СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 5 - 28.02.2019.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ
ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Измена уговорених услова рада (Услови за закључење анекса уговора о раду - Основи за закључење анекса уговора о раду - Привремени премештај на друге одговарајуће послове решењем и закључење анекса уговора о раду без понуде)
▪ Питања и одговори (Анексирање уговора о раду)
▪ Извршавање обавезе запошљавања особа са инвалидитетом (Статус особе са инвалидитетом - Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом - Република Србија – послодавац за директне и индиректне буџетске кориснике - Начин извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом - Предаја Образаца ИОСИ од стране буџетских корисника за које је обавезу запошљавања преузела Република)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Стратегија развоја јавних набавки у РС за период од 2019-2023. године (Развој система јавних набавки у периоду 2014–2018. годинe - Очекивани развој система јавних набавки за период 2019–2023. годинe)
▪ Питања и одговори (Комисија за јавну набавку)

СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Поступање по захтеву за приступ информацији од јавног значаја и заштита података о личности (Поступање по захтеву за приступ информацији од јавног значаја - Заштита података о личности - Раздвајање информација)

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Извештавање о плaнираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалних власти у 2019. години (Начин извештавања о извршеним платама - Попуњавање Обрасца ПЛ-1 - Попуњавање Обрасца ПЛ-2 - Рокови за достављање образаца)
▪ Конкурси
ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Вредновање рада установа и стицање статуса модел установе – нова подзаконска акта (Правилник о вредновању квалитета рада установе - Стицање статуса модел установе)
▪ Конкурси
ЗДРАВСТВО
▪ Посебни елементи и критеријуми процене ризика из делокруга рада санитарне инспекције
КУЛТУРА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ПРАВОСУЂЕ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
СПОРТ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар


ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2020 - 30.10.2020. »

Број 20/2020 - 26.10.2020. »

Број 19/2020 - 01.10.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42