СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 5 - 01. 03. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи за пословање свих корисника јавних средстава донети између два броја
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Конкурсни поступак за попуњавање радних места и рад у радном и ван радног односа у јавним службама сходно Закону о запосленима у јавим службама (Конкурсни поступак за попуњавање радних места у јавним службама ▪ Рад у радном односу ▪ Приправници)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Огласи о јавној набавци (Врсте огласа о јавној набавци ▪ Начин примене огласа о јавној набавци)

СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Ванредна правна средства у управном поступку (посебни случајеви уклањања и мењања решења) (Мењање и поништавање решења у вези са управним спором ▪ Понављање поступка ▪ Поништавање коначног решења ▪ Укидање решења)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Државна ревизорска институција као највиши државни орган ревизије јавних средстава у Републици Србији (Уставно и законско утемељење државне ревизије трошења средстава у јавној својини ▪ Надлежности ▪ Врсте ревизије из надлежности ДРИ ▪ Предмет и субјекти ревизије ДРИ ▪ Обављање ревизије и обавезе субјекта ревизије ▪ Поступак након обављене ревизије)

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи ▪ Конкурси

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Промене у стандардима и поступку за акредитацију студијских програма докторских студија у образовно-научним пољима (Поступак за акредитацију студијских програма ▪ Стандарди за акредитацију студијских програма докторских студија у образовно-научним пољима)
▪ Евиденције у образовним-васпитним установама (Евиденције о деци, ученицима и одраслима ▪ Јединствени информациони систем просвете ▪ Подаци у регистру деце, ученика и одраслих ▪ Подаци у регистру установа ▪ Сврха обраде података)
▪ Kонкурси

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи
▪ Право на дијагнозу и одговорност лекара и здравствене установе у случају штете коју претрпи пацијент (Право на дијагнозу ▪ Дијагностичка грешка и погрешна дијагноза ▪ Степен пажње потребан при постављању дијагнозе ▪ Одговорност због дијагностичких грешака)

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Поступaк остваривања права на родитељски додатак – постојећа и нова законска решења (Право на родитељски додатак ▪ Остваривање права на родитељски додатак када је мајка страни држављанин ▪ Право на родитељски додатак према новом Закону о финансијској подршци породици са децом)

КУЛТУРА
▪ Законске обавезе јединица локалне самоуправе према култури (Надлежности ЈЛС из Закона о култури ▪ Обавезе ЈЛС које произилазе из Закона о култури ▪ Проблеми децентрализације културе ▪ Тезе за будући развој)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 6 - 13. 03. 2019. »

Број 5 - 28. 02. 2019. »

Број 4 - 06. 02. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42