СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 4 - 06.02.2019.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ

Радни односи
▪ Начин попуњавања новог обрасца Извештаја о повреди на раду (са приказом обрасца) ▪ Нове основице за обрачун плата у јавном сектору

Јавне набавке
▪ Управни спор као вид заштите права у јавним набавкама

ДЕЛАТНОСТИ

Државна управа
▪ Управна инспекција II део

Покрајинска аутономија и локална самоуправа
▪ Приказ новина у правима и обавезама запослених у органима аутономне покрајине Војводине
▪ Oвлaшћeњa лoкaлнe сaмoупрaвe у пoступку утврђивaњa нaкнaдa зa кoришћeњe jaвних дoбaрa

Просвета
▪ Распоређивање ученика за учење кроз рад

Здравство
▪ Приказ новина у правима и обавезама запослених у здравственим установама

Култура
▪ Приказ новина у правима и обавезама запослених у установама културе

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2020 - 30.10.2020. »

Број 20/2020 - 26.10.2020. »

Број 19/2020 - 01.10.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42