СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 22 - 16.11.2018.
 

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ


РАДНИ ОДНОСИ
▪ Право на јубиларну награду запослених у јавном сектору (Право на јубиларну награду државних службеника; запослених у аутономним покрајинама и јединица локалне самоуправе; у виском образовању; у основним и средњим школама и домовима ученика; у установама предшколског васпитања и образовања; у установама студентског стандарда; у установама социјалне заштите; у установама културе; у здравственим установама и јавним предузећима у комуналноj делатности)
▪ Поступак за заштиту од злостављања на раду - II део (Понашања и активности који се не сматрају злостављањем • Злоупотреба права на заштиту од злостављања)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

▪ Уговорна казна у уговору о јавној набавци (Појам уговорне казне • Однос уговорне казне и накнаде штете • Уговорна казна као средство обезбеђења у систему јавних набавки РС)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ

▪ Задужбинa и фондације (Разлика између задужбине и фондације • Правни оквир и прописи у вези са регулисањем питања имовине задужбина одузетих у периоду од 1945. године • Јавност рада)

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

▪ Отворени подаци (Шта су отворени подаци и њихов значај • Историјат отворених података • Отворени подаци у Србији • Како користити отворене податке)


ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Прописи
▪ Управни окрузи у Србији (Одређивање управних округа • Послови и начин образовања управних округа • Начелник, стручна служба и савет управног округа)

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

▪ Прописи

ПРОСВЕТА

▪ Прописи
▪ Додатна образовна, здравствена и социјална подршка детету, ученику и одраслом – приказ правилникa (Појам додатне подршке • Рад Комисије – принципи • Мере додатне подршке • Конституисање Комисије • Координатор Комисије • Поступак процене потреба за додатном подршком • Мишљење Комисије • Праћење остваривања предложене додатне подршке • Прикупљање и обрада података)

ЗДРАВСТВО

▪ Прописи
▪ Обавезе у спровођењу Стратегије јавног здравља у Републици Србији (Области деловања у јавном здрављу • Оквир Стратегије јавног здравља • Општи и специфични циљеви Стратегије • Акциони план за спровођење Стратегије • Финансијска средства за спровођење Стратегије)

КУЛТУРА

▪ Коментар Правилника о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа (Увод • Акценти текста правилника • Закључак)
▪ Култура и четврта индустријска револуција (Дигитализација културног наслеђа)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2020 - 30.10.2020. »

Број 20/2020 - 26.10.2020. »

Број 19/2020 - 01.10.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42