СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Актуелне информације
 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

06. 12. 2017.

У скупштинској процедури, се налази Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

Предлаже се више измена овог закона, од којих издвајамо:


- уређује се начин повећања плата и пензија у јавном сектору у 2018. години, почев од пензије, односно плате за децембар 2017. gодине,

- продужава се забрана запошљавања нових лица ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2018. године,

- предлаже се правни основ за образовање Комисије за примену Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,

- предвиђа се увођење програмске структуре исказивања расхода и издатака организација за обавезно социјално осигурање од доношења финансијских планова тих организација за 2018. годину, као и поступно увођење за кориснике средстава Републичког фонда за здравствено осигурање до 2020. године,

- предлаже се и продужетак рока за примену члана 79. Закона, којим се уређује садржај завршног рачуна, са 2017. на 2020. годину.

Детаљнији приказ предложених измена Закона о буџетском системму даћемо у броју 1/18 наших часописа, а по доношењу овог закона од стране Народне скупштине.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42