СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 23 - 04. 12. 2018.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
▪ Усаглашавање потраживања и обавеза
▪ Спровођење пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018.
▪ Поступање у случају када запослени сумња/сматра да је изложен злостављању на раду
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ
Покрајинска аутономија и локална самоуправа
▪ Доношење Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину
▪ Усаглашавање статута јединица локалне самоуправе са изменама закона о локалној самоуправи
▪ Давање сагласности на годишњи програм пословања јавних предузећа
Здравство
▪ Нове измене у уговарању са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
▪ Новине у контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга

ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД ДИРЕКТОРА
▪ Надлежности руководилаца за доношење одлука у поступку пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава
▪ Дигитална трансформација – Нови Закон о заштити података о личности


ПРОПИСИ: Избор прописа донетих између два броја који су од значаја за управљање пословним системима у јавном сектору

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ

ПРИЛОГ – САДРЖАЈИ ОСТАЛИХ ИЗДАЊА ОИ
Из садржаја ПРАВНОГ САВЕТНИКА и БУЏЕТСКОГ
РАЧУНОВОДСТВА (бр. 23/18)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 7 - 03. 04. 2019. »

Број 6 - 18. 03. 2019. »

Број 5 - 28. 02. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42