СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 23 - 04.12.2018.
 

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ

▪ Солидарна помоћ запослених у јавном сектору (Право на солидарну помоћ државних службеника; запослених у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, основним и средњим школама и домовима ученика, социјалној заштити, установама културе, здравственим установама, установама високог образовања, установама студентског стандарда, установама предшколског васпитања и образовања)
▪ Поступак за заштиту од злостављања на раду – III део (Понашање запосленог који сумња/сматра да је изложен злостављању ▪ Покретање поступка за заштиту од злостављања ▪ Понуда посредовања ▪ Одређивање посредника ▪ Спровођење поступка посредовања)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Раскид уговора због неиспуњења у уговору о јавној набавци
ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Приказ измена и допуна Закона о озакоњењу (Разлози за измене и допуне Закона о озакоњењу ▪ Објашњење основних правних института и појединих решења)
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
▪ Нови Закон о заштити података о личности

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Прописи
▪ Приказ Закона о лобирању (Структура и најзначајнији делови закона ▪ Основне одредбе ▪ Услови за обављање лобирања ▪ Спровођење лобирања ▪ Извештавање ▪ Казнене одредбе)
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Смернице за усаглашавање статута јединица локалне самоуправе са изменама Закона о локалној самоуправи
ПРОСВЕТА
▪ Оснивање и рад ученичке задругe (Оснивање ученичке задруге ▪ Стицање и престанак статуса задругара ▪ Управљање и органи ученичке задруге ▪ Пословање ученичке задруге ▪ Управљање имовином ученичке задруге ▪ Престанак ученичке задруге)
ЗДРАВСТВО
▪ Прописи
▪ Нове измене у уговарању са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Прописи
КУЛТУРА
▪ Прописи
ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи
СПОРТ
▪ Прописи
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ ПрописиИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2020 - 30.10.2020. »

Број 20/2020 - 26.10.2020. »

Број 19/2020 - 01.10.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42