СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 2-3 - 15.01.2019.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ

▪ Новине у колективним уговорима у јавном сектору (Нови Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС • Нови Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС • Колективни уговор за органе АП Војводине)

НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
____________________________________________________________________

▪ ТЕМА БРОЈА: НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ РАДА УСТАНОВА интегрисаним приступом (ИН-акта - примери аката)
• Основне фазе процеса израде општих аката
• Модел Правилника о финансијском планирању индиректног буџетског корисника
• Модел Правилника о буџетском рачуноводству за кориснике буџетских средстава
• Модел Правилника о набавкама
___________________________________________________________________

▪ Припрема и доношење Одлуке о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ЗДРАВСТВО
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

НАУКА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

КУЛТУРА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ПРАВОСУЂЕ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2020 - 30.10.2020. »

Број 20/2020 - 26.10.2020. »

Број 19/2020 - 01.10.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42