О нама

 

→ КО СМО?
Предузеће „Образовни информатор“ већ више од 30 година едукује буџетске кориснике у свим областима њиховог пословања. Новина у нашем раду је ширење пословања ка јавним предузећима.


→ КАКО РАДИМО?
Сваког дана пружамо правно-економски консалтинг нашим корисницима, а доказ нашег успeшнoг рaдa је преко 4000 задовољних корисника, који су пре свега директори, правници и рачуновође.

Пружамо консалтинг (телефонским путем, имејлом, уживо) пласирањем интегрисаних знања из области:
• планирања
• рачуноводства
• зарада/плата
• пореза
• финансија
• имовинских односа
• радних односа
• јавних набавки
• јавно-приватног партнерства
• електронског пословања (са акцентом на специфичности буџетског пословања),
као и следећих делатности:
• просвете,
• социјалне заштите,
• правосуђа,
• науке,
• здравства,
• културе,
• омладине и спорта…


→ НАШИ ПРОИЗВОДИ СУ НАША ПРЕДНОСТ
Садржаји свих наших производа су у функцији ефикасног и квалитетног извршавања пословних обавеза. Наше кориснике информишемо о пословним обавезама и роковима, дајемо најважније инструкције за примену, као и све потребне информације за несметан и тачан рад.

Из Каталога производа Образовног информатора издвајамо:

Комплет од ТРИ часописа – за комплетно управљање правно-економским пословањем уз информатичку подршку – специјално у делатностима јавног сектора: 1) Подсетник за директора 2) Правни саветник 3) Буџетско рачуноводство. Часописе публикујемо петнаестодневно у штампаној и електронској форми;
Специјализовани часопис „Информатор јавних предузећа” у коме, поред сталних тема из области и делатности, објављујемо и најбитнија мишљења министарстава и ставове судске праксе који могу утицати на решавања дилема и бројних спорних питања из пословања јавних предузећа.
Такође, објављујемо донете прописе између два броја, као и оне који су у скупштинској процедури и припреми.
Часопис излази месечно, у штампаној форми.
Правну базу „ИнфоЛекс” - онлајн издање које представља збирку свих релевантних документа који се дневно ажурирају и намењена је корисницима из јавног сектора, правним и економским службама, као стручни алат у свакодневном раду и извршавању пословних обавеза.
„ИнфоЛекс” садржи следеће рубрике: Прописи, Просветни прописи (пречишћени текстови наставних планова и програма за основно и средње образовање, са лаком претрагом, уз могућност штампања), ИН-акта, Службена мишљења, Судска пракса, Часописи (Подсетник за директоре, Правни саветник, Буџетско рачуноводство), Примери књижења, Вести.
Стручне скупове (вебинари, семинари, радионице, обуке…), како за буџетске кориснике, тако и за јавна предузећа.
Бесплатна саветовања
„Буџетски недељник” - Електронско издање часописа, који сваког понедељка путем мејла подсећа кориснике јавних средстава на пословне обавезе и рокове за извршење, пружа кратке и јасне ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД правне и финансијске службе и сервисира информације и податке неопходне у свакодневном раду (4 броја месечно).
Одговоре на питања - Телефоном, мејлом, путем писама поштом, телефаксом, из већ наведених обалсти и делатности. Сваког радног дана од 07:30 до 15:30, наших 15 саветника чекају на ваш позив!
Инхаус консалтинг - уживо у трајању до 2 сата у простору Образовног информатора или у простору корисника,
Приручници/Практикуми (правно-економска библиотека),
Рачуноводствени софтвер - „Икс-Бук” - јединствено софтверско решење („Икс Менаџер” и „Инфобук”). Унапређен и иновиран софтвер са лиценцом за индиректне буџетске кориснике, који је компатибилан са ИСИБ-ом.


→ НАШИ ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ

Поред струковних удружења наши партнери су претплатници из праксе државне управе, локалних самоуправа, социјалне заштите, правосуђа, здравства, науке, културе, омладине и спорта.
ВЕОМА ВАЖНИ ПАРТНЕРИ су нам и представници министарстава, државних органа, еминентни стручњаци из правне и економске науке и праксе.ИЗЛАЗИМО У СУСРЕТ СВИМ ВАШИМ СТРУЧНИМ ПОТРЕБАМА И
ИНТЕРЕСОВАЊИМА.


ПОСТАВИЛИ СМО ЦИЉЕВЕ ВИШЕ ОД ОСТАЛИХ!
Ваш ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР

Седишта

 

Седиште управе предузећа „Образовни информатор” је у Београду, у улици Цара Лазара 5А.

Референтна листа

 

■ Министарство финансија - Управа за трезор
■ Министарство финансија - Пореска управа
■ Министарство финансија - Управа за игре на срећу
■ Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
■ Министарство за међународне економске односе
■ Министарство културе
■ Министарство за дијаспору
■ Извршно веће Војводине
■ Покрајински секретаријат за финансије
■ Покрајински секретаријат за локалну управу
■ Покрајински секретаријат за образовање и културу
■ Покрајински секретаријат за демографију, породицу и бригу о деци
■ Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику
■ Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова
■ Служба за опште заједничке послове покрајинских органа
■ Национална служба запошљавања
■ Републичка дирекција за робне резерве
■ Фонд за солидарну стамбену изградњу
■ Регионални центар за таленте
■ Агенција за развој малих и средњих предузећа
■ Агенција за приватизацију
■ Републички завод за спорт
■ Завод за стандардизацију
■ Институт за књижевност и уметност
■ Републички фонд ПИО
■ Републички завод за здравствено осигурање
■ Комора здравствених установа Србије
■ Институт за трансфузију крви Србије
■ Институт за заштиту здравља Србије др Милан Јовановић - Батут
■ Регионални гаранцијски фонд за јужну Србију
■ Универзитет у Новом Саду
■ Правни факултет у Београду
■ Економски факултет у Београду


као и

■ 70% основних и средњих школа Србије
■ 80% домова ученика и студената
■ 90% установа социјалне заштите
■ 40% здравствених установа
■ 30% државних органа и организација...

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42