СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ
 

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ


КОМПЛЕТ ОД ТРИ ЧАСОПИСА:
Подсетник за директора, Правни саветник, Буџетско рачуноводство
Часописи излазе сваког 1. и 15. у месецу.
Поред наведених часописа Основни претплатнички пакет садржи и: Стручне скупове који прате буџетско пословање према буџетском календару (доношење финансијских планова, израда извештаја о пословању, израда годишњих пописа, израда завршних рачуна);  Дневне и седмичне информације – електронска апликација коју свакодневно користе стални претплатници часописа; Дневни консалтинг директне консултације телефоном са саветницима/уредницима из Редакције (сваким радним даном у периоду од 8:00 до 15.00 часова); Коришћење софтверских апликација које се користе у текућем правно-економском пословању: рачуноводстве­ни софтвери: X-Manager 3 (за индиректне буџетске кориснике), InfoBook (за директне буџетске корисни­ке), обрачуни пореза и зарада, обрасци, калкулатори)

 

 

 

ПРЕТПЛАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Начин плаћања Цена
1. Месечно 5.800,00
2. Тромесечно 16.900,00
3. Полугодишње 33.000,00
4. Годишње 63.000,00


Износи извршених уплата коначни су за плаћени период.

Корисник претплатничког пакета Образовног информатора постајете:

  • Претплатници – директном уплатом на један од текућих рачуна НИП „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР“ д.о.о. 220-31313-49, 285-0014063160001-95 са позивом на Ваш ПИБ.
  • Непретплатници – попуњавањем on line формулара након чега ћемо Вам доставити факсом или поштом предрачун за уплату претплате.


Посебна издања

ПРИРУЧНИЦИ
ОСТАЛА СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА
ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Стручна усавршавања

СЕМИНАРИ, СКУПОВИ, САВЕТОВАЊА, СТРУЧНЕ РАСПРАВЕ

Курсеви и обука

ОБРАЗОВАЊЕ
УСАВРШАВАЊЕ
СТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ ЗВАЊА

Софтвер за буџетске кориснике
услови набавке регулишу се уговором

СОФТВЕР ЗА ДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ „ИНФО-БУК-1”
Цена софтверског пакета износи 300.000,00 дин + 80.000,00 дин за сваку додатну главу.


СОФТВЕР ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ „X-Manager 3”
За претплатнике софтверски пакет је бесплатан.
За непретплатнике цена софтверског пакета износи 300 евра у динарској противвредности.

Цена месечне информатичке подршке износи 10 евра у динарској противвредности.

Комерцијални сектор
 

Контакт:
Телефон/факс:
011/361-48-58
011/361-51-00

Текући рачун:
355-1006799-20
220-31313-49
ПИБ: 100037959
Матични број: 17196707
Шифра делатности: 22110

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42