
• Стручни часописи (комплет од три часописа, који су увезани заједничким пословним обавезама организације, али уређени према контролној функцији руководилаца (топ менаџера – Подсетник за директоре, пословима правне службе – Правни саветник и економиста/рачуновођа Буџетско рачуноводство). Часописе публикујемо петнаестодневно у штампаној и електронској форми;
• Збирка прописа за јавни сектор (електронско издање), дневно ажурни, лако доступни путем интернета,
• ИН-акта за јавни сектор (збирка нормативних аката за јавни сектор (ажурирање са новим прописима у току периода претплате)
• ИН-акта „Просвета“ – збирке нормативних аката за делатност Просвете (ажурирање са новим прописима у току периода претплате)
• Консултације (инхаус) – уживо у трајању до 2 сата у простору Образовног информатора ии простору Корисника,
• Специјални консалтинг (обављање одређених стручних послова за Корисника (израда нормативних аката, обрачуна, пројеката, завршних рачуна, пописа, вођење поступка јавних набавки, увођење и заштита информационих система),
• Приручници/Практикуми (правно-економска библиотека),
• Књиговодствени софтвери: ИНФОБУК – за директне буџетске кориснике, Х-МЕНАЏЕР – за индиректне буџетске кориснике, ИРИС – за вођење пословних књига других правних лица
• Обуке (радионице и курсеви);
• Пословни тренинзи за директоре;

→ НАШИ ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ- Поред струковних удружења наши партнери су претплатници из праксе, локалних самоуправа, државне управе, здравства, науке, социјалне заштите.
Еминентни стручњаци из правне и економске науке и праксе су такође наши стални сарадници – Канцеларије за едукацију буџетских корисника на подручју целе Србије.
ВАЖНИ ПАРТНЕРИ су нам и представници локалних самоуправа, као најважније карике у трансферу знања, зарад одрживог економског развоја.


ВАЖНИ ПАРТНЕРИ су нам и представници локалних самоуправа, као најважније карике у трансферу знања зарад одрживог економског развоја.

→ ПОСТАВИЛИ СМО ЦИЉЕВЕ ВИШЕ ОД ОСТАЛИХ
Циљ нам је да у наредном периоду, удруживањем експертских и практичних знања на територији сваке општине, преко едукативних центара, наши производи не буду шаблон у примени прописа, већ суштинска помоћ свима који желе да континуираним учењем напредују у пословању и доприносе свеукупном духовном и економском развоју..

Наши циљеви су и циљеви надлежних институција на свим нивоима одлучивања!

→ КАКО ЋЕМО МЕРИТИ РЕЗУЛТАТЕ НАШИХ ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА?
• Применом објективних индикатора, који резултирају квалитетном робом/услугама наших клијената, а пре свега у јединицама локалних самоуправа на чијим територијама се и задовољавају укупне потребе свих грађана.

• Унапређењем професионализације, како руководећег кадра, тако и административног, производног и оперативног.

• Реализацијом пројекта „Знањем до продуктивног запошљавања“, као допринос одрживом привредном свеукупном друштвеном развоју.

Седишта

 

Седиште управе предузећа „Образовни информатор” је у Београду, у улици Цара Лазара 5А.

Референтна листа

 

■ Министарство финансија - Управа за трезор
■ Министарство финансија - Пореска управа
■ Министарство финансија - Управа за игре на срећу
■ Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
■ Министарство за међународне економске односе
■ Министарство културе
■ Министарство за дијаспору
■ Извршно веће Војводине
■ Покрајински секретаријат за финансије
■ Покрајински секретаријат за локалну управу
■ Покрајински секретаријат за образовање и културу
■ Покрајински секретаријат за демографију, породицу и бригу о деци
■ Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику
■ Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова
■ Служба за опште заједничке послове покрајинских органа
■ Национална служба запошљавања
■ Републичка дирекција за робне резерве
■ Фонд за солидарну стамбену изградњу
■ Регионални центар за таленте
■ Агенција за развој малих и средњих предузећа
■ Агенција за приватизацију
■ Републички завод за спорт
■ Завод за стандардизацију
■ Институт за књижевност и уметност
■ Републички фонд ПИО
■ Републички завод за здравствено осигурање
■ Комора здравствених установа Србије
■ Институт за трансфузију крви Србије
■ Институт за заштиту здравља Србије др Милан Јовановић - Батут
■ Регионални гаранцијски фонд за јужну Србију
■ Универзитет у Новом Саду
■ Правни факултет у Београду
■ Економски факултет у Београду


као и

■ 70% основних и средњих школа Србије
■ 80% домова ученика и студената
■ 90% установа социјалне заштите
■ 40% здравствених установа
■ 30% државних органа и организација...

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42