ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ
 

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ


ПРЕТПЛАТА ЗА 2021/2022. ГОДИНУ

 

Р.бр.

Опис

Број комплета

Цена са ПДВ-ом

1.

KOMПЛЕТ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ  (са штампаним часописима и телефонским одговорима на питања) - Пакет 1

 • Комплет часописа за буџетско пословање – 24 броја
  (штампано и електронско, ПЕТНАЕСТОДНЕВНО издање – „Подсетник за директора”, „Правни саветник” и „Буџетско рачуноводство”)
 • Правна база „ИнфоЛекс” – унапређена Електронска издања (три улазнице)

(Прописи, Просветни прописи, ИН-акта, Службена мишљења, Судска пракса, Часописи, Специфичности књижења у буџетском рачуноводству, Буџетски дневник - вести)

 • Одговори на питања (радним данима од 7.30 до 15.30)
 • Бесплатна саветовања
 • Буџетски недељник” – електронско издање часописа
 • Годишња лиценца за „Икс -Бук”
  индиректни корисници - једна лиценца за  X-Manager  са обуком;*
  директни  корисници - софтвер ИНФОБУК  са обуком и  са одговорима на питања- цена на упит*

*Одржавање софтвера не улази у цену претплатничког пакета
+ 30% попуста на комплетну Понуду ван претплатничког пакета

 

63.000,00

2.

ЕЛЕКТРОНСКИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ са телефонским одговорима на питања – Пакет 2

 • Комплет часописа за буџетско пословање
  (електронско петнаестодневно издање – „Подсетник за директора”, „Правни саветник” и „Буџетско рачуноводство”)
 • Правна база „ИнфоЛекс” – унапређена Електронска издања (три улазнице)

(Прописи, Просветни прописи, ИН-акта, Службена мишљења, Судска пракса, Часописи, Специфичности књижења у буџетском рачуноводству, Буџетски дневник - вести)

 • Одговори на питања (радним данима од 7.30 до 15.30)
 • Бесплатна саветовања
 • Буџетски недељник” – електронско издање часописа
 • Годишња лиценца за „Икс- Бук”*

индиректни корисници - једна лиценца за X-Manager  са обуком;*
директни  корисници - софтвер ИНФОБУК  са обуком и  са одговорима на питања- цена на упит*
*Одржавање софтвера не улази у цену претплатничког пакета
+ 30% попуста на комплетну Понуду ван претплатничког пакета

 

58.000,00

3.

ПРЕТПЛАТА НА ПРАВНУ БАЗУ „ИНФОЛЕКС” ТРИ лиценце по установи (директори, правници, рачуновође) – Пакет 3 (без телефонских одговора на питања)

 • Правна база „ИнфоЛекс“ – унапређена Електронска издања (три улазнице)

(Прописи, Просветни прописи, ИН-акта, Службена мишљења, Судска пракса, Часописи, Специфичности књижења у буџетском рачуноводству, Буџетски дневник - вести)

 •  Буџетски недељник” – електронско издање часописа
 • Годишња лиценца за „Икс-Бук”*

индиректни корисници - једна лиценца за X-Manager  са обуком;*
директни  корисници - софтвер ИНФОБУК  са обуком и  са одговорима на питања- цена на упит*
*Одржавање софтвера не улази у цену претплатничког пакета
+ 30% попуста на Приручнике

 

40.000,00

 

 

 

 

 

Начин плаћања (означити у пољу поред износа)

Р. бр.

Понуда

годишњи

полугодишње

тромесечно

месечно

1.

Основни претплатнички пакет - Пакет 1

63.000,00

33.000,00

16.900,00

5.800,00

2.

Електронски претплатнички пакет – Пакет 2

58.000,00

30.500,00

15.600,00

5.300,00

3.

Електронски претплатнички пакет са претплатом
на правну базу „ИнфоЛекс” – Пакет 3

40.000,00

21.000,00

/

/

Износи извршених уплата коначни су за плаћени период.

Корисник претплатничког пакета Образовног информатора постајете:

 

- Претплатници – директном уплатом на један од текућих рачуна Предузећа „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР“ д.о.о. 265-1630310006149-98, 220-31313-49,285-0014063160001-95, 325-9500600027583-42, са позивом на Ваш ПИБ.

 

- Непретплатници – попуњавањем on line формулара након чега ћемо Вам доставити факсом или поштом предрачун за уплату претплате.


ПРЕТПЛАТА И ПРОДАЈА

Посебна издања

ПРИРУЧНИЦИ
ОСТАЛА СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА
ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Стручна усавршавања

СЕМИНАРИ, СКУПОВИ, САВЕТОВАЊА, СТРУЧНЕ РАСПРАВЕ

Курсеви и обука

ОБРАЗОВАЊЕ
УСАВРШАВАЊЕ
СТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ ЗВАЊА

Софтвер за буџетске кориснике
услови набавке регулишу се уговором

СОФТВЕР ЗА ДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ „ИНФО-БУК-1”
Цена софтверског пакета износи 300.000,00 дин + 80.000,00 дин за сваку додатну главу.


СОФТВЕР ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ „X-Manager 3”
За претплатнике софтверски пакет је бесплатан.
За непретплатнике цена софтверског пакета износи 300 евра у динарској противвредности.

Цена месечне информатичке подршке износи 10 евра у динарској противвредности.

Комерцијални сектор
 

Контакт:
Телефон/факс:
011/361-48-58
011/361-51-00

Текући рачун:
220-31313-49
ПИБ: 100037959
Матични број: 17196707
Шифра делатности: 8560

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42