СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 1 - 03.01.2020.
 

ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
- Примљена новогодишња честитка је свечани, енергизирајући доживљај

AКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
• Усвојен нови Закон о јавним набавкама
• Повећање транспарентности и видљивости трошења буџетских средстава
• Припрема Програма реформе система локалне самоуправе
• Уређенији систем финансијског управљања и контроле у јавном сектору
• База података о капиталним пројектима
• Инспекцијски надзор у 2020. години
• Интерно тржиште рада државних органа
• Измењена и допуњена регулатива о јавном дугу

ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ
• Добровољно намирење новчаних потраживања
• Продужен рок за ажурирање података у Централном регистру обавезног социјалног осигурања
• Е-уверења Пореске управе без плаћања административних такси
• Дигитално преузимање налога за уплату

ПРОЈЕКТИ И КОНКУРСИ
• За пројекте локалних самоуправа у 2020 – 520 милиона динара
• Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области савре¬ме-ног стваралаштва у Републици Србији у 2020. години
• Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја y 2020. години
• Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2020. години
• Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2019. годину

ВЕСТИ ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Влада усвојила Предлог закона о пореклу имовине и посебном порезу
• Продужено важење ПКУ за запослене у установама студентског стандарда
• Ускоро расписивање Конкурса за стипендирање студената у Републици Србији
• Јавна расправа о Нацрту закона о културном наслеђу и Нацрту закона о делатности непокретних добара
• Фонд за младе таленте доделио 430 стипендија за студије у иностранству
• Усвојени програми стручног усавршавања запослених у државним органима и јединицама локалне самоуправе за 2020. годину
• Новине у државним стручним испитима – нове услуге електронске управе

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 2/2020 - 31.01.2020. »

Број 1 - 03.01.2020. »

Број 15-16 - 15.08.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42